معنی اصطلاح کف سازی در بورس


کشف پریمیوم و کارکرد آن چیست؟

با معاملات کشف پریمیوم در بورس کالای ایران، هم تولیدکننده و هم خریدار اطمینان پیدا می کنند که در هر فصل، در زمینه تولید و خرید در بازار مشکلی نخواهند داشت و این اتفاق به طور مستقیم تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش «کالاخبر»، بورس کالا طی یک دهه فعالیت خود از ابتدای تأسیس تاکنون، همسو با تحولات اقتصادی و ایجاد نیازهای جدید فعالان اقتصادی و صنایع مختلف اقدام به معرفی ابزارها و راه‌اندازی بازارهای جدید کرده تا به بخشی از نیازهای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پاسخ دهد.
در این میان تلاطم ‌ های قیمت محصولات در مواقعی به نفع خریدار و گاهی هم به نفع فروشنده است و همین تلاطم بازار و عدم پیش ‌ بینی قیمت ‌ ها از اصلی ترین موانع برای فروش نقد، نسیه یا سلف محصولات به شمار می رود. از سوی دیگر بازار ایران تحت ‌ تاثیر بازارهای جهانی است؛ از این رو، نیاز به انجام معاملاتی احساس می ‌ معنی اصطلاح کف سازی در بورس شد که بر پایه آن هم امکان انجام معاملات بلندمدت وجود داشته باشد و هم اینکه فعالان، نگران نوسانات قیمتی نباشند.

در این راستا، اقداماتی در راستای توسعه ابزارهای موجود در حوزه بازارهای کالایی انجام شده تا همزمان با توسعه بازارهای نقدی، بازارهای مالی نیز گسترش یابند. ابزارهای مختلفی که از جمله آن می ‌ توان به راه ‌ اندازی انواع قراردادهای بلندمدت در بورس کالای ایران برای کمک به کسب و کار تولیدکنندگان و مصرف ‌ کنندگان اشاره کرد تا با استفاده از آنها بتوان بازار محصولاتی را که تولیدکننده و خریدار مشخصی دارد، به سوی آرامش هدایت کرد و به واسطه این اقدام، از توزیع رانت جلوگیری به عمل آورد.

براین اساس با آغاز و توسعه معاملات قراردادهای بلندمدت به ویژه در رینگ پتروشیمی بورس کالا، هم مجموعه ‌ های فعال در حوزه پتروشیمی و هم صنایع پایین ‌ دست می ‌ توانند ‌ اصلی ‌ ترین نیاز خود را در بستری شفاف تامین کرده و مشتریان وفادار خود را شناسایی کنند. این در حالی است که همواره نگرانی ‌ هایی در خصوص تامین مواد برای مصرف ‌ کنندگان وجود دارد، ضمن اینکه تولیدکنندگان همواره در خصوص تناوب تولید و انباشت محصول در انبارهایشان برای محصولات فصلی با نگرانی ‌ هایی روبه رو هستند، اما عقد قراردادهای بلندمدت در بورس کالا این مشکلات را مرتفع کرده و نگرانی ‌ های آنها را برطرف می ‌ سازد. در این زمینه شاید بتوان گفت بیشترین مزیت قراردادهای بلندمدت، متوجه صنایع پایین ‌ دستی است؛ چراکه آنها به موقع و در فواصل مختلف می ‌ توانند مواد مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ از سوی دیگر، تولیدکننده هم در بلندمدت طبق برنامه ‌ ریزی می ‌ داند که چه مقدار محصول باید تولید کند و در اختیار مصرف ‌ کننده قرار دهد؛ بنابراین، هم تولیدکننده و هم خریدار اطمینان دارند که در هر فصل، در زمینه تولید و خرید در بازار مشکلی نخواهند داشت و این اتفاق به طور مستقیم تولید کشور را تحت تأثیر قرار می ‌ دهد.

در همین راستا، بورس کالای ایران طی یک دهه فعالیت خود جهت پاسخ به نیازهای مختلف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام به متنوع ‌ سازی قراردادها در بازار فیزیکی کرده و علاوه بر توسعه بازار فیزیکی به سمت ارائه خدمات و ابزارهای نوین مالی نیز حرکت کرده است؛ در این زمینه از جمله قراردادهای بلندمدت در حوزه کالا می ‌ توان به قراردادهای کشف پریمیوم، فوروارد و تسویه چند مرحله ‌ ای اشاره کرد.

خریدار و فروشنده به کمک قراردادهای کشف پریمیوم برای زمانی در آینده، متعهد به خرید و فروش یک کالا می شوند و قیمت این معامله را طی دو مرحله تعیین می کنند.

معاملات کشف پریمیوم قراردادی است که در بازار فیزیکی معامله می ‌ شود و به موجب آن، طرفین متعهد می ‌ شوند که در زمان مشخصی در آینده (تحویل، حمل یا بارگیری) کالا را بر اساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به علاوه مابه التفاوت توافق شده) معامله نمایند. خریدار بخشی از ثمن معامله را در زمان توافق، به فروشنده پرداخت و تسویه مابقی وجه متعاقباً و براساس شرایطی انجام می ‌ شود که در زمان عقد قرارداد مشخص می ‌ گردد. مکانیسم این قرارداد بگونه ‌ ای است که در ابتدای انجام توافق، طرفین باید قسمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع کنند. در این قرارداد، ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ درﺻﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﺴﺮ می ‌ ﺷﻮد و قیمت مبنا ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮرس اﻋﻼم می ‌ شود.

به این ترتیب، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ زمانی بین طرفین منعقد می ‌ شود ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ بورس شده ‌ اند. اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻧﻘﺪ، نسیه ﻳﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ می ‌ گردد. ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در این قراردادها از فرمول توافق شده بین طرفین و پریمیوم کشف شده قابل محاسبه می ‌ باشد.

یک مثال

به عنوان مثال اگر مبنای فرمول میانگین قیمت سنگ آهن عیار ۶۰ درصد ایران، نشریه متال بولتن طی هفته منتهی به تاریخ معامله نهایی به علاوه پریمیوم، ضربدر میانگین قیمت نرخ ارز آزاد اعلامی ‌ در آدرس اینترنتی www. Tici . info طی هفته منتهی به تاریخ معامله نهایی باشد، فرض کنیم میانگین قیمت سنگ آهن ۶۰ درصد ایران نشریه متال بولتن طی هفته منتهی به تاریخ معامله نهایی برابر ۶۵ دلار و میانگین قیمت نرخ ارز آزاد اعلامی ‌ در آدرس اینترنتی www. Tici . Info طی هفته منتهی به تاریخ معامله نهایی برابر ۴۴.۰۰۰ ریال باشد، همچنین با احتساب پریمیوم کشف شده در تالار ۳۰- دلار؛ قیمت نهایی هر تن سنگ آهن برابر ۱.۵۴۰.۰۰۰ ریال خواهد بود. به عبارت دیگر ۶۵دلار قیمت نهایی سنگ آهن بعلاوه (۳۰- دلار پریمیوم کشف شده در تالار) ضربدر دلار ۴۴۰۰ تومانی معادل ۱.۵۴۰.۰۰۰ ریال تومان به عنوان قیمت نهایی می شود.

این قراردادها در حالی برای استفاده در بورس کالای ایران طراحی شده که در بیان سابقه و نمونه ‌ های مشابه از انعقاد این نوع قراردادها در بورس ‌ های کالایی در دنیا می ‌ توان به بورس فلزات لندن اشاره کرد؛ گرچه تفاوت ‌ هایی بین این قراردادها با قراردادهای پریمیوم در این بورس معتبر وجود دارد. بطوریکه در بورس فلزات لندن به دلیل گستردگی دامنه انبارهای پذیرش شده در کشورهای مختلف، خریدار محصولی را از یک عرضه ‌ کننده خریداری می ‌ کند، اما محل تحویل توسط عرضه کننده تعیین می ‌ شود. این در حالی است که خریداران تمایل دارند کالا را در منطقه ای دیگر تحویل بگیرند. به همین دلیل، با کمک قراردادهای پریمیوم خریدار می ‌ تواند کالای مشابه را از انبار دیگری در یک منطقه یا کشور معنی اصطلاح کف سازی در بورس دیگری تحویل بگیرد.

مزیت اصلی این گونه قراردادها نسبت به سایر قراردادها در آن است که در قرارداد کشف پریمیوم خریدار از رسیدن کالا و تامین به موقع اطمینان خاطر دارد. حال آنکه در قراردادی مثل سلف خریدار باید از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشد تا جنس موردنظر را پیش ‌ خرید کند و در قرارداد فوروارد نیز به دلیل مشخص شدن قیمت نهایی در زمان انعقاد قرارداد، امکان تضمین قیمت وجود دارد. حال آنکه ممکن است برخی خریداران، سرمایه موردنیاز را برای تامین مواد اولیه مصرفی خود در اختیار ندارد، اما برای حفظ تولید آتی خود نیازمند تضمین است که این ضمانت به کمک قرارداد کشف پریمیوم امکان پذیر است. ضمن اینکه فروشنده نیز این اطمینان را پیدا می ‌ کند که کالای تولیدی خود را در تاریخ سررسید می ‌ فروشد.

همه چیز راجع به حجم مشکوک در بورس به همراه ویدئو

همه چیز راجع به حجم مشکوک در بورس به همراه ویدئو

شاعد نیوز: اصطلاح “حجم مشکوک” زمانی استفاده می‌شود که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم،در این مطلب شما را معنی اصطلاح کف سازی در بورس با جزئیات آن آشنا خواهیم کرد.

حجم مشکوک به چه معناست؟

اصطلاح “حجم مشکوک” زمانی استفاده می شود که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم، مثلا یک نماد در روز های عادی ۱۰۰هزار سهم در حال معامله است و به یک باره در یک روز یک میلیون حجم می خورد که این نشانه از ورودی سرمایه ای عظیم در سهم است. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه ­هایی از تغییر مهم در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن هستند، اما همیشه هم ورود حجم مشکوک به معنای بالارفتن قیمت سهم نیست بلکه در مواقعی باعث افت قیمت سهم می شود به خصوص معنی اصطلاح کف سازی در بورس اگر نزدیک یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم، اما اگر در نزدیکی یک حمایت مهم شاهد افزایش حجم بودیم می تواند خبر خوبی باشد، پس با پایش و تحلیل حجم های مشکوک می توانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم. با تحلیل و بررسی حجم های مشکوک می توانیم روند آتی سهم را بهتر تشخیص دهیم و آنقدر این موضوع برای برخی از تحلیلگران مهم است که به فیلترنویسی حجم مشکوک پرداخته و تعداد زیاد دیگری هم به دنبال فیلتر حجم مشکوک می باشند تا بتوانند به خوبی آنها را تشخیص دهند و از این اطلاعات استفاده لازم را ببرند.

چرا حجم مشکوک مهم است؟

حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل است چون می­توان از آن برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده کرد. یک حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتا بالا ،در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قوی تر و مرتبط­تر ارزیابی می شود. بنابراین، اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، باید حجم آن را نیز بررسی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر.
فرض کنید یک نماد پس از آن که در یک روند رو به پایین بلندمدت قرار داشته، روز بعد با ۵ درصد مثبت باز می شود، حال این سوال مطرح می شود که آیا این می تواند نشانه یک واژگونی روند باشد؟ اینجاست که بررسی حجم به ما کمک می کند. اگر حجم در مقایسه با میانگین حجم روزانه بالاتر باشد، احتمال دارد نشانه برگشت روند باشد. حجم باید با روند حرکت کند. اگر قیمت­ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند، حجم نیز باید افزایش یابد (و بالعکس). اگر رابطه قبلی بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است.

نکته ای مهم درباره حجم مشکوک

بعضی افراد خاص در بازار هستند که دنبال سوء استفاده اند بدین گونه که به دنبال درست کردن حجم های مشکوک در سهم هستند . روش آن ها بدین گونه است که آن ها با درست کردن صف های خرید و فروش سهم را در قیمت های پایین می خرند و همان سهم را قیمت های بالا به فروش می رسانند. این اتفاق توسط افراد حقیقی در سهم های کوچک و توسط شرکت ها در سهم های بزرگ­ تر اتفاق می افتد و انگیزه اصلی آن ها از این ترفند سوق دادن قیمت به سمتی است که خریداران قصد رساندن سهم به آن را دارند. فرض کنیم شخصی حقیقی سهم مورد نظر خود را در قیمت مورد نظرش خریداری می کند و برای این که بتواند سهم را در قیمت های بالاتر به فروش برساند، خود اقدام به تحریک قیمت به سمت بالا می کند، این کار با گذاشتن سفارشات خرید متناوب در قیمت های بالاتر از سفارشات معمول عرضه کنندگان انجام می شود. آن ها با گذاشتن سفارشات خرید کلی در قیمت های بالاتر به یک باره ده ها و یا صدها سفارش عرضه را جمع آوری می کنند که این کار در طول چند روز باعث درست شدن جو روانی و عطش خرید در سهم شده و ممکن است برای سهم صف خرید بسازند.
نکته دیگر در این باب این است که همیشه افزایش حجم معاملات نشانه حجم مشکوک نیست. ممکن است معاملات بلوکی در افزایش حجم معاملات دخیل باشد. بنابراین در تحلیل نمی شود تنها به افزایش حجم معاملات به عنوان ملاک برای ارزندگی سهم تکیه نمود.

حجم مشکوک و دریافت سیگنال از آن

حجم یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل یک سهم می باشد که حتما باید به آن توجه شود. میتوان با بررسی حجم های وارد یا خارج شده از یک سهم برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده نمود.
همانطور که گفتیم ممکن است حجم مشکوک باعث کاهش یا افزایش قیمت سهم شود:

  • زمانی که نزدیک به یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم و سپس حجم مشکوک وارد سهم شود احتمالا شاهد افت قیمت خواهیم بود.
  • زمانی که نزدیک به یک حمایت بزرگ در سهم باشیم و سپس حجم مشکوک وارد سهم شود احتمالا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

اما کی به معنی اصطلاح کف سازی در بورس سراغ حجم معاملاتی برای تشخیص حجم مشکوک برویم؟
زمانی که یک نماد در یک اصلاح یا روند نزولی بلند مدت قرار دارد و روز بعد با ۵ درصد مثبت باز می شود سریعا باید به بررسی حجم بپردازید. اگر پس از بررسی متوجه شدید که حجم از میانگین حجم روزانه بالاتر بود، احتمال برگشت روند وجود دارد.

ایجاد حجم های مشکوک به منظور جلوگیری از دیده شدن حباب­ ها

در بورس هم مانند تمامی بازارهای دیگر افراد یا شرکتهایی هستند که به دنبال سوء استفاده ­هستند و یکی از رایج ترین روش­ های آنها، درست کردن حجم مشکوک به منظور گمراه کردن سرمایه داران دیگر است.
این افراد یا شرکت ها صف خرید و فروش ایجاد میکنند تا سهم مورد نظر را در کف قیمتی بخرند و در قیمت های بالاتر بفروشند. بطور مثال یک شرکت اقدام به خرید سهم مورد نظر خود میکند و با خرید خود دیگر منتظر بازی های سهم و نوسانات آن نمی ماند برای فروش سهم در قیمت های بالاتر و کسب سود بیشتر در زمانی که میخواهد، خود با گذاشتن سفارشات خرید متناوب در قیمت­ های بالاتر از سفارشات معمول عرضه-کنندگان اقدام به تحریک قیمت به سمت بالا و ایجاد جو روانی و عطش خرید در سهم می­ کند.
البته ممکن است شرکت ها یا افرادی (افراد با سرمایه بسیار بالا) که از خرید جاماندند یا بازهم قصد خرید بیشتر یا کنترل سهم را دارند و می ­خواهند سهم را در قیمت ­های پایین بخرند با ایجاد صف فروش یا کنترل قیمت سهم و یا ایجاد جو روانی و اردرگذاری های مختلف در سهم دستکاری میکنند.

آزادباش بورس به «سفته بازان»/ پایان دوران سهم های بنیادی!

سفته بازی، قبول ریسک به امید کسب سود است،ریسکی که به معنای پذیرش بالاتر از متوسط زیان است. تفاوت«سرمایه گذاری» و «سفته بازی» به ریسک برمی گردد.

عصر ایران؛ علیرضا باغانی* - «چه فرقی می کند،باید سود کرد!؟ سلطان بورس بازدهی است؟ چه کسی گفته که باید حتما سهام شرکتی را خرید که تولید و فروش دارد! مهم این است که برنامه برای با آوردن سهم داشته باشند؟ مهم این است که می خواهند 200 درصد سود از فلان سهم بگیرند ! ؟» اشتباه نکنید اینجا بورس تهران است! این روزها سرمایه گذاری که سهام فولاد سازان به نامی چون مبارکه اصفهان، فولاد خراسان و فولاد خوزستان یا غول پتروشیمی ایران یعنی هلدینگ خلیج فارس یا سایر شرکت های تک و به نامی همچون مخابرات، همراه اول، مپنا و چادرملو یا شرکت های بزرگی از این دست را در سبد سهام خود دارد جای بسی شرمندگی است چون این شرکت ها نه تنها سودی برای صاحب سرمایه نداشته اند بلکه بیش از سود،به سرمایه گذار ضرر هم رسانده اند. این روزها در بازار سهام نوسان گیری و سفته بازی صرف یک افتخار بزرگ محسوب می شود.

حال آن که فلسفه بورس سرمایه گذاری بلند مدت برای بکارگیری نقدینگی صاحبان سرمایه در بخش تولید است.اما نوسان گیران را اصلا جای ملامت نیست و در بورسی که 22 ماه است زیان های متوالی به سرمایه گذاران رسانده چاره ای جز نوسان گیری نیست،ولی متولیان اقتصاد و بورس در این باره مسئولند و باید پاسخگو باشند،چرا که در دنیا نوسان گیران تنها بخشی از بازارهای مالی هستند نه تمام آن در حالی که اکنون بخش عمده ای از بازار سرمایه ایران در سیطره آن هاست!!

سفته بازی، قبول ریسک به امید کسب سود است،ریسکی که به معنای پذیرش بالاتر از متوسط زیان است. تفاوت«سرمایه گذاری» و «سفته بازی» به ریسک برمی گردد. سفته باز ریسک بالاتر از ریسک متوسط «سرمایه گذاری» را می پذیرد.سفته بازی در واقع خرید یک دارائی قابل فروش است با این امید که سود سریعی از افزایش در قیمت آن دارایی حاصل شود و انتظار می رود که این سود در ظرف چند روز یا چند هفته و حتی گاهی چند ماه اتفاق افتد. کسانی که به عمل سفته بازی می پردازند پرهیز دارند از این که فعالیت آنان سفته بازی نامیده شود زیرا مفهوم این کلمه را نمی پسندند.

اما سفته بازی از نظر اصطلاحی به خطر انداختن کالا یا سرمایه در مواجهه با عدم اطمینان است که معمولاً تصمیم گیری در شرایط حدس و گمان صورت می گیرد. در این اصطلاح سفته بازی نوعی فعالیت اقتصادی است که با هدف دست‌یابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت انجام می شود. انگیزه اصلی سفته بازان کسب سود به هر طریق ممکن است(اظهار نظر علی صالح آبادی،۱۳۸۲). هر تصمیم در شرایط ریسکی سفته بازی محض نمی شود.

بر اساس درجه و نوع ریسک و اعمالی که برای کسب سود انجام می شود می توان میان سفته بازی اعتراض آمیز و غیر اعتراض آمیز تفاوت قائل شد. منظور از سفته بازی اعتراض آمیز، نوعی از سفته بازی است که با شریعت اسلامی سازگار نیست و سفته بازی غیر اعتراض آمیز نوعی از سفته بازی است که با شریعت اسلامی مطابقت دارد. سفته بازی اعتراض آمیز جنبه های زیر را شامل می شود :

- دست‌کاری قیمت و سوق دادن قیمت به سوی قیمت ناعادلانه

- تبانی در معاملات

- اشاعه کذب و ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده

- انجام معاملات صوری و دست‌کاری ناعادلانه بازار

- معاملات معنی اصطلاح کف سازی در بورس مبتنی بر اطلاعات داخلی، در صورتی که موجب غبن طرف مقابل شود .

بنابراین بورس را از سفته بازی ملالی نیست،چرا که سفته بازان در همه جا مشغول به فعالیت هستند،اما نباید به هر قیمتی به آن ها اجازه فعالیت داد.متاسفانه چون بازار سهام در 22 ماه گذشته زیان های سنگینی به سرمایه گذاران رسانده،مدیریت بازار سهام فرصت بیشتری به سفته بازان برای جولان دادن در بازار داده است و حتی عده ای از سرمایه گذاران بلند مدت هم در این اوضاع و احوال بد بورس خود را با جریان های سفته بازانه همراه کرده اند تا بلکه بتوانند بخشی از زیان های سنگین ماه های گذشته خود را جبران کنند.

بنابراین در کمال تاسف باید گفت ظاهرا ماندن در سهم های اصطلاحا بنیادی و شفاف توجیهی ندارد، ما می نویسیم و مجبوریم بنویسیم سهام بنیادی بخرید اما شما بخوانید نوسان گیری کنید و سهم های کوچک بخرید؛ چون سود این روزهای بورس در جیب سهامداران آزمایش است(شرکتی که از گردونه تولید لوازم خانگی سال هاست خارج شده و فقط زمین های زیادی در شرق تهران و نقاط دیگر دارد) یا پلی اکریل و برخی قندی ها که یا زیان ده هستند و یا این که در شناسایی سود از محل تولید حرفی برای گفتن ندارند.به هر حال هم اکنون تنها راه پول در آوردن از بورس و جبران زیان های گذشته خرید این دسته از سهم هاست،پس آزادباش.

آزادباش بورس به «سفته بازان»/پایان دوران سهم های بنیادی!

حرف های ناخوشایندی که از کیش به گوش رسید

10 هزار نفر از فعالان بازار سرمایه در حالی از هجدم تا بیست و دوم آبان ماه به جزیره کیش رفتند تا بعد از لغو ناگهانی نمایشگاه سالانه بازار سرمایه در تهران،این بار در جنوبی ترین نقطه ایران رویدادی سمبلیک را در قالب نمایشگاه بورس،بانک،بیمه و خصوصی سازی رقم بزنند که از دل این نمایشگاه خبرهای امیدوار کننده و خوبی به بیرون درز نکرد.

در افتتاحیه این نمایشگاه اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور که پیش از این 4 وزیر امضا کننده نامه بورسی اعلام بحران به روحانی را به باد انتقاد گرفته بود و حتی از فعالان بازار سهام با الفاظی بد و ناخوشایند یاد کرده بود،حضور پیدا کرد و از تداوم خوراک 13 سنتی خبر داد.

مشاور حسن روحانی در برابر سوال خبرنگار ما که بازار سرمایه منتظر اعلام نرخ دقیق خوراک برای سال 94 است،گفت:با توجه به نرخ خوراک در کشورهای منطقه و سایر کشورها همان نرخ 13 سنتی قبل مناسب است و افزایشی در نرخ خوراک پتروشیمی ها امسال نخواهیم داشت!

تازه ترین مواضع موجود دولتی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها همچنان حکایت از تثبیت 13 سنتی آن دارد.با این حال نگرانی ها برای از دست دادن مزیت نسبی کشور در این صنعت رو به افزایش است. وزارت نفت در حالی قائل به قیمت های منطقه ای برای نرخ گاز است که مقامات این وزارت خانه اما قیمت های جهانی خارج از حوزه خاورمیانه را برای آن ملاک می دانند و در مقابل فعالان این صنعت ضمن نقد به این موارد همچنان خواستار کاهش نرخ تا 8 سنت هستند. در این شرایط هنوز قبوض مصرفی گاز با احتساب 13 سنت از نرخ دلار پایه بودجه سال 94 یعنی دلار 2650 تومانی محاسبه می شود.

نرخ 13 سنتی برای هر متر مکعب گاز خوراک پتروشیمی ها در حالی برای سومین سال متوالی روی عدد ثابتی مانده که در صورت ماندگاری و خوشایند مسوولان از این عدد باید گفت گه در سال 95 نرخ هر متر مکعب خوراک گازی 13 درصد از همین ارقام فعلی نیز بالا تر خواهد رفت .

نرخ 3445 ریالی فاکتور شده خوراک گاز برای پتروشیمی ها درحالی است که این مبلغ بر اساس 13 سنت از دلار مرجع و پایه 2650 تومانی بودجه سال 94 کل کشور به دست می آید و از آنجایی که نرخ دلار پایه بانک مرکزی در این روزها 2997 تومان را نیز پشت سر می گذارد، باید دانست که 13 سنت از این مبلغ به عبارتی عدد 3896 ریال را برای هر متر معکب سال آینده رقم خواهد زد که نسبت به نرخ امسال فراتر از 13 درصد افزایش را ثبت خواهد کرد.با فرض این که نتیجه انتقادات فعالان بخش صنعت این نسبت را تا 10سنت هم پایین بیاورد و تقریبا 23 درصد هم کم کنند؛ با توجه به نرخ رسمی دلار سال آینده ،مبلغ ریالی خوراک گازی در مرز 300تومان ، در بهترین شرایط 13 درصد افت خواهد کرد.اما اگر دولت و وزارت نفت همچنان عدد 13سنت را ثابت نگاه دارند، حداقل افزایش قیمت خوراک گازی13 درصد خواهد بود.

نمایشگاه کیش البته با عدم حضور سوال برانگیز علی طیب نیا همراه شد تا شایعه کنار گذاشته شدن وی توسط روحانی در کنار چند وزیر دیگر تقویت شود. در نمایشگاه امسال پیچیده شده بود که دولت قصد کنار گذاشتن علی طیب نیا وزیر اقتصاد،محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت و سه وزیر ورزش و آموزش و پرورش و حتی نعاون و رفاه اجتماعی را دارد.

آزادباش بورس به «سفته بازان»/پایان دوران سهم های بنیادی!

در بازار چه خبر بود. ؟

بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته با افزایش عرضه ها روبرو شد و در نهایت کانال 63.000 واحدی را که مدتی به طور مصنوعی در آن حکومت کرده بود ، از دست رفته دید !! همان طور که اشاره شد رکود گسترده در وضعیت معاملات سبب شده تا فعالان بازار از سمت سهام بنیادی و بزرگ به سمت نماد های کوچکتر که عمدتا هم نقدشوندگی مناسبی ندارند ، حرکت کنند. این روزها حضور سفته‌ بازان و تحرک آن ها در برخی نمادها و بعضا شرکت‌ های کوچک سبب شده تا در یک روند فرسایشی، روزهای منفی بازار بیش از روزهای مثبت آن به چشم آید و سهامداران نتوانند بازدهی مورد انتظار خود را به دست آورند.

طبیعتا بازیگران اصلی زمانی که بازار با رکود نسبی مواجه می‌ شود و کاهش قابل توجه حجم و ارزش معاملات رقم می ‌خورد، رفتار انفعالی از خود نشان می‌ دهند که در حال حاضر نیز شاهد بروز چنین پدیده‌ ای هستیم.پر واضح است که وجود چنین تحرکاتی در بازار به افزایش تردید، رواج بی ‌اعتمادی و سردرگمی بیشتر سهامداران منجر خواهد شد که تداوم این موضوع، ادامه‌ دار شدن شرایط رکودی را در پی دارد. بنابراین روند فعلی بازار مبنای لازم برای تجزیه و تحلیل را ندارد و اتفاقاتی که در ساعت معاملات رخ می دهد ، نوساناتی زودگذر و بدون پشتوانه تحلیلی تلقی می شوند. البته داستان تک سهم ها که هر کدام ممکن است خبری مخصوص به خود داشته باشند، از این مقوله جداست. بنابراین همچنان بستر نوسانگیری در این بازار فراهم است.

در این بین تحولات فضای مجازی خصوصا کانال های تلگرامی در رفتار های سوداگرانه بازار بی تاثیر نبوده و تنها توصیه ای که در این شرایط می توان داشت این است که از هیجانات ایجاد شده در کانال های تلگرامی به شدت دوری کنید. توجه داشته باشید ، در فضایی که نقدینگی نیست ، عده ای برای کسب سود دست به تحرکاتی می زنند که گاها ناجوانمردانه است. بگذریم . !!

ماه هشتم سال جاری در حالی روز های واپسین خود را پشت سر می گذارد که بازدهی بازار از ابتدای سال منفی بوده و انتظار می رود با نزدیک شدن به زمان برداشته شدن تحریم ها ، بازار سرمایه نیز سر و شکل بهتری به خود بگیرد. درخصوص روند کلی بازار در هفته ای که گذشت حرفی برای گفتن نیست. لذا باید منتظر ماند و دید چه زمانی رکود طاقت فرسای بورس تهران به خط پایانی خود نزدیک می شود.

در گروه خودرویی با توقف نماد خودرو وضعیت بهتری را شاهد بودیم. البته بهتر است بگوئیم نوسان گیران باری دیگر به سراغ سایپا دیزل یا همان «خکاوه» معروف رفته اند و گویا قصد دارند با شایعه همیشگی سهم را بازی دهند!! در خبر های مرتبط با این گروه ، پس از انتشار خبر حمله تروریستی داعش، سفر رییس جمهور و هیات اقتصادی همراه وی به فرانسه لغو شد اما در این میان سفر مدیرعامل ایران خودرو به پاریس برگزار شد . بر این اساس یکه زارع به فرانسه رفت تا در دیدار با مدیران ارشد شرکت پژو در خصوص ادامه همکاری این شرکت با طرف ایرانی خود به بحث و مذاکره بپردازد .

هنوز جزئیاتی از نتیجه این دیدار منتشر نشده اما یکه‌زارع وعده ادامه همکاری را با این شریک قدیمی داده و گفته است پس از اجرای برجام، شرکت پژو در اولویت همکاری است چراکه هم زیرساخت ‌های آماده ای دارد و هم اینک ه مردم ایران رابطه بیشتری را با محصولات پژو برقرار کرده‌ اند . بر اساس این گزارش این اقدامات حاکی از آنست که در آینده نیز شرکت فرانسوی پژو همچنان شریک اقتصادی خودروسازی ایران خواهد ماند.

در خبری دیگر ، دبیر انجمن قطعه سازان با بیان این که استقبال مردم از وام 25 میلیونی خودروسازان را غافلگیر کرد ، گفت: به دولت پیشنهاد شده که 100 هزار خودرو دیگر نیز با شرایط قبل به فروش برسد . محمدرضا نجفی منش افزود: مسئولین و خودرو سازان این برآورد را داشتند که تقاضای دریافت خودرو ظرف چند ماه اتفاق می‌افتد اما مردم تشخیص دادند که که این راه، راه خوبی است . رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه در سال‌های قبل حداقل 25 درصد فروش خودرو ما از طریق تسهیلات بانکی بود اما این طرح دو سال متوقف شد، ادامه داد: با برقراری دوباره تسهیلات این امر مانند فنر فشرده ای عمل کرد که یک دفعه باز و منجر به هجوم مردم به نمایندگی های فروش می ‌شود.

ارزش معاملات کل هفته گذشته در دو بازار بورس و فرابورس برابر با 940 میلیارد تومان بود،حال آن که ارزش معاملات خرد ( بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت ) در بازار بازار سهام برابر با 369 میلیارد تومان رقم خورد.

شاخص بورس نیز از ابتدای معنی اصطلاح کف سازی در بورس هفته تا انتهای هفته ( از 63.056 تا 62.871 واحد ) معادل0.29درصد افت کرد و شاخص فرابورس نیز از ابتدای هفته تا انتهای هفته ( از 706 تا 702 واحد ) برابر با 0.56 درصد افت را به خود دید.

معنی اصطلاح کف سازی در بورس

از اصرار نیما نکیسا روی کلمه اغتشاشات تا جا خالی دادن پاشازاده و شکوری / حاشیه های یک برنامه تلویزیونی با حضور پیشکسوتان فوتبال در مورد وقایع اخیر

ظهور نوجوانی جدید / «دهه هشتادی ها» در گفت و گو با علی اصغر سیدآبادی، پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان ایران /نسل جدید بسیار روادارتر، دگرپذیرتر، واقع گراتر و متنوع تر از تصویری هستند که از آنان ساخته شده

گزارش «اعتماد» از پرونده مبهمی که مظنون آن در زندان خودکشی کرد: مفقود شدن مرموز یک دانش آموز 12 ساله / مادر ملیکا: پلیس در همان ابتدا به ما گفت؛ با رسانه ها صحبت نکنید چون ممکن است متهم بلایی بر سر دخترمان بیاورد اما با گذشت یک سال و نیم پلیس هم نتوانسته برای مان کاری کند

مردی که ایران را از منظر اکولوژی انسانی می دید / سوگنامه ای برای دکتر مرتضی هنری که امروز از میان ما رفت

روزنامه اعتماد، شماره 5333

روزنامه اعتماد، شماره 45138

  • پربازدید‌های این شماره

شرق

ایران

کیهان

رسالت

جام جم

اعتماد

دنیای اقتصاد

تمامی خدمات پایگاه magiran.com ،حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به «بانک اطلاعات نشریات کشور» است.
اطلاعات مندرج در این پایگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعایت شرایط اعلام شده است. نسخه‌برداری و بازنشر اطلاعات به هر روش، در هر نوع رسانه و با هر هدفی ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

غرب: مسکو در حال طراحی استفاده از بمب کثیف است/ کرملین آماده نبرد بزرگ خرسون می‌شود

اکوایران: غرب در شرایطی مسکو را متهم به زمینه سازی برای استفاده از «بمب کثیف» می‌کند که روسیه به غیرنظامیان دستور داده تا مناطق تحت کنترل خود در کرانه غربی رودخانه دنیپرو را تخلیه کنند. شکست روسیه در آن مناطق یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های مسکو در جنگ خواهد بود.

غرب: مسکو در حال طراحی استفاده از بمب کثیف است/ کرملین آماده نبرد بزرگ خرسون می‌شود

به گزارش اکوایران، کشورهای غربی ادعا کردند روسیه به دنبال طراحی است که می‌تواند بهانه ای برای استفاده از «بمب کثیف» باشد.

بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای غربی روز دوشنبه روسیه را به توطئه برای استفاده از بمب‌های حاوی مواد هسته‌ای به عنوان بهانه‌ای برای تشدید تنش در اوکراین متهم کردند، زیرا مسکو غیرنظامیان را از یک شهر جنوبی برای آغاز یک نبرد بزرگ تخلیه کرد.

با پیشروی نیروهای اوکراینی به سمت استان خرسون تحت اشغال روسیه، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه روز یک‌شنبه با همتایان غربی تماس گرفت و به آن‌ها گفت که مسکو مظنون به برنامه‌ریزی کی‌یف برای استفاده از به اصطلاح «بمب کثیف» است.

وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در بیانیه مشترکی اعلام کردند که همگی این اتهامات را رد کرده و بر حمایت خود از اوکراین در برابر روسیه تاکید کردند. آن‌ها گفتند: «کشورهای ما به صراحت اعلام می‌کنند همه ما ادعاهای آشکارا نادرست روسیه مبنی بر آماده شدن اوکراین برای استفاده از بمب کثیف در خاک خود را رد می کنیم. جهان هرگونه تلاشی برای استفاده از این ادعا را به عنوان بهانه‌ای برای تشدید تنش محسوب خواهد کرد».

WHJTHZKQPJJZ5AVKG45LCS6Q7Y

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در یک سخنرانی شبانه گفت اتهامات روسیه نشان می‌دهد که مسکو خودش چنین حمله‌ای را طراحی می‌کند و اوکراین را مقصر می‌داند. زلنسکی گفت: «اگر روسیه تماس بگیرد و بگوید که اوکراین ظاهراً در حال آماده کردن چیزی است، به معنای یک چیز است: روسیه از قبل همه این‌ها را آماده کرده است. بنابراین وقتی امروز وزیر دفاع روسیه یک چرخ فلک تلفنی ترتیب می‌دهد و با وزرای خارجه با داستان هایی در مورد بمب هسته‌ای به اصطلاح «کثیف» تماس می‌گیرد، همه کل ماجرا را به خوبی می‌فهمند. می‌فهمند که منبع همه چیز کثیفی که در این جنگ می‌توان تصور کرد از کجاست».

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره این واقعیت که به نظر می رسد دیگران اتهامات روسیه را باور نمی‌کنند، گفت: «ناباوری آن‌ها به این معنی نیست که تهدیدی وجود ندارد. تهدید آشکار است».

روسیه به غیرنظامیان دستور داده تا مناطق تحت کنترل خود در کرانه غربی رودخانه دنیپرو را تخلیه کنند، جایی که نیروهای اوکراینی از ابتدای ماه جاری و مدت کوتاهی پس از ادعای مسکو مبنی بر الحاق این منطقه در حال پیشروی بودند. شکست روسیه در آن مناطق یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های مسکو در جنگ خواهد بود. پایتخت منطقه‌ خرسون تنها شهر بزرگی است که روسیه از زمان تهاجم در فوریه دست نخورده به تصرف خود درآورده و تنها جای پای آن در کرانه غربی رود دنیپرو است که اوکراین را به دو نیم می‌کند. این استان دروازه ورود به کریمه را کنترل می‌کند، شبه‌جزیره‌ای که روسیه در سال 2014 آن را تصرف کرد و مدعی شد آن را ضمیمه کرده است.

SUZ6JDAYQZONXFKHTD6JI2R5EE

مقامات مستقر در روسیه در خرسون روز دوشنبه اعلام کردند که مردانی که می‌مانند، این گزینه را خواهند داشت که به یک واحد نظامی ملحق شوند. کی‌یف روسیه را متهم می‌کند که مردانی را در مناطق اشغالی به اجبار به گروه‌های نظامی تبدیل می‌کند که طبق کنوانسیون ژنو جنایت جنگی است.

کیریلو بودانوف، رئیس اداره جاسوسی نظامی اوکراین، گفت که نیروهای روسی برای دفاع از شهر خرسون آماده می‌شوند و نه برای عقب نشینی از آن و گزارش داد که تخلیه بخشی از کمپین اطلاعاتی روسیه است. او گفت که در حالی که روسیه ساختارهای مالی، تجهیزات، ساکنان آسیب پذیر و مجروحان را از خرسون جابجا می کند، همچنین موقعیت دفاعی را تقویت می کند. او به خبرگزاری اینترفکس اوکراین گفت: «آن‌ها این توهم را ایجاد می کنند که همه چیز از دست رفته است. با این حال در همان زمان واحدهای نظامی جدید را به داخل منتقل می‌کنند و برای دفاع از خیابان‌های خرسون آماده می‌شوند».

از زمانی که نیروهای روسیه در ماه سپتامبر متحمل معنی اصطلاح کف سازی در بورس شکست‌های بزرگ در میدان نبرد شدند، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، جنگ را تشدید کرد و صدها هزار نیروی ذخیره را فراخواند، الحاق سرزمین‌های اشغالی را اعلام کرد و مکرراً تهدید کرده که از سلاح‌های هسته‌ای برای دفاع از سرزمین روسیه استفاده خواهد کرد.

IZLO5X7J6RIZZKM6FP47ET64E4

تلویزیون دولتی روسیه هم مملو از برنامه‌های گفتگو با کارشناسانی است که آشکارا حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین را تشویق می‌کنند و خواستار تدابیر سخت‌گیرانه‌تر برای از بین بردن آنچه آنها به عنوان دولت غیرقانونی اوکراین توصیف می‌کنند، هستند.

روز دوشنبه، آنتون کراسوفسکی، مجری تلویزیون دولتی روسیه، به خاطر اظهاراتی که در آن خواسته بود کودکان اوکراینی در رودخانه‌ها غرق شوند و در کلبه‌هایی با میخ بسته زنده زنده سوزانده شوند، عذرخواهی کرد. او هم‌چنین به شوخی گفته بود مادربزرگ‌های اوکراینی بودجه مراسم خاکسپاری خود را پس‌انداز می‌کنند تا به سربازان روسی پول بدهند تا به آن‌ها تجاوز کنند.

دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین گفت که کراسوفسکی روزی به دلیل ترویج نسل کشی محاکمه خواهد شد و از کشورها خواست شبکه راشاتودی را ممنوع کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.