محدودیت‌های استفاده از CCI


ارتباط کاملا دورشته ای برای شبکه های بی سیم آتی: رویکرد تخصیص بلوک منابع پویا

در این مقاله، یک سناریو ارتباط کاملا دوبلکس (FD) را بررسی می-کنیم، که در آن تجهیزات کاربری FD چندگانه (UE) منابع طیف یکسان (یا بلوک های منابع) را به شکل همزمان محدودیت‌های استفاده از CCI به اشتراک می-گذارند. FD eNodeB از پیش کدگذاری دیجیتال و لغو تداخل متوالی با الگوریتم ترتیب بهینه تا هم زیستی UEهای چندگانه در ارتباط رفت و برگشت برای ماهواره ها را فراهم می سازد. به اشتراک گذاری بلوک های منابع یکسان منجر به تداخل کانال های مشترک در ارتباط با زمین یک UE از سیگنال های آپ لینک از UEهای دیگر می شود. برای کاهش این تداخل از رویکرد آنتن هوشمند استفاده شده است. این رویکرد شامل استفاده از چندین آنتن در UEها برای تشکیل اشعه های هدایت شده به سمت eNodeB و نول ها به سمت UEهای دیگر است. با این حال، این رویکرد زمانیکه UEها به دلیل حرکت خود را در یک راستا با eNodeB(eNB) قرار می دهند با شکست روبرو می-شود. در این مقاله یک الگوریتم تخصیص بلوک منابع پویا برای جلوگیری از CCI به دلیل حرکت UEها پیشنهاد شده است که منابع طیف را در یک سناریو ارتباطاتی FD به اشتراک می گذارد. الگوریتم پیشنهادی ارتقای چشمگیری بر روی کیفیت سرویس (QoS) پیوندهای ارتباطاتی نشان می¬دهد.

انجمن تحقیقات جهان بی سیم (WWRF) پیش بینی کرد که 7 تریلیون دستگاه بی سیم تا سال 2017 در اختیار 7 میلیارد انسان جهان خواهد بود. این افزایش شدید در تعداد کاربران موبایل منجر به اتمام منابع طیفی شده است. با پایه ریزی 4G در بسیاری از کشورهای جهان، این مسئله بحران طیف می تواند یک گلوگاه به حساب آید. برای رسیدگی به این مسئله، محققان در حال مطالعه بر روی 5G هستند که انتظار می رود پس از سال 2020 پیاده سازی شود. یکی از تحول های عمده در شبکه های بی سیم آینده می تواند معرفی eNodeB(eNB) کاملا دورشته ای (FD) و تجهیزات کاربری (UE) باشد. عملیات FD این ظرفیت را دارد که الزامات طیف را تا نصف کاهش دهد. در سال های اخیر، فعالیت زیادی در ناحیه طراحی لغو خود-تداخلی (SIC) برای یونیت های دریافت آنت تکی و چندگانه انجام شده است. اکثر مطالعات اخیر بر روی ارتباط FD، یک FD eNB و چندین UE نیم دورشته ای (HD) را در نظر می گیرند. پیچیدگی محاسباتی مداری SIC استفاده از FD UEها را محدود می کند. با این حال، طراحی های SIC پیشنهاد شده در مقاله های دیگر ظرفیت حذف این محدودیت را دارند. با استفاده از این تکنیک ها SIC، ارسال و دریافت همزمان بر روی یک منبع طیف با استفاده از یک آنتن (در مقابل دو آنتن) میسر است. این طراحی برای پهنای باند بزرگ و نرخ های داده بالا کار می کند. در مقاله (8-10)، یک تکنیک لغو دیجیتال و آنالوگ جدید خود-تداخلی را لغو می کند و آن را پایین تز از کف نویز دریافت-کننده می برد و در نتیجه تضمین می کند که سیگنال دریافتی با افت کیفیت مواجه نمی شود. طراحی SIC با موفقیت با استفاده از WiFi آنتن چندگانه با توان ارسالی در بازه ی 16 dBm تا 20 dBm و پهنای باند 20 MHz آزمایش شده است. در مقاله (14)، دو طراحی SIC پیشنهاد شده است که امکان ادغام آن به رادیوهای کوچک را فراهم می سازد. طراحی اول یک آنتن دوقطبی را مدار لغو هوشمند ترکیب می کند و دستگاه هایی همچون ایستگاه های پایه کوچک و کامپیوترهای تبلت را هدف می گیرد. در طراحی دوم، یک جداساز / دوپلکسر با یک آنتن مینیاتور تک پورتی ترکیب می شود. مدار تعادل را می توان در فناوری CMOS پیاده سازی کرد و امکان یکپارچه سازی متراکم و هزینه پایین را فراهم ساخت. در نتیجه، این مدار را می توان در گره های سنسور گوشی های هوشمند ادغام کرد. این دو طراحی می توانند به ترتیب جداسازی 75 dB و 50 dB در 2.45 GHz بر روی پهنای باند واحد 10 Mhz .و 6 MHz از خود ارائه دهند. این عملکرد را می توان با الحاق لغو دیجیتال افزایش نیز داد. در اینجا، FD eNB و چندین FD UE را لحاظ می کیم و لغو خود-تداخلی کامل در مدارهای دریافتی را فرض می کنیم. در حالیکه این رویکرد برای امروز کاربرد ندارد، پیشرفت چشمگیری در این جهت در حال انجام است تا بتوان این مدل و پیامدهای آن را مد نظر قرار دارد، به خصوص در مورد سلول های کوچک، که قدرت ارسال و بازه به قدرتی کم هستند که می توانند مدارهای SIC نوین در دریافت کننده را پیاده سازی کنند. این حقیقت برای آینده ی FD در شبکه های سلولی نویدبخش است. برنامه ریزی وضعیت کانال به UEها تخصیص می یابند. اخیرا، تحقیقات زیادی برای الگوریتم های تخصیص توان و طیف برای سیستم های FD انجام شده است. در این کارها، eNB ظرفیت عملیات در حالت FD را دارد. در (16)، یک برنامه ریز معرفی شده است که با هدف بیشینه کردن جمع لگاریتمی نرخ های میانگین تمام HD UEها در آپ لینک و دان لینک طراحی شده است. بسته به شرایط عملیاتی، UEها یا در حالت HD کار می کنند یا به شکل جفت، هر کدام در جهت های آپ لینک و دان لینک. در (17)، جفت های HD UE برای عملیات FD شکل می گیرند و منابع طیف به گونه ای تخصیص می یابند که نرخ-مجموع سیستم بیشینه شود. هر زیرحامل تنها به یک دریافت کننده تخصیص می یابد. این مسئله با استفاده نظریه تطابق حل می شود. در (18)، نویسندگان تخصیص توان و زیرحامل مشترک را به مجموعه ای از UEهای دان لینک و آپ لینک HD را با استفاده یک الگوریتم تکراری زیربهینه بر اساس رویکرد Frank-Wolfe تخصیص می دهند. در (22)، تخصیص منابع برای سیستم متشکل از FD eNB در ارتباط با FD UEها لحاظ شده است. مسئله تخصیص منابع رادیویی مشترک برای کانال های آپ لینک و دان لینک با هدف بیشینه کردن نرخ-جمع انجام می شود. به این منظور، یک الگوریتم بازگشت مبتنی بر نظریه بازی با مدل سازی مسئله به عنوان یک بازی غیر مشارکتی بین کانال های آپ لینک و دانلینک ارائه می شود. در کار ما، FD UEهایی لحاظ شده است که مشابه سیستم بررسی شده در مقاله (22) از منابع طیف یکسان برای آپ لینک و دان لینک به شکل همزمان استفاده می کند. با این حال، بر خلاف (22)ريال زیرحامل-های یکسان در میان UEهای غیر همبسته ی فضایی چندگانه به اشتراک گذاشته شده است. استفاده از منابع طیقی یکسان منجر به تداخل کانال مشترک (CCI) در دان لینک UEها از آپ لینک دیگر UEها می شود. برای از بین بردن CCI، یک رویکرد آنتن هوشمند با استفاده از چندین آنت در UEها برای ایجاد اشعه مستقیم به سمت eNB و نول به سمت UEهای تداخلی در (23) پیاده سازی کرده ایم. استفاده از تکنیک آنتن هوشمند برای حذف CCI امکان تخصیص بلوک-های منابع (RB) موجود به تمام UEهای غیرهمبسته فضایی را فراهم می سازد. از این رو، این کار باعث ساده شدن پیاده سازی الگوریتم بررسی شده در (22) ، در کنار ارتقای چشمگیر بازدهی طیف می شود. همچنین، در سناریوی عملی، زمانیکه UEها پویا هستند، استفاده از آنتن های هوشمند امکان تطابق مداوم الگوی پرتوی آنها با استفاده از الگوریتم هدایت پرتو مشابه الگوریتم حداقل مربعات میانگین را فراهم می سازد (24-30). با این حال، این رویکرد زمانیکه UEها به دلیل حرکت خود را در یک راستا با eNodeB قرار می دهند با شکست روبرو می شود. برای رسیدگی به این مشکل، یک الگوریتم مبتنی بر فناوری رادیو ارائه شده است: تخصیص بلوک منابع پویا (DRBA) کار ارائه شده در اینجا به ارتباط کاملا دورشته ای در یک سلول کوچک از دیدگاه عمومی می پردازد. در کارهای آتی، فناوری کاملا دو رشته ای در سلول های کوچک که از موج میلیمتری (mmW) برای ارتباطات استفاده می کنند مطالعه می شوند. سیستم های سلولی کوچک از آن جهت مناسب در نظر گرفته می شوند که توان ارسال پایین، فاصله های کوتاه و حرکت کمی دارند. در مقاله (33)، جذب برای ارسال FD سلول کوچک در مقایسه با سیستم HD رایج در سناریوی سلول کوچک تحلیل شده است. mmW امکان پیاده سازی آسان آنتن های چندگانه در eNB و حتی در UE را به دلیل الزامات اندازه ی کوچک آنتن فراهم می کند. همچنین استفاده از بسته های عظیم از طیف استفاده نشده در باند های mmW جذابیت زیادی در برآورده کردن الزامات ظرفیتی شبکه های سلولی آینده پیدا کرده است. به طور خاص، مقاله (33) باندهای 28 GHz و 73 GHz را به عنوان فرکانس های اولیه ای در نظر می گیرد که سیستم های mmW در آنها فعالیت می کنند. در بسیاری از ناحیه های متراکم شهری، اندازه های سلول معمولا شعاعی کمتر از 100 متر یا 200 متر دارند، که در محدوده ی سیگنال های mmW مبتنی بر اندازه گیری های (32، 33) قرار می¬گیرد. این مقاله به پنج قسمت تقسیم شده است. مدل سیستم eNB و طراحی دریافت کننده UE برای روش پیشنهادی در بخش 2 تحلیل شده است. الگوریتم DRBA برای کاهش CCI احتمالی به دلیل حرکت UEها در بخش 3 تشریح شده است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده ی کارایی الگوریتم DRBA در بخش 4 بررسی شده است. در نهایت، بخش 5 به ارائه خلاصه مطالب می پردازد.

پیش نمایش مقاله ارتباط کاملا دورشته ای برای شبکه های بی سیم آتی: رویکرد تخصیص بلوک منابع پویا

چکیده انگلیسی

In this paper, we discuss a full-duplex (FD) communication scenario, where multiple FD user equipments (UEs) share same spectrum resources (or resource blocks) simultaneously. The FD eNodeB deploys digital precoding and successive interference cancellation with optimal ordering algorithm, to allow coexistence of multiple UEs in downlink and uplink, respectively. The sharing محدودیت‌های استفاده از CCI of same resource blocks, results in co-channel interference (CCI), in downlink of a UE, from uplink signals of other UEs. To mitigate the interference, a smart antenna approach is adopted. The approach includes using multiple antennas at UEs to form directed beams towards eNodeB and nulls towards other UEs. However, the approach fails when the UEs due to their mobility align themselves in the same direction with respect to the eNodeB (eNB). In this paper, we propose a dynamic resource block allocation (DRBA) algorithm for avoiding CCI due to mobility of UEs, sharing the spectrum resource, in a FD communication scenario. The proposed algorithm shows significant improvement of the quality of service (QoS) of the communication links.

طراحی یک درایور اینورتر تغذیه شده با جریان با کارایی بالا

برق، الکترونیک، مخابرات
دانلود مقاله مهندسی برق طراحی یک درایور اینورتر تغذیه شده با جریان با کارایی بالا چکیده: در یک درایور فرکانس متغییر موتور القایی از یک اینورتر کنترل شده جریان استفاده می‌شود. حلقه های کنترل به نحوی سازمان یافته‌اند که درایور بتواند از سرعت صفر تا مقدار سرعت تئوری عملکرد داشته باشد. مد عملکرد شامل یکنواخت کردن گشتاور به وسیله جریان DC برنامه ریزی شده، مدلاسیون پهنای باند شکل موج جریان (PWM) ، عملکرد توان ثابت و شار کنترل شده می‌باشد. کلمات کلیدی: درایور اینورتر اینورتر های کنترل شده جریان درایور اینورتر تغذیه شده با جریان مقدمه: اینورتر های کنترل شده جریان (CCI) برای موتورهای القایی دارای مزیت‌های شناخته شدة بیشتری نسبت به درایورهای فرکانس متغیر می‌باشند. CCI دارای کارایی بالا می‌باشد، به آسانی می‌توان آنها را بازسازی کرد و دارای ساختمان ساده و در عین حال نیرومنوی می‌باشند هر چند که CCI دارای محدودیت های زیادی در پاسخ می‌باشد که باعث عدم استفادة آن محدودیت‌های استفاده از CCI در محدوده وسیعی از کاربردها با درایور دقیق می‌شود. در این مقاله یک درایور اینورتر کنترل شده جریان که بخشی از اجزاء مورد نیاز یک محصول می‌باشد توضیح داده می‌شود که فاقد تمامی محدودیت‌های اجرائی می‌باشد. هدف از ایجاد این درایور داشتن عملکردی منطبق بر بهترین درایورهای DC می‌باشد. مدار قدرت مورد استفاده در درایور CCI موتور القایی در شکل 1 نشان داده شده است. همچنین در این شکل، شکل موج های ورودی و خروجی در یک عملکرد نرمال نشان داده شده است. نیازمندی های دینامیکی الزامی در این درایور شامل: • عملکرد یکنواخت بدون نوسانات گشتاور در سرعت نامی • معکوس کردن حرکت تحت هر شرایط کار • عملکرد متقارن در هر چهار ناحیه • گشتاور کامل در سرعت نامی و توان ثابت در کاهش شار • توانایی رفتن از گشتاور صفر تا گشتاور پیک در کمتر از 0.2 ثانیه. درایورهایی که محدودیت‌های استفاده از CCI توسط این روش طراحی می‌شوند دارای پیک توان 400 hp، فرکانس مبنای 45 Hz و رنج فرکانس 0-90 Hz می باشند. فهرست مطالب طراحی یک درایور اینورتر تغذیه شده با جریان با کارایی بالا چکیده مقدمه بلوک دیاگرام در سرعت پائین کنترل جریان به وسیله تنظیم گشتاور کنترل فرکانس به وسیله تنظیم زاویه مفهوم زاویه اپتیمم ( بهینه ) حلقه کنترل زاویه پایداری حلقه زاویه کنترل شار بهره و پایداری حلقه های کنترل شار و گشتاور عملکرد سرعت پائین درایور هموارسازی گشتاور پایداری دینامیکی درایور در سرعت پائین مولاسیون پهنای باند جریان کنترل در ناحیه سرعت بالا کنترل جریان کارکرد توان ثابت پاسخ دینامیکی در سرعت بالا خاتمه مراجع

خرید سفته ضمانت بانکی با یک تماس | قیمت سفته بانکی 1401

سفته سندی است که بانکها حین پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی هم استفاده می‌شود.

طلبکار با دریافت سفته از بدهکار آن را متعهد به پرداخت مبلغ معین و در زمان معین می‌کند.

طلبکار می‌تواند سفته را تا زمان سررسید نگه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پولش، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به شخص دیگری انتقال دهد. برای انتقال، سفته را پشت‌نویسی یا ظهر‌نویسی میکنند، یعنی بعنوان نمونه پشت سفته می‌نویسند: این سند به خانم یا آقای . انتقال یافت.

خرید سفته

خرید سفته از طریق شعب بانک ملی انجام می‌شود، اما اگر برای ضمانت مبالغ بالا سفته بخواهید معمولا در یک شعبه پیدا نمی‌شود. خرید سفته با محدودیت هایی نیز مواجه است که کار را برای خریداران سفته سخت می‌کند.

نحوه نوشتن صحیح سفته

قانون تجارت در ماده ۳۰۸ شرایط شکلی را که باید به هنگام صدور سفته رعایت گردد، مورد اشاره قرار داده‌است. در صورتی که یکی از این شرایط در صدور سند رعایت نشود، سند صادر شده از مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده‌است، برخوردار نخواهد شد. طبق این ماده سفته باید متضمن شرایط ذیل باشد:

 1. مُهر یا امضاء
 2. تاریخ صدور
 3. مبلغی که باید توسط صادرکننده پرداخت شود با حروف
 4. گیرندهٔ وجه (سفته می‌تواند در وجه حامل صادر شود)
 5. تاریخ پرداخت (اگر زمان پرداخت با تعطیل رسمی مصادف شد، باید روز بعد از تعطیل پرداخت صورت گیرد)

نکات مهم در نوشتن سفته

 1. در صورتی که گیرنده در تنظیم سفته مشخص نشود سفته در وجه حامل لحاظ شده و دارنده آن می‌تواند آن را وصول نماید.
 2. در صورت درج نکردن تاریخ صدور دارنده سفته می‌تواند هر زمانی که بخواهد نسبت به اجرا گذاشتن سفته اقدام نماید.
 3. اگر کسی پشت سفته را به عنوان ضامن امضا نماید همانند صادر کننده سفته نسبت به پرداخت مبلغ آن مسئول خواهد بود.

قانون و مجازات سفته

در حقوق ایران سفته ماهیت مدنی دارد و از موضوع کیفری به دور می‌باشد و صادر کننده سفته دارای مسئولیت کیفری نمی‌باشد.

به منظور مطالبه مبلغ سفته، چنانچه دارنده سفته بخواهد بدوا توقیف اموال صادرکننده را دریافت نماید، مستلزم واخواست است و می‌بایست سفته را توسط بانک واخواست نماید تا قادر باشد اول توقیف اموال یا تأمین خواسته دریافت کند.

در غیر این شرایط می‌بایست به عنوان سند عادی درخواست مطالبه مبلغ انجام گردد و بعد از وصول حکم قطعی در مرحله اجرا توقیف مال صورت پذیرد.

سفته ضمانت

سفته ضمانت بانکی سندی است که معمولا برای ضمانت وام بانکی استفاده می‌شود و بستگی به مبلغ وام شما دارد که باید چه میزان سفته ضمانت را به بانک ارائه دهید .

سفته استخدام

از شرایط استخدام در ادارات و شرکت های خصوصی دریافت سفته ضمانت استخدامی است. یکی از نگرانی‌هایی که در مورد این گونه سفته وجود دارد راجع به وصول سفته می‌باشد. در این مورد باید بگیم که چون این سفته بابت پرداخت، صادر نمیشود و هدف از صدور آن انجام درست تعهد هست بنابراین اصل براینه که کارفرما نمیتواند وجه آن را وصول کند مگر اینکه ثابت کند، کارمند در انجام تعهد خود کوتاهی یا قصور کرده است.

در سفته استخدام تاریخ سررسید نوشته نشود و بجای تاریخ باید بنویسید : ضمانت حسن انجام کار و همچنین در وجه حامل ننویسد و بجای ان اسم شرکت را ذکر کنید.

حتما مشخصات سفته را در قراردهای کاری تان ذکر کنید، حتما یک کپی از سفته بگیرید و از کارفرما بخواهید تا برایتان مهر و امضا کند تا تغییری ایجاد نشود.

سوالات متداول

برای خرید سفته با مبالغ بالا چه کنیم؟

کافیست با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت سفته مورد نیاز شما را تهیه کنیم.

برای خرید سفته باید به کجا مراجعه کنیم؟

برای خرید سفته در مبالغ خرد می‌توانید به شعب بانک ملی مراجعه نمایید

این مقاله به کوشش مجید عزیززاده و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

shahrokh afrasiabi’s Post

لطفا این کلیپ را ببینید خواسته ایرانیان مقیم استرالیا از دولت مطبوع خود گزارشی کامل از حبر نگار محبوب علیرضا محبی به قالیباف بی شرف که صدها دانشجوی دانشکاه تهران را دست بسته از پشت بام بزمین پرتاب کرد که اکثر انها عمرا معلول شده اند چون فرزندان و اکثر اقوامش در شهر ملبورن استرالیا و در شهر گلد کوست زندگی میکنند و با پول دزدی پدر برای خود قصر ها ساخته اندانها جزو افراد مورد نظر هستند. یا برگردند به ایران

 • Copy
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

To view or add a comment, sign in

shahrokh afrasiabi

 • Report this post

مردم در ایران فریاد میزنند محدودیت‌های استفاده از CCI توپ تانک فشفشه اخوند باید گم بشه لاکن با هزار نیرنگ و فریب برای ماندن در قدرتی که 44 سال هیچ ثمره ای جز دزدی. اختلاس. خرابی. فروش مملکت نداشته

نشست بررسی راههای کمک به خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی

https://www.youtube.com/

 • Copy
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

To view or add a comment, sign in

shahrokh afrasiabi

 • Report this post

https://lnkd.in/gNU5BNTS اولین دادگاه انقلابیون که این قاضی انرا معترضین مینامد تشکیل شده. چریان انرا در لینک فوق مشاهده کنید بی جهت نیست که این پست را در اینستاگرام کاربری بنام مارمولک انرا در صحفحه اینستا گرامی خود گذاشته است در تویتر موجود است

 • Copy
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

To view or add a comment, sign in

shahrokh afrasiabi

 • Report this post

لباس شخصی های پیرو نظام و قاتلینی بی نام و نشان و نا معلوم در میان جمعیت بی وجدان های نظام. بی شرا فت های نظام لباس شخصی ها چرا همه انها کیف دارند برای حمل اسلحه . چاقو و دستبد و تیزر.گاز اشک اور بهمه اطلاع بدهید اگر کسانی را با اینچنین کیفی دیدید بدانید انها لباس شخصی های بی وجدان هستند

لباس شخصیها، که هستند و چه میخواهند

https://www.youtube.com/

 • Copy
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

To view or add a comment, sign in

shahrokh afrasiabi

 • Report this post

یک دنیای با ارزش و تقدیر در مقابل یک رژیم کثیف

ایرانیان در لسآنجلس زنجیرهای انسانی تشکیل دادند تا همبستگی خود را با مردم…

https://www.youtube.com/

 • Copy
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

To view or add a comment, sign in

shahrokh afrasiabi

 • Report this post

سردار مستعان تو از جان ملت چه میخواهی اقای سردار مستعان ملت ایران و اکثر کشورهای دنیا این رژیم را نمیخواهند حال تو با تمامی نیروهای اهریمنیت میخواهی پشتیبان این حکومت باشی که بیشتر دزدی ئ خیانت کنند

التماس سردار مستعان به مردم که از جان ما چه میخواهید؟دیگر بیرون نیایید.

https://www.youtube.com/

 • Copy
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

To view or add a comment, sign in

shahrokh afrasiabi

 • Report this post

هر چند به دانشگاه ها فشاور بیاورید فرقی نمیکند. شمه رفتنی هستیدملت ایران و دنیا بر علیه ظلم بپا خواسته

آخرین اخبار اعتراضات دانشجویان در دانشگاههای کشور

https://www.youtube.com/

 • Copy
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

To view or add a comment, sign in

shahrokh afrasiabi

 • Report this post

1- حذف ایران از چام جهانی 2- توقف پروازهای هواپیمائی اتحاد به ایران و از ایران 3- توقف هر گونه همکاری تجاری با ایران 4-منع ورود اتباع حاکمان ایرانی و خانواده انها به قطر 5- اخراج سفیر و کارکنان سفارت ایران از دوحه 6- مسدود کردن دارئی حاکمان ایران در قطر

چندچند: حذف تیم ملی از جام جهانی قطر؛ آری یا خیر؟

https://www.youtube.com/

 • Copy
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

To view or add a comment, sign in

shahrokh afrasiabi

 • Report this post

اخوند زاده حرام زاده اماده باش اماده باش در شبکه ها موجود است شعار مردم

 • Copy
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

To view or add a comment, sign in

shahrokh afrasiabi

 • Report this post

سیام چیست سیستمی را جمهوری کثیف اسلامی احرا میکند که بر پایه ان گفت و شنود تلفن ها را امکان پذیر کرده و با قطع اینترنت و وارد شدن مردم از محدودیت‌های استفاده از CCI 4 جی یا 5 جی به 2 جی استفاده کرده و راه را برای گفت و شنود هموار میسازد

واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارائی داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک ASCAT در واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L در سطح حوضه آبریز سفیدرود به انجام رسیده است. نتایج بدست آمده در گام زمانی روزانه حاکی از آن است که در صورت استفاده از منبع رطوبتی ASCAT مقدار ضریب همبستگی بین رواناب شبیه‌سازی شده و مشاهداتی در حدود 75/0 می‌باشد و این در حالیست که در صورت استفاده از داده‌های جریان مشاهداتی برای واسنجی مدل، مقدار ضریب همبستگی در حدود 80/0 می‌باشد. در گام زمانی ماهانه نیز استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک، منجربه افزایش عملکرد مدل VIC-3L در شبیه‌سازی رواناب خروجی از حوضه شده است. همچنین از آنجائی که میزان خطای مدل در برآورد حجم رواناب در گام زمانی ماهانه (2/17 درصد) نسبت به گام زمانی روزانه (5/38 درصد) به مراتب کمتر می‌باشد، از این روش واسنجی می‌توان برای تخمین آورد ماهانه با دقت قابل استفاده بعمل آورد. یکی از مزیت‌های واسنجی مدل با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت خاک بر خلاف واسنجی با استفاده از داده‌های جریان مشاهداتی این است که می‌توان تغییرات مکانی پارامترهای مدل در سطح حوضه را نیز برآورد نمود که این مساله خود می‌تواند دید بهتری از عملکرد مدل در سطح حوضه را فراهم نماید. هچنین عدم وجود داده‌های دبی ثبت شده در بسیاری از حوضه‌ها، امکان واسنجی مدلهای هیدرولوژیکی را با محدودیت اساسی روبرو می‌نماید و این در حالیست که منابع ماهواره‌ای با دارا بودن توان تفکیک زمانی و مکانی وسیع از کارائی بسیار زیادی برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.17352347.1398.15.4.4.7

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Calibration of VIC-3L Hydrological Model using Satellite-Based Surface Soil Moisture Datasets

نویسندگان [English]

 • Sakine Koohi 1
 • Asghar Azizian 2
 • Luca Brocca 3

1 MSc in Water Resources Engineering, Water engineering Dept., Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

This study addresses the efficiency of ASCAT surface soil moisture (SSM) for calibration of VIC-3L hydrologic model محدودیت‌های استفاده از CCI over the Sefidrood river basin (SRB). Findings on daily time scale indicate that the correlation coefficient (CC) between observed and simulated streamflow, using ASCAT dataset, is equal to 0.75, while in the case of calibration of the VIC-3L model using only with hydrometric station datasets the CC value is equal to 0.80. Moreover, at monthly time scale the performance of model in simulating streamflow is better than daily time scale. The relative error (RE) in simulating runoff volume at daily and monthly time scale is 17.2% and 38.5%, respectively and this shows that using ASCAT dataset at monthly time scale leads to reliable results. In addition, one the advantages of model calibration using satellite-based SSm is the extraction of the spatial pattern of model parameters over the catchment, while in the case of using observed discharge dataset for calibration of the model only leads to the constant values of model’s parameter through the catchment. Based on the results of this research it highly recommended to use satellite-based SSMs for calibration of hydrological model, especially in data limited areas or regions in which ground observations are sparsely-distributed or insufficient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Surface Soil Moisture (SSM)
 • Remote Sensing
 • Runoff
 • Calibration
 • VIC-3L model

مراجع

Albergel C, Rüdiger C, Carrer D, Calvet J C, Fritz N, Naeimi V, Bartalis Z, Hasenauer S (2009) An evaluation of ASCAT surface soil moisture products with in-situ observations in Southwestern France. Hydrology and Earth System Sciences 13:115-124

Azizian A, Shokoohi A R (2017) Evaluating and sensitivity analysis of a macro scale hydrological model (VIC-3L) for simulation of stream flow at different time scales. Journal of Civil and Environmental Engineering 47:39-52

Babaeian E, Homaee M, Noroozi A A (2013) Estimation of surface soil moisture using ENVISAT/ASAR radar images. Journal of Civil and Environmental Engineering 27:(In Persian)

Brocca L, Hasenauer S, Lacava T, Melone F, Moramarco T, Wagner W, Dorigo W, Matgen P, Martínez-Fernández J, Llorens P, Latron J, Martin C, Bittelli M (2011) Soil moisture estimation through ASCAT and AMSR-E sensors: An intercomparison and validation study across Europe. Remote Sensing of Environment 115:3390-3408

Brocca L, Melone F, Moramarco T, Wagner W, Naeimi V, Bartalis Z, Hasenauer S (2010) Improving runoff prediction through the assimilation of the ASCAT soil moisture product. Hydrology and Earth System Sciences 14:1881-1893

Brocca L, Morbidelli R, Melone F, Moramarco T (2007) Soil moisture spatial variability in experimental areas of Central Italy. Journal of Hydrology 333:356-373

Daly E, Porporato A, (2005) A review of soil moisture dynamics: From rainfall infiltration to ecosystem response. Environmental Engineering Science 22:9-24

Dorigo W A, Gruber A, DeJeu R A M, Wagner W, Stacke T, Loew A, Albergel C, Brocca L, Chung D, Parinussa R M, Kidd R (2015) Evaluation of the ESA CCI soil moisture product using ground-based observations. Remote Sensing of Environment 162:380-395

Draper C, Walker J P, Steinle P J, DeJeu R A, Holmes R T (2009) An evaluation of AMSR-E derived soil moisture over Australia. Remote Sensing of Environment 113:703-710

Guo J, Liang X, Leung L (2004) Impacts of different precipitation data sources on water budgets. Journal of Hydrology 298:311-334

Famiglietti J S, Ryu D, Berg A A, Rodell M, Jackson T J (2008) Field observations of soil moisture variability across scales. Water Resources Research 44:1-16

Koster R.D, Dirmeyer P A, Guo Z, Bonan G, Chan E, Cox P, et al. (2004) Regions of strong coupling between soil moisture and precipitation. Science 305:1138-1140

Legates D R, Mahmood R, Levia D F, DeLiberty T L, Quiring S M, Houser C, et al. (2011) Soil moisture: A central and unifying theme in physical geography. Progress in Physical Geography 35:65-86

Liang X, Lettenmaier D P, Wood E F, Burges S (1994) A simple hydrologically based of land-surface water and energy fluxes for general circulation models. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 99:14415-14428

Liang X, Wood E F, Lettenmaier D P (1996) Surface soil moisture parameterization of the VIC-2L model: evaluation and modification. Global Planetary Change 13:195-206

Liu Y, Wang W, Liu Y (2018) ESA CCI Soil moisture assimilation in SWAT for improved hydrological simulation in upper Huai River Basin. Advances in Meteorology 2018:27-31

López López P, Wanders N, Schellekens J, et al. (2016) Improved large-scale hydrological modelling through the assimilation of streamflow and downscaled satellite soil moisture observations. Hydrology and Earth System Sciences 20:3059-3076

Naeimi V, Scipal K, Bartalis Z, Hasenauer S, Wagner W (2009) An improved soil moisture retrieval algorithm for ERS and METOP scatterometer observations. IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sensing 47:1999-2013

Reichle R H, Koster R D (2004) Bias reduction in short records of satellite soil moisture. Geophysical Research Letters 31

Sánchez N, Martínez-Fernánadez J, Scaini A, Pérez-Gutierrez C (2012) Validation of the SMOS L2 soil moisture data in the REMEDHUS network (Spain). IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 50:1602-1611

Shayeghi A, Azizian A, Brocca L (2019) Evaluating the efficiency of reanalysis and remote-sensing based rainfall data sets for hydrological modeling using VIC-3L large scale model. Iran-Water Resources Research 15:50-60 (In Persian)

Sivapalan M (2003) Prediction in ungauged basins: A grand challenge for theoretical hydrology. Hydrological Processes 17:3163-3170

Wagener T, Montanari A (2011) Convergence of approaches toward reducing uncertainty in predictions in ungauged basins. Water Resources Research 47:W06301

Wagner W, Lemoine G, Borgeaud M, Rott H (1999a) A study of vegetation cover effects on ERS scatterometer data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 37:938-948

Wagner W, Lemoine G, Rott H (1999b) A method for estimating soil moisture from ERS scatterometer and soil data. Remote Sensing of Environment 70:191-207

Wagner W, Naeimi V, Scipal K, Jeu R, Martínez-Fernández J (2007) Soil moisture from operational meteorological satellites. Hydrogeology Journal 15:121-131

Wagner W, Noll J, Borgeaud M, Rott H (1999c) Monitoring soil moisture over the Canadian prairies with the ERS scatterometer. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 37:206-216

Wanders N, Bierkens M F P, Jong S M, et al (2014) The benefits of using remotely sensed soil moisture in parameter identification of large-scale hydrological models. Water Resources Research 50:5329-5333

Zeng J, Li Z, Chen Q, Bi H (2015) Method for soil moisture and surface temperature estimation in the tibetan plateau using spaceborne radiometer observations. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 12:97-101

Zhao R, Zhuang Y, Fang L, Liu X, Zhang Q (1980) The xinanjiang model, hydrological forecasting. Proceedings Oxford Symposium IASH 129:351-356اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.