ایکس کارنت (xCurrent) چیست؟


کاربرد تستهای غیر مخرب در فولادها

ابراهیم ابراهیمی: کارشناس تحقیق و توسعه مجتمع جهان فولاد غرب

مقدمه

تست غیر مخرب از فولادها و سایر مواد و تجهیزات شامل عملیاتی تحلیلی است که برای استفاده از سنجش خواص از مواد ، اجزا ،جوشهای فولاد و عوامل دیگری که باعث صدمه به فولاد می شوند. NDT (Non-Destructive Testing) از تکنیک ها و آزمایشات غیر مخرب برای پیدا کردن عیوب داخلی و سطحی استفاده می کنند .

این عیوب ممکن است سبب اختلال در شرایط تولید شوند.این عیوب سطحی و داخلی باید پیدا شوند و ممکن است در لایه های پایین فولاد یکپارچه باشند و یا ممکن است باعث ایجاد ترک یا حفره و یا دیگر عیوب باشند. NDT تا به حال نتایج صحیح غیر مستقیمی داده است به وسیله تعریف،فولاد مورد نظر را منطبق با شرایط استفاده تست کنید.

NDT از مشاغل فوق تخصصی محسوب می شود که نقش حیاتی را ایفا می کنند. این روش ها نیازمند افراد متخصص هست که واجد شرایط باشند .این روش ها در برخی موارد نیازمند استفاده از تجهیزات پیچیده بوده و روش هایی برای ارزیابی نواحی از اجزای فولاد را مهیا می­ کند که بررسی آن با چشم غیر مسلح مشکل و یا غیر ممکن است.

این روشNDT برای تشخیص عیب در طول تولید و ساخت و نیز نقص های ایجاد شده در طول ساخت در اجزای فولادی استفاده می شوند. با این حال، شناسایی تمام عیوب ممکن با بررسی یک جز با استفاده از NDT امکان پذیر نیست. تکنیک های مختلفی وجود دارند که می توانند برای ارزیابی مواد و اجزا و یا جوش در فولاد مورد استفاده قرار گیرند. این روش ها شامل چندین عنصر مشترک هستند که شامل موارد زیر هستند:

یک منبع انرژی و یا نوعی ابزار برای جست و جو که موجود است .

وجود یک ناپیوستگی که موجب تغییر در محیط مورد بررسی می شود.

ابزارهایی برای تشخیص خود عیب که این تغییر را به وجود می آورد، وجود دارد.

ابزارهایی برای تشخیص نشانه ای از عیب که این تغییر را به وجود می آورد، وجود دارد.

ابزارهایی برای مشاهده و یا ثبت این نشانه وجود دارد به طوری که در یک تفسیر عیب می تواند انجام شود.

مناسب بودن یک تکنیک مورد استفاده برای یک کاربرد مشخص با در نظر گرفتن مولفه های فوق مشخص می شود. منبع انرژی و یا ابزار جستجو برای آزمایش و تشخیص عیب یا ناپیوستگی جسم مورد نظر مناسب می باشد.ا

گر یک نقص یا ناپیوستگی وجود داشته باشد طوری است که بتواند محیط جست و جو را تغییر دهد یا تغییر دهد. زمانی که تغییر کرد، راهی برای تشخیص این تغییرات وجود دارد. این تغییرات ناشی از ناپیوستگی که به واسطه جست جو گر می باشد برخی نشانه ها را شکل می دهد یا آنها را ثبت می کند.

در نهایت، لازم است که این نشانه ها به منظور تفسیر و دسته بندی ناپیوستگی مورد بررسی قرار گیرند.

هر کدام از این روش ها دارای مزایا و محدودیت هایی هستند که آن را برای یک کاربرد خاص مناسب یا مناسب تر می سازد.

با استفاده از روش های مختلفی که در این روش ها وجود دارد، انتخاب تکنیکی که نتایج لازم را فراهم می کند، مهم است. همچنین می توان از روش های مختلفی استفاده کرد تا اطمینان حاصل شود که ماده یا اجزا برای استفاده مناسب نیست.

روش های مختلفی برای اندازه گیری خوردگی مواد و اجزا فولادی وجود دارد. متدهای NDT که برای ارزیابی مواد ،اجزا و جوش های به کار رفته در فولا بکار می روند که عبارتند از (1)بازرسی چشمی(2)بازرسی مایعات نافذ(3)آزمایش ذرات مغناطیسی(4)پرتونگاری(5)تست مافوق صوت(6)امواج گردابی

معرفی انواع تستهای غیر مخرب

بازرسی چشمی(VT)

بازرسی چشمی پرکاربردترین و و قدیمی ترین نوع بازرسی مشترک است. آن عیوب سطحی با استفاده از چشم تشخیص داده می شود، به هیچ تجهیزات تست ویژه نیاز ندارد (به جز ابزار ساده مانند ذره بین)و می تواند سریع تر و اقتصادی انجام شود. با این حال، به دلیل ماهیت ذهنی بازرسی های چشمی، نتایج بازرسی متفاوت است.

همچنین تشخیص عیب و نقص های ناشی از بازرسی چشمی که با چشم قابل مشاهده نیستند نیز ممکن نیست. سه اصل برای بازرسی چشمی نیاز می باشد(۱)دید قوی و فاصله مناسب تا ناپیوستگی که در حال بررسی را مشاهده کند (۲)روشنایی خوب، نوع صحیح نور(۳)تجربه، تا قادر به تشخیص نوع ناپیوستگی باشد.

مایعات نافذ(PT)

در روش بازرسی مایعات نافذ یک مایع نافذ رنگ برای تشخیص نقص های سطحی توسط اسپری کردن از یک محیط قابل نفوذ در مقابل یک مایع نافذ به کار می­رود. سطح فولاد با استفاده از یک مایع تمیز کننده آماده می شود آزمایش انجام می­ شود و یک مایع نافد برای یک دوره زمانی مشخص شده باقی می ماند (زمان ساکن). سپس مایع نافذ اضافی حذف می شود و یک آشکار ساز بر روی آن ریخته می­شود.

آشکار ساز عکس مایع نافذ عمل می کند و مایع نافذ را به بیرون و به خود جذب می کند وعیب را نمایان می سازد.نشانه های به دست آمده حضور عیب را نشان می دهند به طوری که می توان نقص و عیوب را مشاهده کرد که توسط تکنسین مورد ارزیابی قرار داد.روش بازرسی در شکل (2)نشان داده شده است.

 مراحل تست مایع نافذ

شکل1- مراحل تست مایع نافذ

دو روش وجود دارد که به وسیله هریک آنها طبقه بندی می شوند(1) روشی که مایع نافذ پاک نمی شود (2) و روشی که مایع نافذ اضافی حذف می گردد. نتایج آزمایش مایعات نافذ به دو روش، مرئی و فلورسنت نشان داده می شود. نوع مایع نافذ مریی یک خط قرمز پررنگ یا نشان دهنده عیب در پس زمینه آشکارساز سفید هنگامی که تحت شرایط نوری خوب باشد دیده می شود، را نشان می دهد.

فلورسنت، یک علامت سبز و فلورسنت را در زمان مشاهده زیر نور فرابنفش، تولید می کند. از آنجا که چشم انسان قادر است به آسانی یک نشانه عیب یا خود عیب را در تست فلورسنت دریافت کند این نشانه عیب یا خود عیب در مایع نافذ عادی کمتر پیداست، برای اگر بخواهیم تست را با حساسیت بالاتر صورت گیرد با تست فلورسنت انجام می دهیم .

روش دوم طبقه بندی مایع نافذ براساس روشی است که از طریق آن مایع نافذ اضافی از سطح مورد آزمایش پاک می شود.مایع نافذ حلال و قابل شستشو با آب می باشد.مایع نافذ با استفادده از آب پاک شه و میتوان آن را با فشار کم به صورت اسپری شستشو داد. حذف مایع نافذ به یک حلال برای حذف اضافی از سطح آزمون نیاز دارد.حلال مایع نافذ نیازمند یک حلال جهت پاک کردن مواد اضافی مایع نافذ از سطح مورد آزمایش است.

پس از زمان اثر گذاری و نفوذ مایع نافذ، اضافات آن حذف می شود. این فرآیند ساده، فراگیر و مقرون به صرفه است و می تواند با استفاده از رنگ های روشن یا فلورسنت گسترش یابد. تنها عیب آن این است که فقط می تواند نقص های سطحی را تشخیص دهد. در شکل شماره(23)نمونه های از تست را دید.

تست مایع نافذ

شکل 2- تست مایع نافذ

تست ذرات مغناطیس(MT)

تست ذرات مغناطیسی برای یافتن ناپیوستگی وعیوب سطحی و سطوحی که قابلیت آهن ربایی دارند مانند فولادهای مورد استفاده قرار می گیرد. چنین نواقص موجود در بخش مغناطیسی باعث ایجاد میدان مغناطیسی (شار)می شود در قسمتی که ترک در آن ایجاد شده است. اگر ذرات مغناطیسی به این سطوح اعمال شوند، با نشت شار در جای خود نگه داشته می شوند تا یک نشانه از عیب پدیدار شود.

در حالی که چندین روش مختلف از آزمایش های ذره مغناطیسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد، همه آن ها به همین اصل عمومی تکیه دارند. این یک فرآیند بسیار ساده و مقرون به صرفه است. تست ذره مغناطیسی در سطوحی قابل اجراست که قابلیت مگنت شدن را داشته باشته باشند.

این فرایند با استفاده از شار مغناطیسی و یک وسیله به نام یوک قابل حمل که میدان مغناطیسی را تشکیل می دهد درکارگاه بر روی یک نیمکت انجام می گیرد. این نیمکت برای حجم زیادی کار کارآمدتر است.

آزمایش ذرات مغناطیسی فولاد به طور کلی از نوع معینی از آهن ربای الکتریکی انجام می شود. یک آهن ربای الکتریکی بر این اصل تکیه دارد که میدان مغناطیسی مربوط را به هر هادی الکتریکی که وجود دارد را برقرار کند. جریان متناوب (AC)یا جریان مستقیم (DC)می تواند برای القا میدان مغناطیسی به کار رود. میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط AC به علت اثر سطحی در سطح جسم مورد آزمایش قوی تر است.

AC همچنین تحرک ذرات بیشتری را در سطح جسم فراهم می کند که به آن اجازه حرکت آزادانه در مکان یابی مناطق نشت شار را می دهد، حتی اگر سطح جسم نامنظم باشد.

جریان مستقیم باعث ایجاد میدان مغناطیسی می شود که دارای قدرت نفوذ بیشتری بوده و می توان از آن برای تشخیص ناپیوستگی سطحی نزدیک استفاده کرد.در شکل (3) نمونه ای از یوک و مواد و نوع آزمایش نشان داده شده است.

تست ذرات مغناطیسی

شکل3-تست ذرات مغناطیسی

بازرسی پرتونگاری یا رادیوگرافی(RT)

بازرسی پرتونگاری تکنیکی است که مبتنی بر استفاده از طول موج کوتاه الکترومغناطیسی که از مواد فولادی عبور می کند. روش مرسوم رادیوگرافی به این صورت است که پس از عبور اشعه از جسم یک اثر دابر روی فیلم فرآیند تولید یک رکورد دائم در فیلم برداری از اشیا آزمایشی به منظور تشخیص عیوب است.

این کار با نوردهی یک شی تست به صورت الکتریکی تولید شده توسط اشعه های ایکس و یا اشعه های گاما از یک منبع تابش انجام می شود. تشعشع از منبع عبور می کند و در فیلم رادیوگرافی ثبت می شود. فیلم پردازش می شوند توسط تکنیسین واجد شرایط مشاهده می شود که قادر به تشخیص عیب و بی قاعدگی ها مطابق با قوانین و استانداردهای قابل اجرا هستند.

اصل مورد استفاده در این روش این است که اشیا فلزی در نواحی که از ضخامت آن کم شده و یا چگالی ماده پایین تر از دیگر نواحی می باشد اجازه عبور تشعشعات بیشتری را می دهند و بنابراین اشعه کمتری نسبت به سایر نقاط جذب می کند.

تابش، که بعد از عبور از مواد، به فیلم می رسد، تصویر به صورت سایه ای در فیلم شکل ظاهر می شود.نواحی با جذب کم (سرباره، حفره ها، و تخلخل)به عنوان مناطق تاریک در رادیو گرافی ظاهر می شوند در حالی که نواحی با جذب بالا (عناصر متراکم)به عنوان نواحی روشن ظاهر می شوند.

ناپیوستگی های سطحی به آسانی توسط این روش تشخیص داده می شوند، حفره های، کاستی ها، عناصر فلزی و غیر فلزی و ترک ها هستند. پیشرفت های اخیر در بازرسی رادیوگرافی در حال توسعه است ، به صورت دیجیتال است که دیگر نیاز به استفاده از تجهیزات ، فیلم گران قیمت نیست.شکل(4)

تست رادیوگرافی

شکل 4-تست رادیوگرافی

تست مافوق صوت یا آلتراسونیک(UT)

آزمایش فراصوت (UT) یک روش بازرسی است که از امواج صوتی فرکانس بالا (فراصوت)استفاده می کند که بالاتر از محدوده شنوایی انسان، اندازه گیری خواص هندسی و فیزیکی در مواد فولادی است. این روش از امواج صوتی تولید شده الکتریکی برای نفوذ در جسم فلزی به منظور تشخیص عیب استفاده می کند. انعکاس صوتی، پس از انکسار و جذب ، سپس بر روی صفحه CRT (لامپ اشعه کاتدی) برای تفسیر نمایش داده می شوند. این فرآیند نیازمند مهارت و تجربه بسیار زیادی به منظور ارائه تفاسیر دقیق تر است.

یکی از مزایای اولیه UT این است که یک تست واقعا حجمی تلقی می شود. اپراتور را با اطلاعاتی که از نوع عیب پیدا می کند نه تنها طول ، بلکه و می تواند مکان یک عیب را تعیین کند. مزیت اصلی UT این است که تنها نیاز به دسترسی به یک طرف ماده مورد آزمایش است. یک مزیت مهم دیگر UTاین است که ، ناپیوستگی بحرانی خطی مانند ترک و عدم ذوب و نواقص را تشخیص می دهد.

UT بسیار حساس به ناپیوستگی هایی است که عمود بر پرتو صوتی قرار دارند. از آنجا که می توان پرتو را از انواع زوایا مورد استفاده قرار داد، UT می تواند ورقه ها ای که دارای تورق و ترک ها می باشد را تشخیص دهد در زمانی که طراحی شده اند وقتی که تشخیص با تست radiographic امکان پذیر نیست UT توانایی نفوذ عمیقی را دارد.

پیشرفت ها در تجهیزات UT شامل آرایه فازی و تکنولوژی سه بعدی (۳ بعدی) که انعطاف و سازگاری UT را برای تمام انواع کار NDT افزایش داده اند.در شکل شماره (5) نمایی از دستگاه و کار با آن را نمایش می دهد.

-تست مافوق صوت یا آالتراسونیک

شکل5-تست مافوق صوت یا آالتراسونیک

تست جریان گردابی(Eddy Current Test)

در تست جریان گردابی (ET) یک سیم پیچ حامل جریان متناوب نزدیک به سطح نمونه و یا در اطراف نمونه قرار داده می شود. جریان در سیم پیچ جریان گردابی را در نمونه نزدیک به سطح تولید می کند و اینها به نوبه خود بر جریان در سیم پیچ با القا متقابل تاثیر می گذارند.

تغییرات مواد در اثر لرزش در نمونه جریان های گردابی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین حضور نقص ها از طریق تغییرات الکتریکی در سیم پیچ حساس انگیز اندازه گیری می شود. می توان هم تغییرات ولتاژ و هم فاز را اندازه گیری کرد، اما برخی ابزارهای ساده فقط تغییرات ولتاژ را اندازه گیری می کنند.

قدرت جریان های گردابی بستگی به رسانایی الکتریکی نمونه، نفوذپذیری مغناطیسی نمونه تست، فاصله بین نمونه و سیم پیچ، فرکانس AC مورد استفاده در سیم پیچ حساس، ابعاد سیم پیچ و نمونه و وجود نقص در فلز دارد. بخش عمده ای از موفقیت تست ET بستگی به جدا کردن اثرات این متغیرها دارد.

اکثر ابزارهای جریان گردابی نیازمند کالیبراسیون بر روی یک مجموعه از نمونه های تست هستند و حساسیت عیب می تواند بسیار بالا باشد. تکنیک تست جریان گردابی برای تشخیص ترک، اندازه گیری ضخامت مواد، اندازه گیری ضخامت پوشش، تعیین عمق پوشش، تندازه گیزی هدایت و انتشار الکتریکی برای شناسایی مواد، تععین عمق، عیوب ریز، ترک های روان، تورق،دوتیکه ای،تورفتگی،نظارت بر عملیات حرارتی، اندازه گیری صدمه در اثر گرما، برخورد سریع اجزای کوچک برای هر دو عیب، تغییر اندازه یا تغییر مواد مورد استفاده قرار می گیرد.

ED یک ابزار مفید برای تشخیص آسیب خوردگی و آسیب های دیگر است که باعث نازک شدن مواد در دیواره های لوله مانند مبدل های حرارتی و لوله های دیگ بخار می شود. جریان گردابی ایکس کارنت (xCurrent) چیست؟ برای سطح و نقص هانزدیک سطحی بسیار خوب است و نسبت به ترک های کوچک و نقص های دیگر حساس است و نیاز به آماده سازی بسیار کمی دارد. تنها محدودیت آن در فلزات دسترسی جستجو گر(پروب) به سطح است.در شکل(7)نمایی از کارایی و دستگاه تست جریان گردابی را نشان می دهد.

رفع کامل خطای DirectX در تمامی ویندوزها + فیلم

خطای DirectX یا دایرکت ایکس یکی از خطاهایی است که اکثر گیمرها با آن آشنا هستن. در این آموزش قرار است نحوه برطرف کردن خطای دایرکت ایکس یا همان DirectX را یکبار برای همیشه به شما یاد دهیم.

Directx-9.0c-error,ارور دایرکت ایکس,رفع خطای دایرکت ایکس

اول بیاید دلیل این خطا را با هم بررسی کنیم

چرا ارور DirectX رخ می دهد؟

بازی های رایانه ایی و نرم افزارهای چندرسانه ای و گرافیکی برای اینکه به خوبی کار کنند نیاز است از توابع و API های خاصی بهره ببرند. مایکروسافت این توابع و ملزومات اجرای فایل های ذکر شده را در بسته ای به نام DirectX قرار ایکس کارنت (xCurrent) چیست؟ داده است. اکثر بازی هایی که خطاهای مربوط به دایرکت ایکس را نشان می دهند مشکلات آن ها به عدم نصب صحیح بسته یا نرم افزار دایرکت ایکس می باشد.

معمولا علت رخ دادن خطای دایرکت ایکس یکی از موارد زیر است:

  1. مشکل در نصب بسته DirectX
  2. خراب شدن فایل های DirectX در اثر خرابی ویندوز یا آلودگی ویروس
  3. پایین بودن سخت افزار سیستم

چگونه خطای DirectX را برطرف کنم ؟

برای برطرف کردن خطای Directx و حل کردن مشکل اجرا نشدن بازی ها دو راه حل زیر را می توانید امتحان کنید :

  1. نصب مجدد بسته directX از سایت مایکروسافت
  2. فعالسازی DirectPlay در ویندوز

آموزش نصب DirectX دایرکت ایکس کارنت (xCurrent) چیست؟ ایکس و برطرف کردن مشکل بازی ها

برای نصب دایرکت ایکس بهتر است فایل اصلی را سایت مایکروسافت دریافت کنید. مراحل نصب DirectX آسان بوده و با چند کلیک این کار صورت می گیرد.

در ابتدا از لینک روبه رو فایل DirectX End-User Runtime Web Installer را نصب کنید. این فایل حجم بسیار کمی دارد و پس از اجرا در سیستم شما بصورت آنلاین فایل های ناقصی که در سیستم شما وجود ندارد را دریافت می کند.

توجه داشته باشید این فایل فایل های خراب قبلی را جایگزین نمی کند و فقط فایل های DirextX که بر روی سیستمتان ندارید را دانلود می کند.

در صورتی که با دانلود و نصب فایل بالا مشکلتان برطرف نشد بسته زیر را نصب کنید :

فایل بالا نزدیک ۱۰۰ مگابایت بوده و حاوی همه فایل ها و توابع DirectX می باشد. در صورتی که فایل های قبلی دایرکت ایکس شما خراب شده باشند با نصب این فایل، فایل های قبلی تعمیر خواهند شد.

همانطور که پیش تر گفته شد در صورت برطرف نشده مشکل با دریافت فایل اولی فایل دوم را دریافت کرده و نصب کنید.

دانلود جدیدترین DirectX دایرکت ایکس از سایت اصلی

آموزش رفع خطای directx , رفع خطای دایرکت ایکس, ارور دایرکت ایکس

سپس با برداشتن تیک گزینه های زیر بر روی دکمه آبی رنگ کلیک کنید

آموزش رفع خطای directx , رفع خطای دایرکت ایکس, ارور دایرکت ایکس

بعد از دریافت فایل ها را نصب کنید. بهتر است یکبار سیستم خود را نیز ریستارت کنید.

فعالسازی دایرکت پلی DirectPlay در ویندوز

اکثر مواقع با فعالسازی گزینه DirectPlay برای بازی هایی که نیازمند این قابلیت ویندوز هستند، بدون نیاز به انجام کار دیگری بازی مورد نظر شما اجرا می شود. این گزینه مورد نیاز اکثر بازی های قدیمی بوده و در صورتی که غیر فعال باشد با خطای Directx مواجه خواهید شد.

خطای دایرکت ایکس DirectX در ویندوز ۱۰

معمولا با اجرای بعضی از بازی های قدیمی در ویندوز ۱۰ خطای زیر نمایان می شود. خطای Directx-9.0c با فعالسازی DirectPlay معمولا برطرف شده و نیازی به نصب موارد گفته شده بالا نیست. پس بهتر است قبل از هر کاری مرحله ایکس کارنت (xCurrent) چیست؟ دوم را انجام دهید.

Directx-9.0c-error

در تصویر بالا ما بازی جذاب The Suffering – Ties That Bind را قبل از فعال شدن دایرکت پلی اجرا کردیم. همانطور که می بینید با خطای Directx-9.0c روبه رو شدیم.

خطای Directx ممکن است در ویندوز ۸ ، ۸٫۱ و ۷ نیز مشاهده شود. شما کافیست مراحل بالا را انجام دهید.

آموزش نصب و فعالسازی DirectPlay

برای فعالسازی Directplay همانند تصویر زیر و یا ویدئو زیر عمل کنید :

DirectPlay,فعال کردن دایرکت پلی

فیلم آموزش برطرف کردن مشکل ارور DirectX دایراکت ایکس

مشکل نبود فولدر DirectPlay

ممکن است با مراجعه به کنترل پنل و تنظیمات گفته شده در بالا، فولدر DirectPlay را مشاهده نکنید. ظاهرا از به روزرسانی ۱۸۰۹ به بعد مایکروسافت این گزینه را غیر فعال کرده است.

نسخه این ویندوز فولدر DirectPlay را دارد. برای مشاهده نسخه ویندوز خود همانند شکل می توانید عمل کنید.

برای برطرف کردن این مشکل این دو راه را امتحان کنید:

نصب ورژن پایین تر ویندوز ۱۰

نصب بسته DirectX End-User Runtime برای نصب به این لینک مراجعه کنید : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35

البته نصب بسته DirectX End-User Runtime توسط ما تست نشده است.

مشکل اجرا نشدن بازی های قدیمی در ویندوز ۱۰

یکی از مهمترین دلایل اجرا نشدن بازی های قدیمی و بعضی بازی ها بر روی ویندوز ۱۰ خاموش بودن DirectPlay است. با انجام مراحل بالا به راحتی می توانید بازی های قدیمی خود را نصب کرده و همانند قبل از آن ها لذت ببرید.

تصور غلط در رابطه با نصب DirectX

یک تصور غیر صحیح رایج درباره نصب نسخه های مختلف دایرکت ایکس وجود دارد. بعضی ها فکر می کنند که ویندوز های ۷ ، ۸ و ۸٫۱ فقط DirectX 11 را دارند و ویندوز ۱۰ فقط DX 12 را پشتیبانی می کند. در صورتی که همه ویندوزها گفته شده تمامی نسخه های دایرکت ایکس DirectX 9 , DirectX 10 , DirectX 11 را دارا می باشند.

روش تحقیق

این نشریه چکیده مقاله های پزشکی و سایر رشته های وابسته به پزشکی را در بردارد و موسسه Excerpta Medica Foundation که در سال ۱۹۴۶ توسط عده ای پزشک هلندی در این کشور تاسیس گردید.آن را عرضه می کنند.هدف این موسسه فهرست و چکیده کردن مقاله های پزشکی و رشته های وابسته از سراسر جهان است.هم اکنون نشریه اکسرپتا مدیکا توسط موسسه ای هلندی بنام Elsevier Science منتشر می شود.از سال ۱۹۸۵ تعداد عناوین چکیده نامه های اکسرپتا مدیکا به ۴۴ عنوان رسید.(مانند :چکیده نامه آناتومی،بیوشیمی،و..).امروزه اکسرپتا مدیکا را به روش کامپیوتری ودر قالب بانک اطلاعاتی EMBASE می توان مورد جستجو قرار داد, ناشر آن OVID technologies است و پوشش زمانی از سال ۱۹۸۰تاکنون است که نوع اطلاعات آن کتابشناختی همراه با چکیده است که به طور ماهانه روز آمد می شود . تعداد رکوردهای آن بیش از ۶۰۹۴۰۰۰ رکورد است و سالیانه بیش از۳۷۵۰۰۰ رکورد جدید به آن اضافه می شود این بانک توسط Elsevier science طراحی شده و شامل جامعترین اطلاعات داروشناسی و پزشکی زیستی همراه با فهرست گسترده و وسیع از اطلاعات دارویی از ۳۶۰۰ ژورنال منتشر شده است از ۷۰ کشور دنیا می باشد و بعنوان یکی از بانکهای معتبر و قابل دسترسی در زمینه پزشکی مطرح است که بیش از ۶۵% اطلاعات بصورت چکیده مقاله می باشد.

اکسرپتا مدیکا حاوی اطلاعات کتابشناختی و چکیده مقاله های منتخب مجله ها،کتابها ،مونوگرافها ،سالنامه ها رساله ها است و بیش از ۳۵۰۰ عنوان مجله را از ۱۱۰ کشور پوشش می دهد.این چکیده نامه بیشتر موضوعات بالینی را پوشش می دهدو از هریک از بخشهای سالانه آن ۸ یا ۱۰ و یا ۱۲ شماره منتشر می شود.شماره آخر معمولا حاوی درهمکرد نمایه نویسنده و موضوع است.هر مجلد آن شامل بخشهای زیر است:

۱) فهرست مندرجات

۲) چکیده

۳) ایندکس موضوعی

۴) ایندکس اسامی

ـ کارنت کانتنتس(CURRENT CONTENTS):

این نشریه با اهمیت توسط موسسه انتشارات علمی (ISI) تهیه و منتشر می شود.دوره انتشار آن هفتگی است و محتوی هزاران عنوان از مهمترین مجلات علمی جهان است.با توجه به اینکه این نشریه هر هفته منتشر می شود استفاده از آن برای پژوهشگرانی که بطور مرتب و در فواصل کم در جریان پیشرفت یک موضوع علمی خاص هستند بسیار مفید و کار آمد است.هم اکنون کارنت کانتنتس در ۵۲ زمینه علمی مختلف منتشر می شود.کارنت کانتنتس علوم پزشکی حاوی چکیده مقالات بیش از ۹۰۰مجله معروف پزشکی از ایکس کارنت (xCurrent) چیست؟ سراسر جهان می باشد.معمولا عنوان رشته های علمی که چکیده مقالات مجله های مربوط به آن در کارنت آمده بر روی جلد نشریه آمده است.قسمت آخر کارنت ایندکس آن است که شامل "ایندکس واژه عنوان"،"ایندکس نویسنگان و آدرس آنها" است.

ـ بیولوجیکال ابسترکتس(Biological Abstracts):

این چکیده نامه مورد استفاده طیف وسیعی از محققین قرار می گیرد.دامنه موضوعی آن شامل گیاه شناسی ، میکروب شناسی، داروشناسی و . م باشد.مقالات بیش از ۳۷۰۰ مجله علمی را نمایه می کند و ۹۰ درص آنها شامل چکیده مقالات است.دسترسی به این چکیده نامه هم اکنون از طریق سایت اینترنتی موسسه انتشارات علمی که اکنون موسسه علمی تامسون نامیده می شود امکان پذیر است البته استفاده از آن مستلزم خرید اشتراک است.دسترسی به آرشیو آن از سال ۱۹۲۶ فراهم شده است.

ـ مدلاین (MEDLINE):

مدلاین توسط کتابخانه پرشکی آمریکا NLMتولید می شود و یکی ار مهمترین و معتبرترین منابع در حوزه پزشکی است مو ضوعات چون ناتوانیهای ارتباطی جمعیت و باز یافت های ریستی در نمایه های اطلاعاتی ار سال ۱۹۶۶ به بعد مو جود است رکورد های اطلاعاتی قبل ار سال ۱۹۷۵ فاقد چکیده است اما از سال ۱۹۷۵ تا۱۹۸۴ بیش ار ۴۷ در صد رکورد های اطلاعاتی به این بانک افروده می شود و تقریبآ۷۵ در صد ایکس کارنت (xCurrent) چیست؟ منابع به زبان انگلیسی هستند اطلاعات کتاب شناختی و چکیده مقالات بیش از ۴۶۰۰ موجه پرشکی و علوم وابسته به آن که در امریکا و بیش از ۷۰ کشور جهان چاچ و منتشر می شود .پوشش موضوعی آن متون پیرا پزشکی ؛پزشکی حرفه ای ,پزشکی بالینی ,کالبد شناسی و تشریح ,فار ما کو لرژی ,دارو شناسی ,دندان پزشکی ,پرستاری ,روانشناسی ,بیماری های رفتاری اختلال های روانی , بهداشت عمومی ,دامپزشکی ,تغذیه ,آسیب شناسی ,آناتومی ,فیزیولوژی, میکروب شناسی , انگل شناسی ,سم شناسی قلب شناسی ،عصب شناسی غدد درون ریز جراحی,بیهوشی,مراقبت های بهداشتی ,علوم زیستی ,جمعیت و تولید مثل ,کتابداری و اطلاع رسانی در زمینه پزشکی است که بیش از ۱۲ میلیون رکورد را در بر می گیرد. محققان می توانند گستره ی وسیعی از اطلاعات پزشکی را در این نمایه نامه و چکیده نامه باز یابی کنند. جستجو گر می تواند جستجوی خود را از طریق نام مولف , تاریخ نشر ,نوع انتشار, کلید واژه عنوان ,کلید واژه در تمام فیلد ها, وابستگی سازمانی .محدود کند و از سایر قابلیتهای جستجو نظیر عملگر های منطقی بولی استفاده کند.این منبع منابع بسیار مهم در حوزه پزشکی است که کلیه مقالات منتشر شده حوزه پزشکی و بهداشت را نمایه سازی می کند. و منبع بسیار مهم در جایابی اطلاعات مربوط به مقالات در این حوزه است. این پایگاه به صورت مجانی از طریق اینترنت بصورت سایت پاب مد (PubMed) در دسترس است که علاوه بر چکیده مقالات دسترسی به متن کامل بعضی از مقالات را نیز فراهم نموده است.

ـ چکیده نامه علوم شیمی (Chemical Abstracts):

چکیده نامه علوم شیمی با توجه به محتویات آن در علوم پزشکی و علوم وابسته کاربرد دارد.این منبع در سال ۱۹۰۷ توسط انجمن شیمی امریکا منتشر می شود.پایگاه اطلاعاتی آن که CABنامیده می شود هم بصورت آنلاین و هم بصورت لوح فشرده در دسترس می باشد.موضوعات آن شامل:بیوشیمی،شیمی آلی،شیمی ماکرو ملوکولهل،شیمی کاربردی و مهندسی شیمی و شیمی تجزیه و شیمی فیزیک است.در این چکیده نامه مدخل های بیش از ۱۴ هزار مجلهد علمی تحت پوشش قرار می گیرد که بوسیله آن می توان به محل قرار گیری و جایابی اسناد و مقالات پی برد و حتی از آنه کپی تهیه نمود

آموزش گرفتن یوسی رایگان پابجی موبایل (PUBG Mobile) [8 روش تست شده]

پابجی موبایل پرطرفدار ترین و پرفروش ترین بازی های موبایلی است که تا کنون بیش از 150 میلیون دلار درآمد داشته است. دو نوع ارز در بازی وجود دارد، UC و BP. برای بدست آوردن BP فقط کافیست بازی کنید اما برای UC باید پول واقعی پرداخت کنید تا آن را دریافت کنید. بازیکنان میتوانند با استفاده از اعتبار گوگل پلی شان یا به صورت مستقیم از کارت بانکی شان UC بخرند. اگر شما در این مقاله حضور دارید، احتمالا کلمه آموزش گرفتن یوسی رایگان پابجی موبایل را در گوگل سرچ کرده اید.

با استفاده از این ارز میتوانید اقدام به خرید الایت پس، لباس، اسکین ماشین و… کنید. اما عده ای نمیتوانند پول واقعی پرداخت کنند؛ پس با روش دریافت UC مجانی بازی PUBG MOBILE همراه سایت پلی مگ باشید.

دریافت UC مجانی بازی PUBG MOBILE از طریق Google Opinion Rewards

شما به راحتی میتوانید برنامه ای به نام Google Opinion Rewards را از گوگل دانلود کنید. این برنامه نیازمند این است که کاربر در ازای دریافت پاداش به سوالات و نظرسنجی ها (surveys) جواب بدهد. این نظرسنجی ها یا سوروی ها بسیار آسان هستند و با انجام آنها مقدار خوبی پول در قالب حساب گوگل پلی دریافت میکنید. وقتی حساب شما به مقدار کافی رسید میتوانید از آن برای خرید آیتم های پلی استور استفاده کنید. در ادامه آموزش گرفتن یوسی رایگان پابجی موبایل از طریق این برنامه را خواهید خواند.

قدم اول: نصب برنامه Google Opinion Rewards

گوگل پلی را در گوشی اندرویدی تان باز کنید و ‘Google Opinion Rewards’ را سرچ کنید و این برنامه را نصب کنید.

قدم دوم: انجام یک سوروی

ممکن است که برای بار اول که از این برنامه استفاده میکنید، پاداشی دریافت نکنید اما بعد از انجام چند سوروی شروع به دریافت پاداش میکنید.

قدم سوم: بازی پابجی موبایل را باز کنید

حالا بازی را باز کنید و به قسمت پرداخت UC (UC Purchase) بروید. در اینجا میتوانید با استفاده از پاداش هایی که با برنامه Google Opinion Rewards بدست آوردید خرید کنید. کافی است روش خرید (method of payment) را روی Google Play Balance بگذارید. بعد از خرید مقدار انتخابی UC به اکانت پابجی تان اضافه میشود.

روش های دیگر آموزش گرفتن یوسی رایگان پابجی موبایل

همچنین روش های دیگری هستند که با استفاده از آنها میتوانید UC رایگان دریافت کنید:

برنامه های مشابه مثل Zupee Gold

برنامه های زیاد دیگری نیز مثل Zupee Gold برای دریافت پاداش وجود دارند. در این برنامه ها شما فقط باید به سوالات ساده پاسخ بدید و پاداش تان به صورت خودکار به والت برنامه واریز میشود. شما میتوانید با استفاده پاداش این برنامه در پابجی موبایل اقدام به خرید UC کنید.

گیفت کارت گوگل پلی

در برخی از سایت ها یا اپلیکیشن هایی مثل appKarma با انجام دادن وظایفی که در آنها شرح داده شده است گیفت کارت گوگل پلی رایگان دریافت میکنید. کافی است در این سرویس ها ثبت نام کنید و وظایف آنها را انجام دهید تا امتیاز دریافت کنید. با این امتیاز ها میتوانید گیفت کارت گوگل پلی بخرید و سپس با آن UC بخرید، بدون دخالت هیچ پول واقعی ای.

سوروی های آنلاین دیگر

برنامه های دیگری شبیه Google Opinion Rewards وجود دارند که در ازای پاسخ به سوروی ها، پاداش هایی به شما میدهند. همانطور که در بالا ذکر شد، شما باید به سوالات ساده پاسخ بدید تا پاداش تان به صورت خودکار به اکانت تان اضافه شود. برای دریافت پاداش بیشتر همیشه سوالات را با دقت بخوانید و پاسخ دهید.

الایت رویال پس در پابجی موبایل

بهترین راه برای دریافت UC مجانی بازی PUBG MOBILE روش Elite Pass است. در الایت پس با انجام برخی ماموریت ها در کل 600 UC دریافت میکنید. شما باید الایت پس پابجی را خریداری کنید و ماموریت های RP آن را کامل کنید. قیمت خرید الایت پس 600 UC است و بازیکنان با انجام این کار مقدار UC که پرداخت کردند یا پس خواهند گرفت.

اعتبار رایگان گوگل پلی

گوگل پلی به صورت تصادفی اعتبار رایگان به کاربران میدهد. با این اعتبار میتوانید UC پابجی بخرید. بازیکنان میتوانند مقداری که میخواهند خرج کنند را انتخاب کنند. این مبلغ به صورت خودکار از اعتبار گوگل پلی کسر میشود. بنابراین UC را میتوان با نرخ و قیمت کمتری خریداری کرد.

هر سوالی راجع به آموزش گرفتن یوسی رایگان پابجی موبایل دارید در بخش نظرات بپرسید.
آیا شما هم روش هایی جهت دریافت UC مجانی بازی PUBG MOBILE می شناسید؟
نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

True RMS, RMS در مولتی متر ها چیست؟

اندازه گیری ولتاژ یا جریان AC در اکثر مولتی متر ها، RMS یا Root Mean Square است که مقدار موثر نامیده می شود. اما مقدار RMS ولتاژ یا جریان AC همان تاثیری بر روی توان میگذارد که ولتاژ DC نیز میگذارد. به عنوان مثال توان اتلافی در یک مقاوت 10 اهمی که ولتاژ 10V DC از آن عبور کند برابر است با :

حال در صورتی که منبع تغذیه 10Vrmsرا جایگزین منبع 10V DC کنیم، توان اتلافی دقیقا برابر 10W (طبق معادله فوق)خواهد شد. در حالی که این مقدار میانگین روی پریودی از زمان است. زیرا در نقطه خاصی از زمان مقدار بیشتری توان تلف کرده و در زمانی دیگر مقدار کمتری تلف کرده است. در صورتی که ولتاژ AC، سینوسی کامل باشد، مقدار پیک ولتاژ، 1.414 برابر بیشتر از ولتاژ RMS است بعبارت دیگر Vp=14.14V است. بعبارت دیگر

در مولتی متر های ارزان قیمت از متد میانگین گیری برای رسیدن به مقدار RMS استفاده میکنند.

مقدار میانگین برابر با مساحت زیر شکل موج در یک پریود میباشد.

در حالی این روش تنها زمانی دقیق است که شکل موج AC، سینوسی خالص باشد. اما در صورتی که سینوسی ناخالص( مانند خروجی کنترل سرعت موتور یا کنترل حرارت ) باشد، مقدار اندازه گیری شده دقیق نخواهد بود و معمولا مقداری کمتر از مقدار واقعی نشان خواهد داد.

شکل موج غیر سینوسی شکل موج سینوسی

در جدول زیر خطای اندازه گیری در شکل موج های غیر سینوسی توسط مولتی مترهای میانگین گیری(Average Responding) را مشاهده میکنید. لذا از این مولتیمتر ها تنها در شکل موج های سینوسی خالص استفاده کنید.

برای اندازه گیری دقیق مقدار ولتاژ )جریان)AC، نیاز به میتر True RMS دارید. روش True RMS بدین صورت است که مقادیر ولتاژ(جریان) لحظه ای را به توان دو میرساند ، سپس در بازه ای از زمان از این مقادیر میانگین میگیرد و سپس مقدار جذر این میانگین را نشان میدهد. مولتی متر های True RMS مقدار دقیق تری را ارائه میکند لذا زمان بیشتری برای محاسبه و نمایش میطلبد.

محاسبه گر True RMS درچه دستگاه هایی مورد استفاده قرار میگیرد :

کاربرد مولتی متر های True RMS :

– بالاست های الکترونیکی

– کامپیوتر ها

– HVAC

– محیط های Solid-State

– خطوط برق با مشخصات نامعلوم

تفاوت مولتی متر HIOKI 3288 و HIOKI 3288-20

تفاوت اصلی مولتی متر 3288 و 20-3288 در ویژگی True RMS می باشد

مدل 20-3288 دارای ویژگی True RMS می باشد و مولتی متر 3288 ویژگی Average rectified را داراست .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.