تجارت را از منظر ادامه دهید


دکتر غلام نبی فیضی چکاب

دکتر غلام نبی فیضی چکاب، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در اول فروردین ماه سال ۱۳۴۱ متولد شد. در سال ۱۳۶۶ مدرک لیسانس را در رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران و در سال ۱۳۷۰ مدرک فوق لیسانس در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران را اخذ کرد. در سال ۱۳۷۰ پروانه وكالت پایه یك دادگستری را از كانون وكلای دادگستری مركز (تهران) را دریافت کرد و بعدها مشاور دعاوی بین المللی شد. برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه عزیمت کرد و دكترای حقوق را در سال ۱۳۷۸ از دانشگاه نیس این کشور گرفت.

دکتر فیضی بعد از بازگشت به ایران، عضو هیئت علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شد و به درجه استادیاری رسید و مدیر کمیته تخصصی حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی گردید. حقوق‌ تجارت‌ الکترونیکی، حقوق تجارت‌ بین‌الملل‌ و‌ مالکیت‌ فکری در مقطع کارشناسی و بیع‌ بین‌ المللی و حقوق‌ حمل‌ و نقل‌ دریایی در سطح کارشناسی ارشد از جمله دروسی است که ایشان تدریس کرد. ایشان همچنین به تدریس حقوق دریایی، حقوق حمل و نقل دریایی کالا، حقوق تجارت، حقوق تجارت بین المللی، حقوق تطبیقی، حقوق داوری بین‌المللی و حقوق تجارت الكترونیك در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و تدریس حقوق تجارت و حقوق تجارت بین‌المللی و حقوق تجارت الكترونیک در قوه قضاییه نیز پرداخت.

فایل صوتی استاد : نقش تحریم‌های هسته‌ای در ضمانت‌ نامه های بانکی در محیط بین‌ المللی

مقالات:

نشریات داخلی

ماهیت حقوقی قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ (با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایران)، با همکاری علی درزی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۵، ۱ بهار و تابستان ۹۳، ۱۳۹۳/۰۱/۲۷

گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام ۲۰۰۹ به حمل مرکب و همزیستی آن با سایر کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی، فصلنامه پژوهش حقوق، ۷، ۷، ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

ماهیت فقهی و حقوقی تامین مالی صکوک، با همکاری خداداد خدادادی، پژوهش های تجربی حسابداری، ۷، ۷، ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

بررسی حقوقی روابط اطراف قرارداد تامین مالی فاکتورینگ، پژوهش حقوق و سیاست، ۶، ۶، ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

مسؤولیت پرداخت دموراژ در قراردادهای اجاره کشتی برای سفر معین، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، علی رضا هاشمی زاده، بهار و تابستان ۱۳۹۱، شماره ۳، ۱۳۹۱/۰۱/۲۵

ویژگی های نظام تجاری به عنوان یک راهبرد توسعه اقتصادی از دیدگاه سازمان ملل متحد و نهادهای برتون وودز، دانش حقوق مدنی، ۲، ۲، ۱۳۹۱/۰۲/۱۸

حمایت حقوقی از اسرار تجاری الکترونیکی ، با همکاری مهدی رضایی‌فر، ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی (همایش تخصصی حقوقی و قانونی) ۲ آبان ۱۳۹۰، تهران: در حال چاپ

اعتبار حقوقی دلیل و امضای الکترونیکی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره ۳۰ ، تهران: پاییز ۱۳۸۹

بررسی و اظهار نظر کتاب «قواعد حقوق تجارت الکترونیک» تألیف معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۸۹

آخرین تحولات قانونی در عرصه تجارت الکترونیک، مجموعه مقالات هفته پژوهش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران: ۱۳۸۸

مبانی و منابع قانونی تجارت الکترونیک، مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران: ۱۳۸۶

معرفی بخش تجار، فعالیتها و قراردادهای تجاری»، مجموعه مقالات همایش لایحه اصلاح قانون تجارت و نوآوری‌های آن، تهران: ۱۳۸۴

تعهدات و مسئولیتهای واسطه های ارایه خدمات بر روی شبکه – ISP و ISPA، مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی تجارت الکترونیک، تهران: ۱۳۸۴

زمان انعقاد قرارداد از طریق واسطه های الکترونیکی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال ششم، شماره ۱۳، تهران: پاییز و زمستان ۱۳۸۳

برخی قابلیتهای قانون تجارت الکترونیک ایران (مقایسه با کنوانسیون فروش بین‌المللی کالا)، مجموعه مقالات دومین همایش تجارت الکترونیک، تهران: ۱۳۸۳

جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک – فرصتها و تهدیدها در اقتصاد ایران، نیشابور: ۱۳۸۳

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک در ایران و جهان، مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک، تهران: ۱۳۸۲

نگاه علمی و کاربردی به موانع حقوقی جلب سرمایه‌های خارجی و بخش خصوصی در ایران، مجموعه مقالات همایش صادرات غیرنفتی، ۱۳۷۹

نشریات بین المللی

Fayzi Chakab Golam Nabi, Shirani Masoud, Taghizade Ebrahim, Yazdaniyan Alireza, Sultan Ahmadi Jalal, An investigation of the Iranian approach to take adventages of the right to suspend performance of the contacts under CISG 1980, Research Journal of Recent Sciences, 2, 6, 2013/06/12

Fayzi Chakab Golam Nabi, Evolution and modification of foreign finance providing in Iran legal system, International Journal of Business and Economics Research, 6, 6, 2014/05/14

طرح‌های پژوهشی:

مجری طرح ملی اصلاح و بازنگری قانون تجارت (بخش قراردادها و فعالیتهای تجاری) موضوع مصوبه ۴۳۴۱۷/ت/۲۷۶۶۱هـ مورخ ۲۱/۱۰/۸۱
مدیریت و سرپرستی گروه تحقیق و پژوهش در بخش منابع خارجی و بین المللی برای طراحی دوره‌های آموزش ضمن خدمت قضات محترم و روسای محترم دادگستری كشور در قوه قضاییه (در این پروژه نظام آموزش قضات در كشورهای آمریكا و فرانسه طی سالهای ۱۹۹۹ به بعد مورد بررسی قرار گرفته بود و برنامه های آموزشی آنها برای سال ۲۰۰۲ نیز استخراج شده است).

مجری برنامه ریزی رشته حقوق تجارت بر اساس قرارداد پژوهشی ۱۳ آذر ۱۳۸۵

مشاركت در پروژه شناسایی پتانسیلهای اشتغالزای استان خراسان (دانشگاه فردوسی) و ارائه پژوهش تحت عنوان “محدودیتها و موانع قانونی توسعه صنعتی و تجارتی”.

همایش‌ها:

داخلی

فیضی چکاب غلام نبی، همایش لایحه اصلاح قانون تجارت و نوآوری‌های آن، تهران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، معرفی بخش تجار، فعالیتها و قراردادهای تجاری، ۱۳۸۴/۱۱/۲۴، ۱۳۸۴/۱۱/۲۵

فیضی چکاب غلام نبی، همایش صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی، سخنران، مقاله کامل، موانع حقوقی و قانونی جلب سرمایه های خارجی، ۱۳۹۱/۰۹/۱۲، ۱۳۹۱/۰۹/۱۳

بین المللی

اولین همایش تجارت الکترونیک تهران ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۳۸۲، سخنران، مقاله کامل، وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک در جهان و ایران، ۱۳۸۲/۰۴/۱۴، ۱۳۸۲/۰۴/۱۵

دومین همایش سراسری تجارت الکترونیک، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، برخی قابلیتهای قانون تجارت الکترونیک ایران در مقایسه با کنوانسیونهای بین المللی، ۱۳۸۳/۰۳/۲۰، ۱۳۸۳/۰۳/۲۱

سومین همایش سراسری تجارت الکترونیک، سخنران، مقاله کامل، تعهدات و مسئولیت های واسطه های ارائه خدمات بر روی شبکه (با تکیه بر حقوق اروپایی)، ۱۳۸۴/۰۳/۲۴، ۱۳۸۴/۰۳/۲۵

مقالات چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، سخنران، مقاله کامل، مبانی و منابع قانونی تجارت الکترونیک، ۱۳۸۶/۰۳/۲۰، ۱۳۸۶/۰۳/۲۱

همایش بین المللی تجارت الکترونیک نیشابور، سخنران، مقاله کامل، انعقاد قرارداد از طریق واسطه های الکترونیک، ۱۳۸۸/۰۳/۲۴، ۱۳۸۸/۰۳/۲۵

ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی (همایش تخصصی حقوقی و قانونی)، سخنران، مقاله کامل، حمایت حقوقی از اسرار تجاری الکترونیکی، ۱۳۹۰/۰۸/۰۲، ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ با همکاری مهدی رضایی

هفتمین همایش سراسری تجارت الکترونیک و اولین همایش بین المللی اقتصاد و تجارت الکترونیک، سخنران، مقاله کامل، قواعد تبلیغ در حقوق تجارت الکترونیکی و ضمانت اجرای آن، ۱۳۹۲/۰۲/۲۴، ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ با همکاری حمید کشاورز و حامد مهاجر

هفتمین همایش سراسری تجارت الکترونیک و اولین همایش بین المللی اقتصاد و تجارت الکترونیک، سخنران، مقاله کامل، لزوم اصلاح قانون تجارت الکترونیکی بر اساس کنوانسیون ۵۸۸۸ سازمان ملل، ۱۳۹۲/۰۲/۲۴، ۱۳۹۲/۰۲/۲۵

سرپرستی پایان‌نامه‌ها:

ارشد

تاثیر تحریم های غرب علیه ایران بر قراردادهای تجاری بین المللی، افلاطون اسفندیاری مهنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تعهدات و مسئولیت فرستنده کالا در قرارداد حمل و نقل دریایی ایران و کنوانسیون ۲۰۰۹ رتردام، سید میثم باقری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

بررسی ابعاد حقوقی و تجاری الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات، علی حیدریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

نظام حقوقی علایم تجارتی و صنعتی در ایران و معاهدات بین‌المللی

حقوق مالکیت اموال غیرمنقول اتباع بیگانه در ایران

اثر تغییر خواسته و اصحاب دعوا در طواری دادرسی

بررسی حقوقی کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

کنترل های مرزی کالاها از منظر حقوق بین الملل

بررسی روش های مختلف قراردادی بین المللی در پروژه های بالادستی نفت و گاز (با تأکید بر ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

وجوه افتراق و تمایز شکلی و ماهوی UCP600 با UCP500-

بازرسی در بیع بین المللی کالا از طریق دریا با تکیه بر حقوق ایران

بررسی جنبه های حقوقی سرمایه گذاری خارجی در زمینه انتقال تکنولوژی در ایران

انعقاد قرارداد الکترونیکی با تأکید بر قانون تجارت الکترونیکی ایران و مقررات بین المللی

جنبه های حقوقی امضای الکترونیکی با تکیه بر قوانین کشورهای مختلف

وظایف و تعهدات فرستنده کالا در کنوانسیون های هامبورگ و رتردام

بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون حمل و نقل مرکب ژنو، کنوانسیون هامبورگ و قوانین ایران

تحلیل حقوقی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در حقوق تجارت بین الملل

بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در خصوص بار، اثاثه همراه مسافر و جان وی

بررسی آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی

وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی ایران

مطابقت کالا در کنوانسیون وین ۱۹۱۳۸۰

اثر نقض قر ارداد توسط بایع در فروش بین المللی کالا با تکیه بر کنوانسیون وین ۱۹۱۳۸۰

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

شرط محدود کننده شخص ثالث در قراردادهای تجاری بین المللی

جنبه های حقوقی اسرار تجاری در فضای مجازی

تحلیل حقوقی کارت اعتباری

ماهیت و کارکرد اعتبارات اسنادی ضمانتی

ضمانت تجارتی در حقوق ایران و قواعد تجارت بین الملل

تأثیر تغییر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر حقوق حمل دریایی کالا بر مسئولیت بازرگانان و شرکت های حمل و نقل ایرانی (تغییر از کنوانسیون بروکسل ۱۹۲۴ تجارت را از منظر ادامه دهید به کنوانسیون هامبورگ ۱۹۷۱۳۸)

اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت های هرمی (مطالعه تطبیقی در ایران و ایالات متحده)

حق انصراف مصرف کننده در فروش کالا و خدمات (مطالعه تطبیقی)

عدم مطابقت کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۱۳۸۰) و حقوق ایران

شیوه های خاتمه ی قراردادهای تجاری بین المللی با عنایت به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۱۳۸۰)

حقوق و تکالیف نماینده تجاری در حقوق ایران و اتحادیه اروپاجایگاه رکن تصمیم گیری شرکت های سرمایه در حقوق ایران و انگلیس

زمان و مکان وقوع عقد در تجارت الکترونیکی (حقوق ایران و قوانین آنسیترال و…)

حقوق ممتاز دریایی در زمان توقیف کشتی از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران

جایگاه وظایف و اختیارات مدیران در شرکت‌های تجاری در حقوق ایران و انگلیس

مسئولیت مدیران شرکت های سرمایه در حقوق ایران و انگلیس

جنبه های حقوقی تأثیر تجارت الکترونیک بر اعتبارات اسنادی

نهاد قرارداد ارفاقی بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلستان

بررسی جنبه های حقوقی گروه منافع اقتصادی با تکیه بر کنسرسیوم و جوینت ونچره

جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا – وین ۱۹۱۳۸۰ و مقایسه آن با حقوق ایران

حمایت های انحصاری از مصرف‌کننده در بستر معاملات الکترونیکی در قانون ایران و مقررات بین‌المللی

قواعد حاکم بر سند تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات بین‌المللی

مبانی و اثار ضمانتنامه متقابل و نقش آن در تجارت بین‌المللی

نظام حقوقی بین المللی مالیات در سرمایه گذاری های خارجی با تاکید بر قیمت گذاری انتقالی، پیمان رفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

مسئولیت متصدی حمل تجارت را از منظر ادامه دهید و نقل هوایی کالا

طرق پرداخت در خرید و فروش بین‌المللی کالا

مسئولیت مؤسسین در حین تشکیل و ثبت شرکت‌های سهامی

آثار حقوقی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت WTO

مبانی و آثار مقررات گذاری بانکی در نحوه تخصیص منابع، زهرا سلیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

مطالعه تطبیقی مقررات ضدقیمت شکنی (آنتی دامپینگ) در اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، نورالدین محمدی ترکمانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۰۳/۱۰

قانون قابل اعمال در تجارت الکترونیک، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۶/۰۶/۲۴

دکتری

صلاحیت و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی-مقطع دکتری

مسئولیت متصدی حمل و نقل ریلی کالا بر اساس کنوانسیون کوتیف (cotif)-مقطع دکتری

سایر فعالیت‌های حرفه‌ای:

مجری برنامه ریزی رشته حقوق تجارت بر اساس قرارداد پژوهشی ۱۳ آذر ۱۳۸۵

مجری طرح ملی اصلاح و بازنگری قانون تجارت (بخش قراردادها و فعالیتهای تجاری) موضوع مصوبه ۴۳۴۱۷/ت/۲۷۶۶۱هـ مورخ ۲۱/۱۰/۸۱

مجری پروژه تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت ایران به سفارش دولت هشتم (کلیات و قراردادهای تجاری، جوینت ونچرها و کنسرسیوم ها و…)

مجری پروژه تدوین لایحه تجارت را از منظر ادامه دهید اصلاح قانون تجارت ایران به سفارش دولت هشتم (کلیات و قراردادهای تجاری، جوینت ونچرها و کنسرسیوم ها و…)

مشاركت در پروژه شناسایی پتانسیلهای اشتغالزای استان خراسان (دانشگاه فردوسی) و ارائه پژوهش تحت عنوان “محدودیتها و موانع قانونی توسعه صنعتی و تجارتی”.

مدیریت و سرپرستی گروه تحقیق و پژوهش در بخش منابع خارجی و بین المللی برای طراحی دوره‌های آموزش ضمن خدمت قضات محترم و روسای محترم دادگستری كشور در قوه قضاییه (در این پروژه نظام آموزش قضات در كشورهای تجارت را از منظر ادامه دهید آمریكا و فرانسه طی سالهای ۱۹۹۹ به بعد مورد بررسی قرار گرفته بود و برنامه های آموزشی آنها برای سال ۲۰۰۲ نیز استخراج شده است).

همكاری با وزارت بازرگانی در تدوین مقررات تجارت الكترونیك و عضویت در كمیته حقوق ادیفكت.

مسئول اداره قراردادهای سازمان اقتصادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و قائم مقام اداره امور شركتهای بنیاد (معاونت حقوقی)

نماینده دانشکده حقوق و متصدی درس مسایل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی در خصوص ایجاد رشته تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبایی

نماینده وزارت بازرگانی جهت شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی امور حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۸۲

عضویت در کمیته تخصصی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات

مشاور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی بنیاد مستضعفان و متصدی تعدادی از پرونده های مطروحه در دیوان داوری لاهه (دعاوی ایران- آمریكا)

عضویت در زیرکمیته تخصصی آموزش حقوقی و قراردادهای وزارت نیرو

عضویت در شواری راهبردی بازنگری و اصلاح قانون تجارت ایران

عضو كمیته حقوقی شورای عالی اطلاع رسانی كشور به عنوان نماینده وزیر بازرگانی

مشاور حقوقی ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و سرپرست اداره کل حقوقی

برگزاری جلسه پدافند غیر عامل خانواده بزرگ صنعت،معدن و تجارت

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، خلیل قاسمی ضمن قدردانی از فعالیت های مجموعه های صنعت، معدن و تجارت در خصوص پدافند غیر عامل، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد توجه به پدافند غیر عامل به نقش و اهمیت سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از تجارت را از منظر ادامه دهید اصلی ترین زیرساختهای استان در حوزه اقتصاد که بروز هر نوع اختلال در عملکرد آن، آسیب های فراوانی متوجه آن خواهد بود، بر لزوم افزایش ضریب امنیت و ایمنی و بکارگیری تمهیدات لازم برای پایداری هر چه بیشتر در هر شرایطی به ویژه شرایط تهدید و بحران تاکید کرد.

وی بر ضرورت جدی گرفتن پدافند غیرعامل در استان بدلیل مرزی بودن تاکید کرد و خواستار آسیب شناسی تهدیدات و اتخاذ تدابیر لازم در این رابطه شد. قاسمی با اشاره به پدافند غیرعامل که از مسایل بسیار مهم و اساسی در استان است افزود: فرهنگ پدافند غیرعامل در دستگاههای اجرایی جای خود را یافته است و هوشیاری ما در این خصوص باید بیشتر شود.

وی اظهار داشت: اهمیت ایمنی،محیط زیست و انرژی سه مبحث مهم جامعه است و سازمان صنعت،معدن و تجارت به عنوان کنترل کننده و هماهنگ کننده در استان باید جلسات پدافند غیر عامل را به صورت منظم برگزار و به جزئیات موضوعات بپردازد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: باید با هم افزایی زیرساختها را تقویت کنیم و اطمینان خاطری برای سرمایه گذاران و بخش نیروی انسانی که در مجموعه فعالیت می کنند، فراهم نماییم.

وی در پایان خواستار نهادینه کردن موضوع پدافند غیر عامل در خانواده بزرگ صنعت ،معدن و تجارت استان هرمزگان شد و گفت: با نهادینه،اجرائی و بروز شدن می توانیم خودمان را به سطح استانداردهای تعیین شده در بحث ایمنی، انرژی و محیط زیست برسانیم.

مارکوپولو در ایران (سیاحت جهانگرد افسانه‌ای از تمدن کهن)

می خواهید از سفرهای مارکوپولو به ایران بیشتر بدانید ؟ در این مقاله از وبلاگ علاءالدین تراول با ما همراه باشید.

مارکوپولو در ایران (سیاحت جهانگرد افسانه‌ای از تمدن کهن)

وقتی صحبت از جهانگردی و سیاحت‌های طول و دراز می‌شود، شاید اولین چهره‌ای که در ذهن‌مان نقش می‌بندد مارکوپولو جهانگرد ونیزی باشد. مارکوپولو، همیشه یکی از افسانه‌ای‌ترین چهره‌های جهانگردی دنیا خواهد بود. پس از فروپاشی امپراطوری روم، فرهنگ‌های اروپایی چندپاره شدند. جمهوری ونیز که خودش بخشی از یک اتحادیه جماهیر دریایی بود، جزو پیشرو ترین‌‌ها به لحاظ فرهنگی محسوب می‌شد و از نظر تجارت و اقتصاد هم بسیار پیشرفته بود.
اتحاد جماهیر دریایی، دولت شهرهایی محسوب می‌شدند که در ایتالیا، دالماتیا و بخش‌های زیادی از کرواسی امروزی در سده‌های میانی شکل گرفتند و به شکوفایی رسیدند. شناخته شده‌ترین جمهوری‌های دریایی آمالفی، پیزا، جنوا، ونیز و راگوسا بودند. کتاب سفرنامه‌ی مارکوپولو، از جنبه‌ای یک سند فرهنگی از ذهنیت مردمی است که در جمهوری ونیز پرورش یافته و آموزش دیده بودند. کتاب از جنبه‌های دیگری نیز تجارت را از منظر ادامه دهید حائز اهمیت است که در جای خودش باید به آن پرداخت. در این مطلب قصد داریم تا بازتاب دهنده نگاه مارکوپولو به شهرهای ایران در کتاب مشهور و جذابش باشیم که به شیوه‌ی قصه‌های مردم‌پسند روایتشان کرده است. مارکوپولو ایران را کشوری پهناور توصیف کرده که همه جایش را باید زیر پا گذاشت و با مردمش آشنا شد.

سفرهای مارکوپولو


مارکوپولو (تاجر و جهانگرد ونیزی) که در سال 1292 میلادی در راه سفر دور و درازش وقتی داشته از ایران هم می‌گذشته، از مکان‌هایی چون شهر تبریز، جزیره زیبای هرمز، قصبه‌های کرمان و سکونت‌گاه‌های کویری یزد بازدید کرده و شرح این سفرها را در کتاب مهمش با عنوان سفرهای مارکوپولو آورده است که گاهی با عنوان خاطرات مارکوپولو از ایران به صورت مجزا درباره‌اش نوشته شده است. البته شهرهایی که مارکوپولو در ایران از آن‌ها دیدن کرده به لیست کوتاهی که در بالا آمد ختم نمی‌شود. چون مارکو بعد از تبریز از ساوه و میناب دیدن کرده و در خاطراتش به آن‌ها هم اشاره کرده. شهر بم، دیگر جای افسانه‌ای است که رد پای مارکوی جهانگرد از آن گذشته تا در نهایت به خلیج همیشگی فارس برسد. مارکوپولو از این خلیج زیبا، با عنوان Persian gulf یاد کرده است و جزیره هرمز را جایی با شب‌های افسانه‌ای توصیف می‌کند که در آن شب‌ها آسمان پر ستاره به قدری نزدیک هستند که آدمی دلش می‌خواهد آن‌ها را با دست بگیرد.

سفرنامه مارکوپولو


خاطرات مارکوپولو از ایران از نواحی غربی سرزمین پهناور ایران آغاز می‌شود. وقتی که این جهانگرد افسانه‌ای از بخش‌های شرقی جایی که جزو ترکیه امروزی است وارد ایران می‌شود. شاید بپرسید که مارکوپولو چطور این سفرها را انجام می‌داده؟ پاسخ ساده است. بیشتر سفرهای مارکوپولو سوار بر اسب انجام می‌شده و مشاهداتش اکثرا زمانی به انجام رسیده که او برپشت اسبی به راهش ادامه می‌داده است. از این جنبه بسیار ما را به یاد دیگر جهانگرد هم‌دوران خودش یعنی دن‌کیشوت می‌اندازد منتها با این تفاوت که دن‌کیشوت یک نسخه خیالی از جهانگردی دنیا دیده است. در ادامه رد پای این جهانگرد افسانه‌ای را در سیاحتش از سرزمین و تمدن کهن ایرانی دنبال می‌کنیم. سیاحتی که یکی از بخش‌های پراهمیت سفرنامه‌ی مارکوپولو را ساخته، جایی که این سرزمین به عنوان گره‌گاه اصلی جاده ابریشم معرفی می‌شود که به آبهای آزاد جهان متصل است.

سفر مارکوپولو به ایران

مارکوپولو در کردستان و کرمانشاهان
مارکو وقتی داشته از نواحی غربی ایران گذر می‌کرده با کردهای ایرانی هم برخورد می‌کند. او آن‌ها را مردمی غیور و بازرگانانی دانا و کاربلد توصیف می‌کند« کوردهای ایران بازرگانانی خرسند و راضی به نظر می‌رسند.» همچنین به فراوانی موجود در شهرهای ایران اشاره می‌کند و وفور نعمت را دلیل زیبایی زنان ایرانی می‌داند. پولو کردستان‌ را سرزمینی با قصبه‌های سنگی در دل کوه‌های پیش‌آمده و پر چین و شکن توصیف کرده است.

کردستان


مارکوپولو در تبریز
توصیف مارکوپولو از ایران، تبریز را جایی با خاک غنی و گره‌گاهی تجاری روایت می‌کند که کالاهای مختلف از هندوستان تا بغداد و فلسطین به اینجا آورده می‌شوند و با تاجران آن‌ها را برای فرستادن به نواحی دیگر معامله می‌کنند. تبریز همچنین از نظر تولید هم پرورونق توصیف شده. جایی که صنعت نساجی مهمی دارد و ابریشم‌بافی هم بسیار پیشرفته انجام می‌گیرد. همچنین او اشاره‌ای دارد به تنوع زبانی و دانش بالای بازرگانان تبریزی از زبان‌های لاتینی که در خاطرات مارکوپولو از ایران گنجانده شده است. از طرف دیگر، تبریز به دلیل معماری اشرافی‌اش برای ماکوپولو بسیار چشم‌نواز جلوه می‌کند.

تبریز


مارکوپولو در یزد
مارکوپولو یزد را شهر زرتشتیان ایران توصیف کرده است. به این ترتیب او به تفاوت‌های دینی و قومیتی که در میان ملت ایران وجود دارد اشاره می‌کند و به تساهل و تسامحی تاکید می‌کند که در میان اکثریت مسلمان ایران با سایر اقلیت‌ها وجود دارد. او این رواداری و احترام به سایر پیروان ادیان دیگر را آموزه‌ای می‌داند که ایرانیان با دنبال کردن سیره‌ی پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) به دست آورده‌اند. یزد همچنین با آتشکده‌ها و مساجد خشت و گلی و آجرکاری‌شده‌اش توصیف شده که محل تجمع خداپرستان ایرانی هستند. از این جنبه، او مردم ایران را ملتی معنوی و جویای معنای زندگی می‌بیند.
نکته‌ی دیگری مارکوپولو درباره شهرهای مرکزی فلات ایران بهش اشاره کرده، معماری همسو با اقلیم در این مناطق گرم و خشک است. او ایرانیان را ملتی هوشمند می‌داند که شهرها و خانه‌هایشان را طوری می‌سازند که در تابستان خنک و در زمستان محفوظ از سوز سرد زمستانی باشند.

مارکوپولو در یزد


مارکوپولو در تهران، شمران و جاده ساوه
در ساوه، جایی حوالی تهران امروزی، مارکوپولو با کاروانی تجاری و گردشگری همراه می‌شود تا از گزند راهزنان و سارقان جاده‌ای در امان بماند. او تهران قدیم را اینگونه توصیف می‌کند: «جایی خطرناک که کلی راهزن و دزد و قاتل زیر زمین آن زندگی می‌کنند و از زمین آن می‌رویند.» البته منطقه شمیران را قصبه‌های سرسبزی توصیف کرده که تکه‌ای از بهشت هستند. برای مارکو همسفری با کاروان تجارتی که به سمت جنوب می‌رفته‌اند یک همراهی و همقدمی مبارک و دارای امنیت بوده است.

شمیرانات تهران


مارکوپولو در خلیج فارس
وقتی به خلیج فارس می‌رسد، هرمزگان را جایی زیباتر از هندوستان توصیف می‌کند. جایی که اشراف فیل‌سواری دارد که در هنگام عبور آدمی را با هیبتشان درجا میخکوب می‌کنند. همچنین محیط هرمز در خاطرات مارکوپولو از ایران، بسیار سرزنده به لحاظ اقتصادی و فرهنگی توصیف شده است. او در هرمز فیل‌سواری را تجربه می‌کند. از طرف دیگر، خلیج فارس به دلیل ارتباطش با آب‌های آزاد، منطقه‌ای سوق‌الجیشی و استراتژیک معرفی می‌شود و پولو معتقد است از نظر سیاسی دارای وزن زیادی است.

خلیج فارس


مارکوپولو در بم، کرمان و کویر لوت
مشابه به همین تجربه، مارکوپولو در کرمان، شترسواری می‌کند و آن را بسیار جالب و توریستی می‌داند. مارکوپولو کرمان و شهر بم را جایی با کاروان‌های متعدد شترسوار توصیف می‌کند که در خطرناکی و مخاطره‌انگیزی دشت لوت امکان از بین رفتنشان هست. او در گذر از کویر لوت، آنها را برای پیرمردان و پیرزنان، مرگ‌آفرین توصیف می‌کند و البته قتلگاه بردگان تاجرین جوانی که تا سرحد مرگ از غلامانشان بیگاری می‌کشند و به شدت هم برای تصاحب غلامان بهتر با هم در رقابت هستند. شب‌های کویر لوت هم بسیار عمیق و خطرناک توصیف شده که تا سحر شدن بسیار زمان‌بر و دلهره آور هستند. به نظر می‌رسد گذشتن از کویر لوت برای مارکوپولو تجربه‌ای مخاطره انگیز بوده است.
پس از این، مارکوپولو از مرزهای شرقی ایران وارد افغانستان می‌شود.

کویر لوت


مارکوپولو و اهمیت فرهنگ و جغرافیای ایرانی
نکات ریز و درشت درباره ایران و فرهنگ مردم این کشور در خاطرات و سفرنامه‌ی مارکوپولو کم نیست. رشد و پیشرفته بودن پزشکی ایران و درمان‌های عجیب بیماری‌های صعب‌العلاج از نکات مثبتی است که مارکوپولو درباره ایرانیان مطرح کرده است. صنایع دستی و دباغی پیشرفته ایران‌ هم دیگر نکته‌ای است که در سفرنامه‌مارکوپولو به آن اشاره شده است.
مارکوپولو و شهرهای ناپیدای جاده ابریشم
ایتالو کالوینو نویسنده برجسته ایتالیایی، در کتاب شهرهای ناپیدا، شرحی خیالین بر گفتگوهای مارکوپولو با غوبلای‌خان نوشته که در آن شهرهای خیالین زیادی برای امپراطور توصیف شده که احتمالا برخی از این شهرهای عجیب و خیالی، برگرفته از جغرافیای سرزمین عزیز ما ایران هستند. شهرهایی که در سوراخ سوزن جا می‌شده‌اند و شهرهایی که در آن‌ها همه چیز و همه کس با نخ‌هایی نامرئی به هم متصل بوده است. مارکوپولو ایران را موقعیتی استراتژیک برای تکمیل جاده ابریشم می‌داند که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های غوبلای‌خان امپراطور چین بوده است.

مسیر جاده ابریشم


امروز می‌دانیم که یکی از اصلی‌ترین دلایل توفیق غوبلای‌خان یا آنطور که بیشتر مصطلح است «کوبلای خان» داشتن مشاور برجسته و دنیا دیده‌ای چون مارکوپولو جهانگرد ونیزی بوده است که به مدت 24 سال به عنوان چشم خصوصی در دربار او در مقام مشاور و سیاح خدمت می‌کرده است. او از 17 سالگی تا چهل سالگی در نقطه‌نقطه چین مشغول ماجراجویی و مردم‌شناسی برای امپراطور بوده است.
مارکوپولو در بازگشت به ونیز، به همین دلیل مدتی را در زندان، به عنوان یک زندانی سیاسی سپری کرد و در همین دوران هم نوشتن سفرنامه‌اش را آغاز نمود. درواقع، جمهوری ونیز، نگاشتنِ روایتی از سفرهای مارکوپولو را به عنوان راهی برای یافتن دوباره آزادی و بیرون آمدن از زندان پیش پای او گذاشت که در این راه، یک نویسنده کتاب‌های عامه‌پسند که او هم یک زندانی سیاسی دیگر در سیاه‌چاله‌های ونیز بود، به مارکو کمک کرد و روایت شفاهی جهانگرد ونیزی را برای حاکمان ونیزی به رشته‌ی تحریر درآورد تجارت را از منظر ادامه دهید چراکه خود مارکوپولو نویسنده‌ی خوبی نبود. او یک جهانگرد و جغرافی‌دان بود که شخصیتی عملگرا و توسعه‌طلب داشت.

نظر قرآن درباره بدقولی چیست؟/ محروم شدن از رحمت خدا در زندگی دنیا و آخرت، اثر دائمی بدقولی است

نظر قرآن درباره بدقولی چیست؟/ محروم شدن از رحمت خدا در زندگی دنیا و آخرت، اثر دائمی بدقولی است

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، دین، تنها نماز و روزه و حج نیست. بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، پایبندی به عهد و پیمان هم جزئی از دین است که بی‌توجهی به آن می‌تواند زندگی ما را در دنیا و آخرت به آتش بکشد. بدقولی یا شکستن عهد و پیمان به اندازه‌ای اهمیت دارد که در خدای متعال در قران کریمش از آن یاد فرموده است. حتی یکی از پیامبران خود را با عنوان اسماعیل صادق الوعد خوانده است تا بدانیم اهمیت پایبندی به عهد و وعده چه اندازه است. پس یادمان باشد که عذر و بهانه بی‌اساس برای بدقولی پذیرفته نیست. وقتی برادر یا خواهر دینی‌ات قول و عهد تور ا قبول کرده و رویش حساب باز کرده، چه نسبتش با تو خیلی دور باشد و چه کیلومترها از او فاصله داشته باشی رسم شرع و عقل این است که بدقولی نکنی و چشم اعتمادش را کور نکنی.

خبرگزاری تسنیم در گفتگویی که با دکتر مریم عبدالباقی، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر دینی، انجام داده به آثار و پیامدهای بدقولی و پیمان‌شکنی در زندگی دنیا و آخرت پرداخته است. آن طور که این محقق دینی توضیح می‌دهد، مطرود شدن در نظر خدا و مردم را یکی از آثار مهم عهدشکنی است. کسی که زیر عهد و پیمانش می‌زند و به قول‌هایی که به خدا و بنده‌های خدا داده وفا نمی‌کند، نه‌تنها خودش را از نگاه مردم می‌اندازد، بلکه خودش را از نگاه مهربانانه و مغفرت آمیز خداوند هم محروم می‌کند. چون نه خدا و نه خلق خدا، هیچ‌یک آدم بدقول را نمی‌پسندند و از او انتظار دارند بر عهد و پیمانش بایستد و به بهانه کسب سودهای ظاهری، وفاداری را از یاد نبرد. همان طور که خداوند در آیه 25 سوره مبارکه رعد می‌فرماید: « وَالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ؛ و آنان که پس از پیمان بستن (با خدا و رسول) عهد خدا را می‌شکنند و هم از آنچه خدا امر به پیوند آن کرده پاک می‌گسلند و در روی زمین فساد و فتنه برمی‌انگیزند اینان را لعن (خدا) و منزلگاه عذاب سخت دوزخ نصیب است. » نکته قابل توجه این است که خداوند از حق بنده‌هایش نمی‌گذرد و تا کسی مورد بخشش مردم قرار نگیرد، خدا هم او را نمی‌بخشد. به این صورت است که ضرورت پایبندی به عهد و پیمان بین مردم پررنگ‌تر می‌شود تا کسی خیال نکند با شکستن عهدی که با مردم بسته، می‌تواند در انتظار رحمت خدا باشد. به این صورت است که نداشتن تعهد در قبال مردم، ره‌آوردی جز تنهایی و مطرود شدن از مردم و خدا را به همراه ندارد.

خداوند به پیمان‌شکن نگاه نمی‌کند

چرا در آموزه‌های دینی تا این اندازه نسبت به موضوع عهد و پیمان تأکید شده است؟ مگر شکستن عهد و یا بی‌اعتنایی به قول و وعده چه اثری در زندگی دارد؟

ما انسان‌ها در همه شرایط محتاج رحمت و مهر خدای متعال هستیم و برای دریافت این خیر و رحمت الهی باید لوازم آن را فراهم کنیم. اسباب دریافت هم فراهم نمی‌شود، جز با اعمال و کارهای خود ما. در این میان، پایبندی به عهد و وعده اثر زیادی در نزول رحمت خداوند بر ما دارد. با این توضیح، برای آدم چه عذابی می‌تواند دردناک‌تر از این باشد که در آخرت که محتاج نظر رحمت خداست، کاری کرده باشد که باعث رنجش خدا شده و درنهایت مورد غضب قرار بگیرد تا اندازه‌ای که خدا حتی به او نگاه هم نکند.

درواقع بی‌اعتنایی به قول و وعده باعث ایجاد عذاب خوارکننده‌ای می‌شود که فشار روحی بسیاری برای انسان به همراه دارد. این نکته را خداوند متعال در آیه 77 سوره مبارکه آل‌عمران فرموده است، مبنی بر اینکه: « إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ؛ آنان که عهد خدا و سوگند خدا را به بهایی اندک بفروشند اینان را در آخرت بهره‌ای نیست و خدا با آن‌ها (از خشم) سخن نگوید و در قیامت (به نظر رحمت) بدان‌ها ننگرد و (از پلیدی گناه) پاکیزه‌شان نگرداند و آنان را عذابی دردناک خواهد بود. »

با این وجود وقتی کسی عهد و پیمانی می‌بندد یا قولی می‌دهد، چه بین خودش و یک نفر دیگر باشد و چه بین او و خدا یا جمعی از مردم، در هر صورت باید به عهدش وفادار باشد و بدقولی نکند، چراکه اگر مرتکب چنین خطایی شود از او بازخواست می‌کنند.

آیا میان عهدشکنی ما با خدای متعال یا با مردم تفاوتی وجود دارد؟ درواقع می‌خواهیم بدانیم شکستن عهد با خداوند سخت‌تر است یا شکستن عهد با مردم؟

بهترین شانس آدم بدقول این است که سروکارش با خدا بیفتد، چون اگر پای منافع آدم‌های دیگر و حق‌الناس در میان باشد بیچاره می‌شود. بدقولی و پیمان‌شکنی حتی اگر با بهانه به خطر افتادن منافع ظاهری فرد باشد، تا اندازه‌ای خدا را خشمگین می‌کند که در روز قیامت که چشم همه به رحمت و مغفرت او دوخته شده، خدا به پیمان‌شکنان حتی نگاه هم نمی‌کند، چه برسد به اینکه به آن‌ها رحم کند.

در دنیا هم بدبخت می‌شود

به آثار اخروی و ابدی عهدشکنی اشاره کردید. آیا این کار در زندگی دنیا هم اثری دارد؟

بله. بدبختی و زیانکاری مسیری است که به روی هرکسی که بخواهد به سادگی هموار می‌شود و هر چه سود و منفعت باشد از طالب خود دور می‌کند. یکی از شیوه‌های هموار کردن این مسیر، بدقولی و عهدشکنی است.

به عبارت دیگر، بدقولی به قدری آسیب و ضرر متوجه آدم می‌کند که خداوند متعال در آیه 27 سوره مبارکه بقره به صراحت تذکر داده است: « الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ ۚ أُولَ ٰ ئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ؛ کسانی که عهد خدا را پس از محکم بستن می‌شکنند و رشته‌ای را که خدا امر به پیوند آن کرده می‌گسلند و در میان اهل زمین فساد می‌کنند، ایشان به حقیقت زیانکارند. »

بنابراین باید توجه داشته باشیم هر کسی که نسبت به اهمیت و ضرورت وفاداری به عهد و پیمان بی تعهد باشد و آن را رعایت کند، سرانجامی جز زیانکاری و بدبختی در دنیا ندارد. طبیعی است کسی که نتواند به عهد و پیمان متعهد باشد ممکن است نسبت به مسائل و امور بسیاری کوتاهی کند و درنتیجه خسارت‌هایی را متوجه زندگی‌اش کند که هم در این دنیا و هم در آخرت زیر بار خطاهای خودش، روزگار سختی را بگذراند.

اولین آسیب عهدشکنی، به سمت خود فرد است

ضرر و زیان عهدشکنی و بدقولی دامن خود آدم را می‌گیرد و اولین کسی که در اثر بدقولی در زندگی ضرر می‌کند، خود اوست. برای همین است که خداوند متعال در آیه 10 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: « فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا یَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا؛ پس از آن هر که نقض بیعت کند بر زیان و هلاک خویش به حقیقت اقدام کرده و هر که به عهدی که با خدا بسته است وفا کند به‌زودی خدا به او پاداش بزرگ عطا خواهد کرد. »

وقتی همه طردش می‌کنند

رویکرد منفی مردم نسبت به انسان بدقول و عهدشکن هم معروف است. آیا آیات قرآن کریم به این موضوع هم اشاره‌ای دارد؟

همین طور است. مطرود شدن در نظر خدا و مردم را یکی از آثار مهم عهدشکنی است. کسی که زیر عهد و پیمانش می‌زند و به قول‌هایی که به خدا و بنده‌های خدا داده وفا نمی‌کند، نه‌تنها خودش را از نگاه مردم می‌اندازد، بلکه خودش را از نگاه مهربانانه و مغفرت آمیز خداوند هم محروم می‌کند. چون نه خدا و نه خلق خدا، هیچ یک آدم بدقول را نمی‌پسندند و از او انتظار دارند بر عهد و پیمانش بایستد و به بهانه کسب سودهای ظاهری، وفاداری را از یاد نبرد.

همان طور که خداوند در آیه 25 سوره مبارکه رعد می‌فرماید: « وَالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ؛ و آنان که پس از پیمان بستن (با خدا و رسول) عهد خدا را می‌شکنند و هم از آنچه خدا امر به پیوند آن کرده پاک می‌گسلند و در روی زمین فساد و فتنه برمی‌انگیزند اینان را لعن (خدا) و منزلگاه عذاب سخت دوزخ نصیب است. »

نکته قابل توجه این است که خداوند از حق بنده‌هایش نمی‌گذرد و تا کسی مورد بخشش مردم قرار نگیرد، خدا هم او را نمی‌بخشد. به این صورت است که ضرورت پایبندی به عهد و پیمان بین مردم پررنگ‌تر می‌شود تا کسی خیال نکند با شکستن عهدی که با مردم بسته، می‌تواند در انتظار رحمت خدا باشد. به این صورت است که نداشتن تعهد در قبال مردم، ره‌آوردی جز تنهایی و مطرود شدن از مردم و خدا را به همراه ندارد.

عملی که بازخوردش به خود انسان برمی‌گردد

می‌گویند «با هر دست که بدهی، با همان دست پس می‌گیری». این ضرب‌المثل به خصوص در مورد حکم‌های الهی نمونه خوبی است تا هر کسی باور داشته باشد که خداوند در برابر هر رفتاری از بنده‌اش، جوابی شایسته به او می‌دهد.

بله. بدقولی و بدعهدی هم از این قاعده الهی مستثنا نمی‌شود، چراکه خداوند در آیه 40 سوره مبارکه تأکید فرموده است که: « أَوْفُوا بِعَهْدی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِیای فَارْهَبُونِ؛ به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم و تنها از من بترسید. »

آیا درست است که نتیجه بگیریم اعمال ما برای خودمان تلافی می‌شود؟

باید توجه داشت که بدعهدی یا خوش عهدی در برابر خدا با معامله‌های انسانی متفاوت است و این طور نیست که خدا بخواهد بدقولی بنده‌اش را تلافی کند. بلکه نظام علت و معلول که در جهان هستی حاکم است، باعث می‌شود تا هر کسی بازخورد رفتار خودش را دریافت کند تا به این صورت به هیچ‌کسی ظلم نشود. به نقل از امام علی علیه السلام در کتاب غررالحکم نوشته شده است که: «پیمان‌شکنی انسان به خودش بازمی‌گردد.»

بنابراین وقتی کسی با بدقولی و شکستن پیمان مسلمانی و انسانی‌اش به جنگ با خدا می‌رود، طبیعی است که بازخورد رفتارش را می‌بیند. به این معنا که وفاداری به عهد و پیمان، مقدمه و زمینه‌ساز وفای به عهد خداست و از طرف دیگر بدقولی و بی‌مهری آدم است که برکت و نعمت را از زندگی دور می‌کند. در چنین شرایطی است که می‌توان گفت بدقولی و عهدشکنی، نعمت و برکت خدا را از زندگی دور می‌کند. چون خدا اگر با کسی عهدی بست، آن را تا به آخر اجرا می‌کند، مگر اینکه خود فرد با بدقولی‌اش، شرایط را طور دیگری رقم بزند.

عهد هم‌ردیف نذر

اهمیت عهد و پیمان و ضرورت پایبندی به آن به اندازه‌ای است که در روایت‌های اسلامی، آن را هم‌ردیف نذر دسته‌بندی کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، عهدی که با خدا و یا برادر و خواهر دینی‌ات می‌بندی، حکم نذری را دارد که برای برآورده شدن حاجتت با خدا عهد می‌بندی و باید به آن وفادار باشی.

در این مورد، روایتی در کتاب اصول کافی نوشته شده با این مضمون که هشام بن سالم که از یاران امام جعفر صادق علیه السلام بود، از آن حضرت نقل قول کرده است که فرمودند: «هر وعده‌ای که مؤمن به برادر دینی‌اش می‌دهد، نوعی نذر محسوب می‌شود که وفا کردن به آن لازم است، مگر اینکه کفاره ندارد. همچنین هر کسی که از وعده و قولی که داده تخلف کند، در حقیقت با خدا مخالفت کرده و خودش را در معرض خشم خدا قرار داده است. این، همان نکته‌ای است که خدا در قرآن کریم می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا سخنی می‌گویید که به آن عمل نمی‌کنید؟»

بنابراین اگر کسی به عهدی که با برادر دینی خود بسته، پایبند نباشد و آن را نادیده بگیرد، مثل این است که نذرش را ادا نکرده و عهد خدا را شکسته باشد. تنها تفاوت شکستن عهد و بدقولی با نذر این است که شکستن و بی‌توجهی به نذر، کفاره‌ای دارد که باید پرداخت شود اما کفاره‌ای به بدقولی تعلق نگرفته است.

مشکلات اقتصادی نتیجه بدقولی ماست

رویکرد و نظر علمای دین نسبت به موضوع بدعهدی چیست؟

به عنوان مثال آیت‌الله علوی گرگانی، مرجع بزرگ شیعیان جهان، خوش‌قولی و وفای به عهد را یکی از نشانه‌های انسان‌های اهل تقوا دانسته و دلیل بسیاری از مشکلات جامعه امروز را بدقولی و بی‌توجهی افراد به این نکته اسلامی می‌داند. تلاوت قرآن و توجه به مفاهیم قرآنی به خصوص درباره آثار بدقولی و غفلت از وفای به عهد، یکی از راهکارهای اصلاحی است که از طرف این مرجع تقلید شیعیان معرفی شده است. البته ایشان تأکید کرده است که: «خداوند در قرآن فرموده بنده‌های خوب من وقتی قرار می‌گذارند وفای به عهد می‌کنند. درحالی‌که یکی از دلایل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ما نبودن بر پیمان و قولی است که به کسی می‌دهیم.»

ایشان در ادامه می‌گوید: «انسان باایمان، انسانی است که اگر حتی بر موضوع کوچکی به کسی قول می‌دهد بر حرف و قول خود بماند. به همین دلیل بهتر است افراد تلاش کنند تا ایمان خود را تقویت کنند و متوجه باشند که بی‌توجهی به این فریضه الهی، ایمان آن‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد.»

بدقولی‌های روزانه را یادداشت کنیم

مرحوم آیت‌الله خوشوقت رحمه‌الله، استاد بزرگ اخلاق، بی‌توجهی به وفای به عهد و بدقولی را یکی از گناهان می‌دانست و چند راهکار برای ترک این گناه بزرگ معرفی کرده است. توبه کردن و تلاش برای ترک این گناه یکی از راهکارهای اصلاحی است که از طرف این استاد اخلاق معرفی شده است.

درعین‌حال ایشان تأکید می‌کرد که خوب است هر کسی که مرتکب چنین گناهانی می‌شود، یک دفترچه کوچک به‌طور محرمانه و شخصی داشته باشد تا گناه‌هایی را که در طول روز مرتکب می‌شود و ازجمله بدقولی‌هایش را در آن بنویسد تا در آخر شب به نامه اعمال آن روزش نظری بیندازد و تلاش کند که از روز بعد این گناه‌ها را ترک کند.

برترین مراکز خرید کیش

در این بخش از سایت لحظه آخر قصد داریم برترین مراکز خرید کیش را معرفی کنیم تا کاربران گرامی با آن ها آشنا شوند و هنگام سفر به این جزیره زیبا انتخاب درستی برای خریدهای خود داشته باشند.

مراکز خرید کیش

سفر به کیش می تواند یکی از بهترین و هیجان انگیزترین تجربه های سفر را به ارمغان بیاورد. از محبوب ترین کارهایی که در کیش می توان انجام داد بازدید از جاذبه های زیبایی مانند کشتی یونانی، رفتن به بهترین تفریحگاه های جزیره و ثبت خاطرات هیجان انگیز است. اما یکی از مهم ترین دلایلی که مردم به کیش سفر می کنند و از لذت بخش ترین کارها در کیش می باشد، خرید کردن است.

جاهای دیدنی کیش - جزیره کیش با برخورداری از جاذبه های دیدنی و تفریحی متنوع، سالانه میلیون ها گردشگر را از داخل و خارج ایران به خود جذب می کند.

کیش مراکز خرید زیادی دارد و در هرکدام با انبوهی از کالاهای مختلف روبرو خواهید شد چراکه کیش منطقه آزاد بوده و تقریبا همه جور کالایی در مراکز خرید کیش وجود دارد. همچنین به دلیل منطقه آزاد بودن، اکثر کالاها قیمت های مناسبی داشته و اختلاف قیمت نسبتاً زیادی هم با مراکز خریدی مانند مراکز خرید تهران دارند. اما خوب است با برخی از مراکز خرید کیش آشنا شوید.

مرکز تجاری کیش

این مرکز خرید 4 طبقه که یکی از برترین مراکز خرید کیش به حساب می آید، در سال 1379 در زمینی 40 هزار متر مربعی در شرق جزیره بنا شد. دارای حدود 480 واحد تجاری با زمینه فعالیت پوشاک، کیف و کفش، ساعت، عینک، لوازم بهداشتی و آرایشی، لوازم خانگی، وسایل صوتی و تصویری، وسایل آشپزخانه، مواد غذایی، مکمل‌های غذایی و دارویی، موبایل و تجهیزات رایانه‌ای می باشد. نمایندگی بسیاری از برندهای معتبر خارجی نیز در این بازار قرار دارد. در مرکز تجاری کیش هر شب ساعت 22 مراسم قرعه کشی با برنامه‌های شاد و اهداء جوایز به برندگان اجرا می‌گردد، و با جوایز نفیس از مسافران تور کیش به نوعى تقدیر و تشکر صورت مى پذیرد.نورپردازی هایی که در بخش های مختلف مرکز تجاری کیش صورت گرفته، جلوه ای تماشایی به آن بخشیده است.

مراکز خرید کیش

امکانات مرکز تجاری کیش

آژانس مسافرتی، آژانس املاک، نمازخانه، پله برقی، چندین کافی‌شاپ، فست فود و یک رستوران گردان از امکانات خوب این مرکز است، این رستوران یکی از بهترین رستوران های کیش محسوب می گردد.

آدرس مرکز تجاری کیش

جزیره کیش/ خیابان فردوسی

ساعات بازدید مرکز تجاری کیش

10 الی 13:30 – 17 الی 23

تلفن: 07644452614 وب سایت: ktcenter.info/fa

تور کیش - تا حالا این فصل رفتی کیش؟🏝️ تورهای تخفیف خورده ما رو دیدی؟✈️

مجتمع تجاری پردیس 1

مرکز خرید پردیس کیش با دو شعبه یکی از بهترین مراکز خرید موجود در جزیره می باشد. این دو مرکز خرید با فاصله از یکدیگر برای دسترسی آسان مسافرین در بلواز خیام و فردوسی واقع شده اند.مرکز خرید پردیس 1 در سال 1371 در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع با معماری منحصر به فردی در شرق جزیره کیش احداث شد و توجه همگان را به سوی خود جلب نمود. این ساختمان دو طبقه حدود 200 واحد تجاری را در خود جای داده که با فروش انواع پوشاک برای آقایان، بانوان، کودکان، لوازم آرایشی و بهداشتی، وسایل برقی خانگی، عینک فروشی، کیف، کفش، ساعت و. فعالیت دارد. یکی از وجه تمایزهای این مرکز خرید، فروش انواع لباس های ورزشی بوده که از این رو بین کیشوندان معروف گشته است. جالب است بدانید که در پایان هر شب حدود ساعت 22 قرعه کشی بزرگی با جوایز نقدی و غیر نقدی برای خریداران عزیز صورت می گیرد و گردشگران شانس این را دارند که در آن برنده جوایز نفیسی شوند.

امکانات مرکز خرید پردیس 1

همچنین وجود رستوران، کافه، فست فود، شعب چندین بانک، کافی نت، آژانس مسافرتی و نمازخانه امکانات پردیس 1 را تکمیل کرده است.

ساعات کاری مرکز خرید پردیس 1

این مرکز خرید که جزء برترین مراکز خرید کیش به حساب می آید همه روزه در ساعات 9 الی 13:30 و 17 الی 22:30 پذیرای افراد می باشد.

آدرس مرکز خرید پردیس 1

جزیره کیش/ بلوار فردوسی/ مقابل پارک هنگام

مجتمع تجاری پردیس 2

اگر به دنبال برترین مراکز خرید کیش یا برند های روز دنیا هستید و قیمت برای شما چندان مهم نیست می توانید به مرکز تجاری و بین المللی پردیس 2 بروید. شعبه دوم این مرکز خرید در پی استقبال بی نظیری که از پردیس 1 صورت گرفته، در سال 1378 در زمینی 22 هزار متر مربعی احداث گشت. مرکز خرید پردیس 2 نسبت به پردیس 1 بافت و سازه جدید تری دارد و بسیار شیک و مهندسی شده طراحی و ساخته شده است. این مجتمع تجاری و اداری در 4 طبقه ساخته شده که دارای 230 غرفه تجاری و 10 واحد اداری است.در این مرکز خرید انواع وسایل با مارک و برند معتبر و خاص خارجی را به راحتی می توانید پیدا کنید. پردیس 2 با وجود انواع پوشاک، البسه، لوازم ورزشی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم آرایش و بهداشتی، لوازم خانگی و. از مجهزترین مراکز خرید کیش به شمار می رود.

مرکز خرید پردیس 2

امکانات مجتمع تجاری پردیس 2

در این مرکز امکانات بسیار خوبی نظیر: 2 آسانسور شیشه ای، 7 آسانسور معمولی، 8 پله برقی مجزا و پیاده راه متحرک وجود دارد که رفاه حال گردشگران تور داخلی را مهیا می کنند.اگر از خرید کردن و گشت و گذار در پاساژ خسته شدید و به دنبال محلی برای رفع خستگی و یا نوشیدن چای می گردید می توانید سری به طبقه چهارم این مجموعه بزنید و از کافی شاپ با انواع دسرهای خوشمزه و نوشیدنی های سرد و گرم آن لذت ببرید. همچنین رستوران های متنوعی نیز در این طبقه وجود دارد که هر سلیقه ای را راضی نگه می دارد.در قسمت میانی مجتمع تجاری 4 درخت نخل طبیعی وجود دارد که مسافرین تور کیش را محو خود می کند.

آدرس مجتمع تجاری پردیس 2

جزیره کیش/ بلوار خیام/ میدان پردیس

ساعات بازدید مجتمع تجاری پردیس 2

9:30 الی 13:30 – 17 الی 22:30

مرکز خرید رویا مال

یکی از بهترین مراکز خریدی که در این جزیره احداث شده، رویا مال کیش می باشد که 5 طبقه بوده و دارای بخش های تجاری و اداری است. بخش های تجاری (76 واحد) آن در طبقه اول و دوم قرار دارد و بخش های اداری (54 واحد) آن نیز در طبقات سوم و چهارم می باشد. طبقه پنجم هم به رستوران ها و کافی شاپ های مجموعه اختصاص دارد که می توانید لحظات دلنشینی را در آن ها تجربه کنید.رویا مال مکانی است که می توانید در آن انواع برندهای مشهور و معتبری نظیر: پاندا، اسپریت، گریماس، ماوی دلونگی، ال جی، بنتون، سامسونگ، اپل، تامی هایلفیگر را خریداری کنید.

رویا مال کیش

رستوران/ کافی شاپ/ خودپرداز

آدرس رویا مال کیش

جزیره کیش/ خیابان رودکی/ کنار هتل پارمیس

تلفن: 07644467330 وب سایت: royamallkish.com

ساعات کار رویا مال کیش

مرکز خرید سارینا1

مرکز خرید سارینا کیش در واقع مجموعه ای از دو مرکز خرید متفاوت می باشد که شما می توانید خرید خود را از هر کدام که مایلید انجام دهید، در ادامه این بخش از مقاله معرفی پاساژ های کیش به معرفی مرکز خرید سارینا 1 و سارینا 2 می پردازیم . سارینا 1 به عنوان یکی از لوکس ترین مراکز خرید کیش ساختمانی 10 طبقه بوده که در زمینی 5 هزار متر مربعی بنا شده و 7 طبقه آن اداری و 1 طبقه پارکینگ است و تنها 2 طبقه آن کاربرد تجاری دارد. این پاساژ دسترسی بسیار خوبی به دیگر مراکز خرید موجود در جزیره زیبای کیش دارد. این مکان چشم اندازی منحصر به فرد دارد. وجود بزرگترین و مجهزترین فودکورت خاورمیانه، پوشاک زنانه، مردانه، کیف و کفش، روسری، لوازم برقی و خانگی، سالن سینما 4 بعدی، پارکینگ اختصاصی و هایپر مارکت از جمله امکاناتی است که در اختیار بازدید کنندگان قرار داده شده که هر کدام از این ها در یک طبقه مجزا برای دسترسی آسان طراحی شده است. همچنین نمای فوق العاده زیبا و باشکوه این مجتمع باعث می شود مجاب شوید به داخل آن رفته و از برندهای روز بین المللی دیدن فرمایید.

ساعات کاری مرکز خرید سارینا 1

مرکز خرید سارینا1

مرکز خرید سارینا 2

سارینا 2 هم اکنون در دست احداث می باشد. طراحی ها بیانگر آن است که این مجتمع تجاری 8 طبقه دارد که 3 طبقه زیرین به پارکینگ، تاسیسات و کارواش اختصاص دارد. طبقات همکف، اول و دوم برای فروش محصولات گوناگون در نظر گرفته شده است.

طبقه سوم: اما در طبقه سوم آن سالن بیلیارد، سالن بولینگ، سالن ماساژ، رستوران، کافی شاپ و فودکورت وجود دارد که آن را به یکی از برترین مراکز خرید کیش مبدل می سازد.

طبقه چهارم: بخشی از طبقه چهارم سارینا 2 نیز مکانی برای توقف خودروی افراد خاص بوده که توسط آسانسور خودروبر به این مکان انتقال پیدا می کنند. همچنین بزرگترین فودکورت موجود در خاورمیانه هم در این طبقه راه اندازی خواهد شد. لازم به ذکر است این دو مرکز خرید گزینه بسیار خوبی برای حراجی های کیش می باشند چرا که در این دوران بهترین جنس ها به فروش رسیده و بسیار مقرون به صرفه هستند. گفتنی است فصل حراج در کیش تقریبا اوایل پاییز می باشد.

آدرس مرکز خرید سارینا 2

مرکز خرید مریم کیش

در واقع این مرکزخرید بسیار کوچک است و در مقایسه با مراکز خرید دیگر کیش شاید کوچک ترین مرکز خرید کیش به حساب می آید. درعین حال محیط بسیار شیک و خلوت مرکز خرید مریم جزیره کیش و وجود مغازه های منتخب با جنس های مرغوب و با کیفیت یکی از ویژگی های آن می باشد. همچنین وجود یک رستوران زیبا با انواع غذاهای خوشمزه و کافی شاپ دنج با نمای خلیج همیشگی فارس از ویژگی های مرکز خرید مریم است. وجود ماکت یک هواپیمای مسافربری که از سقف بلند این مجموعه آویزان است در بدو ورود نظر گردشگران تور کیش را به خود جلب می کند زیرا که هم بسیار بزرگ است و هم وجود هواپیما وسط یک مرکز تجاری کمی عجیب به نظر می رسد.

آدرس مرکز خرید مریم کیش

ساعات کار مرکز خرید مریم کیش

مرکز خرید مریم کیش


بازار مرجان کیش

این مرکز خرید در شرق جزیره قرار دارد و دارای 134 غرفه فعال می باشد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این بازار، داشتن آکواریوم 5400 متر مکعبی بوده که انواع مختلفی از آبزیان را درون خود جای داده است. آبنماهای بسیار زیبایی به ارتفاع 50 متر نیز در بازار مرجان تعبیه شده که در نورپردازی آن ها 420 پروژکتور به کار رفته و منظره ای دل انگیز را نمایان ساخته است.

امکانات بازار مرجان کیش

از امکانات بسیار خوب این مرکز خرید می توان به مواردی چون: خودپرداز، کافی شاپ، رستوران، نمازخانه، پارک، آکواریوم، بانک و فودکورت اشاره کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.