سودآوری چیست و چرا اهمیت دارد؟


چیزی که برای یک تحلیلگر بنیادی مهم است، سود(EPS) آینده سهم است نه سود فعلی!

طرح توجیهی چیست؟

گزارشی که توجیه‌ پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی یا Feasibility Study Report نام دارد.


گزارشی که توجیه‌ پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی(معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Report) نام دارد. طرح توجیهی ابعاد مختلف یک پروژه از قبیل بازار، فنی و مالی را بررسی کرده و به سه قسمت تقسیم می‌شود. بخش‌های طرح توجیهی را می‌توان به صورت زیر شرح داد:

1- مطالعه بازار یا Market Study: که در آن ابعاد مختلف بازار محصولِ طرح توجیهی بررسی می‌شود. این ابعاد عبارتند از کمبود، بازار هدف، عرضه، تقاضا و

2- توجیه‌پذیری فنی یا Technical Feasibility : به منظور بررسی ابعاد فنی طرح توجیهی همچون فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزاتِ تولید و ساختار اجرائی طرح انجام میشود.

3- تجزیه و تحلیل مالی یا Financial Analysis: به منظور بررسی و آنالیز ابعاد مختلف مالی و سودآوری طرح توجیهی صورت می‌گیرد.

مطالعۀ امکان‌پذیری یا ایجاد طرح توجیهی نخستین گام هر طرحی است. این کار به‌منظور یافتن نقاط ضعف و قوت یک پروژۀ پیشنهادی یا یک تجارت موجود، تعیین منابع موردنیاز و چشم‌انداز موفقیت انجام می‌شود. به زبان ساده به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا طرح شما ارزش صرف وقت، تلاش و منابع مالی را دارد یا خیر.

گزارش طرح توجیهی

گزارشی که توجیه‌ پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی یا Feasibility Study Report نام دارد. این گزارش متشکل از سه بخش است که در زیر به هر یک از آنها می پردازیم:

مطالعه بازار در طرح توجیهی

مطالعات بازار

وجود محصولات و خدمات برای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف، ضرورت دارد. از طرفی نیز هدف از اجرای طرح توجیهی ارائه محصولات مطابق با میل مصرف‌کننده در بازارها است که باید بازارهای مصرفِ محصول، به دقت بررسی و آنالیز شوند و پس از آن، هدف مورد نظر باید مورد بررسی قرار بگیرد. برخی موارد در مطالعات بازار طرح توجیهی حائز اهمیت هستند که عبارتند از تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، تقاضا، صادرات و مصرف محصول مورد نظر طی سال‌های مختلف در کشور و نیز پیش‌بینی این موارد در آینده. به منظور پیش‌بینی تقاضا به ‌عنوان یک مولفه مهم در مطالعه بازار، موارد زیر اثرگذار می‌باشند:

- بررسی آمار و اطلاعات قابل دسترسی

- بررسی انواع محصولات که عبارتند از کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای

تماس با سپینود

روش‎ها‎ی مختلف پیش‌بینی تقاضای محصول در طرح توجیهی برای آینده

1- روش تداوم روند گذشته

اگر تصور کنید که روند تغییر پارامتر مورد نظر در آینده، به روند سال‌های قبل شباهت دارد، باید رشد متوسط سال‌های گذشته، جهت پیش‌بینی میزان پارامتر استفاده‎ شود. این روش به دلیل سهولت و راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضمن اینکه در برخی موارد، استنادِ سودآوری چیست و چرا اهمیت دارد؟ صرف به روند سال‌های قبل، گمراه کننده است. چرا که تغییرات و تحولات تکنولوژیکی، فرهنگی و سلیقه‌ای و تحولات جمعیتی در روند تغییر پارامتر تاثیرگذار می‌باشد.

2- روش مصرف سرانه

روش مصرف سرانه در طرح توجیهی با هدف پیش‌بینی تقاضای محصول در سال‌های آینده کاربرد دارد. در این روش می‌توان به راحتی متوسط نرخ رشد مصرف سرانه در سال‌های گذشته را برآورد کرد. پیش‌بینی تقاضا با توجه به متوسط نرخ رشد سرانه و نرخ رشد جمعیت صورت می‌گیرد.

3- روش ضریب مصرف

روش ضریب مصرف، پیش‌بینی تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای است که به منظور تولید سایر محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گونه‌ای که با در اختیار داشتن ضریب مصرف محصول و پیش‌بینی تولید یک کالا، می‌توان میزان تقاضای محصول مورد بررسی طرح توجیهی را پیش بینی کرد. روش ضریب مصرف که با تعیین ضریب مصرف محصول و پیش‌بینی تولید کالای مصرف‌کننده در سال‌های آینده همراه است، روش مناسبی برای افزایش راندمان شرکت‌ها به شمار می‌رود.

4- فرایند مارکو

در روش مارکو از نظرسنجی، برای کالاهای جدید یا نوع خاصی از کالاهای موجود که نیازمند بررسی رفتار مصرف‌کنندگان محصول طرح توجیهی اعم از افراد یا گروه‌های درآمدی و یا صنایع مصرف‌کننده محصول واسطه‌ای است، استفاده می شود. از طریق این روش می‌توان از پرسشنامه، مطالعه میدانی و یا مصاحبه و نظر‌سنجی پیرامون تقاضای کالا استفاده کرد.

رتبه الف از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

5- روش روند متغیر


روش روند متغیر با هدف روند تغییرات مصرف یک کالای معین برحسب مورد انجام می‌شود که در ارتباط با تغییر درآمد ملی می‌باشد و ممکن است هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده آن از قبیل سرمایه‌گذاری ملی، مصرف ملی، اعتبارات خاص برنامه‌ای و بودجه خانوار را بررسی کند. این روش به دلیل تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی و همچنین تحول الگوهای مصرفی ناشی از آنها، کاربرد دارد و در نگارش طرح توجیهی جهت بررسی ارتباط و مقایسه بین روند مصرف محصول، رابطه همبستگی را نشان می‌دهد. در یک تناسب ساده، میزان روند تغییرات مصرف کالا و روند تغییر فاکتورهای انتخابی در دوره گذشته مبرهن و واضح است. بنابراین میزان روند تغییرات مصرف کالا در آینده به راحتی قابل محاسبه است. نتیجه حاصل نیز برای پیش‌بینی میزان تقاضای محصول در آینده کاربرد دارد.


پس از مشخص شدن میزان عرضه محصول طرح توجیهی که برابر با تولید به اضافه واردات می‌باشد، بررسی آمار و ارقام مربوط به شرکت‌ها و یا جمعیت مصرف کننده محصول مورد نظر ضرورت پیدا می‌کند چرا که با مقایسه میزان عرضه و تقاضای محصول، می‌توان میزان بازار مصرف محصول تولیدی را مشخص‎ کرد و در صورتی که بازار داخل اشباع شده باشد، به معنای تعداد زیاد شرکت‎ها‎ی مشابه و یا عدم وجود بازار مصرف داخلی است. در صورتی که بازار با اشباع یا رقبای بین‌المللی متعدد روبرو شود، برای حل این مشکل می‌توان محصول باکیفیت بسیار بالا تولید و سپس آن را با قیمت پایین عرضه کرد. همچنین انجام فعالیت‎ها‎ی بازرگانی و تبلیغاتی نیز باید در سطح وسیعی انجام شود.

مطالعه فنی در طرح توجیهی

توجیه پذیری فنی


توجیه پذیری فنی طرح توجیهی نیز یکی دیگر از اصطلاحات رایج در این حوزه است. طرح امکان‌ سنجی از لحاظ امکان اجرای آن در بخش توجیه‌پذیری فنیِ گزارش توجیهی، مورد بررسی قرار می گیرد. در این امکان‌سنجی ابتدا بررسی‌های لازم در زمینه چگونگی اجرای طرح، با نام «فاز 1 طراحی انجام گرفته» ارائه می‌شود. طراحی فاز 1 اطلاعات کلی دارد و دربرگیرنده اطلاعات بسیار ریز از قبیل مشخصات زمین محل اجرای طرح، نحوه اجرای عملیات ساختمانی، دانش فنی پروژه، ظرفیت، دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای تولید، محوطه‌سازی و راه‌سازی، تأسیسات و سایر مواردی می‌باشد که در آن هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری مد نظر قرار می‌گیرد.


در این بخش از گزارش توجیهی، کلیه اطلاعات فنی اجرای طرح توجیهی، در مراحل احداث و بهره‌برداری کسب می‌شود و اطلاعات مربوط به هزینه‌های سرمایه‌گذاری که شامل هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری، هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و سرمایه در گردش است، به همراه مدارک مستند در بانک بررسی می‌شوند. هزینه‌های سالیانه تولید همچون هزینه‎ها‎یی که برای تأمین مواد اولیه، سوخت، نیروی انسانی، استهلاک، هزینه‌های تأمین مالی، هزینه‌های اداری و خدماتی، زمان‌بندی، نحوه اجرای طرح و . صرف می‌شوند نیز در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در واقع در مرحلۀ تجزیه‌وتحلیل مالی از یک طرح توجیهی سعی می‌شود به این سؤال پاسخ داده شود که "پروژه از منظر مالی چه وضعیتی خواهد داشت". گام‌هایی در این مرحله وجود دارد شامل موارد زیر هستند:

• آیا رویکردهای متفاوتی برای تولید محصول وجود دارد؟

• بررسی مجدد رویکردهای تکنولوژیکی

• بررسی تطابق اثرات جانبی هر روش با مسائل کشوری

• بررسی هزینه‌ای رویکردها

• انجام تحقیقات به‌منظور حصول اطمینان از امکان‌پذیری فنی

• انجام تحقیقات به‌منظور حصول اطمینان از امکان‌پذیری فنی

• انجام تجزیه‌وتحلیل فنی

• برآورد میزان موجودی موردنیاز

• جزئیات فرآیند تولید

• انتخاب تجهیزات و ابزار

• انتخاب تجهیزات و روش‌های حمل‌ونقل

• تخمین نیروی انسانی موردنیاز

• تعیین محل اجرای طرح

• طراحی سازمان تولید و تعیین چیدمان تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی

• تخمین هزینه‌های ناشی از تجزیه‌وتحلیل فنی

آنالیز مالی در طرح توجیهی

آنالیز مالی

طرح توجیهی با هدف کسب سود و منفعت اجرا می‌شود و به همین دلیل دست‌یابی به شاخص و معیار مناسب به منظور تعیین سوددهی و یا عدم سوددهی طرح‌ها بوده است که در طی سال‎ها‎ی گذشته، کارشناسان و اقتصاددانان بزرگ مجموعه‎ای از شاخص‌های مالی و اقتصادی را تعریف و استفاده کرده‌اند. آنالیز مالی در طرح امکان سنجی در گزارشات توجیهی نیز با هدف کسب شاخص‌های مالی و اقتصادی صورت می‌گیرد که نهایتا به تصمیم‌گیری صحیح‎ می‌انجامد.


یک نکته اساسی در تجزیه و تحلیل مالی، استفاده از هزینه‌های تولید، درآمد سالیانه پیش‌بینی شده برای طرح و سایر مبانی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری، مفروضات مورد نیاز برای انجام محاسبات، صورت گردش وجوه نقد، صورت حساب سود (زیان) و ترازنامه پیش‌بینی شده می‌باشد. برای آزمون مطلوبیت یک طرح‎ امکان سنجی، دو روش مناسب است که شباهت زیادی از نظر ابزارهای بکار گرفته شده برای انجام با یکدیگر دارند و البته در رویکرد و نگرش آنها تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. این دو روش عبارتند از:

1-تحلیل اقتصادی: ارزیابی اقتصادی با جریان‌های هزینه و فایده اجتماعی سر و کار دارد.

2-تحلیل مالی: ارزیابی مالی با جریان‌های هزینه و سود از دیدگاه سرمایه ‎گذار در ارتباط است.

مراحل آنالیز مالی عبارتند از:

• تعیین منابع موردنیاز طرح

• تهیه صورت درآمد

• تهیه صورت نقدینگی

• تحلیل سودآوری تجاری

• سنجش سودآوری سرمایه‌گذاری

در هر حال، در نتیجه تحلیل‌ها یا آزمون‌های اقتصادی نسبت به تحلیل مالی، بعد وسیع‌تری از هزینه‌ها و سود و منفعت در نظر گرفته می‌شود. به این معنا که در زمان سرمایه‌گذاری، توجه سرمایه‌گذار به سمت منفعت مالی و ثبات منفعت است اما جامعه یا دولت به هدف‎ها‎یی از قبیل افزایش درآمد ملی، اشتغالزایی، ریشه کنی فقر و فایده‎ ها‎ی معطوف به یک جامعه نظر دارد. در نتیجه این امر، اهداف دو آزمون نیز از یکدیگر متمایز می‌شود.

به همین دلیل در صورتی که هدف ارزیابی میزان سود طرح برای جامعه و از دیدگاه ملی و در سطح کلان مد نظر باشد، از قبیل طرح های ملی، روش ارزیابی اقتصادی استفاده می‌شود.

جهت سفارش نوشتن طرح توجیهی به زبان فارسی و زبان انگلیسی با موسسه سپینود شرق تماس حاصل فرمایید. برای تهیه طرح توجیهی جواز تاسیس نیز میتوانید با ما در تماس باشید.

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

آیا خرید ویلا در شمال سرامیه گذاری سود آوری است؟

به گزارش بازار، خرید ویلا در شمال یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. البته برای این‌که بتوانید با خرید ویلا در مناطق شمالی کشور به سودآوری برسید، باید به فاکتورهای مختلفی از جمله امکانات، موقعیت جغرافیایی، شهر و غیره توجه کنید. در واقع تصمیم‌گیری برای خرید خانه اغلب از روی ناچاری انجام می‌شود، در حالی که خرید ویلا در شمال در دل طبیعت بکر می‌تواند هیجان‌انگیز و سرگرم‌کننده باشد. این خرید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری نیاز به یک فرآیند فکری و رویکرد متفاوت دارد. در نهایت، این‌که آیا خرید ویلا به یک سرمایه‌‍گذاری خوب ختم می‌شود یا نه به عوامل زیادی بستگی دارد که با خواندن این مقاله خواهید آموخت.

آیا خرید ویلا در شمال سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؟

آیا خرید ویلا در شمال سرامیه گذاری سود آوری است؟

زندگی در شهرهای بزرگ به خاطر آلودگی هوا، مشکلات حمل و نقل، هزینه‌های بالای زندگی و موارد دیگر بسیار سخت شده است. بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند در شهرهای کوچک و خوش آب و هوا زندگی کنند. هم‌چنین برخی از افراد دوست دارند در تعطیلات تابستان یا عید نوروز سفری چند روزه به یکی از شهرهای زیبا با آب و هوای مناسب داشته باشند. خطه شمال یکی از مناطق خوش آب و هوا در ایران به شمار می‌رود که خرید ویلا در شمال می‌تواند بسیار سودآور باشد. منظور از سودآوری چیست؟ شما با خرید ویلا در شمال می‌توانید هر زمان که دوست داشتید به شمال سفر کرده و از آب و هوای خوب این منطقه سر سبز لذت ببرید. شما با داشتن یک خانه ویلایی لازم نیست در هر سفر، هزینه زیادی را بابت هتل پرداخت کنید. هم‌چنین می‌توانید ویلای خود را در طول سال به گردشگران و توریست ها اجاره داده و کسب درآمد کنید. مطمئن باشید خرید یک ویلای کوچک در یکی از روستاهای کم‌جمعیت هم برای شما سودآور خواهد بود.

نکات مهم برای داشتن یک سرمایه‌گذاری مطمئن در شمال کشور

برای داشتن یک سرمایه‌گذاری مطمئن در شمال حتما به وضعیت سند ویلا توجه کنید. اگر در مناطق روستایی شمال کشور قصد دارید یک ویلا خریداری کنید برای اینکه از قانونی بودن ساخت و ساز آن مطمئن شوید حتما به دهیاری یا شورای منطقه بروید و وضعیت سند ملک را بررسی کنید. هم‌چنین در زمان خرید ویلا در شمال امکانات آن از جمله نزدیک بودن به خیابان اصلی، جنگل، ساحل، مراکز خرید و غیره را در نظر بگیرید. اگر قصد فروش یا اجاره دادن ویلای خود را دارید، مطمئنا این امکانات، شما را در کسب سود بیشتر کمک می‌کند.

توجه به موقعیت مکانی در سرمایه‌گذاری در شمال

اگر به دنبال یک سرمایه‌گذاری خوب و سودآور هستید، توجه به موقعیت مکانی ویلا بسیار اهمیت دارد. برخی از افراد در زمان خرید ویلا در شمال فقط به فکر قیمت پایین ملک هستند و توجهی به موقعیت مکانی آن نمی‌کنند. این افراد معمولا اکثر وقت خود را در کنار دریا و ساحل می‌گذرانند و هدف آن‌ها از خرید ویلا فقط مکانی برای استراحت است. درحالی‌که اگر هوشمندانه‌تر به این موضوع نگاه کنید؛ متوجه می‌شوید که خرید ویلا در موقعیت مکانی خوب یک امتیاز محسوب می‌گردد. ممکن است در آینده به هر دلیلی قصد فروش ویلای خود را داشته باشید که در این شرایط مطمئن باشید باید مدت‌ها صبر کرده تا یک مشتری دست به نقد پیدا کنید. برای خرید ویلا در شمال پیشنهاد می‌کنیم از افراد باتجربه کمک بگیرید تا بتوانید بهترین ویلا را با هدف سرمایه‌گذاری بلند خریداری کنید.

آیا خرید ویلا در شمال سرامیه گذاری سود آوری است؟

تاثیر شهر در داشتن یک سرمایه‌گذاری عالی در شمال

برای داشتن یک سرمایه‌گذاری خوب در شمال علاوه‌بر امکانات ویلا، انتخاب شهر هم بسیار اهمیت دارد. برخی از شهرهای شمال به دلیل جاذبه‌های دیدنی، مورد توجه گردشگران بیشتری قرارمی‌گیرند. اگر قصد اجاره یا فروش ویلای خود را در آینده دارید، پیشنهاد می‌کنیم در انتخاب شهر بسیار دقت کنید. شهرهایی مثل محمود آباد، چمستان، نور و نوشهر از زیباترین شهرهای شمال هستند که بیشترین تقاضا را برای خرید ویلا دارند. خرید ویلا در چمستان بهترین راه برای سرمایه‌گذاری است. درواقع این منطقه علاوه‌بر زیبایی، به خاطر نزدیکی به جنگل و دریا مورد توجه سرمایه‌گذاران زیادی قرار گرفته است.

عوامل تاثیرگذار در افزایش ارزش سرمایه در شمال

همان‌طور که می‌دانید خرید ملک یکی از مطمئن‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری است. جالب است بدانید عوامل مختلفی موجب افزایش ارزش سرمایه در شمال می‌شوند. از عوامل تاثیرگذار در افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در شمال می‌توان به افتتاح اوتوبان تهران شمال، ایجاد بندرهای جدید، افتتاح راه آهن جنوب به شمال اشاره کرد. مطمئنا هرچقدر موقعیت شهرهای شمالی بهتر شود، گردشگران و توریست‌های بیشتری به این خطه سفر می‌کنند. هم‌چنین ایجاد جاذبه‌های گردشگری و تفریحی، رسیدگی به بندرهای شمال و غیره از جمله عوامل موثر در افزایش سرمایه‌گذاری در شمال محسوب می‌شوند.

خرید ویلا در شمال را به بنگاه های معتبر بسپارید

یکی از نکات مهم که در زمان خرید ویلا در شمال باید به آن توجه کنید این است که حتما معاملات خرید و فروش خود را در بنگاه‌های املاک معتبر انجام دهید. متاسفانه برخی از افراد به صورت توافقی قراردادی را با فروشنده تنظیم کرده و مبلغی را به طرف پرداخت می‌کنند. توجه داشته باشید این قراردادها معتبر نیستند و اگر بخواهید در آینده جهت گرفتن سند اقدام کنید باید حتما معامله شما در بنگاه معتبر ثبت شده باشد. به علاوه برخی از افراد برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها بدون مراجعه به بنگاه، اقدام به خرید و فروش ویلا می‌کنند. توجه داشته باشید که شما در انجام این نوع معاملات ممکن است متحمل ضرر و زیان‌هایی شوید که جبران‌پذیر نیستند. مثلا ممکن است سند ویلا مشکل داشته باشد ولی شما به خاطر نداشتن اطلاعات کافی متوجه آن نشوید و علی‌رغم پرداخت کل مبلغ نتوانید سند را به نام خودتان کنید.

آیا خرید ویلا در شمال سرامیه گذاری سود آوری است؟

بنگاه‌های معتبر قبل از انجام هر خرید و فروشی، سند را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل، این موضوع را به خریدار اطلاع می‌دهند. هم‌چنین یکی از مشکلاتی که ممکن است در زمان خرید و فروش ویلا در شمال با آن مواجه شوید، قلابی بودن سند یا وام دار بودن آن است. تصورش را کنید که بعد از خرید خانه ویلایی در شمال متوجه شوید که وام بسیار سنگینی روی آن وجود دارد که مجبور هستید آن را بپردازید. برای این‌‎که با چنین مشکلاتی در زمان خرید ویلا مواجه نشوید و بتوانید ویلای موردعلاقه‌تان را با قیمت مناسب در بهترین شهرهای شمال کشور خریداری کنید؛ پیشنهاد می‌کنیم از کارشناسان ویلای من مشاوره بگیرید. مشاورین املاک ویلای من با سالها تجربه می‌توانند بهترین ویلا در چمستان، نور، بابلسر و دیگر شهرهای شمالی کشور را با توجه به شرایط‌تان به شما پیشنهاد دهند.

کلام آخر

در این مقاله سعی کردیم به سوال شما« چرا خرید ویلا در شمال سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؟» پاسخ بدهیم. خرید ویلا در شمال علاوه‌بر مکانی برای گذراندن اوقات فراغت، یک روش عالی برای سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم جهت خرید و فروش ویلا در شمال حتما به بنگاه‌های معتبر مراجعه کرده تا در آینده با هیچ مشکلی مواجه نشوید. یکی از این بنگاههای معتبر، مشاورین املاک ویلای من است. ویلای من مشاوران بسیار باتجربه و ماهری در زمینه خرید و فروش ویلا در شمال و چمستان دارد. همچنین می توانید برای استعلام قیمت ویلاها به سایت (https://vilaye-man.com/) مراجعه کنید.

شماره تماس املاک ویلای من : ۴۵۵۹-۰۱۱

آدرس: مازندران، جاده آمل چمستان، نرسیده به شهر بند، مشاورین املاک ویلای من

استخراج بیت کوین و فرصت های سودآوری باقی مانده

استخراج بیت کوین | آکادمی آینده

دولت ها به چاپ بیشتر پول، تمایل دارند و این کار به طور معمول در دراز مدت باعث افزایش تورم در نظام پولی می‌شود ولی ساختار بیت کوین دقیقاً برعکس عمل می‌کند. بیت کوین علاوه بر اینکه می‌تواند به عنوان پول در مبادلات استفاده شود، همواره به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است و لقب «طلای دیجیتال» طی سال های اخیر به بیت کوین داده شده است. در سال ۲۰۱۰ هر واحد بیت کوین، کمتر از هزار تومان قیمت داشت. بعد از ۱۱ سال، این ارز دیجیتال در اوج خود به ۶۴۰۰۰ دلار هم رسیده است. کاهش مقدار استخراج BitCoin و تعداد محدود آن باعث می‌شود فشار تورم در این حوزه کاهش یابد. در این مقاله قصد داریم استخراج بیت کوین در ایران را بررسی کنیم. در پایان دوره‌ استخراج، ۲۱ میلیون بیت کوین در جهان وجود خواهد داشت. آیا تاکنون فکر کرده‌اید وقتی تمام این بیت کوین ‌ها استخراج شوند و هیچ بیت کوینی برای استخراج باقی نماند، چه خواهد شد؟ پس با ما همراه باشید.

سود استخراج BitCoin

استخراج بیت‌کوین با پردازش هش و با استفاده از کامپیوتر هایی برای محاسبه الگوریتم های پیچیده انجام می‌شود. در الگوریتم ها یک بلاک جدید از تراکنش ها ایجاد می‌شود و به بلاک چین اضافه می‌گردد. بلاک چین، تمام سوابق تراکنش ها را در خود ذخیره سازی می‌کند.

وقتی یک تراکنش‌ بیت کوین ارسال می‌شود وارد کل شبکه بیت کوین شده و سپس استخراج‌کنندگان آن را به بلاک‌ چین اضافه می‌کنند. همه تراکنش ها در یک بلاک جا نمی‌گیرند و اولویت تراکنش ها اهمیت دارد. از طرفی اگر استخراج صورت نگیرد، ممکن است کل شبکه بیت کوین از هم پاشیده شود.

سود استخراج کنندگان، به صورت پاداش بیت کوین انجام می‌شود. علاوه بر این، آنان کارمزد تراکنش هایی که تأیید می‌کنند‌ را هم به دست می‌آورند. هر شخصی که در شبکه بیت کوین ارسال کند، کارمزد آن را می‌پردازد و هر چقدر کارمزد بالاتری برای تراکنش پرداخت شود، سرعت تأیید آن تراکنش نیز بیشتر خواهد بود. هم اکنون ماینرها روزانه حدود ۹۰۰ بیت کوین استخراج می‌کنند، اما هر روز بین ۶۰ تا ۱۰۰ بیت کوین کارمزد تراکنش دریافت می‌کنند. کارمزد تراکنش در حال حاضر حدود ۶ درصد از درآمد یک ماینر را تشکیل می‌دهد، اما در سال ۲۱۴۰، معادل ۱۰۰ درصد درآمدشان از کارمزد خواهد بود.

سود استخراج بیتکوین | آکادمی آینده

سود استخراج بیتکوین | آکادمی آینده

چه تعداد بیت کوین وجود دارد؟

با حل‌کردن یک معادله رمز نگاری شده بیت کوین استخراج می‌شود. به طور متوسط هر ده دقیقه یک بلاک جدید ایجاد می‌شود. علاوه بر این، تعداد بیت کوین های استخراج شده در هر چهار سال، ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. اولین نصف شدن پاداش)هاوینگ بیت کوین( در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲ اتفاق افتاد. در راستای رسیدن به اهداف اولیه‌ بیت کوین و مطابق با مکانیسم طراحی آن و برای کنترل عرضه و تقاضا، پاداش ها نصف می‌شوند. تاریخ نصف شدن پاداش استخراج BitCoin از پیش برنامه ریزی شده و تا قبل از سال ۲۱۴۰ که ۲۰,۹۹۹,۹۹۹.۹۷۶۹ بیت کوین استخراج شود، ادامه دارد.

در سال ۲۰۱۲ مقدار جایزه برای همکاری در استخراج 25 عدد BitCoin سودآوری چیست و چرا اهمیت دارد؟ بود که در ۹ ژوئیه ۲۰۱۶ از ۲۵ بیت کوین به ۱۲٫۵ بیت کوین کاهش پیدا کرد و درنهایت در ۱۱ مه سال ۲۰۲۰ به ۶٫۲۵ بیت کوین رسید. به همین شکل سرعت ساخت بیت کوین ها به مرور کمتر می‌شود.

همچنین، تعدادی بیت کوین گم شده در چرخه تراکنشات بیت کوین وجود دارد. در اثر فراموشی رمز کیف یا انتقال به آدرس اشتباه و یا سایر عوامل این بیت کوین ها در شبکه جابجا نمی‌شوند. به همین خاطر در پایان استخراج آن، تعداد واقعی آن‌ها کمتر از ۲۱ میلیون خواهد بود.

در تصویر زیر، تعداد بیت کوین‌ استخراج شده و جایزه پاداش تا سال ۲۰۵۰ قابل مشاهده است.

3 4

تعداد بیت کوین‌ استخراج شده و جایزه پاداش تا سال ۲۰۵۰ | آکادمی آینده

برخی از کارشناسان، استخراج ۲۱ میلیون بیت کوین را امکان‌پذیر نمی‌دانند زیرا پروتکل بلاک چین بیت کوین طوری برنامه ریزی ‌شده است که فرآیند استخراج BitCoin را به مرور زمان سخت‌تر می‌کند. علاوه بر این، تعداد استخراج‌کنندگان افزوده می‌شود و پاداش استخراج برای هر بلاک، بعد از استخراج هر ۲۱۰ هزار بلاک، به نصف می‌رسد. با فرض اینکه پروتکل شبکه ثابت خواهد بود، استخراج آخرین بیت کوین ۱۱۸ سال بعد و در سال ۲۱۴۰ انجام خواهد شد.

استخراج بیت کوین در ایران

4 3

استخراج بیت کوین در ایران سودآوری چیست و چرا اهمیت دارد؟ | آکادمی آینده

در چند سال اخیر، استخراج BitCoin در ایران به عنوان یک صنعت پذیرفته شده و برای آن برق خاص در نظر گرفته شده است. استخراج‌کنندگان بیت کوین، ارز مجازی خود را به بانک مرکزی می‌فروشند. استخراج BitCoin برای ایران فرصتی ایجاد کرد و تأثیر تحریم ها کاهش یافت.

برای استخراج BitCoin باید رایانه ها در حل فرمول های پیچیده ریاضی با یکدیگر رقابت کنند در نهایت پس از حل این مسئله ها ارزهای مجازی یا دیجیتال به دست بیایند. مصرف برق این پروسه بسیار بالاست و برق آن با استفاده از سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود. در حال حاضر حدود ۵ درصد از کل استخراج BitCoin در جهان در ایران انجام می‌شود.

مراحل استخراج ارز دیجیتال | آکادمی آینده

مراحل استخراج BitCoin با ماینر | آکادمی آینده

برای استخراج BitCoin توصیه دارم مدت زمان زیادی را صرف آموزش و مطالعه کنید. اگر بتوانید اکثر آموزش های خود را به زبان انگلیسی و زبان اصلی ببیند، تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت. چون با یک بازار جهانی رو به رو هستیم و فهمیدن و آگاهی از زبان انگلیسی اهمیت زیادی دارد. روش ارتباط با بقیه افراد و استفاده از سایت های خارجی مهم است. دومین پیش نیاز داشتن اطلاعات کاربردی از سخت افزار ها، نحوه محاسبه میزان برق و انرژی است. در مرحله بعدی باید تجهیزات خریداری شده را یک هفته تست کنید. اگر نتیجه رضایت بخش بود استخراج را ادامه دهید.

آخرین استخراج بیت کوین

تاکنون استخراج ‌کنندگان تلاش کرده‌اند تا پیش از اتمام آخرین بیت کوین، سکه های بیشتری را به عنوان پاداش به دست آورند. اما زمانی خواهد رسید که هیچ جایزه‌ای وجود نخواهد داشت و در پایان استخراج BitCoin، ماینرها فقط و فقط از کارمزد تأیید معاملات سود می‌برند. معاملات بیت کوین بر اساس کارمزد مربوط به معاملات پردازش می‌شوند. هرچه کارمزد معاملات بیشتر باشد تأیید تراکنش با اولویت صورت می‌گیرد. این کارمزد بدون تورم است و عامل انگیزه فعالیت ماینر ها می‌باشد.

در این میان چندین نظریه وجود دارد. عده‌ای معتقدند ماینر های بیت کوین تنها گروهی هستند که بیشتر از دیگران از محدودیت استخراج BitCoin ضرر می‌بینند. کاهش کارمزد تأیید تراکنش ها، به مرور تأثیر قابل توجهی در کاهش تعداد استخراج کنندگان خواهد داشت. همچنین ممکن است اثرات مخرب زیادی روی شبکه داشته باشد.

بعضی افراد معتقدند چون بیت کوین پشتوانه‌ای ندارد و قانونی هم برای استفاده از آن ثبت نشده با پایان استخراج بیت کوین تقاضا کاهش می‌یابد و با توجه به عدم عرصه بیشتر به مرور از بین خواهد رفت. این دیدگاه به نظر می‌آید اشتباه باشد. چون پشتوانه زمانی لازم است که ارز استخراج شده تا ابد ادامه داشته باشد و دایما استخراج شود. برای بیت کوین حد و هدف و… تعیین شده یعنی زمانی پشتوانه داشته است و نیازی به حضور دائمی پشتوانه نیست. هم اکنون ارز هایی هستند که پشتوانه و قانون استفاده و … دارند اما کسی رغبت به خرید و یا نگهداری آن ارز ها را ندارد.

حتی ممکن است پروتکل استخراج BitCoin تغییر کند و سقف حداکثری 21 میلیون بیت کوین در جهان برداشته شود. اگر این اتفاق بیفتد، ارزش بیت کوین های استخراج شده‌، پایین خواهد آمد. لذا بعید است دارندگان بیت کوین ‌با تغییر پروتکل موافقت کنند.

عده‌ای می‌گویند چون تا رسیدن به استخراج آخرین بیت کوین، بیش از صد سال باقی مانده است و از طرفی ۱۴ سال از ساخت بیت کوین می‌گذرد، در این میان ممکن است اتفاقات زیادی رخ دهد و ممکن است قیمت سخت افزارها و تجهیزات مورد نیاز برای استخراج BitCoin کاهش یابد. و هزینه تمام شده برای ماینر ها هم کاهش یابد اما هیچ‌چیز قطعی نیست و ذهن های خلاق راه‌های جدیدتری پیدا خواهند کرد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

برای به دست آوردن بیت کوین نیازی نیست حتماً آن را استخراج کنید. شما می‌توانید تعداد بیت کوین مورد نظر خود را از صرافی های مطمئن بخرید. حدود صد سال آینده برای اینکه کارمزد تراکنش های بیت کوین برای استخراج کنندگان جذاب باشد و تشویق شوند به استخراج ادامه دهند، به احتمال زیاد قیمت بیت کوین افزایش یابد. با افزایش قیمت هر واحد بیت کوین هزینه تراکنش ها نیز افزایش خواهد یافت. مردم نیز تمایل بیشتر دارند که کارمزد بالاتری پرداخت کنند تا تراکنش‌هایشان به سرعت تأیید شود.

پس از پایان استخراج BitCoin، افرادی که ارزهای فیات را به صورت نقد نگهداری کرده‌اند، میزان سودآوری چیست و چرا اهمیت دارد؟ دارایی و قدرت خریدشان روز به ‌روز کاهش می‌یابد. بر اساس موارد گفته شده، استخراج BitCoin از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نیست. با خرید بیت کوین، سودآوری شما در طول زمان بیشتر خواهد بود. زیرا نیازی به پرداخت هزینه تأمین انرژی دستگاه استخراج و نگهداری از آن نخواهد بود.

با شرکت در دوره آموزش آموزش ارز دیجیتال در مشهد آکادمی آینده می‌توانید مباحث مرتبط با استخراج بیت کوین را به صورت صفر تا صد آموزش ببینید.

اگر شرایط شرکت در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد آکادمی آینده ندارید جای نگرانی نیست. می‌توانید از سراسر ایران در دوره غیرحضوری آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده که با همان کیفیت دوره حضوری برگزار می‌شود شرکت کنید.

سود عملیاتی و اهمیت آن در تحلیل بنیادی سهم

سود عملیاتی

سود عملیاتی چیست و چه اهمیتی در تحلیل بنیادی دارد؟ همان گونه که می‌دانید تحلیل بنیادی سهام یکی از روش های تحلیلی برای بررسی یک سهم می‌باشد که تحلیلگران بنیادی زیادی از این روش برای تحلیل سهم استفاده می‌کنند. یک معامله گر موفق الزاما یک تحلیلگر بنیادی نیست اما عدم توجه به بنیاد سهم در بازار بورس میتواند ریسک سرمایه گذاری شما را افزایش دهد. موضوعات مختلفی در تحلیل بنیادی سهم مورد بررسی قرار می‌گیرد که یکی از مهم ترین آن سود عملیاتی شرکت‌های بورسی است. در سودآوری چیست و چرا اهمیت دارد؟ این مقاله قصد داریم به معرفی این پارامتر و اهمیت آن در بررسی بنیادی یک سهم بپردازید. با ما همراه باشید.

سود عملیاتی چیست؟

هر شرکتی در یک زمینه خاص فعالیت میکند که موضوع فعالیت آن، هنگام تاسیس شرکت به وضوح در اساسنامه شرکت قید شده است. شرکت از این فعالیت ها که میتواند تولیدی، واسطه گری، سرمایه گذاری، خدماتی و غیره باشد، درامدی کسب میکند. اما طبیعتا هزینه هایی را نیز متحمل خواهد شد. این هزینه ها میتواند شامل حقوق کارمندان، هزینه های جانبی، مواد اولیه و غیره باشد. کلیه درآمدهایی که شرکت‌ها از طریق انجام فعالیت اصلی خود کسب نمایند، درآمدهای عملیاتی شرکت نامیده میشود. زمانی هزینه های جاری شرکت را از این درامد کم کنیم، سود عملیاتی شرکت بدست می آید. در واقع سود عملیاتی برابر است با درآمد عملیاتی شرکت منهای هزینه های شرکت. اما در اینجا توجه به مفهوم حاشیه سود نیز اهمیت دارد.

سود عملیاتی به ازای هر سهم پس از کسر مالیات

تا اینجا با سود عملیاتی شرکت‌ها آشنا شدیم. اگر سود عملیاتی شرکت را پس از کسر مالیت، بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم، سود عملیاتی به ازای هر سهم مشخص میشود. این سود با اصطلاح EPS یا همان سود سهم شناخته می‌شود. تمامی این مفاهیم را میتوان برای تعیین ارزیابی قیمت سهام یک شرکت مورد استفاده قرار داد. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

حاشیه سود چیست؟

حاشیه سود عملیاتی، (Operating Profit Margin) این نسبت از تقسیم سود عملیاتی به در آمد بدست می‌آید. این نسبت معیار قوی‌تری برای ارزیابی سودآوری و فروش است. با در نظر گرفتن سود شرکت قبل از کسر مالیات، حاشیه سود عملیاتی منعکس‌کننده موفقیت مدیریت شرکت در ایجاد سود از عملیات و فعالیت‌های جاری شرکت است. در واقع این پارامتر نشان دهنده این موضوع است که فعالیت شرکت توجیه اقتصادی دارد یا خیر و به طور کلی پارامتری است که میتوان شرکت‌های مختلف را به کمک آن با یکدیگر مقایسه کرد.

سود غیر عملیاتی چیست؟

معمولا در کنار سود عملیاتی، مفهوم سود غیر عملیاتی وجود دارد که در تحلیل بنیادی استفاده میشود. البته این پارامتر اهمیت کمتری برای سرمایه گذاران بورسی دارد. دلیل آن را در ادامه ذکر خواهیم کرد. سود غیرعملیاتی ناشی از فعالیت‌های غیرمرتبط با موضوع اصلی فعالیت شرکت است. معمولاً سود غیرعملیاتی مربوط به سود حاصل از فروش دارایی‌های غیرمنقول، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سهام، سود حاصل از اوراق مشارکت یا سپرده بانکی می‌باشد که ممکن است بخشی یا کلی از آن به صورت مستمر اتفاق نیافتد و تنها در یک زمان محقق شود. البته به این نکته توجه کنید که یک شرکت سرمایه گذاری، سود ناشی از سرمایه گذاری، سود عملیاتی محسوب میشود. این غیر مستمر بودن سود عملیاتی است که از اهمیت آن میکاهد. البته این به منظور بی اهمیت بودن آن نیست.

یک مثال برای سود غیر عملیاتی یک شرکت

در اینجا برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید یک شرکت ساختمانی که در زمینه ساخت و ساز ساختمان فعالیت میکند، بخشی از سرمایه خود را در سال‌های گذشته زمینی به بهای تمام شده 1 میلیارد تومان خریداری و در دفاتر شرکت بهای تمام شده تاریخی آن به همین عدد نیز ثبت‌ شده است. حال بعد از چندین سال زمین مذکور توسط شرکت به مبلغ 2 میلیارد تومان به‌ فروش می‌رسد، این سود 1 میلیارد تومانی همان سود غیرعملیاتی ناشی از فروش زمین است که در صورت‌های مالی سود و زیان در سر فصل درآمد‌های غیرعملیاتی و متفرقه ثبت می‌شود. نکته این است که این سود در سال بعد قرار نیست تکرار شود. از این رو نباید مانند سود عملیاتی در ارزش گذاری سهام شرکت محاسبه شود.

اهمیت سود عملیاتی در تحلیل بنیادی

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در تحلیل بنیادی سهام، سود عملیاتی جایگاه مهمی دارد. چرا که سود آوری حال و آینده شرکت رابطه مستقیمی با ارزش سهام یک شرکت دارد. همان طور که میدانید نسبت P/E یا همان قیمت بر سود سهم، پارامتر مهمی برای یک سهم به شمار می‌رود. اگر با مفهوم نسبت P/E آشنا نیستید پیشنهاد میکنم ابتدا مقاله نسبت P/E در بورس چیست و چگونه محاسبه می‌شود را مطالعه کنید.

همان گونه که ذکر شد، EPS سود هر سهم است که از تقسیم سود عملیاتی (پس از کسر مالیات) بر تعداد سهام شرکت بدست می‌آید. در نسبت P/E در واقع E همان EPS است. بنابراین افزایش سود عملیاتی شرکت به معنی کاهش نسبت P/E است که باعث می‌شود ارزش سهام بیشتر شود.

سود سهم EPS

چیزی که برای یک تحلیلگر بنیادی مهم است، سود(EPS) آینده سهم است نه سود فعلی!

مثالی برای تاثیر سود سهم بر قیمت سهم

اجازه بدهید کل مطلب بالا را با زبانی ساده بیان کنیم. فرض کنید یک شرکت (با EPS معادل 100 تومان) گزارش میدهد و اعلام میکند سود عملیاتی شرکت یک باره 200 تومان به ازای هر سهم شده است. فرض کنید نسبت P/E سهم پیش از این 8 بوده است. با سود جدید، این نسبت 4 خواهد شد. برای اینکه دوباره این نسبت به 8 برسد، طبیعتا قیمت سهم نیز باید به همان نسبت رشد کند. به عبارتی اگر قرار باشد نسبت P/E ثابت بمونه، قیمت نیز باید دو برابر شود. یعنی اگر قیمت سهم 800 بوده است (8=P/E=800/100) حال باید قیمت سهم به 1600 تومان برسد (P/E=1600/200=8). بنابراین می‌بینیم سود عملیاتی یک شرکت میتواند تا چه حد اهمیت داشته باشد. حال این مسئله را برای سود غیر عملیاتی بررسی میکنیم.

تاثیر سود غیر عملیاتی بر قیمت سهم

حال دوباره مثال بالا را در نظر بگیرید با این تفاوت که فرض کنید سود عملیاتی شرکت تغییری نکرده است ولی شرکت توانسته است 100 تومان سود غیر عملیاتی به ازای هر سهم بسازد. خوب در این صورت تغییری در نسبت P/E حاصل نمیشود زیرا که E تغییری نکرده است. حال چگونه باید این سود عملیاتی خودش را در قیمت سهم نشان دهد؟ خیلی ساده است. باید این سود را به قیمت فعلی سهم اضافه کرد تا ارزش سهم مشخص شود. بنابراین در مثال بالا که قیمت سهم 800 تومان بوده، با خبر سود غیر عملیاتی 100 تومانی، قیمت سهم باید 900 تومان شود. این جاست که تفاوت اهمیت سود عملیاتی و غیر عملیاتی در تحلیل بنیادی مشخص می‌شود.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی سود عملیاتی و اهمیت ان در تحلیل بنیادی پرداختیم. همان طور که دیدیم سود عملیاتی رابطه مستقیمی با ارزش گذاری سهام شرکت دارد. همچنین سود غیر عملیاتی را بررسی کردیم و آن را با سود عملیاتی و تاثیر آن بر قیمت سهم مقایسه کردیم.

در مثال بالا دیدیم که افزایش 100 تومانی سود عملیاتی، قیمت سهم را به دو برابر قیمت قبلی، ارزش گذاری کرد اما 100 تومان سود غیر عملیاتی تنها میتواند 100 تومان به ارزش سهم بیافزاید.

چیزی که باید بدانید، سود عملیاتی آینده شرکت اهمیت دارد نه سود عملیاتی فعلی! در واقع این مسئله ای است که یک تحلیلگر بنیادی باید بتواند با بررسی برآورد هزینه ها و نرخ فروش، شرایط اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر، سود سازی شرکت را در آینده تخمین بزند. قیمت سهام بورسی شرکت‌ها آینه‌ای از آینده اقتصادی آنها است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

صورت سود و زیان تلفیقی چیست؟

تمامی حسابداران باید اطلاعات کاملی درباره سود و زیان خالص، صورت‌های مالی و همچنین انواع گزارش مالی تخصص داشته باشند؛ اما گاهی یک واحد تجاری دارای شرکت‌های تابعه و فرعی متعدد است. در این شرایط حسابدار باید در خصوص سود تلفیقی، زیان تلفیقی، صورت‌های مالی و گزارشات تلفیقی نیز اطلاعات داشته باشد. حسابداران که در مجموعه‌های بزرگ فعالیت می‌کنند، باید قادر به بررسی و ارائه صورت مالی تلفیقی باشند. در این مقاله قصد داریم تا شما را با سود و زیان تلفیقی و انواع صورت‌های مالی آن آشنا کنیم. در ادامه با آموزشگاه حسابداری پکت همراه باشید.

سود تلفیقی، عمدتا برای شرکت‌های مادر و شرکت‌های تابعه خود، گزارش می‌شود

سود تلفیقی، عمدتا برای شرکت‌های مادر و شرکت‌های تابعه خود، گزارش می‌شود

صورت مالی تلفیقی و سود تلفیقی چیست؟

اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که سود تلفیقی و صورت مالی تلفیقی چیست؟ به ترکیب درآمدها و هزینه‌های اصلی و فرعی شرکت و مقایسه آن‌ها، در صورتی که شرکت به سوددهی رسیده باشد، به سود حاصل از آن، سود تلفیقی گفته می‌شود. در صورتی که از تلفیق و مقایسه سود کل و هزینه‌های اصلی و فرعی، شرکت به ضرر رسیده باشد، به آن زیان تلفیقی گفته می‌شود. یکی از راه‌هایی که شرکت می‌تواند به سودآوری کامل دست پیدا کند، خرید و فروش سهام دیگر شرکت‌ها است. در شرایطی که شرکت سود خالص هر سهم را با سود حاصل از سهام دیگر شرکت خریدا شده اعلام کند، به سود حاصله سود تلفیقی گفته می‌شود.

حال این سؤال پیش می‌آید که زیان و سود تلفیقی چیست؟ از ترکیب سود یا زیان شرکت، بعد کسر تعدیلات همانند معاملات درون گروهی، سود و زیان تلفیقی به وجود می‌آید. فقط به یاد داشته باشید که برای محاسبه سود تلفیقی، در صورتی که انجام معامله‌ها بین شرکت تابعه یک گروه به دلیل اینکه خالص دارایی گروه را تغییر نمی‌دهد، درآمد و هزینه به وجود آمده از این معاملات را حذف می‌کنند.

حال به بخش دوم سؤال می‌رسیم و آن هم تعریف صورت مالی تلفیقی است. زمانی که بدهی، دارائی، درآمد، حقوق صاحبان سهام، هزینه و همچنین جریان نقدی یک شرکت مادر و شرکت‌های فرعی آن را تحت یک صورت مالی اقتصادی ارائه کنیم، یک صورت مالی تلفیقی خواهیم داشت. در اصل می‌توان گفت که صورت مالی تلفیقی، صورت مالی یک گروه از شرکتی است که آن گروه را به‌عنوان شخصیت اقتصادی واحد در نظر می‌گییرند. شرکت مادر نیز برای اینکه در خصوص رفاه مالی شرکت مادر و شرکت‌های تابعه خود گزارش دهد، بر اساس اصول حسابداری عمومی پذیرفته‌شده، باید صورت مالی تلفیقی خود را ارائه دهد. بر اساس استاندارد حسابداری شماره 18، صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه یا همان واحدهای تجارتی، باید همراه صورت مالی تلفیقی ارائه شوند.

اهمیت بررسی صورت سود و زیان تلفیقی

حال این سؤال مطرح می‌شود که اهمیت بررسی صورت سود و زیان تلفیقی چیست؟ اصلاً چرا باید صورت‌های سود و زیان تلفیقی را ایجاد کرد؟ صورت مالی تلفیقی اطلاعات کلی و جامعی در خصوص عملکرد واحد تجاری تلفیقی ارائه می‌دهند. به همین خاطر صورت مالی برای استفاده‌کنندگان درون و برون سازمانی اهمیت بسیاری دارند. به‌صورت کلی می‌توان گفت که صورت مالی تلفیقی تریب اطلاعات صورت مالی اصلی و صورت مالی فرعی را نشان می‌دهند و نمای کاملی از وضعیت کلی مالی شرکت مادر و شرکت‌های فرعی آن هستند.

با کمک این صورت‌های مالی می‌توانید هماهنگی فرایند تولید و ساخت محصولات را انجام دهند. بهره‌وری شرکت و مدیریت بهتر داشت و هزینه‌های ثابت و فعالیت‌های تکراری را حذف کرد. این صورت‌های مالی به افزایش امنیت در تجارت و کاهش خطرات در محیط تجاری نیز کمک می‌کنند. با کمک صورت‌های سود و زیان تلفیقی می‌توان به‌سرعت دستیابی به منابع مالی مورد نیاز و به کارگیری وجوه مازاد نیز کمک کرد. در نهایت تهیه این صورت‌های مالی به استفاده از امتیازات قانونی، مالیاتی و غیره نیز کمک می‌کنند.

صورت سود تلفیقی در بورس نیز اهمیت بسیاری دارد. تحلیل‌گران بنیادی برای فعالیت در بورس باید در خصوص مفاهیم کلی سود تلفیقی اطلاعات داشته باشند. تحلیل‌گران حرفه‌ای معمولاً پیش از آنکه گزارش مالی شرکت را روی سایت قرار بگیرد، پیش‌بینی می‌کنند. با کمک این صورت‌های تلفیقی، می‌توانند پیش‌بینی بسیار دقیق‌تری داشته باشند و جلوی ضرر و زیان‌های احتمالی را بگیرند.

بیشتر بخوانید: صورت سود و زیان چیست؟

مشمولان ارائه گزارش تلفیقی

حال سؤال بعدی این است که کدام شرکت‌ها باید گزارشات تلفیقی یا همان سود تلفیقی را ارائه دهند؟ زمانی که یک واحد تجاری اصلی، چند واحد تجاری فرعی را تحت کنترل خود داشته باشد، صورت مالی واحد تجاری اصلی قادر نیست تا وضعیت مالی واحد تجاری اصلی را به‌صورت کامل نشان دهد. در این شرایط آن واحد تجاری نیاز به ارائه صورت مالی تلفیقی خواهد داشت.

بر اساس استاندارد حسابداری شماره 18، زمانی که یک شرکت بیش از 50% سهام شرکت دیگری را خریداری نماید، شرکت خریدار برای شفافیت مالی بیشتر، ملزم به ارائه صورت مالی تلفیقی خواهد بود. همچنین بر اساس استاندارد نام برده، در صورتی که بیش از 90% سهام یک واحد تجاری را یک شرکت سودآوری چیست و چرا اهمیت دارد؟ به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم خریداری کند، آن شرکت باید صورت مالی خود را به‌صورت صورت مالی تلفیقی ارائه دهد. این صورت مالی شامل سود تلفیقی و زیان تلفیقی خواهد بود.

تهیه صورت گزارش سود تلفیقی، بر عهده کیست؟

تهیه صورت گزارش سود تلفیقی، بر عهده کیست؟

چه کسی گزارش تلفیقی مالی را تهیه می‌کند؟

خب حالا که به‌صورت کامل با مفاهیمی همانند سود تلفیقی، صورت تلفیقی و زیان تلفیقی آشنا شدید، باید بدانید که چه کسی مسئولیت تهیه سودآوری چیست و چرا اهمیت دارد؟ گزارش تلفیقی را دارد. فرض کنیم که یک شرکت مادر برای تکمیل و توسعه فرآیند کسب‌و‌کار خود، اقدام به خرید شرکت‌های کوچک و فرعی مختلف کرده است. این شرکت فرعی فعالیت مستقل خود را دارد و با این فعالیت مستقل، به سودآوری شرکت مادر کمک می‌کند. هر شرکت فرعی در پایان دوره مالی، باید صورت مالی خود را به شرکت مادر ارائه دهد. این گزارش توسط حسابداران شرکت فرعی تهیه شده و به شرکت اصلی ارائه می‌شوند. بعد از اینکه شرکت مادر تمامی گزارش‌های مالی را جمع‌آوری کرد، حسابداران شرکت اصلی ملزم به تهیه صورت مالی تلفیقی هستند.

گزارشات تلفیقی چیست؟

گرفتن چند حساب و ترکیب اطلاعات مختلف به‌صورت واحد را تلفیق می‌گوییم. در آموزش حسابداری و علم مالی، در صورتی که بخواهیم آگاهی دقیقی از وضعیت مالی شرکت و اصلی و شرکت‌های تابعه آن داشته باشید، باید گزارشات تلفیقی تهیه کنیم. گزارشات تلفیقی از روی صورت‌های مالی تلفیقی به وجود می‌آیند. قانون کلی تلفیق به این شکل است که صورت مالی شرکت‌ اصلی و شرکت‌های تابعه با یکدیگر تجمیع می‌شوند تا صورت مالی تلفیقی به وجود بیاید. در اصل گزارشات تلفیقی شامل تمامی اطلاعات مالی مورد نیاز شرکت مادر و تمامی شرکت‌های تابعه و فرعی هستند.

در نهایت به زبان ساده می‌توان گفت که وقتی یک شرکت دارای شرکت‌های سودآوری چیست و چرا اهمیت دارد؟ تابعه دیگری است که برای او سودآوری می‌کنند، باید گزارشات مالی خود را به‌صورت گزارشات تلفیقی و صورت‌های مالی تلفیقی ارائه دهند. این صورت‌های مالی می‌توانند شامل انواع سود تلفیقی و زیان تلفیقی باشند. این گزارشات به شفافیت مالی یک واحد تجاری بزرگ که شامل بخش‌های مختلف می‌شود کمک می‌کنند. حسابدارانی که در شرکت‌های مادر فعالیت دارند، باید در خصوص تهیه این گزارشات و صورت‌های مالی تلفیقی تخصص داشته باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.