دارایی‌های مالی بازار سرمایه


تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله قصد دارد تا نتایج تحقیق پیرامون تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند. این مقاله تلاش دارد مدل CAPM را به گونه ای تبیین کند که بتواند مدیران پرتفوی وسایر سرمایه گذاران را در بهینه سازی سبد سهام و سرمایه گذاری های خود در بورس اوراق بهادار تهران یاری نماید.
نتایج به دست آمده ازتحقیق نشان می دهدکه مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین مقطعی رفتار بازده در شرایطی که جهت حرکت بازار رو به پایین و صرف ریسک بازار منفی باشد، در بورس تهران را دارد. رابطه مقطعی ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران از نوع شرطی است. رابطه ریسک و بازده با شرط رو به بالا بودن جهت حرکت بازار و مثبت بودن صرف ریسک بازار، مثبت است. در این شرایط با افزایش ریسک، نرخ بازده افزایش می یابد. در مواردی که صرف ریسک بازار منفی باشد، رابطه مقطعی ریسک، بازده معکوس و با افزایش ریسک، بازده کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.10248153.1383.6.2.3.5

عنوان مقاله [English]

This study tends to present the result of the conditional CAPM
(CCAPM) study in Tehran Stock Exchange Market. It tends to use
CCAPM to lead portfolio managers and other investors to optimize
their investments regarding conditional risk and return relation in
Tehran Stock Exchange Market.
The study results shows that conditional CAPM is able to describe the cross-section relation & risk- returns behavior in upward & downward markets in Tehran Exchange.
It says that the relation between risk & return is subject to market movements, as: in the upward markets when risk goes up, the expected return goes up too. But in the downward markets when the risk goes up, expected return comes down. So in the downward markets when market premium is negative, the expected return decreases while the risk increases.
This study is important because Tehran Exchange market is young & growing. It says that we can use improved models in this young market the same as markets in western countries.

بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران،

چکیده

اخیراً افزایش عمده در بدهی‌های شرکت‌ها در بسیاری از کشورها مانع رشد اقتصادی شده است. این امر به نوبه خود موجب نگرانی‌هایی شده که نشان دهنده سدی برای بهبود اقتصادی می‌باشد. مطالعه حاضر بررسی کرد آیا مازاد بدهی در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران موجب محدود شدن عملکرد جاری می‌شود. برای این منظور داده‌های مربوط به 64 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1394 تا 1398 (320سال - شرکت) جمع‌آوری شد که بر اساس معیارهای پژوهش در طبقه شرکت‌های کوچک و متوسط قرارگرفته بودند. برای سنجش مدل اقتصادسنجی پژوهش که در قالب مدل داده‌های ترکیبی (پانل) بررسی گردید، از نرم افزارهای ویوز و استتا و مدل رگرسیون پروبیت استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد مازاد بدهی در سال قبل، تاثیر منفی چشمگیری در میزان استخدام سال جاری داشته است. هم‌چنین شرکت‌های دارای مازاد بدهی با تنش مالی بیشتری روبرو هستند. نتایج هم‌چنین بیان کرد میزان مازاد بدهی، تاثیری در میزان سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت ندارد.

تمامی ابزارهایی که به شما برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی کمک می‌کند

تمامی ابزارهایی که به شما برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی کمک می‌کند

سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی و خارجی می‌تواند از کاهش ارزش دارایی‌های شما بکاهد. سرمایه گذاری‌های مولد سود خوبی برای سرمایه گذار خواهند داشت. اما چه ابزارهای مدیریت ریسک مالی به شما برای داشتن کنترل روی دارایی‌های‌تان کمک می‌کنند؟ آیا ابزارها صرفاً می‌تواند برای کاهش ضرر و زیان کافی باشد؟ روش‌های مدیریت ریسک بازارهای مالی چیست؟

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک فرایندی شامل شناسایی ریسک، تحلیل، اقدام، نظارت و کنترل است که برای کاهش اثرات ناشی از ریسک انجام می‌شود. انجام هیچ کاری بدون ریسک و مانع نخواهد بود. برداشتن قدم‌های تازه در دنیای تجاری، همیشه با بروز مشکلات و موانع بسیار همراه می‌شود. مدیریت ریسک مالی از جمله گرایش‌هایی است که کاربردهای زیادی دارد. مدیریت ریسک باید با هدف شناسایی عوامل خطر ساز انجام شود. پس از این کار تجزیه و تحلیل تمامی موانع الزامی است. شما باید متوجه شوید که هر ریسک چه اثری روی کار شما می‌گذارد. تنها بعد از این کار است که می‌توان راه حل مناسب را برای کاهش و حذف ریسک پیدا کرد. اگر مدیریت ریسک به درستی انجام شود، خیلی راحت می‌توان و وقایع آینده را پیش بینی کرد. برای پیدا کردن ریسک‌های موجود در پروژه باید به سراغ ابزار‌ها برویم. بدون اطلاع از ابزارها و روش‌های مدیریت ریسک، نمی‌توان راه حل مناسبی را اتخاذ کرد. ابزارهای مدیریت ریسک مالی به شما کمک می‌کنند تا از سرمایه و دارایی خود محافظت کنید. برای شرکت‌های بزرگ، حفظ دارایی‌های منقول و غیرمنقول اهمیت زیادی دارد. برای مدیران مالی و صاحبان کسب و کار مهم است که به مدیریت ریسک و انواع آن تسلط داشته باشند. گذراندن دوره مدیریت ریسک نه تنها می‌تواند شما را با مفاهیم پایه مدیریت ریسک آشنا کند، بلکه مهارت شما را برای جلوگیری و مقابله با ریسک بیشتر می‌کند.

بیشتر بخوانید:

سرمایه منقول و غیرمنقول را چگونه مدیریت کنیم؟

در مدیریت امور مالی و حسابداری مالی، شناسایی دارایی‌های شرکت یا سازمان اهمیت زیادی دارد. یکی از وظایفی که بر دوش حسابداران مالی گذاشته می‌شود، بررسی منظم دارایی‌های ثابت و جاری است. از یک حسابدار مالی انتظار می‌رود که بتواند سرمایه منقول و غیر منقول را با وجود ریسک‌های متفاوت مدیریت کند. سرمایه منقول، شامل دارایی‌هایی می‌شود که قابلیت جابجایی و دارایی‌های مالی بازار سرمایه انتقال دارد. یعنی می‌توان آن را بدون کاهش ارزش از جایی به جای دیگر منتقل کرد. چیزهایی مانند ماشین، میز، دفتر، تلویزیون، پروژکتور، پرده، چراغ، لوازم تحریر و… برای یک شرکت دارایی منقول محسوب می‌شود. در مقابل اموال منقول، سرمایه غیرمنقول وجود دارد. تمام چیزهایی که نتوانید آن‌ها را بدون آسیب رساندن به اصل جنس جابه جا کنید، غیر منقول است. برای مثال دفتر کاری یا زمین شرکت غیر منقول محسوب می‌شود زیرا نمی‌توانید آن را به طور کامل جابه جا کنید. ابزارهای مدیریت ریسک مالی، تنها به پیدا کردن راه حل‌های بهتر کمک می‌کنند اما برای شناسایی دارایی‌ها خودتان باید دست به کار شوید. بنابراین مهم است که تمامی دارایی‌ها بدون هیچ کم و کاستی به طور منظم بررسی شوند.

بسیاری از سرمایه گذاران بورس ایران، اگر از روش های مدیریت ریسک استفاده می‌کردند، ضرر و زیان کنترل شده داشتند

بسیاری از سرمایه گذاران بورس ایران، اگر از روش دارایی‌های مالی بازار سرمایه دارایی‌های مالی بازار سرمایه های مدیریت ریسک استفاده می‌کردند، ضرر و زیان کنترل شده داشتند

ابزارهای مدیریت ریسک در بازارهای مالی

منظور از ابزارهای مدیریت ریسک مالی، ابزارهای هستند که به کاهش صدمات ریسک و مقابله با آن‌ها کمک می‌کند. سرمایه گذاری در بازارهای مالی و غیرمالی همیشه با دارایی‌های مالی بازار سرمایه ریسک همراه است. مدیریت ریسک در بازارهای سرمایه با مدیریت ریسک پروژه تفاوت دارد اما نتیجه کار یکسان است. تمامی فرایندهای مدیریت ریسک باید به جلوگیری، کاهش، مقابله و حذف ریسک منجر شود. در غیر این صورت مسیر شما برای انجام مراحل مدیریت ریسک ناقص است. ابزارهای مدیریت ریسک مالی در بازارهای جهانی بسیار متنوع‌تر از بازارهای مالی ایران است. در ادامه به بررسی هر دو موضوع می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید:

مدیریت ریسک در بورس ایران

برای مقابله با ریسک نوسان قیمت سهام بورس ایران از ابزارهای به نام ابزارهای مشتقه استفاده می‌شود. از این ابزارها می‌توان برای دارایی‌ها، شاخص‌ها و نرخ‌ها استفاده کرد. در بورس ایران 3 ابزار قراردهای اختیار معامله، قراردادهای آتی و اوراق اختیار فروش تبعی وجود دارد.

قراردهای اختیار معامله

این قرارداد بین دارنده سهام و مسئول امور مالی بسته می‌شود. طبق این قرارداد مسئول امور مالی یا فروشنده می‌تواند اختیار معاملات مالی و خرید و فروش سهام را داشته باشد. البته شروط و قیمت گذاری سهام می‌تواند طبق توافق دو طرف متفاوت باشد. در قرارداد اختیار خرید، دارنده قرارداد حق دارد دارایی‌های مالی بازار سرمایه تا مقدار معینی از دارایی‌های سهامی را با قیمت مشخص مورد توافق خریداری کند. قرارداد اختیار فروش، مقابل قرارداد اختیار خرید وجود دارد و طبق آن دارنده قرارداد می‌تواند بخشی از دارایی‌ها را با قیمت مورد توافق به فروش بگذارد. از طرفی دارنده قرارداد می‌تواند حق المعامله خود را از دارایی‌ها کسب کند. عمدتاً این قرارداد برای کسب سود بر اساس حرکت بازار و افت و خیز آن بسته می‌شود. نتیجه آن مقابله با نوسانات بازار سهام است.

از جمله مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک مالی، قرارداد آتی است. مضمون این قرارداد بستن نوعی تعهد مالی بر روی یک دارایی پایه است. یعنی در زمان بستن قرارداد فروشنده متعهد می‌شود که در زمان سررسید و به میزان تعیین شده در قرارداد، یک سبد سهامی به عنوان دارایی پایه به خریدار تحویل دهد. این قرارداد به خوبی می‌تواند پوشش ریسک تغییرات قیمت در آینده را انجام دهد. قراردادهای آتی منجر به کسب سود برای هر دو طرف معامله می‌شود. در خرید سهام به روش آتی، خریدار نیازی به پرداخت تمام مبلغ سرمایه گذاری ندارد. سازمان بورس دارایی‌های مالی بازار سرمایه در خرید سهام قراردادهای آتی تنها درصدی از مبلغ معامله را به عنوان وجه تضمین دریافت می‌کند.

اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق اختیار فروش تبعی از جمله بهترین ابزارهای مدیریت ریسک مالی در بورس است. این اوراق به عنوان بیمه سهام هم شناخته می‌شود. در زمانی که نوسانات قیمتی زیاد می‌شود و احتمال ضرر‌های کلان وجود دارد، شما می‌توانید با پس گرفتن حداقل مبلغ سرمایه از بازار خارج شوید. اگر قیمت سهام از قیمت زمان خرید آن کمتر شود، شما می‌توانید مبلغ زیان‌تان را دریافت کنید. اگر قیمت سهام در تاریخ سررسید قرارداد بیشتر از مبلغ خریداری شده آن باشد هم، شما اصل دارایی و سود آن را خواهید گرفت. بنابر این به سادگی می‌توانید ریسک ناشی از نوسانات قیمت هیجانی بازار را به کمترین حد خود برسانید.

در بازارهای مالی مانند فارکس، ریسک‌های متفاوتی نسبت به بازارهای داخلی وجود دارد

در بازارهای مالی مانند فارکس، ریسک‌های متفاوتی نسبت به بازارهای داخلی وجود دارد

مدیریت ریسک در فارکس

امکان بستن قرارداد‌های مدیریت ریسک در فارکس از ایران وجود ندارد. دارندگان سرمایه در این بازار، نمی‌‌توانند انتظار حمایت‌های دولتی را داشته باشند. بنابراین تنها راهی که پیش روی شما باقی می‌ماند، استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک است. برای این کار به شما توصیه می‌کنیم تا تکنیک‌های زیر را در نظر داشته باشید:

 • وضعیت بازار را همیشه رصد کنید. قبل از هرگونه معامله، از آمار‌ها و تحلیل‌های مالی برای پیش بینی ثبات بازار و نوسانات ارز طرز استفاده کنید.
 • محدودیت‌های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت برای خود در نظر بگیرید. پس از مدتی می‌توانید شرایط معاملات خود و سوددهی آن‌ها را در حالت کوتاه مدت و بلند مدت متوجه شوید.
 • برای سرمایه گذاران مبتدی داشتن معاملات بزرگ توصیه نمی‌شود. هیچ وقت کل دارایی خود را در یک معامله سرمایه گذاری نکنید. هر بار با درصد کمی از دارایی سبد وارد معامله شوید تا بتوانید سود و ضرر را کنترل کنید.
 • از معاملات احساسی بپرهیزید. هیچ وقت از روی هیجان وارد یک معامله یا از آن خارج نشوید.
 • همیشه برای پیشرفت روند بازار برخلاف پیش بینی‌های خود آماده باشید. همیشه در پیش بینی آینده امکان خطا وجود دارد.

جمع بندی

برای مدیریت ریسک و سرمایه باید چک لیستی از اقدامات قابل انجام تهیه کنید. ابزارهای مدیریت ریسک مالی، می‌توانند به شما برای کاهش ضررهای غیر قابل جبران کمک کنند اما موفقیت آن‌ها بستگی به نکات زیادی دارد. روش‌ها و ابزارهای مدیریت ریسک، باید متناسب با نوع بازار و نوع سرمایه گذاری انتخاب شوند. اما همیشه یکسری از تکنیک‌ها به شما برای کاهش یا پذیرش ریسک کمک می‌کنند. تکنیک‌های زیر را در معاملات خود در نظر بگیرید:

 • برای انجام هر گونه خرید یا فروش برنامه ریزی از قبل داشته باشید
 • حد ضرر و حد سود تعیین کنید و بر آن پایبند باشید
 • نقاط حد ضرر را منطقی انتخاب کنید
 • قانون ریسک یک درصدی را جدی بگیرید
 • در بستن سبد سهامی، داشتن تنوع سهم را فراموش نکنید

در دوره مدیریت ریسک آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره می‌توانید با نکات زیادی از جمله تکنیک‌های مدیریت ریسک پول و سرمایه در بازارهای مالی آشنا شوید. قبل از ورود به بازارهای مالی باید توانایی پذیرش ریسک‌ها و ضرر‌ها را هم داشته باشید. این دوره می‌تواند شما را از نظر ذهنی هم آماده کند.

بازارهای مالی و طبقه بندی آن ها

جمله زیبایی که امروز قصد داریم جلسه آموزشی خود را با آن آغاز کنیم از وارن بافت است که می­گوید در دنیای کسب و کار موفق­ترین افراد کسانی هستند که به کاری که عاشقش هستند مشغول­ اند. پس امیدوارم همگی با عشقی که به آموختن مطالب مرتبط با بازارهای مالی بخصوص بازار سرمایه دارید بهترین نتیجه­ ها را از آن بگیرید.

امروز مختصراً در ارتباط با مکانیزم فعالیت بازارهای مالی و طبقه ­بندی این بازارها از دیدگاه­های مختلف مطالبی را خدمت شما عزیزان ارائه می­کنیم، زیرا از آنجا که سرمنشا بازار سرمایه، بازارهای مالی است، شناخت مختصری از این بازارها برای ورود به بازار بورس لازم میباشد.

بازارهاي مالي:

اگر بخواهیم تعریف ساده ای از بازارهای مالی داشته باشیم ابتدا باید این کلمه را به دو بخش بازار و دارایی‌های مالی بازار سرمایه مالی تفکیک کنیم تا با تعریف ساده از هر یک از این بخش ­ها بتوانیم به خوبی عملکرد بازارهای مالی را درک کنیم.

بر همین اساس برای شناخت بهتر بازار لازم است که به مکانسیم فعالیت بازارها اشاره­ ای داشته باشیم. به طور کلی در علم اقتصاد، مکانسیم فعالیت هر بازار؛ بر مقابل هم قرار دادن دو طرف معامله یعنی خریداران و فروشندگان استوار است تا آنها بتوانند به سادگی یکدیگر را پیدا کنند؛ بنابراین بازارها نقش تسهیل کننده معاملات را بر عهده دارند.

حالا با تعریف ساده­ای که از بازار ارائه دادیم، به سراغ تعریفی برای قسمت مالی این بحث می ­رویم. اگر کل سیستم اقتصادی یک کشور را به دو بخش واقعی و مالی تقسیم کنیم؛ پس می­ توایم برای این دو بخش به ترتیب دارایی­ های واقعی و دارایی ­های مالی را متصور شویم.

حال تفاوت دارايي­هاي مالي با دارايي­هاي واقعي در چیست؟ این تفاوت در ماهیت آنهاست به طوری که دارايي ­هاي واقعي ماهيت فيزيكي و قابل لمس دارند مانند اتومبيل، املاك ومستغلات، وسايل منزل و… ولی در دارایی­ های مالی ماهیت یا جنبه فیزیکی وجود ندارد.

مطلبی که بیان آن در اینجا به فهم بهتر بحث کمک می­کند، این است که از ديدگاه اقتصادي خريد دارايي­هاي مالي نسبت به خريد دارايي­ هاي واقعي مزیت دارد؛ زیرا كه اولاً دارايي واقعي عموماً كالاي مصرفي هستند که اغلب جنبه پس ­انداز و سرمايه ­گذاري ندارند و دوم اينكه اگر خريد این دارايي­ها (واقعي) به منظور سرمایه ­گذاری انجام پذیرد، ارزش افزوده­اي برای اقتصاد ايجاد نمي­كند و بلااستفاده نگه داشتن آنها به اميد گرانترشدن در آينده به معناي بلااستفاده نگه داشتن منابع كشور تلقی می­شود.

حالا با توجه به اینکه متوجه شدیم بخش مالی یک اقتصاد آن بخشی از اقتصاد است که در آن وجوه، سرمایه و اعتبارات از طرف صاحبان پول و سرمایه به طرف متقضیان این وجوه جریان می ­یابد، پس می­توانیم مفهوم ساده­ ای از بازارهای مالی را اینگونه بیان کنیم:

بازارهای مالی، بازارهايي هستند كه درآنها دارايي ­هاي مالي (دارايي­هاي كاغذي مانند سهام و اوراق ­قرضه که ارزش آنها به ارزش توليدات وخدمات ارايه شده توسط شركت­هاي منتشركننده آنها وابسته است) مورد مبادله قرار می­گیرد .

تا اینجای بحث بازارهای مالی به خوبی تفهیم گردید، حالا اگر بخواهیم انواع مختلفی از بازارهای مالی را به صورت تفکیکی بشناسیم باید این نکته را بدانیم که انواع مختلفی از بازارهای مالی وجود دارند که ویژگی‌های آن‌ها به دارایی‌های مالی که در آن مبادله می‌شوند و نیازهای شرکت‌کنندگان مختلف بازار بستگی دارد.

بنابراین در حالت کلی می­توان بازار مالی را براساس ماهیت مبادلات و همچنین میزان رشد آنها در اقتصاد تقسیم­ بندی نمود.

بازارهای مالی

از آنجا که پرداختن به کلیه انواع بازارهای مالی بحث ما را به درازا خواهد کشاند، در ادامه دو نمونه اصلی از طبقه­بندی بازارهاي مالي در اقتصاد را براساس معيارهاي مختلف شرح می­دهیم:

طبقه بندي بازارهای مالی بر اساس سررسيد حق مالي:

الف) بازار پول: اوراق­ بهاداري كه زمان سررسيد آنها كمتر از يكسال است در بازار پول مبادله مي­شوند؛ بنابراین در این بازار بانك­ها و صرافي­ها فعاليت دارند.

ب) بازار سرمايه: اوراق­ بهاداري كه زمان سررسيد دارایی‌های مالی بازار سرمایه آنها بيش از يكسال باشد در بازار سرمایه دادوستد مي­شوند. بازار سرمایه، تسهیل کننده فرآیند خرید و فروش ابزارهای مالی (اسناد خزانه، اوراق تجاری و گواهی سپرده) است که شاخص‌ترین ابزار مالی این بازار با نام اوراق سهام شناخته می‌شود. بازار سرمايه نيز عمدتاً بورس اوراق بهادار را شامل مي­شود.

طبقه بندي بازارهای مالی براساس مرحلة انتشار:

الف) بازار اوليه: اوراق بهاداري كه براي اولين بار توسط دولت و يا شركت­ها منتشر مي­شود، در اين بازار پذيره­ نويسي مي­شوند. نماد بازار اولیه در ایران، بانک می­باشد.

ب) بازار ثانويه: اوراق ­بهاداري كه در بازار اوليه پذيره­ نويسي شده ­اند، در بازار ثانویه مورد داد و ستد مجدد قرار مي­ گيرند و نماد آن دركشور ما بازار بورس اوراق­ بهادار است. بنابراین بازار بورس بازار ثانويه است ، به بیان دیگر در بورس شركتي تاسيس نمي­شود و فقط سهام شركت­هاي پذيرفته شده كه قبلا تاسيس شده و چند سال فعاليت كرده­ اند، مورد معامله قرار مي­گيرد.

تا اینجای بحث با مفهوم بازار مالی و طبقه­ بندی این بازار آشنا شدیم، حالا برای اینکه مکانسیم بازارهای مالی بتواند به درستی و کارا نقش خود را ایفا کند به واسطه­ های مالی نیاز دارد.

بازارهای مالی

واسطه­ هاي مالي:

تمام شركت­ها و فعالين بازارهاي مالي را در تسهیل فرآیند انجام معاملات در این بازار نقش دارند ، واسطه­ هاي مالي می ­نامند. به طور كلي مي­توان واسطه ­هاي مالي را به 3 دسته کلی طبقه­ بندي كرد :

1- واسطه­ هاي مالي پولی یا بانكي:

الف) بانك مركزي

ب) ساير نهادهاي بانكي

ج) بانك­هاي سپرده پذير

2 واسطه­ هاي مالي غيرپولي:

الف) شركتهاي بيمه

ب) شركتهاي سرمايه­گذاري

ج) صندوق بازنشستگي و احتياطي

د) اتحاديه­هاي اعتباري

ر) سازمان­هاي وام و پس­ انداز، صندوق ­هاي پس­ انداز با هدف­هاي خاص

ز) شركتهاي تامين مالي ( مجموعه­ اي از واسطه ­هاي مالي كه در اعطاي وام به بنگاه­ها و مصرف­كنندگان تخصص دارند).

ه) شركت­هاي اجارة بلندمدت (شركتهايي هستند كه دارايي­هاي بادوام و ملموس نظير ماشين ­آلات را خريداري مي­كنند و آنها را به شكل اجاره در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار مي دهند).

3- ساير موسسات ارائه­ كننده خدمات مالي:

الف)كارگزاران بورس اوراق بهادار

ب)دلالان بورس اوراق بهادار

ج) بانك­ هاي سرمايه­ گذار (سازمان­ هايي هستند كه اعتبارات ميان­مدت و بلندمدت در اختيار وام گيرندگان مي ­گذارند. اين بانك­ها انتشار سهام و اوراق قرضة جديد دولتي را تعهد مي­كنند) .

د)بانكهاي رهني (فعاليتي مشابه بانك­هاي سرمايه ­گذاري دارند. اين بانكها اوراق ­بهادار رهني ناشي از ساخت خانه­ ها و مجتمع ­هاي مسكوني جديد و بنگاه­ هاي تجاري را به دست مي­ آورند و آنها را نزد وام دهندگان بلندمدت مانند شركتهاي بيمه، صندوقهاي بازنشستگي و بانكهاي پس انداز به وديعه مي­گذارند).

بحث بازارهای مالی را در اینجا با این نکته به پایان میرسانیم که بازار سرمایه یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی است که بین سرمایه­گذران حقیقی یا حقوقی که سرمایه­های خرد یا کلان دارند و افرادی که متقاضیان سرمایه هستند مانند شرکت­ها، دولت و…، پل ارتباطی ایجاد می‌کند. همچنین این بازار برای عملکرد اقتصادی امری حیاتی محسوب می­گردد؛ زیرا این بازار نقش مهمی در به کارگیری سرمایه­ ها، با هدف دارایی‌های مالی بازار سرمایه توسعه‌ی تجارت و صنعت دارد.

سیستم مالی

سیستم مالی

سیستم مالی مجموعه ای از نهادها مانند بانک ها، شرکت های بیمه و بورس اوراق بهادار است که امکان مبادله وجوه را فراهم می کند.

سیستم های مالی در سطح شرکت های منطقه ای و جهانی وجود دارد. وام گیرندگان، وام دهندگان و سرمایه گذاران وجوه جاری را برای تامین مالی پروژه ها یا برای مصرف یا سرمایه گذاری های تولیدی و پیگیری بازده دارایی های مالی خود مبادله می کنند.

سیستم مالی چیست:

سیستم مالی شامل مجموعه ای از قوانین و رویه هایی است که وام گیرندگان و وام دهندگان برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام پروژه ها بودجه می گیرند، چه کسی پروژه ها را تامین مالی می کند و شرایط معاملات مالی از آنها استفاده می کنند. سیستم مالی مجموعه ای از موسسات و اقدامات جهانی و منطقه ای یا خاص یک شرکت برای تسهیل وجوه مبادلات استفاده می شود.

سیستم های مالی را می توان با استفاده از اصول بازار، برنامه ریزی مرکزی یا ترکیبی از هر دو سازمان دانست. موسسات درون یک سیستم مالی شامل همه چیز از بانک ها گرفته تا بورس سهام و خزانه داری دولت هستند. بازار های مالی شامل وام گیرندگان، وام دهندگان و سرمایه گذاران هستند که در مورد وام و سایر معاملات مذاکره می کنند.

در این بازار ها، کالای اقتصادی مورد معامله از هر دو طرف معمولاً نوعی پول است: پول جاری یا همان پول نقد، کارت یا درآمد آینده یا ارزش دارایی های واقعی (حقوق صاحبان سهام). اکثر سیستم های مالی شامل عناصری از بازار های دادن و گرفتن و برنامه ریزی مرکزی از بالا به پایین هستند.

به عنوان مثال، یک بنگاه اقتصادی با توجه به تصمیمات مالی داخلی خود، یک سیستم مالی برنامه ریزی شده مرکزی است. با این حال، این به طور معمول در یک بازار گسترده تر عمل می کند و با وام دهندگان و سرمایه گذاران خارجی برای اجرای برنامه های بلند مدت خود تعامل دارد.

سیستم های مالی غالباً تنظیم و محاسبه می شوند زیرا به طور مستقیم بر تصمیمات مربوط به دارایی های واقعی، عملکرد اقتصادی و حمایت از مشتری تأثیر فراوان و بسزایی می گذارند.

اجزای بازار مالی:

چندین جز سیستم مالی را در سطوح مختلف تشکیل می دهند. سیستم مالی شرکت مجموعه شیوه های اجرا شده است که فعالیت های مالی شرکت را ردیابی می کند. در یک شرکت، سیستم مالی همه بعد های مالی را شامل می شود، از جمله اقدامات حسابداری، برنامه های درآمد و هزینه، دستمزد و تأیید ترازنامه و…

در مقیاس منطقه ای، سیستم مالی سیستمی است که وام دهندگان و وام گیرندگان را قادر به مبادله وجوه می کنند. سیستم دارایی‌های مالی بازار سرمایه های مالی منطقه ای شامل بانک ها و سایر موسسات که دارای بورس اوراق بهادار و تهاترهای مالی است.

تعریف سیستم مالی جهانی:

سیستم مالی جهانی اساساً یک سیستم منطقه ای گسترده تری است که کلیه موسسات مالی، وام گیرندگان و وام دهندگان در اقتصاد جهانی را در بر می گیرد.

از منظر جهانی، سیستم های مالی شامل صندوق بین المللی پول، بانک های مرکزی، خزانه داری دولت و مقامات پولی، بانک جهانی و بانک های بزرگ خصوصی بین المللی هستند.

بانک ها:

بانک ها واسطه های دارایی‌های مالی بازار سرمایه مالی هستند که برای درآمدزایی و سپرده به وام گیرندگان وام می دهند. معمولاً به دقت تنظیم می شوند، زیرا ثبات بازار و حمایت از مصرف کننده را فراهم می کنند. بانک ها عبارتند از:

 • بانک های عمومی
 • بانک های تجاری
 • بانک های مرکزی
 • بانک های تعاونی
 • بانک های تعاونی تحت مدیریت دولت

موسسات مالی غیر بانکی:

موسسات مالی غیربانکی خدمات مالی مانند سرمایه گذاری، جمع آوری ریسک و واسطه گری در بازار را تسهیل می کنند. آنها معمولاً مجوز کامل بانکی ندارند.

موسسات مالی غیر دارایی‌های مالی بازار سرمایه بانکی عبارتند از:

 • شرکت های مالی و وام
 • شرکت های بیمه
 • صندوق سرمایه گذاری مشترک

بازار های مالی:

بازار های مالی بازار هایی هستند که در آنها اوراق بهادار، کالا ها و اقلام قابل انتقال با قیمت هایی که نمایانگر عرضه و تقاضا هستند معامله می شوند. اصطلاح “بازار” معمولاً به معنای نهاد مبادلات کل خریداران و فروشندگان احتمالی این گونه اقلام است.

بازار های اولیه:

بازار اولیه به طور کلی به موضوعات جدید سهام، اوراق قرضه یا سایر ابزار های مالی اشاره دارد. بازار اولیه به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تقسیم شده است.

ابزار های مالی:

ابزار های مالی از هر نوع دارایی مالی قابل معامله هستند. آنها شامل پول، شواهد و مالکیت در یک نهاد و قراردادها هستند.

ابزار نقدی:

ارزش ابزار نقدی مستقیما توسط بازار ها تعیین می شود. ممکن است شامل اوراق بهادار، وام و سپرده باشد.

پیشگامان بی نهایت مطالعه مقاله تجزیه و تحلیل مالی طرح توجيهی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

خدمات مالی

خدمات مالی:

خدمات مالی توسط تعداد زیادی از مشاغل ارائه شده توسط صنعت مالی ارائه می شود. اینها شامل اتحادیه های اعتباری، بانک ها، شرکت های کارت اعتباری، شرکت های بیمه، کارگزاران سهام و صندوق های سرمایه گذاری است.

ساختار سیستم مالی:

یک سیستم مالی به عنوان واسطه بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران عمل می کند. جریان وجوه را از مناطق مازاد به مناطق کسری تسهیل می کند. یک سیستم مالی ممکن است به عنوان مجموعه ای از موسسات، ابزار ها و بازار ها تعریف شود که پس انداز را ارتقا می بخشد و آنها را به سمت کارآمدتری استفاده و هدایت می کند. این شامل افراد (پس انداز کننده)، واسطه ها، بازار ها و (سرمایه گذاران) است.

موسسات مالی:

 • سازمان های تجاری هستند که در منابع مالی فعالیت می کنند.
 • با قبول سپرده ها از افراد و موسسات منابع را جمع آوری می کنند
 • برای تجارت، صنعت و حتی به دیگران وام می دهند.
 • موسسات مالی پس انداز پس اندازکنندگان را جمع آوری کرده و به سرمایه گذاران اعتبار یا سرمایه می دهند.

انواع موسسات مالی:

بر اساس ماهیت فعالیت ها، موسسات مالی را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

موسسات مالی بانکی: موسسات بانکی پس انداز مردم را جمع آوری می کنند. آنها مکانیزمی را برای تبادل روان کالا و خدمات فراهم می کنند و در هنگام وام پول اعتبار را تمدید می کنند. همچنین نه تنها اعتبار تأمین می کنند بلکه اعتبار ایجاد می کنند.

موسسات مالی غیر بانکی:

موسسات مالی غیر بانکی همچنین منابع مالی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مردم جمع آوری می کنند. آنها وام قرض می دهند اما اعتبار ایجاد نمی کنند. شرکت هایی مانند موسسات مالی توسعه.

موسسات مالی غیر بانکی را می توان به عنوان شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های مسکن، شرکت های لیزینگ، شرکت های خریدار، موسسات مالی ویژه دسته بندی کرد.

بازار های مالی:

بازار های مالی مراکز یا ترتیباتی هستند که تسهیلاتی را برای خرید و فروش ادعا ها و خدمات مالی فراهم می کنند. بازار های مالی در هر مکانی که معاملات مالی انجام شود وجود دارد.

معاملات مالی:

شامل انتشار سهام سهام توسط یک شرکت، خرید اوراق قرضه در بازار، واریز پول در یک حساب بانکی، انتقال وجوه از یک حساب جاری به یک حساب پس انداز و… است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله بازاریابی داده محور را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.