روش های جدید پول درآوردن بدون زحمت


چگونه در Cyberpunk 2077 پول بیشتری دربیاوریم؟

دوام آوردن در دنیای Cyberpunk 2077 پول زیادی می‌طلبد. در این مقاله با ما همراه باشید تا راه‌های کسب درآمد بیشتر در نایت سیتی را به شما نشان دهیم.

اجازه دهید همین اول کار حقیقت تلخی را بگویم: پیشرفت کردن در دنیای وسیع سایبرپانک و استفاده از پتانسیل‌های V، گران است. خیلی گران. با اینکه امکان تمام کردن بازی روی درجه‌ی سختی نرمال بدون زحمت یا فارم کردن خاصی وجود دارد، اما ارتقای توانایی‌ها و دارایی‌های کاراکترتان نه تنها حس رضایت‌بخشی دارد، بلکه اجازه می‌دهد بیشتر از حضور در نایت سیتی لذت ببرید. عناصر نقش‌آفرینی بازی به حدی گسترده و پرجزئیات است که واقعا نمی‌توان از خیر بسیاری از آیتم‌ها و مکانیک‌ها گذشت، حتی اگر بازی چندان شما را به امتحان‌کردنشان ترغیب نکند. اما با هزینه‌های هنگفتی که بازی به شما تحمیل می‌کند چه کنیم؟ در ادامه چند راه موثر در اختیارتان می‌گذاریم تا بتوانید خیلی زود در Cyberpunk 2077 پول خوبی درآورید.

آشغال جمع کنید!

بیلبوردهای رنگارنگ تبلیغاتی، تنها چیزهایی نیستند که سرتاسر نایت سیتی را پوشانده‌اند. هر گوشه و کنار این شهر را که بگردید، آشغال‌هایی پیدا می‌کنید که قابل‌جمع‌آوری هستند. از خیر این زباله‌ها نگذرید! آیتم‌هایی که با عنوان Junk در بازی پیدا می‌شوند، وزنی ندارند که یعنی جمع کردن تعداد زیادی از آن‌ها هیچ محدودیتی در تعداد آیتم‌های قابل‌حملتان ایجاد نمی‌کنند. از طرفی، تمام آیتم‌های Junk را می‌توان به فروشنده‌ها یا Drop Stationها با فشردن یک دکمه فروخت.

توجه کنید که بیشتر این آیتم‌ها به معنای واقعی کلمه آشغال هستند و چندان ارزش جمع‌آوری ندارند. خوشبختانه بازی هنگام برداشتن آنها، قیمتی که می‌ارزند را نشانتان می‌دهد. سعی کنید آشغال‌هایی که بیشتر از ۱۰ Eurodollar (یا Eddie) ارزش دارند را بردارید. یک نکته‌ی مهم که باید به آن دقت داشته باشید این است که برای جمع‌آوری و فروختن Junkها، نباید پِرک Scrapper در شاخه‌ی کرفتینگ مهارت‌های Technical Ability را فعال کنید. این پرک، هر آشغالی که از زمین بردارید را بلافاصله Disassemble می‌کند. (به متریال کرفتینگ خرد می‌کند.)

پولدار شدن بدون زحمت ( روز پانزدهم )

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼَ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﺎﻥ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻣﻐﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﺣﻴﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻫﺮﺍﻭﺿﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﺳﺖ، ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻥ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ، ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﻜﻼﺗﻤﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ ﻭﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻮﻝ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺘﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻮﺭﻱ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﻳﻲ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﺯﺣﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﻟﺬﺕ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ. ﺗﻼﺷﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﻴﻢ، ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﺧﻼﻕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺳﻮﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻥ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻳﻢ، ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭘﻮﻳﺎ، ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲ روش های جدید پول درآوردن بدون زحمت ﺷﻮﺩ. ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ، ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺗﻼﺷﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﻱ ﻛﺮﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﺭﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻬﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺎﺹ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﺘﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺁﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺫﻛﺎﻭﺕ ﻭ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻫﺴﺖ، ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺫﻛﺎﻭﺕ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺗﺎﻥ ﻭ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﻭﻱ ﻛﺮﻩ ﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻴﺮ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ، ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺗﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ. ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻮﻝ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻴﺪ، ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺍﺳﺖ.ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﻱ ﻭ ﺷﻮﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ. ﻛﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﺣﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﻤﻴﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ، ﺍﻣﺎ، ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ، ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻲ ﺯﺣﻤﺖ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ 5 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻤﻼﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﻴﺪ:

ﻣﻦ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺫﻛﺎﻭﺕ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﻘﻼ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ. ﻣﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﻭﻓﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺟﺬﺏ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ. ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻴﺪ: ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻜﺮﻫﺎﻱ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺴﻤﺘﺎﻥ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﺷﺪﻩ، ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﻗﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﭙﺎﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ.« ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﻳﺎ ﺑﺪ، ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻳﺎ ﺷﺎﺩﻱ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻳﺎ ﻓﻘﺮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ . »

یه راه حل عالی برا پول در آوردن..خودم که خیلی کیف کردم😉

ائلونممیش دن قاباخ حتما خانیمیزین اوزون صابینینان بیر یوون منیم اؤزومون سندرم اَت آجیلیغ بیقرار واردی دیلیمده آنامین بویوح معجزه‌سی خمیر پیتزا سیز پیتزا جورلماخدی آنامین معجزهسی بویودیکی دییر من هشواخ کیشین یانندا یاتمازدیم اوزوده 10دنه اوشاخ دوغموشدی بیر پارا قین آنالاردا واردیلارائله گلین لرینه جیجیح(حسادت) ائلیلر ائلبیر اؤزلری گئدجادیلار اوغلانلارینا

ائلونممیش دن قاباخ حتما خانیمیزین اوزون صابینینان بیر یوون منیم اؤزومون سندرم اَت آجیلیغ بیقرار واردی دیلیمده آنامین بویوح معجزه‌سی خمیر پیتزا سیز پیتزا جورلماخدی آنامین معجزهسی بویودیکی دییر من هشواخ کیشین یانندا یاتمازدیم اوزوده 10دنه اوشاخ دوغموشدی بیر پارا قین آنالاردا واردیلارائله گلین لرینه جیجیح(حسادت) ائلیلر ائلبیر اؤزلری گئدجادیلار اوغلانلارینا

خب اینجا بگو. امیدوارم بازاریابی شبکه ای نباشه که جز قمار چیزی نیست دوست من یکماهه التماسم میکنه بیا زیر شاخه من شو

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

خو همینجا میگفتی

فروش ماسک این روزا

خب اینجا بگو. امیدوارم بازاریابی شبکه ای نباشه که جز قمار چیزی نیست دوست من یکماهه التماسم میکنه بیا .

مث شرکتا هرمین بیخیال بابا . کار اگ خوب بود و درامد بالا ب کسی نمیگفتن خودشون میخوردن .😂😂

خب اینجا بگو. امیدوارم بازاریابی شبکه ای نباشه که جز قمار چیزی نیست دوست من یکماهه التماسم میکنه بیا .

نه یه سایت ِ که هرکس لینک شخصی داره

و به خاطر همین شخصی بودنش اینجا معذروم

مالِ یه شرکتی تو بندرعباسه و از پلیس فتا هم مجوز رسمی دارن

ائلونممیش دن قاباخ حتما خانیمیزین اوزون صابینینان بیر یوون منیم اؤزومون سندرم اَت آجیلیغ بیقرار واردی دیلیمده آنامین بویوح معجزه‌سی خمیر پیتزا سیز پیتزا جورلماخدی آنامین معجزهسی بویودیکی دییر من هشواخ کیشین یانندا یاتمازدیم اوزوده 10دنه اوشاخ دوغموشدی بیر پارا قین آنالاردا واردیلارائله گلین لرینه جیجیح(حسادت) ائلیلر ائلبیر اؤزلری گئدجادیلار اوغلانلارینا

تو جواب یکی از کامنتا توضیح دادم

ائلونممیش دن قاباخ حتما خانیمیزین اوزون صابینینان بیر یوون منیم اؤزومون سندرم اَت آجیلیغ بیقرار واردی دیلیمده آنامین بویوح معجزه‌سی خمیر پیتزا سیز پیتزا جورلماخدی آنامین معجزهسی بویودیکی دییر من هشواخ کیشین یانندا یاتمازدیم اوزوده 10دنه اوشاخ دوغموشدی بیر پارا قین آنالاردا واردیلارائله گلین لرینه جیجیح(حسادت) ائلیلر ائلبیر اؤزلری گئدجادیلار اوغلانلارینا

همچین هم درآمدش بالا نیس بستگی به فعالیتت داره

ائلونممیش دن قاباخ حتما خانیمیزین اوزون صابینینان بیر یوون منیم اؤزومون سندرم اَت آجیلیغ بیقرار واردی دیلیمده آنامین بویوح معجزه‌سی خمیر پیتزا سیز پیتزا جورلماخدی آنامین معجزهسی بویودیکی دییر من هشواخ کیشین یانندا یاتمازدیم اوزوده 10دنه اوشاخ دوغموشدی بیر پارا قین آنالاردا واردیلارائله گلین لرینه جیجیح(حسادت) ائلیلر ائلبیر اؤزلری گئدجادیلار اوغلانلارینا

شما لينك و اكانت نگذار شرح كار را بده هر كس خواست مياد خصوصي

این شرکتا بیز و . اینا هم مجوز دارن .

کمی بالاتر گذاشتم دیگه

ائلونممیش دن قاباخ حتما خانیمیزین اوزون صابینینان بیر یوون منیم اؤزومون سندرم اَت آجیلیغ بیقرار واردی دیلیمده آنامین بویوح معجزه‌سی خمیر پیتزا سیز پیتزا جورلماخدی آنامین معجزهسی بویودیکی دییر من هشواخ کیشین یانندا یاتمازدیم اوزوده 10دنه اوشاخ دوغموشدی بیر پارا قین آنالاردا واردیلارائله گلین لرینه جیجیح(حسادت) ائلیلر ائلبیر اؤزلری گئدجادیلار اوغلانلارینا

این سایت برا یه شرکت تجارت الکترونیکیه

ائلونممیش دن قاباخ حتما خانیمیزین اوزون صابینینان بیر یوون منیم اؤزومون سندرم اَت آجیلیغ بیقرار واردی دیلیمده آنامین بویوح معجزه‌سی خمیر پیتزا سیز پیتزا جورلماخدی آنامین معجزهسی بویودیکی دییر من هشواخ کیشین یانندا یاتمازدیم اوزوده 10دنه اوشاخ دوغموشدی بیر پارا قین آنالاردا واردیلارائله گلین لرینه جیجیح(حسادت) ائلیلر ائلبیر اؤزلری گئدجادیلار اوغلانلارینا

دقیقا. جنسی که تو بازار یک میلیونه اینا میندازن سه میلیون اصرار اصرار بیا ۳ میلیون وسایل سنتی بخر بعد چند نفرم بیار و بعدش هی درامد کسب کن منم گفتم من خودم شغل دارم دنبال قمار و پول حروم نیستم هر چند میدونم این خبرایی که هم میگن نیستا ولی ول کن نبود. سه سال پیش دختر همسایه امون اومده بود خونه امون روغن و چایی اورده بود بفروشه بعد به من گفت کارتو استعفا بده بیا تو شرکت ما سر ۶ ماه میتونی ی شاسی بلند بخری🤣🤣🤣منم گفتم من شاسی بلند نمیخام به پرایدم راضی ام خلاصه الان خ دلم میخاد ازش بپرسم پس شاسی بلندت کو. اینا پایه کارشون بنظرم حرام و قمار بازیه پول یک مشت ادم ساده را جمع میکنن سرشاخه هاشون به جیب میزنن

بهترین سایت کسب درآمد اینترنتی

آموزش کامل پولسازی در بهترین سایت کسب درآمد اینترنتی یاد بگیرید

کسب درآمد فوری از اینترنت ماهانه 4 الی 20 میلیون

بسم الله الرحمن الرحیم

اولین و معتبرترین سایت درآمدزایی در ایران

کسب درآمد اینترنتی

این روزها با توجه به شرایط اقتصادی کشور کسب درآمد برای بسیاری از افراد جامعه بسیار دشوار است.

بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند شغل مناسبی داشته باشند به سختی درس میخوانند و عده ای دیگر نیز راه های دیگر را انتخاب میکنند.

هرکس به طریقی در تقلا است تا بتواند کسب درآمد ایده آلی داشته باشد.

اما متاسفانه اکثر از این تقلا ها بی نتیجه میمانند.

ویدئو زیر رو ببینید

کسانی که درس میخوانند معمولا بعد از فارغ التحصیلی در پیدا کردن شغل شکست میخورند و تمام زحماتی که این همه سال کشیدند و شب بیداری هایی که برای درس خواندن متحمل شدند به راحتی هیچ و پوچ میشوند و بر باد میروند.

چگونه به یک درآمد ایده ال برسیم؟

کسانی هم که راه های دیگر را انتخاب میکنند معمولا به دلیل نداشتن سرمایه زیر دست این و آن میشوند و تا آخرعمرشان هم زیر دست میمانند.

در نهایت نتیجه این شده است روش های جدید پول درآوردن بدون زحمت که بسیاری از جوانان بیکارند و حتی پول شارژ گوشی خود را هم ندارند و بسیاری دیگر هم به کارهای سخت با حقوق اندک مثل کارکردن در رستوران ها و کارگری در جاهای مختلف مشغول هستند و به هیچ وجه از شرایط زندگی خود رضایت ندارند.

در این میان عده اندکی نیز با زحمات فراوان شغل دولتی پیدا میکنند که بدک هم نیست و میتوانند یک زندگی بخور و نمیری داشته باشند.

با شغل های دولتی میتوان با 12 ساعت کار همراه با اضافه کاری و صبح خیلی زود از خواب بیدار شدن به درآمد روزی حدود 70 هزار تومن رسید.

خب با این شغل ها افراد حتی وقت بودن در کنار خانواده خود را هم به زور پیدا میکنند چه برسه به تفریح کردن آن هم با این حقوق اندک!

سرمایه گذای خطرناک کدامند؟

و حتی افرادی هم دوست دارند سرمایه گذاری انجام بدهند تا سود خوبی به دست بیاورند با هزار امید و آرزو تمام دارایی خود را در سیستمی مثل بورس قرار میدهند اما این سرمایه گذای تبدیل به تله میشود و تمام دار و ندار خود را از دست میدهند.

بهترین فرصت کسب درآمد را از دست ندهید.

پس همه افراد به دنبال یک راه برای کسب درآمد زیاد در قبال کار آسان و زمان کاری اندک هستند.

جالب است بدانید این راه جادویی و فوق العاده خیلی وقته که جلوی چشمان همه افراد قرار دارد ولی افراد از آن در جهت کارهای بیهوده و بی فایده استفاده میکنند.

این راه جادویی را همه ما میشناسیم: اینترنت و فضای مجازی است!!

آیا شما هم دوست دارید سیستمی رو داشته باشید تا در نهایت آرامش و خوشی ازش پول در بیاورید؟

کسب درآمد اینترنتی فوری

کسب درآمد اینترنتی

حتی زمانی که در کنار خانواده هستید بصورت 24 ساعته به حسابتان پول واریز شود

من این سیستم را دارم و هر روز خداوند را شکرگذار هستم که تونستم بیاموزم و این سیستم رو راه انداز کنم.

درآمدزایی میلیونی

و میلیون ها تومان هم از همین اینترنت به دست آوردم

کار مطمئن و حلالی که تنها عده ای کم از آن باخبر هستند و توسط این روش کسب درآمد میکنند.

بسیاری از افراد ثروتمند و موفق جهان که عکس های روش های جدید پول درآوردن بدون زحمت آن ها را مدام در تلوزیون و اینترنت و مجلات مشاهده میکنید

از طریق همین اینترنت به این ثروت دست پیدا کرده اند.

بنده خودم تا چند سال پیش از اینترنت فقط برای کار های بیهوده مثل دانلود فیلم های مختلف و چرخ زدن روش های جدید پول درآوردن بدون زحمت در شبکه های اجتماعی استفاده میکردم.

اما زمانی رسید که دیگه واقعا از وضع موجود خسته شدم و به دنبال یک تغییر بزرگ در زندگیم بودم.

چطوری ثروتمند شویم؟

دوست داشتم به جای اینکه ماشین های مدل بالا و لوکس رو فقط در فیلم ها یا در خیابان ها ببینم، خودم یکی از آنها را داشته باشم.

دوست داشتم به جای اینکه مکان ها و مناظر قشنگ رو فقط در فیلم ها ببینم، خودم به اونجا سفر کنم و لذت ببرم.

دوست داشتم پدر و مادرم و کلا خانوادم بهم افتخار کنن.

پس تصمیم گرفتم دنبال راه های کسب درآمد درست و حسابی از اینترنت بگردم.

تبلیغات مختلفی در سایت های مختلف دیدم.

در سایت های مختلف آموزشاتی بعنوان آموزش کسب درآمد زیاد از اینترنت میفروختند که هر کدوم از آنها قیمت های مختلفی داشتند.

از 5000 تومن شروع میشد تا 5 الی 9 میلیون!

کسب درآمد اینترنتی را از کجا شروع کنم

درآمدزایی میلیونی را از این نقطه آغاز کنید

بنده تقریبا همه آموزشاتی که در زمینه کسب درآمد اینترنتی در سایت ها وجود داشت رو خریداری کردم ولی وااااقعا همشون به معنای واقعی کلمه مزخرف بودن.

یکی میومد آموزش فعالیت در سایت های هرمی و کلاهبردار رو میذاشت، یکی میومد فعالیت در بازاریابی های شبکه ای و حرام رو آموزش میداد، یکی نحوه سرمایه گذاری در بیمه رو میگفت و الی آخر که همشون هم نهایتا دو سه صفحه حرف مفت میزدند و تموم میشد.

من میموندم با چند صفحه چرت و پرت و پولی که بابت خرید این فایل ها از دست داده بودم.

یکی نبود به من بگه آخه آدم عاقل اگر این ها راست میگن و این راه ها باعث کسب درآمد میشن پس چرا من نتونستم باهاشون به درآمد برسم؟؟!

چیزی که باعث درآمد میلیونی میشه چطوری میشه هیچ کس نتونه ازش کسب درآمدکنه؟!

دیگه کلا نا امید شدم و دست از تلاش کردن برداشتم.

حتی دیگه حوصله کارهای بیهوده سابقم مثل فیلم دیدنو هم نداشتم!

تا اینکه یک روز یکی از دوستانم که برای تحصیل به بلاروس سفر کرده بود باهام تماس گرفت و احوال پرسید و خیلی با همدیگه صحبت کردیم.

در بین صحبت هامون بهم گفت که در بلاروس داره یه سری کارها با استفاده از اینترنت انجام میده و اونجا کسب و کار اینترنتی برای خودش راه انداخته و کارهایی که انجام میده هم خیلی آسونن و تخصص و زمان زیاد هم نمیخوان.

و گفت که اتفاقا این کارها در ایران خیلی خیلی بهتر جواب میده و میشه روزی 1 میلیون تومن و حتی بیشتر ازش درآمد داشت.

گفت خودم هم روزی بین 500 تا 1 میلیون تومن به پول ایران از این کار درآمد دارم و در روز شاید حتی نیم ساعت هم فعالیت روش های جدید پول درآوردن بدون زحمت نمیکنم!

یک لحظه احساس کردم با یکی از همون تبلیغات مزخرف در اینترنت مواجه شدم یا اینکه دوستم میخواد من رو وارد فعالیت های هرمی و غیر مجاز بکنه.

دوستم برام شفاف سازی کرد که داره در مورد چه چیزی صحبت میکنه.

من هم گفتم باشه یه چند روزی فعالیت میکنم ببینم چطور میشه.

اون چند روز به چند سال تبدیل شد!

کسب درآمد فوری از اینترنت

 کسب درآمد فوری از اینترنت

اصلا نمیخوام مثل اون تبلیغات الکی و پوچ که در مورد کسب درآمد در سایت های مختلف وجود داره بزرگنمایی و اغراق کنم و با حرف های قشنگ قشنگ کار رو یه جور دیگه جلوه بدم.

اکثر افرادی که در فضای اینترنت فایل هایی بعنوان آموزش کسب درآمد میلیونی از اینترنت با قیمت بیست-سی تومن به فروش میرسانند اصلا خودشان راه کسب درآمد از اینترنت را نمیدانند و یک فایل مزخرف را به شما میفروشند.

کسی که خودش راه پول درآوردن را بلد نیست چطوری میخواد راه رو به شما یاد بده؟

من به هزاران نفر این آموزش ها رو ارائه دادم و 98% از این روش راضی و روش های جدید پول درآوردن بدون زحمت از درآمد عالی لذت میبرند..

کسب درآمد روزی 1 میلیون از اینترنت

ولی بنده از آن زمانی که با این روش ها آشنا شده ام تا الان روزی نبوده است که زیر 500 هزار تومان در روز درآمد داشته باشم.

درآمد بنده از این روش ها بین 500 تا 1/5 میلیون تومان در روز و 30 تا 40 میلیون تومان در ماه است زمانی هم که برای این کارها اختصاص میدهم بین نیم ساعت تا یک ساعت در روز است.

و بقیه اوقاتم در روز را صرف تفریحات مختلف و بودن در کنار خانواده میکنم.

بنده به هیچ وجه قصد بزرگنمایی و اغراق ندارم و اصلا هم کسی را مجبور نمیکنم که حرفم را باور کند.

من این درآمد را دارم و میخواهم روش آن را با هموطنانم به اشتراک بگذارم.

واقعا اگر همه مردم این راه آسان و سرشار از درآمد را میدانستند دیگه کسی اصلا سمت شغل های دیگه نمیرفت!

ولی خب اکثر مردم قدرت جادویی اینترنت را باور ندارند و مثلا وقتی این مطلب بنده رو میبینند با خودشون میگن ولش کن بریم بگیریم بخوابیم!

بنابراین افراد کمی به سمت این کسب و کار های مورد نظر بنده می روند و به همین دلیل پتانسیل کسب درآمدی آنها بسیار بسیار بالاست.

شما هم که دارید این مطلب رو میخونید میتونید این پیشنهاد شگفت انگیز رو قبول کنید و به راحتی از همین امروز به محض دریافت این آموزش کسب درآمد میلیونی خود را شروع کنید، یا میتونید این پیشنهاد رو نادیده بگیرید و به زندگی کسل کننده خود برگردید و تا آخر عمرتون پشیمون باشید و به این فکر کنید که شاید قبول کردن این پیشنهاد وسیله نجات شما بوده است ولی شما آن را به راحتی کنار زدید.

ولی یادتون نره که شما مقصر اصلی این وضعیت بد خودتون و خانواده تون هستید.

خب حالا میخواهیم چند مدرک بسیار محکم که واقعیت داشتن ادعا های ما و گوشه‌ای از پتانسیل بالای کسب درآمد از روش های آموزش داده شده در پکیج ما را اثبات میکند و نشان میدهد را خدمت شما سروران گرامی ارائه کنیم.

چطوری از اینترنت کسب درآمد کنیم؟

آنچه که در تصاویر زیر میبینید صفحات و جزئیات روش های جدید پول درآوردن بدون زحمت مربوط به درخواست های برداشت وجه (واریز درآمد) شخص بنده در چند زمینه های فعالیتم میباشد که از چند تا از برداشتی های خود عکس گرفتم و اینجا برای شما قرار دادم.

پولدار شدن سریع از طریق اینترنت

ماه اول کسب درآمد

چگونه با یک کلیک پولدار شویم

ماه دوم کسب درآمد

چگونه با اینترنت میلیاردر شویم

ماه سوم کسب درآمد

کسب درآمد اینترنتی رایگان

باز هم تکرار میکنم این درآمد مربوط به روش هایی است که استفاده میکنم و آن را در پکیج آموزشی هم آموزش داده‌ایم.

ثروتمند شدن با موبایل یا لپتاپ

من در ۳ ماه به درآمد ۹۴ میلیونی رسیدم

شما می تونید با موبایل یا روش های جدید پول درآوردن بدون زحمت کامپیوتر به درآمد چند برابر بیشتر هم دست پیدا کنید.

لازم به ذکر است این عکس ها برای زمانی است که بنده به تازگی شروع به فعالیت در آن روش کرده بودم و زمان زیادی هم از شروع فعالیتم نمیگذشت که توانستم به درآمد مناسبی برسم.

به ترتیب به عکس ها توجه کنید در ابتدا درآمد زیادی نداشته‌ام و درآمدم رفته رفته و بصورت صعودی افزایش پیدا کرده است و به درآمد میلیونی رسیده‌ام.

دلیلش این بود که در ابتدا با استراتژی های مفیدی آشنا نبودم و کارنابلد بودم ولی رفته رفته استراتژی ها و روش های مخصوصی یاد گرفتم و آنها را به کار گرفتم و درآمدم چندین برابر شد.

خودتان حساب کنید ببینید در همان ابتدای فعالیتم به چند میلیون تومان درآمد در ماه رسیده بودم!

و خبر خوب این است که تمام این روش ها را در پکیج آموزشی آموزش داده‌ایم تا شما دوستان هم بتوانید یک درآمد عالی داشته باشید.

دوره کسب درآمد اینترنتی درآمد ویژه

 کسب درآمد اینترنتی

این پکیج با تخفیف 58% ارائه میشود.

این دوره آموزشی رو دریافت کنید وبصورت فوری شروع به درآمدزایی کنید.

کسب درآمد با کامپیوتر پکیج کامل کسب درآمد اینترنتی آموزش کسب درآمد با موبایل

دانلود و پرداخت

✅ پرداخت بصورت کارت به کارت نیز امکان پذیر است.

بنام علی میرمحمدلو واریز نمایید و رسید را به پشتیبانی تلگرام ارسال کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود

سوالات متداول

نمونه ای از رضایت کاربرانی که پکیج را تهیه کردند

توجه: " تمامی اسکرین شات یا ویس ها با رضایت کاربر در این سایت قرار می گیرد."

روش های جدید پول درآوردن بدون زحمت

آموزش تصویری وردپرس

ویدیوهای فارسی و رایگان آموزش وردپرس

همینک دانلود و تماشا کنید

آموزش کسب درآمد از وردپرس

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا است که در میان عامۀ کاربران اینترنت به عنوان یک روش های جدید پول درآوردن بدون زحمت نرم افزار سایت ساز شناخته می شود. پیاده سازی ایده های اینترنتی بر پایۀ وردپرس بسیار ساده و مقرون به صرفه است. به همین دلیل تا این اندازه محبوب شده و در کنار منابع آموزشی زیادی که برای آن وجود دارد، سایت های زیادی هستند که توسط وردپرس راه اندازی شدند. حالا در این نوشته می خواهیم با هم بررسی کنیم که راه های کسب درآمد از وردپرس چگونه است و بپردازیم به این موضوع که دیگران چطور توانسته اند با وردپرس به پول برسند! پس اگر این مبحث برای شما هم جذاب و خواندنی است، در کنار گوش کردن به پادکست این صفحه، ادامه مقاله را هم مطالعه بفرمایید.

آموزش کسب درآمد از وردپرس

آموزش کسب درآمد از وردپرس

خود وردپرس نمی تواند برای کسی پول ساز باشد. اما با راه اندازی یک ایدۀ بکر و جذب بازدید کننده توسط آن می توان به فکر پول درآوردن هم افتاد. پس این روال کلی کار برای کسب درآمد با وردپرس است. یعنی اول باید یک سایت با وردپرس بسازید و آن را معروف کنید. حالا از معروفیت و برند شدن آن قادرید کسب درآمد نمایید. تقریباً ۹۰ درصد سایت هایی که این چنین با وردپرس ساخته شدند، همین روال را طی کردند.

اما یک روال دیگر هم وجود دارد و آن راه اندازی یک سامانۀ اختصاصی برای انجام یک کاری است که وردپرس پایه و اساس آن است. مثلاً فرض کنید ایده ای دارید تا یک سیستم تبلیغاتی بسازید. خوب، در این صورت وردپرس میتواند این وظیفه را بر عهده بگیرد. پس سامانۀ خودتان را با وردپرس می سازید و بعد از آن شروع به تبلیغ برای آن می کنید. با معرفی آن به کاربران و مشتریان بالقوه خواهید دید که با فروش سرویس خود می توانید اقدام به کسب درآمد کنید.

در روال اولی که خدمت شما توضیح داده شد، مدیر سایت معمولاً تنها روی تولید و انتشار محتوای نوین و جدید فکر می کند. یعنی باید هر روز زمان زیادی را برای انتشار محتوای تازه و کاملاً بهینه بگذارد. تا بعد از اینکه به بازدید قابل توجهی رسید، حداقلش این است که با گرفتن تبلیغ و نمایش آن روی سایت خودش، کسب درآمد کند. این روش هم جزء پر استفاده ترین روش ها برای کسب درآمد از هر نوع سایتی، از جمله سایت وردپرس است.

اما در روال دوم، مدیر از اول می داند که می خواهد چه نوع سیستمی راه اندازی کند. به همین دلیل مستقیم به سراغ ساخت ان سامانه رفته و بعد از آن برایش شروع به بازاریابی می کند. مثلاً شما ساخت یک فروشگاه اینترنتی را در ذهن تان می پرورانید. طبیعتاً باید به دنبال راه های تبدیل وردپرس به یک فروشگاه اینترنتی باشید که بیشتر کارها را خودش به صورت خودکار برای شما و مشتریان تان انجام دهد. پس از افزونه های فروشگاه ساز وردپرس استفاده می کنید و فروشگاه خود را در کمترین زمان می سازید.

ساخت فروشگاه اینترنتی بر پایۀ وردپرس هم از دیگر روش های پر استفاده برای کسب درآمد از وردپرس است. داشتن محصول برای فروش در این روش بسیار مهم است. محصول یا خدمات شما باید ارزش خریداری شدن داشته باشد و افراد زیادی به دنبال آن باشند. حتماً قبل از اینکه زمان زیادی بگذارید و فروشگاه تان را بسازید و محصولات تان را درون آن بگذارید، بررسی کنید و ببینید که ایا محصولی که قصد فروشش را دارید، طالب دارد یا خیر! خیلی اوقات حتی برای بنده هم پیش آمده که زمان زیادی برای تولید یک محصول و تبلیغ برای آن گذاشته ام. اما بعداً متوجه شدم که اصلاً افراد کمی هستند که به دنبال یک چنین محصولی می گردند. آن محصول یک بسته آموزش ویدیویی بود که زمان زیادی برای تولید آن از بنده صرف شد! این یک درس بسیار مهم را از آن گرفتم.

هر نوع محصولی که داشته باشید، افزونه هایی از وردپرس برای فروش ان وجود دارد. محصولات دیجیتالی معمولاً نیاز به افزونه Easy Digital Downloads نیاز دارند. محصولات فیزیکی باید از WooCommerce بهره بگیرند. حتی برای فروش محتوای آموزشی به صورت دوره های آموزش هم افزونه های بسیار خوبی برای وردپرس نوشته شدند که همگیِ آنها رایگان هستند. ما در سایت مان راجع به تک تک آنها آموزش های کامل و جامعی را به صورت تصویری آماده کردیم که تنها کافی است در سایت جستجو کنید. راجع به فروش محتوا در اینترنت هم به مقاله مربوطه مراجعه کنید.

بعد از اینکه فروشگاه خود را ساختید و همه چیز رو به راه بود، الان وقت آن است که برای سایت خود تبلیغ کنید. از بهترین روش های تبلیغ، نوشتن محتوا روی همان سایت تان است. البته هزینه کردن برای درج بنر یا پیوند خود در سایت های پر بازدید و البته مرتبط با موضوع سایت شما هم، بسیار تاثیرگذار و مفید است. تبلیغ هدفمند را فراموش نکنید.

مرحله بازاریابی برای سایت خود، یکی از پر زحمت ترین مراحل کسب درآمد از وردپرس است. شما باید با جدید ترین روش های بازاریابی آشنا بوده و ایده های جدیدی را حتی ابداع نمایید. خیلی اوقات باید دید با کمترین هزینه کرد، بهترین بازدهی در کدام روش خوابیده است. آن را پیدا کنید و دست به کار شوید.

برای اینکه با وردپرس بتوانید کسب درآمد کنید، نیاز به مطالعه و استفاده از منابع آموزشی دارید. ما در سایت WPtutorial.ir تمامی منابع آموزشی مورد نیاز شما را به صورت مقاله، تصویر، فیلم و پادکست آماده و در سایت منتشر کردیم که با جستجو قادرید در کمترین زمان ایده های خود را بر پایۀ وردپرس عملیاتی کنید. ما همیشه در کنار شما خواهیم بود و جدید ترین محتواهای آموزشی در رابطه با وردپرس را از ما بخواهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.