بهترین صندوق‌های درآمد ثابت


سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه قدر است؟ بالاترین سود برای کدام صندوق است؟

پس از انتخاب روش غیرمستقیم برای انجام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و رفتن به سراغ صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، حال این سؤال پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که این صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها چه میزان بازدهی دارند و چه مقدار سودی را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به همراه خواهند داشت. برای پاسخ به این سؤال نگاه به روند سوددهی صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف در طول چند سال و مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن با یکدیگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند کمک‌کننده باشد. ما در این مقاله ضمن بررسی روند سوددهی صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، توضیحاتی را در خصوص انتخاب صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مطلوب ارائه خواهیم کرد.

مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سوددهی صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری:

همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر اشاره کردیم در بحث انتخاب صندوقی مطلوب جهت انجام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سوددهی صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بسیار حائز اهمیت و قابل‌توجه است. از این روی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست قبل از اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری این مورد را بررسی کرده و سپس اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنیم.

یکی از ابزارهای کمک‌کننده برای پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بردن به میزان بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هر دو نوع از صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، یعنی صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ETF قابل معامله و صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خارج از بورس مبتنی بر صدور و ابطال، بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از سایت fipiran.ir است. با مراجعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی به این سایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به تمام اطلاعات مرتبط با صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری پی برد و میزان بازدهی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به تفکیک نوع هر صندوق ملاحظه و بررسی کرد. این سایت اطلاعات مفید دیگری مانند ارزش خالص دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرداخت سود و … را نیز در اختیار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. بدون شک برای اتخاذ تصمیمی مطلوب جهت انتخاب صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مراجعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی به این سایت و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از اطلاعات آن الزامی است.

در ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این مقاله سعی خواهیم کرد تا به‌اختصار به مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مختلف بپردازیم. برای این منظور بازدهی چند مورد از صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، سهامی و مختلط را مورد ارزیابی قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم.

صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در اوراق با درآمدثابت:

برای بحث مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با درآمد ثابت ، چهار صندوق را به‌عنوان نماینده در نظر گرفته‌ایم. نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قابل‌توجه آن است که از نظر مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازدهی بین این صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تغییرات نرخ بازدهی چندان بزرگ نیست و صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار زیادی ندارند. در بین صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در نظر گرفتیم دو صندوق آرمان آتی کوثر و اعتماد داریک ETF و دو صندوق دیگر مبتنی بر صدور و ابطال هستند. اگر موضوع ضامن نقدشوندگی در این نوع صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برایتان اهمیت دارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید با مراجعه به سایت fipiran.ir به سایر جزئیات نیز پی ببرید.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

با این اوصاف اگر صرفاً از منظر بازدهی به مسئله نگاه کنیم صندوق اندوخته آمیتیس با دارابودن بالاترین بازدهی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند جذاب باشد. البته این مقایسه در بین صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انتخاب شده صورت گرفته است و انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بهتری نیز قطعا وجود خواهند داشت.

بازده یک ساله

صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سهامی:

در این نوع از صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یعنی صندوق سهامی ممکن است با بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شویم و دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این تغییرات چندان محدود نیست. بنابراین مقایسه‌ی بین صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف فعال در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سهام اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. در این نوع از صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ممکن است حتی با بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منفی و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده در طول یک سال روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شویم.

صندوق سرمایه گذاری سهامی

ضرایب آلفا و بتا:

یکی از وجوه مقایسه که در صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سهامی موضوعیت پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند بحث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به ضریب آلفا و بتا است. ضرایب آلفا و بتا از جمله معروف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عملکردی در سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری هستند. ضریب آلفا بازده اضافی یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نسبت به بازدهی یک پرتفوی معیار یا یک شاخص معیار را ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. این شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درواقع نوعی ربط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین بازده محقق شده و ریسک متحمل شده هستند. ضریب آلفا ممکن است مثبت، منفی یا صفر باشد، اگر مقدار این ضریب برابر با صفر بود به معنای آن است که بازدهی صندوق متناسب با ریسک آن بوده است. آلفای مثبت بیانگر عملکرد بهتر بوده و بر آلفای منفی در صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ارجحیت دارد.

اما ضریب بتا ارتباط‌دهنده‌ی بین ریسک سهام یا پرتفوی موجود با کل بازار است. درواقع این ضریب میزان ریسک سیستماتیک سهام یا پرتفوی ما را نسبت به کل بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سنجد. اگر عدد این ضریب بالاتر از یک بود به معنای آن است که نوسانات سهم ما بیشتر از میانگین بازار است و ریسک بالاتری را به همراه دارد، اما به طبع بازدهی بالاتری را نیز به همراه خواهد داشت. اگر این عدد برابر با یک به معنای برابری نوسانات با بازار و اگر کمتر از یک بود به معنای کمتر بودن نوسان آن نسبت به کلیت بازار و حرکت سهم با شیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملایم است.

بدین ترتیب طبیعتاً برای افراد ریسک‌گریز کمتر بودن ضریب بتا ترجیح دارد اما برای عموم افراد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کلی را نسبت به آن بیان کرد و باید به این پارامتر در کنار سایر موارد بااهمیت توجه شود.

صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مختلط:

یکی دیگر از انواع صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که مورد بررسی قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم، صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مختلط هستند که سبدی ترکیبی از ابزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درآمد ثابت و سهامی را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و میزان سهم هر یک از این دو بخش نیز در اساس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه و امید نامه‌ی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قید شده است. (برای آشنایی بیشتر با این نوع از صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به مقاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوط به آن مراجعه کنید)
در میان این صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ممکن است با صندوقی زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده نیز روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شویم. ازاین‌رو انتخاب درست و صحیح صندوقی مطلوب برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بسیار بااهمیت است و برای دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی به این مهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به سوابق عملکردی این صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مراجعه کرد.

صندوق سرمایه گذاری مختلط

بازده یک ساله صندوق سرمایه گذاری مختلط

برای این بخش نیز از میان صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود 5 صندوق را به نمایندگی انتخاب کردیم. از میان صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انتخاب شده دو صندوق زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده، دو صندوق با بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نسبتاً کم و پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از ۱۰ درصد و یک صندوق نیز بازدهی ۱۲ درصدی را داشته است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایین آنان را ناشی از اوضاع نابسامان بازار سرمایه در چند سال اخیر دانست.

مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سود صندوق‌ها با شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها:

حال ممکن است این سؤال پیش بیاید که بهتر است بازدهی این نوع صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را با چه متر و معیاری مقایسه کنیم؟ در پاسخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت که مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها علاوه بر مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازدهی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به شکل درصدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند با میزان تغییرات شاخصی خاص از بازار سرمایه نیز قیاس شود. به طور مثال ممکن است سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به دنبال آن باشد تا میزانی بالاتر از بازدهی شاخص کل ، شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن و یا هر شاخص دلخواه دیگری سود کند. از این روی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند با مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازدهی صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به انتخاب بهتر صندوق مدنظر خود کمک کند.

جمع‌بندی پیرامون سود صندوق‌ها

در این مقاله سعی کردیم تا به سهم خودمان به ایجاد یک ذهنیتی هرچند حداقلی در خصوص میزان بازدهی صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای افرادی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری غیرمستقیم را انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، بپردازیم. میزان بازده انتظاری مفهومی است که ممکن است برای هر فرد میزان متفاوتی را داشته باشد که ارتباط تنگاتنگی با میزان ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری افراد نیز خواهد داشت. برای افراد به‌شدت ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریز صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درآمد ثابت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند مفید باشند و بازدهی مطلوبی را نیز ارائه دهند.

اما اگر افراد بازده انتظاری بالاتری از میزان سوددهی صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درآمدثابت دارند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند به سراغ سایر صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بروند اما باید در انتخاب صندوق مطلوب نهایت دقت را داشته باشند. در این مقاله به سه پارامتر مهم و تأثیرگذار برای انتخاب صندوق مطلوب اشاره کردیم که عبارت‌اند از توجه به تاریخچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ضرایب آلفا و بتا و همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با بازدهی شاخصی معیار که بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از این ابزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران غیرمستقیمی که صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری را انتخاب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند مفید واقع شود. در پایان بازهم تاکید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از سایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با اطلاعات صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

"کارا" بهترین صندوق با درآمد ثابت یک سال اخیر

در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در هر سطح از اقتصاد کشور به واسطه محدودیت‌ها و موانع در سطح بین‌المللی و داخلی با ریسک بسیار همراه بوده و همین مساله رغبت و اعتماد را از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مختلف سلب کرده است؛ در این شرایط یکی از مسائلی که همواره ذهن سرمایه‌گذار را به خود جلب می‌کند راهکار فراری دادن سرمایه‌ از دست عامل نابودگری به نام تورم است.

سرمایه‌گذاری در شرایطی که تورم سالانه شهریور ١٤٠١ توسط مرکز آمار ایران ۴۲.۱ درصد اعلام شده و نرخ تورم نقطه‌ای این ماه نیز به ۴۹.۷ درصد رسیده است یک امر پرریسک و البته حیاتی به نظر می‌رسد. طبق آمار بانک مرکزی با پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا پایان سال جاری نرخ رشد هدف نقدینگی ۳۰ درصد و رشد ماهانه نقدینگی در تیر ماه امسال نیز به ۲.۸ درصد رسیده است. در حال حاضر حجم نقدینگی ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به نرخ رشد ماهانه نقدینگی حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در پایان سال به عدد تقریبی ۶ هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

صندوق‌های بادرآمد ثابت، سلاح جنگ با تورم!

طبق داده‌های بانک مرکزی در نخستین مقطع سی روزه سال ۱۴۰۱، پایه پولی در کشور برابر با ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به میزان سال گذشته خود رشد داشته است. پایه پولی همچنان یک روند صعودی را در پیش دارد و بیش از ۳۰ درصد افزایش را شاهد بوده که بالاتر از میانگین آن بوده است با وجود افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی که افزایش محسوس خود را در نرخ تورم نشان خواهد داد، قطعا سرمایه‌گذاری در ابزارهایی با ریسک کمتر اولویت اصلی سرمایه‌گذاران محسوب خواهد شد.

اگر بخواهیم یکی از ابزارهای کاربردی که با ریسک کمتر در شرایط تورمی فعلی و در حالی که متغیرهای تورم‌ساز، افزایش هر چه بیشتر تورم را تا پایان سال هشدار می‌دهد بنابراین لازم است ابزاری که بازدهی بیشتری را با ریسک کمتر نصیبمان کند شناسایی کنیم به همین دلیل باید به سراغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت برویم که گزینه مناسبی برای شرایط تورمی فعلی محسوب می‌شود.

با این وجود ممکن است برخی از ما هنوز با مفهوم صندوق سرمایه‌گذاری و روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم آشنا نباشیم به همین دلیل بهترین مشابه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را باید سپرده‌گذاری در بانک‌ها دانست که البته این صندوق‌ها تفاوت‌های اساسی با سرمایه‌گذاری در بانک‌ها دارند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این صندوق‌ها را با سپرده‌های بانکی باید در نرخ بازدهی بالاتر این صندوق‌ها نسبت به سود بانکی دانست که به نوعی مزیت این نوع صندوق‌ها نسبت به سپرده‌های بانکی قلمداد می‌شود.

تفاوت صندوق بادرآمد ثابت و سپرده بانکی

برای شناخت عملکرد این نوع صندوق‌ها لازم است نگاهی گذرا به ساختار این صندوق‌ها داشته باشیم.صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت با خرید اوراق بهادار بدون ریسک، بازدهی بالاتر از بانک را برای سرمایه‌گذارانشان رقم خواهند زد. این صندوق‌ها برخلاف سپرده‌های بانکی سود روزشمار و بدون نرخ شکست دارند.

واحدهای این نوع صندوق‌ها را به راحتی می‌توانید از طریق پنل آنلاین کارگزاری‌ خود خرید و فروش کنید. لازم به ذکر است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت قابلیت نقدشوندگی بالا، ضامن نقدشوندگی، سود تضمینی، امکان سرمایه‌گذاری با حداقل سرمایه و ریسک پایین را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.

این صندوق‌ها به دو نوع با تقسیم سود و بدون تقسیم سود بدل می‌شوند.در صندوق‌های بادرآمد ثابتی که تقسیم سود دارند، صندوق در زمان‌هایی مشخصی از هر ماه مبلغی به حساب سهامداران به عنوان سود واریز می‌کند. در نوع صندوق بادرآمد ثابتی که تقسیم سود ندارد، سهامداران از تفاوت قیمت صدور و ابطال و به نوعی افزایش ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) که منجر به سودآوری برای سهامداران خواهد شد بهره می‌برند.

با این وجود در میان صندوق‌های بادرآمد ثابت نیز میزان سوددهی صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای ورود به صندوق‌های بادرآمد ثابت و خرید و فروش واحدهای این صندوق‌ها لازم است که بازده این صندوق‌ها را مورد ارزیابی قرار بهترین صندوق‌های درآمد ثابت دهیم. بررسی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازه‌های یک ساله، عامل مهم و موثری در جهت شناسایی بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای ورود و سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و پربازده است.

برای مقایسه بازدهی صندوق‌ها بهتر است به سایت فیپیران که یک سایت معتبر و شناخته شده در حوزه بازارهای مالی است مراجعه کنید و در فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری با انتخاب بازدهی‌های مختلف ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله به بررسی صندوق‌هایی با بالاترین بازدهی بپردازید.

"کارا" بهترین صندوق یک سال اخیر

بررسی و مراجعه ما به سایت و مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد؛ در یک سال اخیر صندوق سرمایه‌گذاری "بادرآمد ثابت نوع دوم کارا از گروه مالی کاریزما" بهترین صندوق در یک سال اخیر با بالاترین بازدهی در میان تمامی صندوق‌های بادرآمد ثابت موجود بوده است. صندوق کارا از گروه مالی کاریزما با بازدهی یک ساله 24.23 درصد و بیش از 7 هزار میلیارد تومان ارزش خالص دارایی‌ها پیشتاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت در بازار سرمایه ایران است.

بررسی بازده یک ساله صندوق‌های بادرآمد ثابت

پس از صندوق "کارا" از گروه مالی کاریزما با NAV با بازدهی 24.23 درصدی، صندوق "ثبات" از سبدگردان ویستا با بازدهی 23.48 درصد در جایگاه دومین صندوق بازار به لحاظ بازدهی یک ساله است. پس از آن نیز لقب پربازده‌ترین صندوق‌ها به ترتیب نصیب "کامیاب آشنا"، "افرا نماد پایدار" و "مشترک آسمان امید" با بیشترین بازدهی در یک سال اخیر شده است.

در جدول زیر مقایسه بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت را در یک سال اخیر مشاهده می‌کنید:

مقایسه بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 • نوید کدال برای افزایش نرخ‌ها
 • سایه تورم بر «چفیبر»
 • شوک‌درمانی در اقتصاد ممنوع
 • بازتاب نبود برجام در بورس
 • فرصت‌‌های تکرارنشدنی توسعه زیست‌بوم نوآوری نیرو

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت ایران در حال حاضر

بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت ایران در حال حاضر رو میشناسی؟ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت چیست؟ صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت در واقع آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری هستند که سود تضمینی دارند و افراد حقیقی و حقوقی می توانند برای خرید آن ها اقدام کنند و جالب است بدانید که سیاست سوددهی صندوق ‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت معمولا پرداخت سود بصورت ۱ ماهه یا ۳ ماهه است و میتوان گفت که ریسک سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت بسیار پایین و سود آن تضمین شده است. لذا شناخت بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت که سود بیشتری را در زمان کمتری به سرمایه گذار بدهد، قطعا می تواند در روند سودآوری شما موثر باشد. بنابراین اگر دوست دارید که بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت در حال حاضر را بشناسید و بدانید که صندوق های سرمایه گذاری چند درصد سود میدهند این مطلب بهترین راهنمای رایگان شماست.

بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

این که صندوق سرمایه گذاری چیست را در مطالب قبلی بررسی کردیم و در این مطلب بیشتر قصد داریم صندوق سرمایه گذاری با سود ماهانه و دوره ای درآمد ثابت را مورد بررسی قرار دهیم. این نوع صندوق ‌ها معمولا ۹۰ درصد از دارایی ‌های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و دیگر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌ کنند. باقیمانده دارایی ‌های صندوق نیز به اختیار مدیر صندوق تا سقف ۱۰ درصد در بورس و صرف خرید سهام می‌ شود. یک صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مناسب برای افرادی است که ریسک پذیری پایینی دارند، به خاطر این که بیشتر سرمایه آن در دارایی ‌های با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است. همچنین اغلب صندوق ‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت یک حداقل سود تضمین شده دارند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

این صندوق‌ ها در دوره‌ های از پیش معین شده که به عنوان مثال ماهیانه یا ۳ ماه یکبار است، به سرمایه‌ گذاران خود سود می پردازد. امکان نقد شوندگی آنها نیز بالاست. یعنی شما به راحتی می ‌توانید واحد‌های صندوق خود را به پول نقد تبدیل کنید. همچنین بیشتر این صندوق ‌ها یک رکن به نام ضامن نقد شوندگی دارند. رکن صندوق عمدتا یک نهاد مالی معتبر است و ضامن نقدشوندگی صندوق به حساب می آید. این ضامن موجب آسودگی خاطر بیشتری برای سرمایه گذاران می ‌شود. در نهایت اینکه این صندوق ‌ها معمولا بازدهی بیشتری نسبت به بانک دارند، بنابراین برای افراد کم ریسک که پول خود را در بانک نگهداری می ‌کنند، گزینه جذابی برای سرمایه گذاری با ریسک پایین به حساب می آید.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت چیست؟

بسیاری از افراد به علت های گوناگونی مانند کمبود وقت، نداشتن اطلاعات کافی در مورد فرصت ‌های سرمایه گذاری موجود و مواردی از این دست، به تنها گزینه‌ ای که برای پس ‌انداز پول خود فکر می ‌کنند، بانک است، لذا فرصت کسب بازده ‌های بیشتر را از دست می ‌دهند. یکی از ابزارهایی که این فرصت را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌ دهد، صندوق ‌های سرمایه گذاری می باشد. این صندوق ‌ها برای افرادی که می خواهند به صورت غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری نمایند یا این که زمان و اطلاعات کافی برای سرمایه گذاری مستقیم را ندارند مناسب است. با این کار، سرمایه گذار امکان دستیابی به بازدهی‌ بالاتر از سود بانکی را کسب خواهد کرد. یک صندوق سرمایه گذاری، مجموعه ‌ای از سهام، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار است. می ‌توانید آن را به صورت شرکتی در نظر بگیرید که افراد گوناگون، پول‌ های خود را روی هم می‌ گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می ‌نمایند.

انواع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

 1. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با تضمین سود
 2. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با پیش بینی سود

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به نسبت سرمایه ای که جذب می کنند اوراق بهاداری به نام واحد سرمایه گذاری منتشر کرده و به نام سرمایه گذاران صادر می کنند. به بیانی دیگر واحد های سرمایه گذاری مثل سهام آن صندوق است که بیانگر میزان دارایی هر سرمایه گذار در آن صندوق می باشد. قیمت هر واحد سرمایه گذاری معمولا در زمان آغاز به کار یک صندوق ۱۰۰٫۰۰۰ تومان در نظر گرفته می شود.

دوره های پرداخت سود در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می تواند ۱، ۳، ۶ و ۱۲ ماهه باشد که با توجه به این موضوع، بهترین زمان ابطال صندوق سرمایه گذاری برای هر کدام از صندوق های مختلف، متفاوت است، برای مثال چنانچه دوره پرداخت سود یک صندوق ۳ ماهه باشد، در طول این مدت قیمت هر واحد سرمایه گذاری آن صندوق طبق عملکرد مدیر صندوق تغییر می کند و به فرض به ۱۰۵٫۰۰۰ تومان افزایش پیدا می کند. در سررسید ۳ ماه مبلغ ۵۰۰۰ تومان سود این دوره به عنوان سود نقدی به سرمایه گذار پرداخت شده و قیمت هر واحد سرمایه گذاری مجددا ۱۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد شد و این چرخه تا زمانی که آن صندوق در حال فعالیت می باشد ادامه دارد.

روش های کسب سود در صندوق سرمایه گذاری با سود ماهانه

پرداخت سود دوره ای : حائز اهمیت ترین مزیت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت رویه بهترین صندوق‌های درآمد ثابت پرداخت سود دوره ای در آنهاست. ساز و کار این صندوق ها به شکلی است که طبق مندرجات موجود در اساس نامه و امیدنامه سود حاصله از سرمایه گذاری ها به صورت ماهیانه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و یا یک ساله به سرمایه گذاران پرداخت می شود. در بعضی از صندوق های با درآمد ثابت در طول سال سود علی الحساب پرداخت می شود و سود نهایی سالانه در انتهای یک سال مالی به سرمایه گذاران پرداخته می شود.

رشد ارزش واحدهای سرمایه گذاری : در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سرمایه گذاران با توجه به توان مالی خود تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورد نظر را به قیمت روز خریداری می کنند. تعداد واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده به شرط عدم خرید واحدهای جدید یا فروش تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری به وسیله سرمایه گذار ثابت می باشد و ارزش یا قیمت آن واحدهای سرمایه گذاری است که افزایش یا کاهش می یابد و به سود یا زیان سرمایه گذاران منتهی می شود. چنانچه سرمایه گذاری قبل از موعد پرداخت سود دوره ای صندوق تصمیم به فروش واحدهای سرمایه گذاری خود داشته باشد به قیمت روز می تواند تمام یا تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری را به فروش رساند. قیمت روز طبق عملکرد مدیر صندوق می تواند بالاتر یا پایین تر از قیمت خرید باشد.

سود صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت چقدر است؟

این سوال جزو سوالات پرتکرار افرادی است که قصد سرمایه ‌گذاری در این صندوق ‌ها را دارند. برای این سوال نمی ‌توان یک پاسخ مشخص و ثابت در نظر گرفت، دلی آن نیز به عملکرد متفاوت صندوق ‌ها و در نهایت بازدهی متفاوت سود صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت است، با این وجود می‌ بهترین صندوق‌های درآمد ثابت توان چندین عامل تاثیرگذار در میزان موفقیت این صندوق ‌ها را ذکر کرد، از جمله :

وضعیت بازار سرمایه : این صندوق ‌ها قسمت کمی از دارایی‌ های خود را در بازار بورس سرمایه ‌گذاری می ‌کنند، لذا روند و شرایط این بازار نیز می‌ تواند بر عملکرد آنها موثر باشد.

نحوه و عملکرد مدیریت : مقایسه صندوق‌ بهترین صندوق‌های درآمد ثابت های سرمایه ‌گذاری درآمد ثابت یا دیگر صندوق ‌ها با یکدیگر، نشان می ‌دهد که نحوه مدیریت آنها تاثیر بسیاری در میزان سوددهی ‌آن ها دارد. بسیاری از این صندوق‌ ها وابسته به کارگزاری ‌های بورسی؛ شرکت ‌های سرمایه‌گذاری یا افراد تاثیرگذار در اکوسیستم بازار هستند.

سابقه و خوشنامی صندوق : صندوق‌ های درآمد ثابت بورسی از دهه ۸۰ در بازار سرمایه حضور دارند. بعضی از آن ها دارای سابقه بلندتر و خوشنام ‌تر هستند، لذا طبیعی است که سرمایه بیشتری به سمت خود جذب کرده و بازدهی بهتری داشته باشند.

قوانین و بخشنامه‌ ها : مقررات و بخشنامه ‌های صادره از جانب سازمان بورس یا دیگر نهادهای دولتی نیز می ‌تواند بهترین صندوق‌های درآمد ثابت بر عملکرد این صندوق ‌ها موثر باشد، برای مثال بعضی مواقع سازمان بورس میزان سرمایه ‌گذاری صندوق‌ های درآمد ثابت در بازار بورس را کاهش یا افزایش می‌ دهد و همین موضوع بر سودآوری آنها تاثیر خواهد گذاشت.

نکته مهم : با این حال در حال حاظر باید بدانید بازدهی صندوق‌ ها یک عدد یکسان و ثابت نیست، لذا شما باید به دنبال بهترین صندوق سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت باشید. در این راستا نیاز است که شما به عنوان سرمایه‌گذار، در درجه اول حتما مدیران، دست‌ اندرکاران صندوق، میزان سابقه و خوشنامی آن ها را از پیش بشناسید. در ادامه با استفاده از داده‌ ها و اطلاعات مربوطه، دست به مقایسه بزنید. به صورت کلی مقایسه صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری درآمد ثابت نشان می ‌دهد که سود سالیانه این صندوق ‌های از عددی بین ۸۰ درصد تا ۲۰ درصد در نوسان است. با این وجود بیشتر آن ها بازدهی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دارند.

حداقل سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت چقدر است؟

برای شروع بایستی با مفهوم واحد سرمایه‌ گذاری و یا یونیت که کوچک ترین جز سرمایه ‌گذاری در یک صندوق سرمایه ‌گذاری با درآمد ثابت است، آشنا شویم. هر واحد سرمایه ‌گذاری قابل خرید و فروش است و قابیت های مشابهی با سهام در شرکت ‌ها دارد. یعنی امکان دارد ارزش هر واحد سرمایه ‌گذاری در بازه‌ های گوناگون تغییر کند. به منظور استفاده از مزایای صندوق سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت باید حداقل یک واحد سرمایه ‌گذاری تهیه کرد. عمدتا قیمت هر واحد سرمایه ‌گذاری در صندوق‌ های با درآمد ثابت غیر قابل معامله در بورس حدود ۱۰۰ هزار تومان است.

ویژگی های بهترین صندوق های سرمایه گذاری

این که در کدام صندوق سرمایه گذاری کنیم با توجه به شرایط سرمایه گذاری و سوددهی هر صندوق و روحیات و انتظارات هر فرد از صندوق متفاوت است ولی به صورت کلی می توان گفت؛

 • نوع صندوق انتخابی با روحیات و میزان ریسک پذیری شما مطابقت داشته باشد.
 • برای اطمینان بیشتر می ‌توانیم صندوقی را انتخاب کنیم که دارای ضامن نقدشوندگی باشد.
 • اگر بدنبال دریافت سود ماهیانه هستیم، سعی کنیم صندوقی را انتخاب کنیم که پرداخت سود دوره‌ ای داشته باشد.
 • نوع صندوق و مقدار سرمایه گذاری، با توجه به بازه سرمایه گذاری شما کوتاه مدت یا بلند مدت و شرایط اقتصادی جامعه انتخاب شود.
 • برای انتخاب بهترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بورس ، صندوق ‌های مختلف را با یکدیگر و با بانک و شاخص بورس مقایسه کنیم.

پرسودترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

نکات مهم درباره صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

 • تمامی افراد بالای ۱۸ سال می ‌توانند برای سرمایه ‌گذاری در صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت صندوق اقدام نمایند و برای این کار می ‌توان به دفاتر صندوق سرمایه‌ گذاری مراجعه و واحد سرمایه‌ گذاری تهیه کرد. همچنین برخی از صندوق‌ های با درآمد ثابت امکان خرید و فروش واحدها بصورت آنلاین را برای افراد فراهم کرده‌ اند که از طریق سایت صندوق می ‌شود واحد سرمایه ‌گذاری خرید. پیشنهاد میشود برای اطلاع دقیق از شرایط سرمایه گذاری صندوق، نحوه محاسبه سود صندوق های سرمایه گذاری و … به سایت صندوق مراجعه کنید.
 • سرمایه‌ گذاری در صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری هم مثل صندوق ‌های بانکی، معاف از مالیات است.
 • امنیت صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت در بازار بی ‌ثبات امروزه اهمیت خاصی دارد که فرصت مناسبی را برای سرمایه ‌گذاران کم ‌ریسک مهیا کرده است.
 • به منظور سرمایه گذاری در این نوع صندوق ‌ها نیز به صورت مراجعه حضوری و درخواست صدور واحد صورت می پذیرد یا می‌ توان واحدهای آن را به صورت آنلاین در بورس خرید و فروش کرد.
 • در پاسخ به این سوال که مزایای صندوق های سرمایه گذاری چیست می توان گفت؛ ریسک کم، حفظ ارزش سرمایه در مقابل تورم و پرداخت سودی ثابت که معمولا بیشتر از سود پرداختی توسط بانک ‌ها است از مهم ترین مزایای سرمایه گذاری در بهترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت است.
 • به این منظور که این اوراق جذابیت لازم را نزد سرمایه گذاران داشته باشند معمولا نرخ سودی بالاتر از سپرده‌ های بانکی دارند و عموما دارای سودی ۳ الی ۴ درصد بالاتر از سپرده‌ های بانکی و از طرفی تضمین شده هستند و این موضوع موجب می شود تا بسیاری از سرمایه گذاران به این اوراق جذب شوند.
 • مزیت صندوق ‌های درآمد ثابت برای فعالین بورسی این است که در صورت خرید واحد های سرمایه گذاری صندوق قابل معامله در بورس، می توانید واحدهای این نوع صندوق‌ ها در بورس درست مانند یک سهم خرید و فروش کنید.
 • صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری با درآمد ثابت از نظر نقد شوندگی و از نظر بازدهی از سرمایه گذاری بانکی بالاتر است و می ‌توانیم در هر زمان که شرایط بهتر شد، با ابطال واحدها اقدام به سرمایه ‌گذاری در دیگر بازارها کنیم.
 • سرمایه گذاران می توانند به منظور اطلاع از نحوه عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارنامه صندوق در سال‌ های پیش و میزان بازدهی آن را مورد بررسی قرار دهند.
 • حداقل و حداکثر سپرده در این صندوق ‌ها با هم متفاوت است و مبلغی در نظر گرفته می ‌شود که هر صندوق تا آن حد می ‌تواند سرمایه جذب کند، ولی عمدتا حداقل سرمایه گذاری، خرید یک واحد به ارزش ۱۰۰ هزار تومان است.

پرسودترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

چنانچه قصد دارید بهترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را پیدا کنید، از بهترین صندوق های درآمد ثابت می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 1. صندوق مشترک اندیشه فردا باسابقه ‌ای ۷ ساله و بتای ۰٫۰۳ توانسته بیش از ۳۳۰ درصد بازدهی داشته باشد.
 2. صندوق مشترک صنعت و معدن با بیش از ۱۱ سال سابقه و بتای ۰٫۰۵ چیزی حدود ۳۸۵ درصد سودآوری داشته است.
 3. صندوق حکمت آشنا ایرانیان با داشتن ۱۰ سال سابقه و بتای ۰٫۰۱ چیزی بیش از ۳۴۰ درصد بازدهی از خود نشان داده است.

نتیجه گیری و کلام آخر

صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری با درآمد ثابت نوعی سرمایه‌ گذاری کم ریسک به حساب می اید که سودی بیشتر از سپرده‌ های بانکی دارد. افراد برای استفاده از مزایا این صندوق‌ ها می ‌توانند با مطالعه سابقه آن ‌ها در گذشته صندوق مورد نظر خود را انتخاب نمایند. آیا شما فرد ریسک پذیری نیستید؟ چنانچه این‌ گونه است سرمایه ‌گذاری در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت یکی از بهترین گزینه‌ ها برای شما می‌ باشد، ولی چنانچه شما فردی هستید که همیشه به دنبال ریسک و تجربه ‌های جدید میباشید، بهتر است با صندوق‌ های سرمایه گذاری سهامی آشنا بشوید.

یکی از حائز اهمیت ترین مزایای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت این است که نقد شوندگی آن ها بالاست و نکته قابل توجه این که اکثر این صندوق ها یک رکن به نام ضامن نقد شوندگی دارند که معمولا این نهاد یک نهاد مالی معتبر می باشد که این ضمانت موجود موجب می شود تا سرمایه گذاران با آرامش بیش تری سرمایه گذاری نمایند.

امیدوارم فهمیده باشید صندوق سرمایه گذاری چیست و بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت را چطور باید شناسایی و در آن سرمایه گذاری کرد.

تا به حال شده به مقایسه صندوق های سرمایه گذاری بپردازید تا بدانید کجا با سرمایه خود می توانید بیش ترین سود را در کمترین زمان ببرید؟ (حتما تجربیاتتون رو بنویسید تا دیگران هم استفاده کنند)

چگونه بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت را انتخاب کنیم؟

چگونه بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت را انتخاب کنیم؟

سرمایه گذاری با ابعاد مختلفی که دارد می‌تواند برای هر سلیقه و شخصیت سرمایه گذاری راهی برای تبدیل پس انداز به سرمایه پیشنهاد کند. زمینه‌های سرمایه گذاری متنوعی وجود دارد. از املاک و مستغلات گرفته تا بورس، اوراق قرضه و طلا و ارز همگی از زمینه‌های اصلی سرمایه گذاری هستند. اما برای ورود به هر کدام از این زمینه‌ها ابزار سرمایه گذاری متفاوتی وجود دارد که هر کدام از این ابزار دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. به عنوان مثال می‌توان به صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت به عنوان یکی از همین ابزارها اشاره کرد. در بهترین صندوق‌های درآمد ثابت ادامه به ویژگی‌های این صندوق خواهیم پرداخت و خواهیم فهمید که یک صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت با داشتن کدام ویژگی‌ها می‌تواند بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت باشد.

کم ریسک اما با بازدهی مناسب

بسیاری از افرادی که با پس انداز و یا به طور یک جا صاحب میزان پول قابل توجه‌ای می‌شوند بلافاصله آن را در حساب‌های بانکی قرار می‌دهند که البته این حساب‌ها شامل بازدهی‌های بسیار کم و ثابتی هستند و ناگفته نماند که خطراتی هم پول موجود در این حساب‌ها را تهدید می‌کنند که با انواع آن‌ها کمابیش آشنا هستیم. طبیعی است که بسیاری از افراد بنا بر شخصیت سرمایه گذاری ریسک گریزی که دارند مایل به سرمایه گذاری در زمینه‌های پر ریسک اما پر بازده‌ای مانند سهام نباشند. به همین دلیل به سراغ بانک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزار سرمایه گذاری کم ریسک و البته کم بازده می‌روند. اما کسانی هم هستند که با همین شخصیت سرمایه گذاری روحیه جستجوگری خوبی دارند و به دنبال جایگزین بهتری برای سرمایه گذاری می‌گردند. این جستجوگری باعث می‌شود که به سمت صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت گرایش پیدا کنند که بسیار گزینه مناسبی است؛ گزینه‌ای که در عین کم ریسک بودن به خاطر سبد متنوعی که دارد از بازدهی بسیار متفاوتی از بانک برخوردار است و البته که از امنیت بیش‌تری از بانک هم برخوردار است.

جایگاه امن در میان تلاطم بازارهای سرمایه

عده بسیاری از کسانی که به هزار امید و آرزو در سال‌های اخیر پا به عرصه سرمایه گذاری گذاشته‌اند حالا از شنیدن نام سرمایه گذاری دل خوشی ندارند. تمام اتفاقات تلخ به این دلیل بوده است که بسیاری از ما بدون داشتن دانش کافی و مشورت نکردن با متخصصین و مشاوران سرمایه گذاری وارد زمینه‌های سرمایه گذاری مستقیم مانند خرید و فروش مستقیم سهام از پرتفو شخصی شدیم. واقعیت این است که قبل از این که مشاور سرمایه گذاری به ما بگوید که اصلا باید وارد کدام بازار سرمایه گذاری شویم بنا بر شخصیت سرمایه گذاری ما خواهد گفت که کدام بازار برای ما مناسب‌تر است و بهتر است از کدام ابزار برای ورود به آن استفاده کنیم. بسیاری از ما ممکن است جز دسته افرادی باشیم که چندان تمایلی به ریسک کردن نداشته باشیم و ترجیح می‌دهیم در اوضاع آشفته بعضی بازارها در گوشه‌ای امن از جهان سرمایه گذاری با ریسک کم و بازدهی بالاتری از بانک به پرورش سرمایه خود بپردازیم. با نگاهی به بازدهی‌ها البته می‌توان به بهترین صندوق‌های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت که سبدی متشکل از اوراق قرضه و سپرده بانکی دارند دست پیدا کرد و به عنوان گزینه‌ای کم ریسک و با بازدهی مناسب در آن‌ها سرمایه گذاری کرد. اما بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت چه ویژگی‌هایی دارد؟

بزرگ‌ترین ویژگی که بهترین صندوق درآمد ثابت می‌تواند از آن خود کند امنیت و شفافیت است. اول این که امنیت در سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت به تنوع دارایی در سبد صندوق بستگی دارد. به عنوان مثال صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیان به عنوان یکی از پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت توانسته با متنوع سازی هوشمندانه در سبد خود با ترکیبی از اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی و مقدار کمی سهام دست‌چین و ارزنده بهترین گزینه کم ریسک و پر بازده را تشکیل دهد. جدا از انتخاب هوشمندانه دارایی در سبد، این صندوق سرمایه گذاری با استفاده از فضای اینترنت توانسته شفافیت مالی را برای سرمایه گذاران خود فراهم کند. صندوق درآمدثابت کیان با ارائه گزارش‌های روزانه از تغییرات در ارزش دارایی‌‎ها سرمایه گذاران خود را از هر تغییری آگاه می‌سازد.

بی شک می‌دانیم که حساب‌های بانکی نمی‌توانند ارائه سود روزشمار بدهند. این در حالی است که صندوق درآمد ثابت کیان این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم کرده تا بتوانند سود واحدهای سرمایه گذاری خود را به صورت روزشمار دریافت کنند. این صندوق از دسته صندوق‌های قابل معامله است و سرمایه گذاران می‌توانند در بهترین صندوق‌های درآمد ثابت ساعت اداری اقدام به فروش واحدهای سرمایه گذاری آن کنند. ممکن است تمام صندوق‌ها از یک دسته ویژگی‌های مشترک برخوردار باشند. اما ویژگی‌های خاصی که برشمردیم باعث تمایز صندوق درآمد ثابت کیان با باقی صندوق‌های درآمد ثابت شوند.

لیست بهترین صندوق های درآمد ثابت ETF تا پایان مهرماه 99

لیست صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت قابل معامله در بورس که طبق مدل 5 وجهی من، پیش بینی می شود که بهترین بازدهی را نسبت به ریسک در 3 ماه آینده خواهند داشت. این لیست به طور پیوسته مورد بررسی و قرارگرفته و صورت وضعیت عملکرد ماهانه این صندوق ها از سایت کدال کنترل خواهد شد و در کانال تلگرام به اطلاع شما خواهد رسید. قبل از خرید حتما "امیدنامه" و "اساسنامه" را از سایت صندوق ها مطالعه بفرمایید و نقاط مبهم خود را از مدیر و مسوولان صندوق بپرسید.

پیشنهاد می کنم برای کاهش دوباره ریسک, پول خود را حداقل بین 2 صندوق تقسیم کنید.

برای هر مبلغی می توانید اقدام به خرید ETF های معرفی شده بپردازید، اما دقت کنید موقع خرید قیمت کمتر یا نهایتا مساوی با NAV باشد.

صندوق های درآمد ثابت ETF

صندوق های ETF مثل سهم در بورس خرید و فروش می شوند و قدرت نقدشوندگی و نوسان بیشتری دارند. این لیست تا پایان مهر ماه معتبر است و بعد از آن دوباره لیست جدید بهترین صندوق ها در دوره 3 ماهه بعدی (معتبر تا پایان دی ماه) منتشر می شوند. امیدوارم که شاد و پرسود باشید. منتظر لیست های 3 ماهه بعدی صندوق های سرمایه گذاری سهام و همچنین درآمد ثابت باشید.

هشدار: این لیست صرفا بر مبنای تحلیل من هست و مسئولیت خرید و فروش و زیان احتمالی با خود فرد و نهاد ناظر (سازمان بورس ایران) است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.