اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها


چند درصد از مخاطبان لینک را دیده اند و سپس اقدام به بررسی بیشتر کرده اند و بر روی لینک کلیک کرده اند. هر چقدر نرخ کلیک بالا باشد، شما در تبلیغات و هدفی که از آن داشته اید موفق تر خواهید بود. در صورتی که CTR میزان بالایی داشته باشد، کاربران صفحه وب خاص شما را مرتبط با کوئر های جستجو می داند.

اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها

طراحی ساختمان فعالیتی کاملاً پیچیده و چندوجهی است که در آن تیمی از طراحان تلاش می‌کنند بین پارامترهایی متنوع و متضاد که خود تابعی از قیدهای متنوع هستند تعادل برقرار کنند. به‌دلیل همین پیچیدگی، ابزارهای شبیه‌سازی عملکرد ساختمان ابداع شده‌اند و به دنبال آن، استفاده از روش‌های بهینه‌سازی، عموماً به‌عنوان ابزار تصمیم‌گیری آغاز شده است.
پژوهش حاضر مروری بر روش‌ها و الگوریتم‌های بهینه‌سازی مورد استفاده در طراحی ساختمان است و تلاش می‌کند تا علت انتخاب آنها را کشف کند، مسایل عملی و قابلیت‌های آنها را نشان دهد و خصوصیات کلیدی آنها را معرفی نماید. عدم شناخت معماران نسبت به این موضوعات و عقب‌ماندگی آنان نسبت به سایر رشته‌های مربوط به طراحی و نگهداری ساختمان، اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند.
مهم‌ترین اصل برای انتخاب استراتژی بهینه‌سازی مناسب، طبقه‌بندی الگوریتم‌های بهینه‌سازی و همچنین انتخاب الگوریتم مناسب برای یک مساله مشخص است. به همین دلیل پژوهش‌های متعددی در این حوزه بررسی شده‌اند و براساس آن، الگوریتم‌های بهینه‌سازی طراحی معماری به سه دسته تکاملی،‌ جست‌وجوی مستقیم و ترکیبی تقسیم‌بندی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد الگوریتم‌های تکاملی و به‌خصوص الگوریتم ژنتیک کاربرد بیشتری از سایر الگوریتم‌ها در بهینه‌سازی داشته است. در این پژوهش‌ها متغیرهای کلی طراحی نیز مصالح ساختمانی، فرم و جهت ساختمان، طراحی و ساختار سایه‌اندازی و نیز سیستم تهویه متبوع، بوده‌اند. در ضمن،‌ تعداد مقالات پژوهشی که از این الگوریتم‌ها برای بهینه‌کردن طراحی ساختمان استفاده کرده‌اند، هنوز در مقابل تعداد مقاله‌های بهینه‌سازی کنترل ساختمان، خیلی کم است.

نوع مقاله: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1399/1/28 | پذیرش: 1399/2/6 | انتشار: 1399/7/30

اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها

استفاده از مدل جایگزین در استراتژی تکاملی تطبیق ماتریس کواریانس

SUPERVISOR
STUDENT

FACULTY - DEPARTMENT

DEGREE

TITLE

One of the challenges in science, especially in computational science, is the optimization problem. Therefore, different methods have been presented for assessment and resolving of these problems. One of the methods which has recently been in the center اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها of attention is evolutionary optimization method. This method attempts to resolve optimization problems by mimicking the mechanisms of biological evolution and behavior of organisms. Evolutionary optimization algorithms are usually subject to defects and shortcomings which make the evolution processes complicated or even prevent them from reaching the global optimum. One of the aforementioned defects is the high number of function evaluations leading to the desired solution. This defect becomes especially obvious where the optimization problem is complex. However, recent research on using machine learning methods, in particular surrogate models in evolutionary optimization show that this combination (machine learning with evolutionary algorithms) could improve different aspects of the evolutionary algorithms. According to the available research in the field of the evolutionary algorithm, covariance matrix adaptation evolutionary algorithm (CMA-ES) is more favored than the remaining evolutionary algorithms. This is due to the use of the Gaussian distribution for calculation of the evolution on one hand and performing the adaptation with its optimization parameters on the other. Thus, the process requires less user effort for adjustment of the initial parameters. In this study, we seek to use surrogate models in covariance matrix adaptation evolutionary strategy to use a successful initial surrogate model construct for adapting the optimization parameters of CMA-ES. Experimental validation shows that the proposed algorithm has advantages over the currently available algorithms due to the remarkable decrease of the function evaluation. Key Words evolutionary optimization, covariance matrix adaptation evolutionary strategy, machine learning , surrogate models

مسائل بهینه‌سازی همواره یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی علوم مختلف بالاخص علم محاسبات بوده است و همواره روش‌های گوناگونی جهت ارزیابی و رفع مشکلات آن ارائه شده است. امروزه روش‌های بهینه‌سازی تکاملی که با الهام از رفتار وتکامل زیستی موجودات در طبیعت سعی در انجام مسائل بهینه سازی دارند، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته‌اند. الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملی همواره با کمبودها ونواقصی روبه رو بوده‌اند که این نواقص ممکن است گاهی روند تکامل را پیچیده کرده ویا حتی مارا از رسیدن به بهینه سراسری باز دارد. تعداد بسیار بالای محاسبات تابع مورد نیاز جهت رسیدن به راه‌حل مناسب برای مسئله‌ی بهینه‌سازی، یکی از این ویژگی‌ها یا نواقصی است که بیشتر الگوریتم‌های تکاملی دارا می‌باشند و این ویژگی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که مسئله‌ی بهینه‌سازی پیچیده باشد. اما تحقیقات اخیر روی استفاده از روش‌های یادگیری ماشین بالاخص استفاده از مدل‌های جایگزین در بهینه‌سازی تکاملی نشان دهنده‌ی این مهم بوده است که این ترکیب(یادگیری ماشین با بهینه‌سازی تکاملی) باعث بهبود یافتن الگوریتم‌های تکاملی از جهات مختلف می‌شود. با توجه به تحقیقاتی که در زمینه‌ی الگوریتم‌های تکاملی صورت‌گرفته است، الگوریتم استراتژی تکاملی تطبیق ماتریس کواریانس از محبوبیت بیشتری نسبت به الگوریتم‌های تکاملی دیگر برخوردار است، به‌دلیل اینکه از خواص توزیع نرمال به‌منظور پیشبرد تکامل استفاده می‌کند و هم‌چنین به‌علت تطبیقی که بر روی پارامترهای بهینه‌سازیش صورت می‌گیرد نیاز کمتری به تنظیم پارامترهای بهینه‌سازی توسط کاربر برای شروع الگوریتم ‌دارد. چیزی که ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم ترکیب مدل‌ جایگزین با استراتژی تکاملی تطبیق ماتریس کواریانس است ‌به این صورت که پس از ساخت مدل جایگزین، بهینه‌ی مدل جایگزین درصورت خوب‌بودن به‌منظور تطبیق پارامترهای بهینه‌سازی الگوریتم استراتژی تکاملی تطبیق ماتریس کواریانس مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایشات انجام‌گرفته بروی الگوریتم پیشنهادی و مقایساتی که با الگوریتم‌های دیگر صورت‌گرفته است نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی به‌جهت کاهش قابل‌توجه تعداد محاسبات تابع می‌باشد. واژه‌های کلیدی: بهینه‌سازی تکاملی، استراتژی تکاملی تطبیق ماتریس کواریانس ، یادگیری ماشین ، مدل‌های جایگزین

الگوریتم اینستاگرام در سال ۲۰۲۱

اگر شما هم کسب و کار آنلاین خود را دارید و در اینستاگرام نیز فعالیت می‌کنید، حتما تا به امروز به اهمیت الگوریتم‌های اینستاگرام در افزایش بازدید پست ها و استوری ها پی برده اید.

حال سوال این است که آیا با الگوریتم‌های اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ آشنایی دارید؟ آیا تقویم محتوایی شما بر اساس این الگوریتم‌ها تنظیم شده است؟

نحوه کار الگوریتم اینستاگرام در سال ۲۰۲۱

اگر از کابران پر وپاقرص اینستاگرام باشید حتما می‌دانید که چقدر الگوریتم‌های اینستاگرام می‌توانند موذی و مرموزانه رفتار اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها کنند. اما جای هیچگونه نگرانی نیست. ما رمز و راز الگوریتم‌های سال ۲۰۲۱ اینستاگرام را برای شما قفل گشایی می‌کنیم تا با توجه به آن بتوانید استراتژی محتوا خود را تعیین کنید.

طبق آخرین اطلاعات اعلام شده توسط سایت later، اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ با توجه به اولویت و اهمیت به این ۶ فاکتور پیج های اینستاگرام را ارزیابی می‌کند. پس این ۶ کلید را خوب به خاطر بسپارید:

 • کلید اول: علاقه (Interest)
 • کلید دوم: ارتباط (Relationship)
 • کلید سوم: سر وقت بودن (Timeliness)
 • کلید چهارم: فرکانس(Frequency)
 • کلید پنجم: فالوینگ ها (Following)
 • کلید ششم: مدت زمان استفاده(Usage)
کلید اول: علاقه (Interest)

اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ به رفتارها و فعالیت‌های شما در این شبکه اجتماعی توجه می‌کند و بر اساس آن سعی می‌کند محتوایی که کاربران به آن علاقه‌مند هستند را در صفحه فید به آنها نشان می دهد. همانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم، ترتیب نشان دادن این پست‌ها با توجه به رفتارهای شما است. به طور مثال اینکه چه افرادی را فالو کرده‌اید و یا چه پست ‌هایی را لایک کرده‌اید در این ترتیب بندی اثر گذار است.

 • تعامل های مورد بررسی الگوریتم‌های اینستاگرام سال ۲۰۲۱:
 • پست‌ها: لایک، به اشتراک گذاری، نظرات و فاکتور مهم دیگر درباره پست‌ها، ذخیره کردن آن‌ها توسط کاربران است.
 • ویدیوها: میزان بازدید از ویدیو ها مورد توجه است.

از طرف دیگر، اینستاگرام بر مبنای نوع تعامل کاربران با پست‌ها ، بررسی می‌کند که میزان علاقه کاربران به آن موضوع به چه میزان است. به عبارتی، در الگوریتم جدید اینستاگرام انواع تعامل‌ها «وزن» دارند.

 • نکته: پس هر پستی که لایک، شیر و یا سیو می‌کنید و یا برای آن کامنت می‌گذارید در الگوریتم ‎‌های سال ۲۰۲۱ اثرگذار است.
کلید دوم: ارتباط (Relationship)

در گذشته الگوریتم اینستاگرام بر اساس زمان عمل می‌کرد اما بعد از مدتی این الگوریتم بر اساس میزان رابطه کاربر با کاربران دیگر تغییر کرده تا آن ها از اتفاقات مهم نزدیکانشان عقب نمانند.

در واقع اینستاگرام در تلاش است با توجه به میزان ارتباط شما با کاربران دیگر میزان نزدیکی آ‌ن‌ها را با شما بسنجد و محتوای بیشتری را به شما نشان دهد. این الگوریتم به این شکل عمل می‌کند که وقتی شما بر روی پست کسی تگ می‌شوید و یا برای بیشتر پست های آن کامنت می‌گذارید و بیشترین لایک و سیو را انجام می‌دهید، آن کاربر به عنوان دوست و یا نزدیکان شما از طرف اینستاگرام شناسایی می‌شود. بنابراین در صفحه فید، پست‌های مشابه به آن نمایش داده می شود.

حتما متوجه شده‌اید زمانی که فرد جدیدی را فالو می‌کنید، در ابتدا پست‌ها و محتوای بیشتری از آن فرد برای شما به نمایش درمی آید تا با توجه به میزان تعاملی که با آن محتوا داریداینستاگرام تشخیص دهد که این فرد از نزدیکان شماست یا خیر. پس اگر از شما تعامل کمی دریافت کند بعد از مدتی محتوای او را به پایین فید انتقال می‌دهد.

 • چهار فاکتور که اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ این کاربران را به شما نزدیکتر میداند:
 1. کاربرانی که در زندگی واقعی خود میشناسید.
 2. کاربرانی که محتوای پیج آن‌ها را لایک می‌کنید.
 3. کاربرانی که برای آن‌ها دایرکت می‌فرستید.
 4. کاربرانی که آی‌دی آن‌ها را جستجو می‌کنید.
کلید سوم: سر وقت بودن (Timeliness)

سر وقت و وقت شناس باشید. در سال ۲۰۲۱ الگوریتم زمان در اینستاگرام از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با توجه به آن به روزترین و جالب ترین پست ها را به نمایش می‌گذارد.

به شما پیشنهاد می‌کنیم زمانی مناسب برای انتشار پست‌های خود بیابید تا با استفاده از این الگوریتم، بازدید،لایک و دنبال کننده بیشتری را جذب کنید.

کلید چهارم: فرکانس(Frequency)

تا به حال به این فکر کرده اید که چه فرکانسی به اینستاگرام خود می‌دهید؟ مثلا چندبار در طول شبانه روز به اینستاگرام سر می‌زنید؟ اگر از کاربرانی هستید که به طور مداوم به اینستاگرام سر می‌زنید، اینستاگرام پست ها را بر اساس اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها زمان به شما نشان خواهد داد.

در صورتیکه کمتر به فید سر می‌زنید اینستاگرام محتواها را بر اساس علایق شما نمایش خواهد داد نه بر اساس زمان انتشار.

کلید پنجم: فالوینگ ها (Following)

اینکه اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها شما چه تعدادی پیج را فالو می‌کنید باعث می‌شود تا الگوریتم‌های اینستاگرام از بین اکانت‌های بیشتری مواردی را برای نمایش انتخاب کند. به همین خاطر احتمالا شما تمامی پست های فالوینگ ها خود را نمی‌بینید.

 • نکته: برای اینکه الگوریتم‌ها بهتر و به نفع شما کار کنند هر از چندگاهی فالوینگ‌هایی که ارتباط و تعامل کمتر ی با آن‌ها دارید را حذف کنید.
کلید ششم: مدت زمان استفاده(Usage)

الگوریتم‌های اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ به میزان زمانی که شما در برنامه هستید توجه می‌کند و هر چقدر زمان بیشتری در برنامه باشید پست‌های بیشتری خواهید دید. همچنین بر اساس فعالیت‌های قبلیتان الگوریتم اینستاگرام پست‌های مرتبط جدیدتری را برای شما نمایش میدهد . در حالیکه اگر زمان کمتری در اینستاگرام هستید فقط محتواهای مهم و به روز را خواهید دید. اینجا دقیقا همان جایی است که کسب و کارهای آنلاین باید دقت بیشتری برای تولید محتوا با کیفیت داشته باشند

تا حتی کاربرانی که تنها چند دقیقه در روز در اینستاگرام هستند نیز از محتوای آن ها مطلع شوند.

غول مرحله آخر

خب تا به اینجا با تمام الگوریتم های اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ آشنا شده اید و با توجه به آن‌ها در واقع شاخ غول را شکسته اید. اما همیشه به یاد داشته باشید مهم ترین فاکتور برای پیشرفت شناخت صحیح کاربران و برطرف کردن نیاز آن ها است.

اهمیت تصاویر در استراتژی بازاریابی محتوایی

اهمیت تصاویر در استراتژی بازاریابی محتوایی

بسیاری از صاحبان مشاغل و کسب و کارهایی که در حوزه بازاریابی دیجیتال و فضای آنلاین فعالیت می‌کنند، خود را پرمشغله‌تر از آن می‌دانند که بتوانند به‌واسطه اجزای بازاریابی محتوایی مانند وبلاگ‌نویسی یا تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی با طرفداران خود تعامل منظم داشته باشند.

این مطلب توسط اداره بازرگانی ایسنا با هدف کمک به کسب و کارهای ایرانی برای حضور موفق در فضای مجازی تهیه شده است.

نادیده گرفتن تعامل با کاربران همان چیزی است که می‌تواند به کسب و کارها صدمه جدی وارد کند. در حقیقت، اگر کسب و کارها ظرفیت‌های خود را به خوبی نشناسند و در این مسیر سرمایه‌گذاری نکنند، با مشکل اساسی مواجه می‌شوند. شاید جالب باشد که بدانید یکی از راه‌های افزایش تعامل میان کاربران استفاده از محتوای بصری به ویژه تصاویر به عنوان بخش مکمل محتواست؛ بنابراین، بهتر است از تصاویر غافل نشوید.

چگونه از تصاویر استفاده کنیم؟

تصاویر یکی از اجزای مهم بازاریابی محتوایی محسوب اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها می‌شوند و تقریبا تمامی پست‌ها و مقالات شما باید در کنار تصاویر منتشر شوند. فرقی نمی‌کند که قصد تولید چه نوع از محتوا را دارید، یک مطلب وبلاگی، پست شبکه اجتماعی یا هر محتوای دیگری. سعی کنید که محتوای شما حداقل یک تصویر در دل خود داشته باشد.

برای آن که مطمئن شوید تصویر انتخابی شما قدرت کافی برای جلب مشارکت و تعامل کاربران را دارد، به نکات زیر توجه کنید:

· اندازه: چه تصویر انتخابی متعلق به خودتان باشد و چه آن را از اینترنت جستجو کرده باشید، مطمئن شوید که بالاترین کیفیت ممکن را دارد. تک‌تک تصاویری که برای محتوای خود انتخاب می‌کنید، حکم نماینده کسب‌وکار شما را دارند. آیا می‌خواهید برند خود را با مشتی از پیکسل‌های تار معرفی کنید یا قصد دارید یک چهره شفاف از آن ارائه دهید؟

·چهره‌ها: در صورت ممکن در تصاویر خود از چهره افراد استفاده کنید. حتی درصورتی که بیننده محتوای شما این چهره را نشناسد، بهتر از اشیای بی‌جان با آنها ارتباط برقرار خواهد کرد. علاوه بر این، تصاویر دارای چهره در الگوریتم برخی از سایت‌ها اولویت بیشتری برای نمایش دارند.

· سرمایه‌گذاری: بسته به اینکه برای پست‌های منظم خود در راستای اجرای استراتژی‌های بازاریابی محتوایی به چند تصویر نیاز دارید، ممکن است سرمایه‌گذاری روی ساخت یک کارگاه عکاسی و تدوین عکس ایده بدی نباشد. داشتن چنین استودیویی می‌تواند اعتبار شما را در صنعتتان بالاتر ببرد. با این وجود، اگر نمی خواهید خودتان تصویربرداری را بر عهده بگیرید، بهتر است از بنگاه‌های روابط عمومی که در این زمینه فعالیت می کنند، کمک بگیرید تا برگ برنده خود را نسبت به رقبا را کنید.

اداره بازرگانی ایسنا با تکیه‌بر ۲۰ سال سابقه حرفه‌ای رسانه‌ای در فضای مجازی، آمادگی دارد صاحبان کسب‌وکار را در تولید و انتشار انواع رپورتاژ آگهی یاری کند.

فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار می‌توانند به‌منظور مشاوره و آگاهی از شرایط تولید و انتشار رپورتاژ آگهی در ایسنا با شماره‌های ۸۸۹۰۹۸۷۲ و ۸۸۹۰۱۲۷۹ تماس بگیرند.

اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها

نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟

 • maryam.akbari
 • تیر 06, 1401
 • بدون دیدگاه

نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟

اگر شما هم در جهان گسترده وب حضور دارید، حتما بار ها شنیده اید که نرخ کلیک چیست؟ اصطلاح انگلیسی آن click-through rate، این روز ها با مخفف خود یعنی CTR شناخته می شود. هنگامی که یک عبارت را در موتور جستجو سرچ میکنید، در صفحه نخست نتایجی نمایش داده می شوند که طبق الگوریتم ها بیش ترین ارتباط را داشته اند.

برای نمونه شما این عبارت را سرچ کرده اید؛«نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟» در پاسخ به این سوال که نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است، جستجوگر در صفحه نخست حداقل 10 لینک را نشان می دهد. شما ممکن است بر روی یک یا همه ی نتایج کلیک کنید و محتوا را مطالعه کنید.

در این بین میزان کلیک بر روی یک لینک می تواند بیش از سایرین باشد. باید بگوئیم که نرخ کلیک یک معیار است. اما معیاری برای چه چیزی؟ در ادامه همراه ما در رشد 360 باشید تا به این نکته بپردازیم که نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است.

نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟

نرخ کلیک چیست؟

پس از آن که شما عبارتی را سرچ کرده اید، نتایج به صورت لینک نشان داده می شوند. بین لینک ها شما بر روی یک لینک خاص که به نظر مرتبط آمده است کلیک کرده اید. نرخ کلیک اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها در واقع میزان دریافت Impression یا همان میزان بازدید در نتایج جستجو و پس از آن کلیک بر روی لینک سایت است. دقیقا معنای نرخ کلیک همین است؛

چند درصد از مخاطبان لینک را دیده اند و سپس اقدام به بررسی بیشتر کرده اند و بر روی لینک کلیک کرده اند. هر چقدر نرخ کلیک بالا باشد، شما در تبلیغات و هدفی که از آن داشته اید موفق تر خواهید بود. در صورتی که CTR میزان بالایی داشته باشد، کاربران صفحه وب خاص شما را مرتبط با کوئر های جستجو می داند.

در نهایت این مخاطبان به صفحه ای برای خرید اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها محصول، دانلود فایل، ثبت نام و یا …وارد خواهند شد. در ادامه به معرفی نرخ کلیک به طور کامل خواهیم پرداخت.

چرا نرخ کلیک عنصری ارزشمند است؟

اگر هنوز هم میپرسید که چرا نرخ کلیک حائز اهمیت است؟ باید بگوئیم که الگوریتم های هر موتور جستجوگری از جمله گوگل، به این نکته توجه بالایی دارند. این که چند درصد از مخاطبانی که لینک شما را در صفحه نتایج جستجو دیده اند، آن را متناسب دانسته و بر روی آن کلیک کرده اند.

بنابراین زمانی که تعداد دفعات کیلک بالا باشد، این صفحه بهینه و ایده آل بوده است و برای مخاطب جذابیت و کاربرد داشته است. بنابراین ترافیک شما افزایش یافته است و رتبه شما در رنکینگ گوگل بهبود می یابد.

برای نمونه در نتیجه جستجوی عبارتی چون نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟ ممکن است ده ها لینک برای شما نمایش داده شود. اما شما معمولا بر روی لینک نخست کلیک می کنید. این صفحه با افزایش بازدید، موفق تر خواهد بود.

چگونه می توان نرخ کلیک را افزایش داد؟

 • با استفاده از روش های بهینه سازی سایت، سئو سایت خود را بهبود ببخشید و از این طریق بازدید بالاتری را دریافت کنید.
 • برای محتوای متنی، ویدیویی و…عنوان هایی مناسب، جذاب و مرتبط با نوع محتوا انتخاب کنید.
 • کلمات کلیدی مناسب با متن را انتخاب کنید. انتخاب درست کلمه کلیدی اهمیت بالایی دارد.
 • از هیچ عنصر تکراری استفاده نکنید چرا که رتبه شما در گوگل کاهش پیدا می کند. برای نمونه محتوای تکراری، عنوان تکراری و کلیشه ای و…
 • تولید محتوای ارزشمند و یونیک، یکی از مهم ترین ابزار ها برای افزایش نرخ کلیک است.
 • وب سایت خود را ایده آل و کاربر پسند طراحی کنید تا مخاطب بیشتری را جذب و در سایت نگه دارید.
 • استفاده از تبلیغات گوگل برای افزایش ترافیک سایت و افزایش نرخ کلیک شیوه ای بسیار مناسب است.

نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟

آیا می دانید Impression چیست؟

به این سوالات پاسخ دادیم که نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است. اکنون به این نکته بپردازیم که ایمپرشن یا Impression چیست؟ در نتیجه جستجوی عبارت در موتور جستجو، صفحه نتایج باز می شود. در این صفحه چندین لینک از سایت های متفاوت وجود دارد.

آیا لینک وب سایت شما هم در این صفحه دیده شده است؟ اگر در صفحه اول هستید پس دیده شده اید و 1 ایمپرشن برای شما ثبت خواهد شد. اما اگر در صفحه دوم، سوم یا دهم هستید، در صورتی ایمپرشن دریافت خواهید کرد که مخاطب به آن صفحه هم سر بزند. ممکن است پس از دریافت ایمپرشن مخاطب بر روی لینک شما کلیک کند و وارد صفحه وب شود.

در این صورت نرخ کلیک شما افزایش می یابد. بنابراین برای افزایش نرخ کلیک، سئو سایت و تولید محتوا هستند که بیش ترین نقش را ایفا خواهند نمود.

نرخ کلیک چگونه محاسبه می شود؟

با یک فرمول ساده نرخ کلیک شما مشخص می شود، ابتدا تعداد کلیک را بر تعداد ایمپرشن تقسیم کنید و در نهایت در عدد 100 ضرب کنید. برای نمونه فرض کنید عبارت «نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است» در نتایج گوگل 200 بار اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها نمایش داده شده است. کاربرانی که آن را دیده اند، 50 بار بر روی آن کلیک کرده اند.

عدد 50 تقسیم بر 200 خواهد شد 0.25 که این عدد را در 100 ضرب می کنیم و عدد 25 یا همان بیست و پنج درصد نرخ کلیک شما است. افزایش نرخ کلیک مهم ترین نکته ای است که در بهبود رتبه بندی وب سایت و جذب مخاطب باید در نظر داشته باشید.

چه عواملی بر افزایش نرخ کلیک اثر گذار هستند؟

کلید واژه ها از اهمیت بالایی برخوردارند. در کنار آن ها کیفیت و سئو سایت نیز اهمیت دارد.

آیا با استفاده از اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها ربات می شود نرخ کلیک را افزایش داد؟

بله اما گوگل الگوریتم های قدرتمندی دارد که ربات را از انسان تشخیص می دهند و در نتیجه به ضرر سایت شما خواهد شد.

در پاسخ به این سوال که نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است به تبلیغات اشاره می شود؟

نرخ کلیک برای تبلیغات به همین روش و با کلیک مخاطب بر روی تبلیغات در صفحه نتایج بستگی دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.