بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری


نویسنده: ایمان صمدی نیا ،

مقالات ISI استراتژی سرمایه گذاری : 140 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

استراتژی سرمایه گذاری مجموعه ای از قوانین، رویه ها یا رفتارهاست که سرمایه گذار را در انتخاب پرتفولیو سرمایه گذاریش راهنمایی می کند. به عبارت دیگر برنامه استراتژیک، برنامه سرمایه گذار از توزیع دارایی ها در میان سرمایه گذاری های مختلف است، با توجه و در نظر گرفتن عوامل مختلفی همچون اهداف فردی، تحمل ریسک و افق زمانی. برای استراتژی های سرمایه گذاری طبقه بندی های مختلفی صورت گرفته است. برخی سرمایه گذاران حداکثر کردن بازگشت سرمایه شان را با سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی ترجیح می دهند، اما افراد دیگر حداقل کردن ریسکشان را ترجیح می دهند. اما اکثراً ما بین این دو استراتژی را می پسندند.

در این صفحه، تعداد 140 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع استراتژی سرمایه گذاری آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

بررسی عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

در اکثر بورس های دنیا محققین پیرامون کارآیی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گسترده ای انجام داده اند. دلیل اصلی متخصصین مالی از مطالعه بر روی استراتژی های سرمایه گذاری، عدم توانایی تحلیل اطلاعات موجود در بازار سرمایه و نداشتن تخصص کافی توسط سرمایه گذاران می باشد. محققین استراتژی های سرمایه گذاری را از دیدگاه ها و رویکردهای بسیار متنوعی دسته بندی نموده اند. یکی از رایج ترین دسته بندی ها که عمده مطالعات دانشگاهی نیز پیرامون آن انجام گردیده، طبقه بندی استراتژی های سرمایه گذاری به استراتژی های منفعل و فعال و روند حرکتی قیمت می باشد. هر کدام از استراتژی های فوق به استراتژی های فرعی قابل تفکیک اند، که نتیج? این امر تأمین سلایق متنوع سرمایه گذاران در بازار سرمایه خواهد بود. بدین معنی که اکنون در بازارهای سرمایه پیشرفته لزومی ندارد که سرمایه گذاران خود رأساً اقدام به تحلیل و انتخاب انواع سهام نمایند، بلکه کافی است علائق و ترجیهات سرمایه گذاری خویش را که از طریق پرسش نامه های خاصی سنجیده می شود؛ مشخص سازند. این امر خود باعث جذابیت بورس اوراق بهادار و از سوی دیگر رفتار عقلایی تر سرمایه گذاران در بازار می گردد. در پژوهش حاضر سعی شده است مفاهیم فوق در قالب چهار فرضی? اصلی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.جامع? آماری مورد بررسی تحقیق کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصل? زمانی 1384- 1388 می باشد. که از این میان شرکت های سرمایه گذاری (بدلیل اهرم مالی بالا)، شرکت های زیان ده و شرکت های کم معامله و غیر فعال حذف گردیدند. بمنظور بررسی فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق از آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل و آزمون مقایسه یک نمونه استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که عملکرد استراتژی های بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری فعال و منفعل در بورس اوراق بهادار تهران دارای تفاوت معناداری نمی باشند، هرچند که میانگین بازدهی استراتژی های سرمایه گذاری منفعل در مقایسه با استراتژی های سرمایه گذاری فعال بیشتر بوده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر تهران

پژوهشگران استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را از دیدگاه‌ها و رویکردهای بسیار متنوعی دسته‌بندی نموده‌اند. یکی از رایج‌ترین دسته‌بندی‌ها که عمده‌ مطالعات دانشگاهی نیز پیرامون آن انجام شده، استراتژی رشدی و ارزشی و استراتژی سرمایه گذاری بر مبنای اندازه است. در پژوهش‌ حاضر سعی شده دو مفهوم بالا در قالب دو فرضیه در بورس اوزاق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری مورد بررسی کل شرکت‌های بورس اوراق .

بررسی استراتژی های شتاب ومعکوس در بورس اوراق بهادار تهران

The profitability of momentum and contrarian strategies indicates the predictability of stock returns, so these strategies contradict the concept of market efficiency. This paper investigates the profitability of intermediate and short-term horizon trading strategies in Tehran Stock Exchange. To do this, a sample of 50 companies accepted in Tehran Stock Exchange for the period of 2002 to 2007 w.

بررسی ارتباط جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی رابطة جریان‌های نقدی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1387 تا بهمن1391 با استفاده از اطلاعات 65 صندوق سرمایه­گذاری مشترک تأسیس‌شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی این دوره است. در این پژوهش از تغییرات روزانۀ مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه‎گذاری مشترک و همچنین تغییرات روزانۀ ارزش مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، به‎منز.

بررسی اثر ربایش در سیکل های تجاری و سرمایه گذاری )مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران(

از لحاظ تئوریهای اقتصادی بهترین نوع بازار و کاراترین آنها بازار رقابت کامل است. در این بازارها تعدادخریداران و فروشندگان به قدری زیاد است که رفتار هیچ یک از بازیگران آن به تنهایی بر بازار مؤثر نبوده و تنهابا ایجاد تغییرات واقعی و در سطح کلیقی امکان تغییر قیمت وجود خواهد داشت. بورس اوراق بهادار تهران کهدر آن انواع سهام شرکتها معامله میشود با مشکلاتی از جمله عمق کم بازار مواجه بوده که تأثیر برخیب.

بررسی تأثیر عملکرد گذشته صندوق های سرمایه گذاری بر خالص جریان های سرمایه گذاری در صندوق های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق اثر عملکرد گذشته صندوق های سرمایه گذاری مشترک بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را، از طریق شاخص های بازده وبازده تعدیل شده، بر خالص جریان صندوق ها که معرف رفتار سرمایه گذاران است، بررسی می‌کند. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی استخراج شده از اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی90-1389، از طریق مدل رگرسیونی روابط میان متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار.

اسناد عملکرد پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اسناد عملکرد پرتفوی، یکی از موضوعات حوزه ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که به بررسی عوامل مؤثر برعملکرد محقق شد می‌پردارد. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که که اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از اجزای بازده پرتفوی (بازده ناشی از تخصیص دارایی‌ها، بازده ناشی از زمان‌سنجی و بازده ناشی از انتخاب اوراق بهادار)، بر بازده پرتفوی و بازده سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری چگونه است و قدرت توضیح‌دهندگ.

ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

از آنجایی که بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شرکتهای سرمایه گذاری با ایجاد سبدی از سهام، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهند، باید از مدیرانی استفاده نمایند که توان کافی جهت ایجاد سبد بهینه ای از سرمایه گذاری ها را داشته باشند. بنابراین با توجه به اهمیت نقش مدیران در این شرکتها، باید عملکرد آنها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای کپم.

بررسی اثر استراتژی سرمایه گذاری بلک سوآن بر بهینه بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سازی پرتفوی سرمایه گذاری

علی رغم مزایایی که هر یک از تکنیک های انتخاب و بهینه سازی پرتفوی سهام دارا می باشند، هنگامی که انواع این روش ها در شرایط دنیای واقعی مورد استفاده قرار م ی گیرند دارای مشکلاتی هستند. یکی از اساسی ترین این مشکالت، فرضیه های حاکم بر مدلهاست. در صورتی که این فرضیه ها نشان دهنده شرایط واقعی موجود دنیای پیرامون سرمایه گذاری نباشند منجر به دستیابی به نتایج کاملا متفاوتی خواهند گردید. برای حل این مشکل، محققان تلاش نموده اند تا با حذف مفروضاتی که در حوزه مالی مدرن مطرح است، مدل ها ی تحلیل و انتخاب سرمایه گذاری را به شرایط دنیای واقعی هرچه نزدیک تر نمایند. در مفروضات استراتژی قوی سیاه، فرض می شود که بازارها دارای کارایی نیستند و یا توزیع بازده ی شاخص بصورت توزیع نرمال نمی باشد، بعبارت دیگر توزیع بازدهی به شکل "دنباله پهن " است و در نتیجه داده ها از شکل نرمال بودن فاصله می گیرند. در استراتژی قوی سیاه، بر این نکته تأکید می شود که در صورتی که توزیع بازدهی، اشتباهأ نرمال در نظر گرفته شود، سرمایه گذاران نیز ریسک حقیقی خود را کمتر لحاظ خواهند کرد و در نتیجه این امر، آنها در معرض زیان های غیر منتظره و شدید قرار خواهند گرفت بنابراین می توان نتیجه گرفت در زمان هایی که رخدادها ی قوی سیاه مثبت در بازار رخ می دهند، استفاده از معیار انحراف معیار برای اندازه گیری ریسک سهام می تواند نتایج صحیحی از ریسک را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد، اما در رخدادهای قوی سیاه منفی استفاده از این معیار برای اندازه گیری ریسک می تواند نتایج گمراه کنند. در پی داشته باشد.با بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق، دریافتیم بنابراین پیروی از استراتژی قوی سیاه ، در بازار بورس اوراق بهادار تهران می تواند بازدهی با التری برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی نسبت به استراتژی بازار ایجاد کند.

مقاله کنفرانس
بررسی استراتژی های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ایمان صمدی نیا

نویسنده: ایمان صمدی نیا ،

مقاله نشریه موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله نشریه تاثیر کیفیت سرمایه انسانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی/ مطالعه موردی: کشوره ای منتخب جنوب شرق آسیا و ایران

مقاله نشریه سرمایه گذاری مستقیم خارجی/ مصاحبه با دکتر بهروز هادی زنوز

مقاله نشریه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI )

مقاله نشریه بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه انسانی

مقاله نشریه کنترل سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله نشریه تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران

مقاله نشریه تدوین راهبرد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بستر تجارت جهانی

مقاله نشریه عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فدراسیون روسیه

مقاله نشریه اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

مقاله نشریه اثر تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

مقاله نشریه عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا

مقاله نشریه تاثیر فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله کنفرانس اثرات توسعه حمل ونقل دریایی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله نشریه کانون جذب سرمایه گذاری خارجی

مقاله نشریه بررسی اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب خاورمیانه

مقاله نشریه بررسی موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله نشریه بررسی موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله نشریه موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله کنفرانس عوامل تاثیرگذار در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله کنفرانس بررسی ارتباط مقررات ورشکستگی با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله نشریه تاثیر کیفیت سرمایه انسانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی/ مطالعه موردی: کشوره ای منتخب جنوب شرق آسیا و ایران

مقاله کنفرانس بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در راستای اقتصاد مقاومتی: جذب سرمایه گذاری مستقیم فدراسیون روسیه در ایران

مقاله کنفرانس بررسی استراتژی های ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکتهای چندملیتی در ایران

مقاله نشریه سرمایه گذاری مستقیم خارجی/ مصاحبه با دکتر بهروز هادی زنوز

مقاله نشریه راهبردهای عملیاتی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شهر

مقاله کنفرانس عوامل تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله کنفرانس بررسی فرآیندهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1395

مقاله نشریه بررسی قدرت نهادهای قانونی بر فرار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

مقاله کنفرانس بررسی اثر زیرساخت های اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

پایان‌نامه بررسی و تعیین عوامل عمده موثر بر جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

پایان‌نامه: دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد شمال ‌تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1380 - [کارشناسی ارشد]

مقاله بررسی عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران صفحه 1

شرکت مگ ایرانز ضمانت می کند تا 48 ساعت ،اگر به هر دلیلی از خرید خود ناراضی بودید ، مبلغ آن به صورت کامل و بدون چون و چرا، برگشت داده شود .جهت درخواست برگشت وجه ، با پشتیبانی تماس بگیرید .

بخشی از مقاله

عنوان مقاله: بررسی عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده :
پژوهشگران استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را از دیدگاه‌ها و رویکردهای بسیار متنوعی‌ دسته‌بندی نموده‌اند.یکی از رایج‌ترین دسته‌بندی‌ها که عمده مطالعات دانشگاهی نیز پیرامون آن انجام شده،استراتژی رشدی و ارزشی و استراتژی سرمایه‌گذاری برمبنای‌ اندازه است. در پژوهش حاضر سعی شده دو مفهمو بالا در قالب دو فرضیه در بورس اوراق بهادار تهران‌ مورد بررسی قرار گیرد.جامعه آماری مورد بررسی کل شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1382 تا 1378 است که از میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های زیان‌ده و شرکت‌های کم معامله حذف شده‌اند. با بررسی فرضیه اول مشخص شد که در این دوره زمانی شرکتهای رشدی در مقایسه با شرکتهای ارزشی بازدهی بالاتری داشته‌اند و با بررسی فرضیه دوم مشخص شد که‌ شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بازدهی بالاتری را به همراه داشته‌اند.

کلمات کلیدی :
استراتژی سرمایه‌گذاری،استراتژی رشدی،استراتژی ارزشی،اندازه‌

مقدمه
‌‌‌در‌ اکـثر بورس‌های دنیا محققین پیرامون کارآیی استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری مطالعات گسترده‌ای انجام داده‌اند.دلیل‌ اصـلی‌ مـتخصصین‌ مـالی از مطالعه بر روی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری،عدم توانایی تحلیل اطلاعات موجود در بازار سرمایه و نداشتن تخصص کافی توسط سـرمایه‌گذران می‌باشد.
محققین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را از دیدگاه‌ها و رویکردهای بسیار متنوعی دسته‌بندی‌ نموده‌اند.یکی‌ از رایج‌ترین دسته‌بندی‌ها که عـمده مطالعات دانشگاهی نیز پیـرامون آن انـجام گردیده،استراتژی رشدی و ارزشی می‌باشد[5].از سوی دیگر محققین در اکثر بورس‌های دنیا تفاوت بازدهی شرکت‌های کوچک و بزرگ را به‌ شیوه‌های گوناگون به تأیید رسانده‌اند.دو مفهوم فوق تا حدی در کشورهای دارای بازار سرمایه پیشرفته جا افـتاده است که عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در قالب یکی از دو استراتژی فوق فعالیت‌ می‌نمایند.هرکدام‌ از استراتژی‌های فوق به استراتژی‌های فرعی قابل تفکیک‌اند که نتبجه این امر تامین سلایق متنوع سرمایه‌گذاران در بازار خواهد بود. بـدین مـعنی که هم‌اینک در بازارهای سرمایه پیشرفته لزومی ندارد‌ که‌ سرمایه‌گذاران خود راسا اقدام به تحلیل و انتخاب انواع سهام نمایند،بلکه کافی است علائق و ترجیحات سرمایه‌گذاری خویش را که از طریق پرسشنامه‌های خاصی سنجیده مـی‌شود مـشخص سازند.این امر‌ خود‌ باعث جذابیت بورس و از سوی دیگر رفتار عقلایی‌تر سرمایه‌گذاران در بازار می‌گردد.
ادبیات موضوع
قبل از اقدام به هرگونه خرید و فروش اوراق بهادار،باید سیاست سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های مربوط به‌ سطح‌ بازده‌ مورد انتظار،میزان تـحمل ریـسک و سایر‌ محدودیت‌هایی‌ که تحت آن شرایط،بایستی پرتفوی تشکیل گردد،را تعیین نمود.تعیین ملاک‌های فوق توسط سرمایه‌گذار،قبل از انتخاب سهام و یا تعیین ترکیب پرتفوی‌ بهینه‌ ضروری‌ است.متخصصین سرمایه‌گذاری در یک نگرش کلی معمولا یـک‌ رویـه‌ سـه مرحله‌ای را برای فرآیند مدیریت پرتـفوی پیـشنهاد می‌نمایند[1].
1.یـادگیری اصول اساسی مالی
2.ایجاد پرتفوی
3.مدیریت وحفاظت از پرتفوی

پس از‌ تشکیل‌ پرتفوی نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد.شرایط تغییر‌ می‌نماید و بدین منظور بایستس یک طرح بـازی،به مـنظور بـروز کردن پرتفوی طراحی نمود و همیشه اهداف موردنظر‌ در‌ پرتـفوی‌ را اصـلاح کرد.هر پرتفوی می‌تواند به صورت فعال یا غیرفعال اداره‌ شود.همچنین‌ مدیران پرتفوی با اصول قیمت‌گذاری اوراق بهادار(سهام عادی،اوراق مشتقه و. )آشـنا شـوند.آنها هـمچنین بایستی شیوه‌های ارزیابی عملکرد‌ پرتفوی‌ را‌ بیاموزند.
آنچه که در بالا بیان گـردید فرآیند مدیریت پرتفوی را به‌ صورت‌ کلی‌ نشان می‌دهد و به منظور ارئه یک چهارچوب نظری به کار می‌رود.بدین منظور مـحققین‌ رویـکردهای‌ دیـگری‌ را نیز در فرآیند مدیریت ارائه می‌نمایند که کاربردی‌تر می‌باشد.شکل(1)فرآیند تصمیم‌گیری مدیریت پرتفوی را‌ نـشان‌ می‌دهد[3].

شکل(1):فرآیند مدیریت پرتفوی
همان‌گونه که در شکل‌ ملاحظه‌ می‌گردد‌ این فرآیند با تعیین اهداف سـرمایه‌گذاری شـروه مـی‌گردد.در این مرحله با استفاده از صورت‌ خلاصه‌ سرمایه‌گذاری،بازده هدف و حد تحمل ریسک سـرمایه‌گذاری تـعیین می‌شود.

قدم بـعدی تعیین ترکیب دارایی‌هایی‌ است‌ که‌ بهترین فرصت را برای کسب بازده در سطح قابل تحمل ریـسک فـراهم مـی‌سازد.این مرحله،استراتژی تخصیص‌ دارایی‌ نامیده می‌شود که شامل تغییر ترکیب دارایی‌ها در طول زمان به مـنظور‌ افـزایش‌ فرصت‌ کسب بازده می‌باشد.
مراحل بعدی مدیریت پرتفوی سهام شامل استراتژی‌های مدیریت پرتفوی (اسـتراتژی‌های فـعال و انـفعالی)و‌ انتخاب‌ سهام می‌باشد که شامل تعیین و انتخاب تک‌تک و یا گروه‌هایی از‌ سهام‌ می‌باشد.
آخرین مرحله از فـرآیند مـدیریت پرتفوی ارزیابی عملکرد می‌باشد که به عنوان مکانیسم بازخور عمل‌ خواهد‌ نمود.تحقیق حـاضر بـر روی اسـتراتژی‌های مدیریت پرتفوی سهام تمرکز یافته است.
استراتژی‌های‌ مدیریت‌ پرتفوی را می‌توان در دو مقوله کلی‌ سهام‌ و اوراق قرضه بررسی نـمود.با تـوجه به کاربرد‌ فراوان‌ این استراتژی‌ها در مدیریت پرتفوی سهام و همچنین نبود اوراق قرضه در بـازار‌ سـرمایه‌ ایـران در تحقیق حاضر به‌ بررسی‌ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌ در‌ سهام‌ پرداخته شده است.
استراتژی‌های مدیریت پرتفوی‌ سهام‌ به‌طور کـلی در دو مـقوله فـعال ومنفعل قرار می‌گیرند.
استراتژی‌های انفعالی به‌ جای‌ تأکید به دست آوردن بازده اضافی‌ بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مـوقت از تـغییرات بازار،بر‌ عملکرد‌ بلندمدت یک بخش خاص از‌ بازار‌ سرمایه متمرکز می‌شوند.به عبارت دیگر پرتفوی انفعالی پرتفوی انـفعالی اسـت که به دلیل‌ عدم‌ توانایی پیش‌بینی،نگهداری می‌شود. هدف پرتفوی‌ انفعالی‌ تا‌ حـد مـمکن نزدیک‌ کردن‌ بازده پرتفوی به شاخص‌ مـوردنظر‌ کـه آن را شـاخص مبنا می‌نامند،می‌باشد.چنین پرتفوی را پرتفوی شاخصی نیز گویند.
اسـتراتژی‌های فـعال‌ عمدتا‌ به منطور هماهنگی با پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت‌ دارائی‌ها،‌ بخش‌های بازار‌ و سهم‌ بکار مـی‌روند ذکـر این‌ واقعیت مهم ایت کـه در مـدیریت پرتفوی فـعال،اطلاعات بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ویـژه مـورد نیاز برای انتظارات بازده کوتاه‌مدت‌ بـا‌ اطـلاعات مورد نیاز برای بازده با‌ ثبات‌ بلندمدت‌ متفاوت‌ خواهد‌ بود.تنها در صورتیکه‌ بـازده‌ پیـش‌بینی شده از بازده کلی بازار بهتر بـاشد سرمایه‌گذار تصمیم فعال خـود سـود خواهد برد.
هنگاه‌ تصمیم‌گیری‌ در‌ استفاده از اسـتراتژی فـعال و یا انفعالی(یا‌ ترکیبی‌ از‌ این‌ دو)‌ سرمایه‌گذار‌ بایستی به یک شاخص‌سازی کم‌هزینه و غیرپویا(استراتژی انفعالی)و شاخص‌سازی پرهزینه امـا بـالقوه سودآور و جذاب(استراتژی فعال)برسد.
این موضوع را مـی‌توان بـه ایـن صورت بیان کـرد کـه در فرآیند‌ سرمایه‌گذاری اطلاعات یـک ارزشـی دارد و همچنین به دست آوردن اطلاعات نیز هزینه‌ای را دربر دارد. ما به التفاوت ارزش اطلاعات به‌دست آمده و هـزینه بـه دست آمده آوردن اطلاعات،ارزش‌ به‌ دست آمـده از سـرمایه‌گذاری(ارزش افزوده)می‌باشد[4]یعنی: هـزینه بـه‌دست آوردن اطـلاعات-ارزش اطلاعات به‌دست آمده ارزش خـالص به‌دست آمده
بنابراین سرمایه‌گذار در انتخاب نوع استراتژی(فعال یا انفعالی)،سعی می‌کنند استراتژیای را انتخاب کند‌ که‌ ارزش به‌دست آمـده از فـرآیند سرمایه‌گذاری را به حد اکثر برساند.
در بررسی و کـاربرد اسـتراتژی‌های سـرمایه‌گذاری در نـظر گـرفتن شرایط و موقعیت‌ دیـد‌ کـاملتری به سرمایه‌گذار داده و او‌ را در تصمیم‌گیری عاقلانه‌تر کمک می‌نماید.بنابراین به کارگیری تئوری اقتضایی در کاربرد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری امری اجتناب‌ناپذیر اسـت.به‌طوری کـه مـی‌توان بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری گفت که یک فلسفه سرمایه‌گذاری‌ که‌ بـرای هـمه سـرمایه‌گذاران مـناسب‌ بـاشد‌ وجـود ندارد.یک استراتژی سرمایه‌گذاری که برای یک سرمایه‌گذار صبور و دارای سرمایه بالا خوب کار می‌کند ممکن است برای یک سرمایه‌گذاری که دارای نیازهای نقدی غیرقابل پیش‌بینی است و پرتفوی‌ کوچکتری‌ دارد مـناسب نباشد.
انتخاب نوع استراتژی(فعال یا منفعل)بستگی به نوع بازاری که سرمایه‌گذار در آن فعال است نیز دارد.زیرا اگر بازار کارا باشد اکثر اطلاعات پیرامون سهام اثر خود را‌ بر‌ قیمت سهام‌ گذاشتته است،بنابراین بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری جـستجو بـرای سهام زیرقیمت‌1کار بیهوده‌ای است.به عبارتی نمی‌توان در یک بازار کارا بر بازار غلبه‌ نمود2.بنابراین در چنین بازاری بیشتر باید منفعل بود تا فعال.در حالت‌ عکس‌ آن‌ در یک بازار غیرکارآ تمام اطـلاعات پیـرامون سهام اثر خود را بر قیمت نگذاشته است،بنابراین می‌توان اطلاعاتی ‌‌را‌ پیدا کرد که دیگران به آن دست نیافته‌اند.به عبارت دیگر در یک بازار‌ غیرکارآسهام‌ زیر‌ قـیمت وجـود دارد و می‌توان بازدهی بیشتر از بازدهی بـه دسـت آورد.بنابراین در چنین بازاری‌ بیشتر باید (1) Stock under value
(2) Beat the market

فعال بود.
به عنوان نتیجه گیری‌ کلی‌ می‌توان گفت که هرچه خوشبینی سرمایه‌گذار به آینده بازار سهام بیشتر باشد،پول بیشتری در پرتـفوی انـفعالی خواهد گذاشت و هرچه ایـن خـوش‌بینی کمتر باشد،به آینده سهام خاص باید امیدوار بود.بنابران وقتی‌ آینده بازار روشن و شرایط تثبیت شده است،پرتفوی انتخابی باید از تنوع مناسب برخوردار باشد.برعکس زمانی که آینده بازار همراه با ریسک و نـامشخص اسـت باید در انتخاب سخت‌گیر و فعال‌ بود.
استراتژی‌های فعال و منفعل به عنوان ابزارهای سرمایه‌گذاری با ویژگی‌های ریسک و بازده معین جهت تأمین نیازهای مختلف سرمایه‌گذاران به کار می‌روند.استراتژی‌های سرمایه‌گذاری از لحاظ ریسک و بازده،با توجه بـه‌ سـه‌ عامل بـازار،صنعت و سهام خاص طبقه‌بندی می‌گردند[9].

با توجه به شکل فوق تقسیم‌بندی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سـه سطح بازار،صنعت و شرکت صورت می‌پذیرد.
الف)استراتژیهای منفعل
دو‌ نوع استراتژی انفعالی وجود دارد:

1.استراتژی خرید و نگهداری‌1
2.استراتژی سـرمایه‌گذاری در شاخص‌2
در اسـتراتژی خـرید و نگهداری،سهام برمبنای چندین معیار خریداری می‌گردد و تا پایان دوره سرمایه‌گذاری‌3نگهداشته می‌شود.بنابراین هیچ‌گونه‌ فعالیت‌ خرید‌ و فروش پس از ایجاد‌ پرتفوی‌ وجـود‌ ‌ ‌نـدارد.درحالی‌که از این استراتژی تحت عنوان منفعل یاد می‌شود،اما عناصری از مدیریت فعال نیز در آن وجود دارد،خـصوصا سـرمایه‌گذاری کـه این‌ استراتژی‌ را‌ دنبال می‌کنند باید تعدادی معیار را برای انتخاب‌ و خرید سهام به کار برد. دومـین نوع استراتژی انفعالی که رایج‌تر می‌باشد سرمایه‌گذاری در شاخص می‌باشد.در این استراتژی مدیر‌ هـیچ‌گونه‌ تلاشی‌ در جهت شناسایی سـهام پایـین قیمت یا بالای قیمت از‌ طریق تجزیه و تحلیل بنیادی نمی‌نماید.همچنین مدیر هیچ‌گونه تلاشی در جهت پیش‌بینی حرکات کلی در بازار نمی‌نماید.به عبارتی‌ یک‌ استراتژی‌ شاخص‌سازی یا سرمایه‌گذاری در شاخص،شامل ایجاد پرتفوی برای ردیابی عملکرد کـلی‌ بازده‌ یک شاخص مبنا می‌باشد[4].بدین ترتیب که سرمایه‌گذار اقدام به خرید سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکی می‌نماید که‌ پرتفوی‌هایی‌ مرکب‌ از تمامی سهام موجود در یک شاخص همانند S P Mid cap 700 ، S P 500 یا Russell 2000 را نگهداری می‌نماید.البته در این استراتژی بـه هـنگام‌ سرمایه‌گذاری‌ مجدد‌ سودهای نقدی دریافتی وهمچنین به هنگام حذف یا جابه‌جایی سهام موجود در شاخص،تعدیل پرتفوی‌ ضروری‌ خواهد بود.
مهمترین مزیت پرتفوی انفعالی در این است که با هزینه کمی‌ می‌توان‌ به‌ عـملکرد مـتوسطی دست یافت.به‌دست آوردن عملکردی برابر با بازار و با ریسک غیرسیستماتیک پایین،این‌ استراتژی‌ را جایگزین خوبی برای استراتژی مدیریت فعال نموده است.
سه تکنیک اساسی برای‌ ایجاد‌ پرتفوی‌ شاخصی انفعالی(استراتژی سرمایه‌گذاری در شاخص)پیگیری کـامل‌4،نمونه‌گیری‌5،و بـهینه‌سازی(معمولا برنامه‌ریزی غیرخطی‌6)وجود دارد.رایج‌ترین تکنیک،پیگیری کامل می‌باشد که در‌ آن‌ تمامی سهام موجود در شاخص (1) Buy and hold strategy
(2) Indexing or Index Investing
(3) Investment horizon
(4) full replication
(5) sampling
(6) optimization quadratic

به نسبت وزنشان در شاخص خریداری می‌گردند.این تکنیک کمک می‌نماید تا از‌ نزدیک‌ بودن به عملکرد شاخص مطمئن بود.در اسـتفاده از روش نـمونه‌گیری،مدیر پرتـفوی تنها به خرید نمونه‌ای از‌ سـهام‌ کـه در شـاخص مبنا وجود دارند،می‌پردازد.در این روش سهامی که دارای وزن‌ بیشتر‌ در شاخص می‌باشند برطبق وزن‌هایشان در شاخص‌ خریداری‌ می‌گردند‌ و سهام کوچکتر با توجه به ویـژگی‌های‌ کـلی‌ تـقریبی‌شان(همانند بتا،نوع صنعت و سود نقدی)،در شاخص مبنا خریداری مـی‌گردند.لذا بـا توجه به‌ خرید‌ تعداد سهام کمتر، حق کمیسیون‌ نسبتا‌ کمتری نیز‌ پرداخت‌ خواخد‌ شد.علاوه بر این،سرمایه‌گذاری مجدد سودهای نـقدی‌ در‌ ایـن تـکنیک کمتر مشکل‌ساز خواهد بود زیرا که سهام کمتری برای خـرید‌ یا‌ متوازن‌سازی مجدد پرتفوی مورد نیاز می‌باشد.ضعف‌ تکنیک نمونه‌گیری این است‌ که‌ بازده پرتفوی دقیقا برابر با‌ بـازده‌ شـاخص مـبنا نخواهد بود.
در تکنیک برنامه‌ریزی غیرخطی،اطلاعات تاریخی تغییرات قیمت‌ها و هبستگی‌ بین‌ سهام،به عـنوان ورودی مـدل استفاده‌ می‌شود‌ و خروجی آن ترکیب‌ پرتفوی‌ را مشخص خواهد کرد‌ که‌ حد اقل خطای پیگیری از پرتفوی الگو را خـواهد داشـت.مشکل تـکنیک فوق در این‌ است‌ که آن برمبنای قیمت‌ها و هبستگی‌ تاریخی‌سهام‌ می‌باشد و اگر‌ عامل‌های‌ مـذکور در طـول زمـان‌ تغییر یابند،به احتمال زیاد پرتفوی ایجادشده خطای پیگیری‌1بسیار بزرگی خواهد داشت‌[01].
ب)استراتژی‌های فعال
در تشکیل پرتفوی‌ فعال‌ مـی‌توان چـشم‌انداز کـل بازار را نادیده‌ گرفت‌ بر‌ آینده‌ سهامی‌ خاص تأکید کرد.پرتفوی‌ فعال‌ متشکل از مجموعه‌ای از شرط بـندی‌ها روی آیـنده سهامی است که ظاهرا قیمت آنها به‌درستی تعیین‌ نشده‌ است.تشکیل‌ پرتفوی فعال بـستگی بـه تـوان سرمایه‌گذار در‌ انتخاب‌ سهام‌ دارد.
شاید‌ تئوری‌ نوین پرتفوی (MPT) بیشترین تأثیر را بر حوزه استراتژی‌های فعال سـرمایه‌گذاری داشـته است.بنابراین با توجه به تئوری نوین پرتفوی می‌توان استنباط نمود که اولا مدیریت فـعال مـوفق‌ نـیازمند پیش‌بینی برتر است و ثانیا ایجاد پرتفوی بایستی براساس این پیش‌بینی‌ها باشد.به‌طور کلی قاعده بر ایـن اسـت که پرتفوی باید بگونه‌ای تشکیل شود (1) Tracking Error

که میزان ریسک‌ سهم‌ در پرتفوی،توسط بازده آن جـبران گردد.
اگـرچه تـوافق کلی در مورد طبقه‌بندی سبک‌های مدیریت فعال وجود ندارد لیکن معمولا استراتژی فعال را به سه دسـته زیـر تـقسیم می‌نمایند[01].
1.استراتژی‌ سنجش‌ موقعیت بازار1
2.استرای تمرکزبخشی‌2
3.استراتژی گلچینی سهام‌3
در استراتژی سنجش موقعیت بازار سرمایه‌گذار در تـلاش بـرای بهبود عملکردش از طریق زمان‌سنجی بازار می‌باشد.وی‌ در‌ تلاش است بوسیله پیش‌بینی‌هایی که‌ بازار‌ یا بخش‌های خاصی از بـازار مـی‌نماید پرتفویش را تعدیل نماید.انتقال منابع بین اوراق بهادار کشورهای مختلف،انتقال منابع بین بازار سـهام و بـازار اوراق قرضه‌ و انتقال بین اوراق بهادار‌ بازار‌ سهام و اوراق بـهادار خـزانه(بدون ریـسک)مثالهایی از استراتژی سنجش موقعیت بازار است.به‌عبارت دیگر در ایـن اسـتراتژی،سرمایه‌گذار با پیش‌بینی آینده بازار،حجم سرمایه‌گذاری را دربین بازارهای اوراق بهادار تغییر می‌دهد و در‌ صورت‌ پیش‌بینی بـازده مـورد انتظار بالاتر از متوسط برای پرتـفوی،نسبت بـه تعدیل و اصـلاح ریـسک((به تـصویراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.