نمونه هایی از متغیرهای باینری


ابزار radare2

آموزش زبان برنامه نویسی سی

هدف از برنامه نویسی ورود داده ها به کامپیوتر ، پردازش داده ها و استخراج نتایج است . لذا داده ها نقش مهمی را در برنامه ایفا امی کنند . یکی از جنبه های زبان های برنامه سازی که باید دقیقاٌ مورد بررسی قرار گیرد ، انواع داده هایی است که آن زبان با آن ها سرو کار دارد. (انواع داده ای کلید مهمی برای کاهش حجم برنامه یکپارچه سازی اطلاعات و ارتقاع خوانایی (و بسیار مزایای دیگر) در ساختمان یک برنامه هستند). در زبان C و همچنین ++C پنج نوع داده ای هسته وجود دارند که عبارتند از :

Character : معمولاٌ برای نگهداری کد ASCI کلید ها استفاده می شوند که 8 بیت حافظه ظرفیت دارند.

Integer : برای نگهداری اعداد معمولاٌ کوتاه استفاده می شوند و 2 بایت ظرفیت دارند.

Float و Double : برای نگهداری اعداد اعشار و واقعی از این نوع داده ای استفاده می شود.

Void : این نوع دارای سه کاربرد متفاوت است : 1- برای تعریف توابعی که مقدار برنمی گرداند

2- برای تعرف پارامترهای تابعی که مقداری نمیگرد. 3- برای ایجاد اشاره گرهای عمومی

(این کاربرد ها در فصل های بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت)

توچه : در استاندارد بعدی زبان C یعنی نسخه ANSI/ISO C99 سه نوع داده ای دیگر اضافه شدند،( البته این استاندارد توسط معدود کامپایلرهایی پشتیبانی میشوند) این سه نوع عبارتند از : Bool و Complex و Imaginary که جزو زبان C محسوب نمی شوند.

قواعد صرفی و نحوی در زبان C

موارد نمونه هایی از متغیرهای باینری دستوری که در زبان C و ++C باید رعایت شوتد :

1- این زبان نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس است و استفاده از توابع و اعلان ها همگی با حروف کوچک صورت میگیرند .

2- هر دستور عمل باید به ; خاتمه یابد.

3- هر دستور می تواند تا چند خط ادامه داشته باشد (همچنین ممکن است در یک خط چند دستوالعمل نمونه هایی از متغیرهای باینری وجود داشته باشد، بهتر است دستورات در خطوط جداگانه باشد تا خوانایی برنامه را آسانتر کند)

4- حداکثر طول یک دستور العمل 255 کاراکتر میباشد.

5- توضیحات میتوانند با دوقالب صورت گیرند.

/* توضیحات */ : برای مواردی کاربرد دارد که میخواهیم چند خط در مورد دستور العمل توضیح دهیم

توضیحات // : برای درج توضیح برای یک خط مورد استفاده قرار می گیرد.

به مثال های زیر توجه کنید :

// This is an example for shown a comment

/* This is an example for shown a comment

This is an example for shown a comment

This is an example for shown a comment */

در مواردی که ما نیاز داریم که برای یک متغییر تابع و .. نامی برگزینیم باید به نکاتی توچه کنیم . زبان C دارای دو نوع تخصیص نام است ، تعریف نام به صورت داخلی و خارجی . نامگذاری به صورت خارجی زمانی کابرد دارد که بخواهیم با فرایند خارجی ارتباط برقرار کنیم.مانند مواردی همچون : متغیر های سراسری (global) توابع سراسری و اسامی که در کل کد ما نحصراٌ برای یکی از این انواع استفاده میشوند. اگر نامی که ما تعریف میکنیم برای ارتباطات خارجی مورد استفاده قرار نگیرند ، پس حتما این نام ها به صورت داخلی تعریف شده اند مانند مقادیری که برای نام متغیر ها در توابع محلی استفاده میشود. نام متغیر ها می تواند با هر طولی باشد ولی در متغیر های داخلی 31 کاراکتر اول و در متغیر های سراسری 6 کاراکتر اول برای نام کاراکتر در نظر گرفته میشوند. کاراتر های مجاز در تعریف نام به این صورت هستند :

در تعریف نام متغیر و توابع میتوان ار حروف a تا z و یا A تا Z استفاده کرد ، استفاده از اعداد نیز در نام آن مجاز است به شرطی که در شروع نام مورد استفاده قرار نگیرد .

از میان کاراکتر های خاص فقط کاراکتر ( _ ) میتواند جزئی از نام ، حتی حرف شروع نام باشد ، به جدول زیر توجه کنید :

اسامی مجاز اسامی غیرمجاز
count2
test_32
sum
Ali_
1test
high!tree
grade.1
pcx.

اصلاح کننده ها

بجزء نوع داده ای void ، بقیه انواع داده ای پایه ای میتوانند از اصلاح کننده ها برای ایجاد تغییرات مختلف در بازه قابل قبول خود استفاده کنند. در مواقع مورد نیاز یک اصلاح کننده می تواند به شما کمک کند تا انواع داده ای را بر طبق نیاز اصلاح کنید. انواع اصلاح کننده ها در زیر قابل رویت هستند :

(چگونگی و تأثیر استفاده از اصلاح کننده ها را در جدول میتوانید مشاهده کنید)

signed

unsigned

long

short

اصلاح کنندهای long ، unsigned ، signed و short می توانند بر روی نوع داده ای integer (عددی) اعمال شوند ، و اصلاح کننده های signed و unsigned هم میتوانند برروی نوع داده ای کاراکتری اعمال شوند. همچنین اصلاح کننده long میتواند برروی نوع داده ای double (یک نوع اعشاری) اعمال شود.

استفاده از اصلاح کننده signed در انواع داده ای کاراکتری و عددی بیشتر جنبه نمایشی دارد ، زیرا signed بازه پیشفرض این دو است (بیشتر در مواردی کاربرد دارد که بخواهیم تماییز متغیر ها را معلوم کنیم) .

تفاوت بین signed و unsigned در تفسیر بیت بالای (بیت آخر) نوع داده ای نهفته است. اگر یک مقدار علامت دار (مثبت با منفی) مشخص شود . کامپایلر علامت را برای بیت آخر (که بیت علامت نام دارد) به صورت 0 یا 1 (مثبت یا منفی) در تبدیل کد استفاده می کند. منظور این است که اگر عدد مثبت باشد بیت آخر 0 و اگر منفی باشد 1 می باشد.

( درک مطلب سخت است امّا با مشاهده مثال ها میتوانید به راحتی مسئله را متوجه شوید) :

127 in binary is 0000000 0111111

-127 in binary is 1 000000 0111111

(نحوه ذخیره سازی عدد 127 و 127- در نوع داده ای عددی با اتخاذ بیت علامت)

لطفاٌ توجه شود که تقریباٌ در تمامی رایانه ها استفاده از محاسبه مکمل 2 برای ذخیره و نمایش اعداد منفی استفاده میشود برخلاف مثال ساده بالا ، با این حال برای نمایش عدد به این ترتیب مراحل صورت میگیرد (دلیل استفاده از مکمل 2 این است که ذخیره سازی (مکمل 2 ) :

1- ابتدا بیت علامت (منفی) نمونه هایی از متغیرهای باینری که 1 است جدا می شود. 0111111 000000

2- تمام بیت ها معکوس میشوند (1 به 0 و بلعکس تغییر میکند). 100000 111111

3-عدد 1 را با عدد دودویی جمع میشود. 1000001 111111

4- بیت علامت به انتها اضافه میشود. 1000001 1111111

این بحث خارج از درس ماست ولی بهتر است ذکر شود ، برای ذخیره سازی اعداد 3 روش وجود دارد :

1- روش بیت علامت ، در ابتدا یک مثال ساده از این روش آوردیم

2- روش مکمل 1 ، در این روش تمامی بیت های کد معکوس میشوند مانند مرحله دوم روش بالا.

3- روش مکمل 2 ، در روش بیت علامت و مکمل 1 ، در ذخیره سازی عدد صفر علامت آن نیز لحلظ میشود که یک مشکل محسوب میشود ولی در روش مکمل 2 این مشکل برطرف میشود. مکمل 2 علاوه براین ویژگی های دیگری نیز دارد که سبب انتخاب آن به عنوان قالب استاندارد برای ذخیره سازی اعداد در تمامی انواع کامپیوتر شده است.

گفتیم که برای اعداد در حالت علامت دار و نوع اصلاح کننده signed به چه صورت است ، میرسیم به اصلاح کننده unsigned ، هر گاه بخواهیم فقط اعداد مثبت را مورد اتفاده قرار بدهیم اصلاح کننده signed فقط میتواند نیمی از بازه ی خود را در اختیار برنامه قرار دهد ولی راه دیگری را برگزینیم و آن استفاده از اصلاح کننده unsigned استفاده کنیم ، نکته جالب درمورد این اصلاح کننده این است که از روش های مکمل و بیت علامت دیگر استفاده نمیشود ، به مثال زیر توجه کنید :

(1111111 1111111)2

In signed int 0000000 0000001

درنتیجه در قالب signed عدد با اتخاذ مکمل 2 به عدد (1-) تبدیل می شود.

In unsigned int 11111111 1111111

امّا در قالب unsigned قضیه کاملاٌ متفاوت است و عدد 65،535 ذخیره میشود.

در زیر به بررسی جدول انواع داده ها و چگونگی استفاده از اصلاح کننده ها و تأثیر آنها میپردازیم :

نکته : نوع داده ای عدد صحیح (int) در اغلب موارد 16 بیتی (2 بایتی) تعریف میشود ولی ممکن است که در بعضی کامپایلر ها این نوع داده ای به صورت 32 بیتی (4 بایتی) تعریف شده باشد.

اعلان متغیر ها و انواع دسترسی

C\C++ h برای کنترل متغییر ها دو نوع روش دسترسی فراهم کرده که میتوان مشخص کرد که کدام متغیر تغییر خواهد کرد و کدامیک ثابت می ماند. این اصلاح کننده ها const و volatile نامیده میشوند. متغیر هایی که با عبارت const تعریف میشوند ، به صورت ثابت تا پایان برنامه تغییر نخواهند کرد.

این تعریف یک ثابت با نام a ایجاد می کند ، که در عبارات و مقدار دهی ها قابل تغییر نیست . یک ثابت همواره مقدار خود را در ابتدای تعریف دریافت میکند در این صورت همانند بالا یک ثابت کاذب ساخته خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید :

صرف نظر از مقدار دهی اولیه ، مقدار هیچ یک از متغیر هایی که با const تعریف میشوند نمی توانند در برنامه شما تغییر کنند ، اصلاح کننده volatile به کامپایلر اعلام میکند که متغیر نام برده میتواند در تمامی مواردی که استفاده میشود میتواند تغییر بیابد. به طور مثال ، یک متغیر سراسر میتواند حتی هر سیکل ساعت تغییر مقدار کند نمونه ی ساده ای از این مثال ساعت سیستم عامل است که میتواند در هر لحظه تغییر مقدار انجام دهد.

این یعنی متغیر میتواند بدون هیچ گونه مقدار دهی قبلی ، بدون محدودیت و یا ارسال درخواست، به سرعت مقدار خود را به روز رسانی کند. این نکته بسیار مهم است زیرا C به طور خودکار متغیر های معینی را در عبارات بهینه سازی میکند (از ایجاد تغییر در مقدار آنها جلوگیری میکند) با این فرض که متغیر در درون آن عبارت ثابت هستند. (این مسئله نحوه مدیریت عبارات را در زبان C توصیف میکند)

همچنین برخی بهینه سازی ها ممکن است به هدف ارزیابی یک عبارت را در طول فرایند تغییر دهد.

استفاده همزمان از هر دو اصلاح کننده برای یک متغیر کار بسیار مشکلی است. برای مثال اگر ox30 را برای آدرس یک درگاه ورودی (port) تعیین کنیم، این آدرس ممکن است بوسیله شرایط خارجی تغییر یافته باشد ، (چون همیشه نمونه هایی از متغیرهای باینری آدرس ها ثابت هستند و گاهی ممکن است به سبب شرایطی تغییر کنند) پس باید در تعریف متغیر بسیار دقیق عمل کنیم ، تا از وقوع اشتباهات و تأثیرات منفی در ساختار متغیر جلوگیری کنیم :

const volatile unsigned char *port = (const volatile char * ) 0x30 ;

همانطور که گفته شد ، متغیر ها محل ذخیره ی داده ها هستند و چون نمونه هایی از متغیرهای باینری داده ها دارای نوع هستند ، متغیر ها نیز دارای نوع هستند، متغیر ها نیز باید دارای نوع باشند . به عبارت دیگر ، متغیرهای فاقد نوع در ++C شناخته شده نیستند . قبل از به کار گرفتن متغیر ها ، باید نوع آن ها را مشخص کرد. نوع متغیر ، مقادیری را که متغیر میتواند بپذیرد ، میزان حافظه ی مورد نیاز و اعمالی را مشخص میکند که میتوانند برروی آن مقادیر انجام شوند. تعیین نوع متغیر را اعلان متغیر گویند. برای تعیین نوع متغیر ، به صورت زیر عمل می شود (ازچپ با راست):

; نام متغیر نوع متغیر

نوع متغیر را میتوانید از انواعی که در جدول مربوط به آن - که قبلاٌ گفتیم - انتخاب کنید و نام متغیر را نمونه هایی از متغیرهای باینری نیز میتوانید با توجه به موارد ذکر شده در مورد قواعد نامگذاری به دلخواه تعریف کنید. اگر بخواهیم چند متغیر را با یک نوع داده ای تعریف و مقدار دهی کنیم ، میتوانیم از جداکننده (،) ویرگول استفاده کنیمم مانند مثال های زیر :

نکته : به یاد داشته باشید ؛ نام یک متغیر هیچ موقع نشانگر نوع آن نیست.

long int number1;

const float PI=3.14 ;

البته دو راه دیگر برای مقدار دهی متقیر ها وجود دارد ، که یکی انتساب مقدار بوسیله (=) در داخل برنامه و روش دیگر انتساب به وسیله دستورات ورودی است.

ما میتوانیم در سه مکان متغیر های خودمونو تعریف کنیم : درون توابع ، در تعریف پارامتر های یک تابع و یا خارج از توابع که این ها به ترتیب : متغیر های محلی ، پارامتر های رسمی و متغیر های سراسری نامیده می شوند.

نمونه هایی از متغیرهای باینری

عملگرهای بیتی به شما اجازه می دهند که شکل باینری انواع داده ها را دستکاری کنید. برای درک بهتر این درس توصیه می شود که شما سیستم باینری و نحوه تبدیل اعداد دهدهی به باینری را یاد بگیرید.در سیستم باینری (دودویی) که کامپیوتر از آن استفاده می کند وضعیت هر چیز یا خاموش است یا روشن.برای نشان دادن حالت روشن از عدد 1 و برای نشان دادن حالت خاموش از عدد 0 استفاده می شود.بنابراین اعداد باینری فقط می توانند صفر یا یک باشند.اعداد باینری را اعداد در مبنای 2 و اعداد اعشاری را اعداد در مبنای 10 می گویند. یک بیت نشان دهنده یک رقم باینری است و هر بایت نشان دهنده 8 بیت است. به عنوان مثال برای یک داده از نوع int به 32 بیت یا 8 بایت فضا برای ذخیره آن نیاز داریم،این بدین معناست که اعداد از 32 رقم 0 و 1 برای ذخیره استفاده می کنند. برای مثال عدد 100 وقتی به عنوان یک متغیر از نوع int ذخیره می شود در کامپیوتر به صورت زیر خوانده می شود :

عدد 100 در مبنای ده معادل عدد 1100100 در مبنای 2 است.در اینجا 7 رقم سمت راست نشان دهنده عدد 100 در مبنای 2 است و مابقی صفرهای سمت راست برای پر کردن بیتهایی است که عدد از نوع int نیاز دارد.به این نکته توجه کنید که اعداد باینری از سمت راست به چپ خوانده می شوند. عملگرهای بیتی PHP در جدول زیر نشان داده شده اند :

عملگر نام دسته مثال
& بیتی AND Binary x = y & z;
| بیتی OR Binary x = y | z;
^ بیتی XOR Binary x = y ^ z;
~ بیتی NOT Unary x = ~y;

عملگر بیتی AND(&)

عملگر بیتی AND کاری شبیه عملگر منطقی AND انجام می دهد با این تفاوت که این عملگر بر روی بیتها کار می کند.اگر مقادیر دو طرف آن 1 باشد مقدار 1 را بر می گرداند و اگر یکی یا هر دو طرف آن صفر باشد مقدار صفر را بر می گرداند. جدول درستی عمگر بیتی AND در زیر آمده است:

X Y X AND Y
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

در زیر نحوه استفاده از عملگر بیتی AND آمده است :

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید نتیجه عملکرد عملگر AND بر روی دو مقدار 5 و 3 عدد یک می شود.اجازه بدهید ببینیم که چطور این نتیجه را به دست می آید:

ابتدا دو عدد 5 و 3 به معادل باینری شان تبدیل می شوند. از آنجاییکه هر عدد صحیح (int) 32 بیت است از صفر برای پر کردن بیتهای خالی استفاده می کنیم. با استفاده از جدول درستی عملگر بیتی ANDمی توان فهمید که چرا نتیجه عدد یک می شود.

عملگر بیتی OR(|)

اگر مقادیر دو طرف عملگر بیتی OR هر دو صفر باشند نتیجه صفر در غیر اینصورت 1 خواهد شد.جدول درستی این عملگر در زیر آمده است :

X Y X OR Y
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

نتیجه عملگر بیتی OR در صورتی صفر است که عملوند های دو طرف آن صفر باشند.اگر فقط یکی از دو عملوند یک باشد نتیجه یک خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید :

وقتی که از عملگر بیتی OR برای دو مقدار در مثال بالا (7 و 9) استفاده می کنیم نتیجه 15 می شود.حال بررسی می کنیم که چرا این نتیجه به دست آمده است؟

با استفاده از جدول درستی عملگر بیتی OR می توان نتیجه استفاده از این عملگر را تشخیص داد.عدد 1111 باینری معادل عدد 15 صحیح است.

عملگر بیتی XOR(^)

جدول درستی این عملگر در زیر آمده است :

X Y X XOR Y
1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 0

در صورتیکه عملوندهای دو طرف این عملگر هر دو صفر یا هر دو یک باشند نتیجه صفر در غیر اینصورت نتیجه یک می شود.در مثال زیر تاثیر عملگر بیتی XOR را بر روی دو مقدار مشاده می کنید :

در زیر معادل باینری اعداد بالا (5 و 7) نشان داده شده است.

با نگاه کردن به جدول درستی عملگر بیتی XOR ، می توان فهمید که چرا نتیجه عدد 2 می شود.

عملگر بیتی NOT(~)

این عملگر یک عملگر یگانی است و فقط به یک عملوند نیاز دارد.در زیر جدول درستی این عملگر آمده است:

X NOT X
1 0
0 1

عملگر بیتی NOT مقادیر بیتها را معکوس می کند.در زیر چگونگی استفاده از این عملگر آمده است :

به نمایش باینری مثال بالا که در زیر نشان داده شده است توجه نمایید.

عملگر بیتی تغییر مکان (shift)

این نوع عملگرها به شما اجازه می دهند که بیتها را به سمت چپ یا راست جا به جا کنید.دو نوع عملگر بیتی تغییر مکان وجود دارد که هر کدام دو عملوند قبول می کنند.عملوند سمت چپ این عملگرها حالت باینری یک مقدار و عملوند سمت راست تعداد جابه جاییبیت ها را نشان می دهد.

عملگر نام دسته مثال
>> تغییر مکان به سمت چپ Binary x = y
تغییر مکان به سمت راست Binary x = y >> 2;

عملگر تغییر مکان به سمت چپ

این عملگر بیتهای عملوند سمت چپ را به تعداد n مکان مشخص شده توسط عملوند سمت راست، به سمت چپ منتقل می کند. به عنوان مثال :

در مثال بالا ما بیتهای مقدار 10 را دو مکان به سمت چپ منتقل کرده ایم، حال بیایید تاثیر این انتقال را بررسی کنیم :

مشاهده می کنید که همه بیت ها به اندازه دو واحد به سمت چپ منتقل شده اند.در این انتقال دو صفر از صفرهای سمت چپ کم می شود و در عوض دو صفر به سمت راست اضافه می شود.

عملگر تغییر مکان به سمت راست

این عملگر شبیه به عمگر تغییر مکان به سمت چپ است با این تفاوت که بیت ها را به سمت راست جا به جا می کند.
به عنوان مثال :

با استفاده از عملگرتغییر مکان به سمت راست بیت های مقدار 100 را به اندازه 4 واحد به سمت چپ جا به جا می کنیم. اجازه بدهید تاثیر این جا به جایی را مورد بررسی قرار دهیم :

هر بیت به اندازه 4 واحد به سمت راست منتقل می شود،بنابراین 4 بیت اول سمت راست حذف شده و چهار صفر به سمت چپ اضافه می شود.

گزینه های باینری در مقابل شرط بندی اسپرد - تفاوت چیست؟

Spread Betting توسط استوارت ویلر، بنیانگذار IG Index در حین کار بر روی زمین قدیمی معرفی شد. بورس لندن. او اساساً معاملات آتی را ارائه داد که دارای تمایز یک مقدار تیک متغیر بودند. از آن زمان، صنعت شرط بندی اسپرد به طور خاص در بریتانیا شکوفا شد، جایی که سود شرط بندی اسپرد معاف از مالیات است.

Spread Betting در مقابل معامله باینری آپشن

آنچه در این پست خواهید خواند

گزینه های باینری در مقابل شرط بندی گسترده: تمایز و نمونه ها

گزینه های باینری یک پیشنهاد خرده فروشی جدیدتر است در بخش مالی و همچنین با نام شرط بندی باینری. این شکل از سفته بازی در بازار به شکل یک شرط بندی با شانس ثابت روی قیمت دارایی آتی است. شرط ممکن است به این صورت باشد که در زمان مشخصی در آینده زمانی که شرط منقضی می‌شود، بالاتر یا پایین‌تر از یک قیمت خاص باشد، یا طیفی از مشخصات دیگر، به عنوان مثال، قیمت دارایی باید بین دو قیمت (اعتصاب) در انقضا باشد.

سایر اشکال گزینه‌های باینری شامل گزینه‌های لمسی است که به موجب آن، به محض رسیدن به یک ضربه از پیش تعیین شده، شرط برنده می‌شود یا شکسته می‌شود (بازنده).

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

نمونه ای از شرط بندی اسپرد:

طولانی رفتن کوتاه

 • معاملات اهرمی
 • اگر قیمت در جهت شما حرکت کند، سود بیشتری کسب کنید
 • محدودیت های زمانی بلند مدت
 • بدون سود محدود

نمونه ای از گزینه های باینری:

Binary-Options-example

 • بدون اهرم
 • زمان انقضا ثابت (بلند مدت و کوتاه مدت)
 • سود محدود
 • ریسک محدود
 • برای برنده شدن در معامله فقط به 1 نمونه هایی از متغیرهای باینری حرکت امتیاز نیاز دارید

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

انفجار در علاقه

اگرچه هر دو جریان اصلی آینده و گزینه های باینری قرن‌هاست که در یک قالب وجود داشته است، انفجار اخیر علاقه به این ابزارها از بازار خرده‌فروشی، با سرمایه‌گذاری گروه IG در بورس لندن بیش از یک میلیارد پوند، چیزی غیرعادی نبوده است.

شرط بندی اسپرد منجر به این اتهام شد اما گزینه‌های باینری به سرعت در حال دست‌فروشی بوده‌اند و همانطور که از نمودار Google Trends زیر مشاهده می‌شود، به‌طور جامع از شرط‌بندی گسترده در جستجوهای Google پیشی گرفته‌اند.

Quotex - تجارت با سود بالا

Quotex - تجارت با سود بالا

 • مشتریان بین المللی را می پذیرد
 • حداقل سپرده $10
 • نسخه ی نمایشی $10000
 • پلت فرم حرفه ای
 • سود بالا تا 95% (در صورت پیش بینی صحیح)
 • برداشت سریع

توسعه آینده

آیا این نسل از علاقه می تواند ادامه پیدا کند؟ Nadex، صرافی گزینه های باینری مستقر در شیکاگو و یک شرکت تابعه متعلق به 100% گروه آی جی، در 8 آوریل اعلام کرد که حجم سه ماهه اول 2014 نسبت به مدت مشابه در سال 2013 به میزان 49.8% افزایش یافته است. این افزایش خوبی است اما با در نظر گرفتن تازگی این ساز خیره کننده نیست; رشد بازارهای مشتقه عموماً در مراحل اولیه به طور تصاعدی افزایش می یابد، بنابراین احتمالاً همین رقم در سال آینده بیشتر خواهد بود.

اسکرین شات صفحه فرود IG.com

به نظر می‌رسد بازار گزینه‌های باینری OTC خرده‌فروشی نیز در حال پیشرفت است. با نمونه هایی از متغیرهای باینری این حال، آنچه احتمالاً باعث علاقه بیشتر و حجم بالاتر معاملات گزینه های باینری می شود، افزایش پیچیدگی محصولات ارائه شده است.

گزینه های باینری در حال حاضر از نظر پیچیدگی محصول و معامله گر در دو طرف طیف معامله می شود: در غیر پیچیده ترین خرده فروشی، ابزارهای Over & Under غالب هستند، و در حرفه ای ترین گزینه های نمونه هایی از متغیرهای باینری مانع افراطی بازار بین بانکی بین بانکی FX غالب هستند. بین این دو انتهای فضای خالی وجود دارد که احتمالاً توسط گزینه‌های باینری حرفه‌ای‌تر و پیچیده‌تر که به مشتری خرده‌فروش ارائه می‌شود، بسته می‌شود.

همانطور که رقابت بین پلتفرم‌ها داغ می‌شود، بازده پیشنهادی به معامله‌گران رقابتی‌تر می‌شود و معامله‌گران باهوش‌تر را به طرف مهمان جذب می‌کند.

در همان زمان، ارائه دهندگان پلت فرم باید بازی خود را از نظر ابزارهای ارائه شده ارتقا دهند. Over & Under عادی خواهد شد. در بازارهای رایج گزینه های متعارف، شاید +80% از حجم به شکل استراتژی های اختیاری ساختاریافته مانند گسترش تماس/فروش، استرادل و خفه کردن، و پروانه ها و کندورها باشد. به وضوح منطقی است که پلتفرم های گزینه های باینری مجموعه استراتژی های خود را که ارائه می دهند گسترش دهند.

نتیجه گیری: بازار گزینه های باینری در حال گسترش است

بازار آپشن های باینری به هیچ وجه سریع نیست، این بازار با شکاف بزرگی بین کاربران خرده فروشی تفریحی و پیچیده ترین بازار مالی موجود، یعنی بازار بین بانکی گزینه های FX، پر می شود. لحظات هیجان انگیزی در راه است…

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

من بیش از 10 سال است که یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری هستم. به طور عمده، من 60 معامله دوم را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کنم.

تجارت گزینه های باینری در مالزی قانونی است

زمانی که گزینه های باینری را معامله نکنید

باینری آپشن در مقابل معاملات روزانه

گزارش فصلی

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

 • مشتریان بین المللی را می پذیرد
 • حداقل سپرده $10
 • نسخه ی نمایشی $10000
 • پلت فرم حرفه ای
 • سود بالا تا 95% (در صورت پیش بینی صحیح)
 • برداشت سریع

(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

© 2022 Binaryoptions.com. تمامی حقوق محفوظ است. شرایط و ضوابط.

سرمایه گذاری سوداگرانه است. سرمایه شما در هنگام سرمایه گذاری در معرض خطر است. این وب سایت برای استفاده در هیچ حوزه قضایی که تجارت یا سرمایه گذاری توصیف شده ممنوع است در نظر گرفته نشده است و فقط باید توسط افراد و به روشی که توسط قانون مجاز است استفاده شود. سرمایه گذاری شما ممکن است برای حمایت از سرمایه گذار در کشور یا ایالت محل سکونت شما واجد شرایط نباشد. بنابراین، سعی و کوشش خود را انجام نمونه هایی از متغیرهای باینری دهید. این وب سایت به صورت رایگان در دسترس شما است، اما ممکن است از شرکت هایی که در این وب سایت ارائه می دهیم کمیسیون دریافت کنیم.

محصولات مالی تجاری ممکن است در کشور شما موجود نباشد یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس باشد. لطفاً قبل از ثبت نام در یک کارگزار ابتدا با مرجع تنظیم کننده خود مشورت کنید. برخی از کارگزاران یا پلتفرم های معاملاتی تحت نظارت نیستند و نمی توانند خدماتی را در کشور شما ارائه دهند.

قبل از اینکه بتوانید در وب سایت ما ادامه دهید به رضایت شما نیاز داریم. Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا.

Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا. در اینجا یک نمای کلی از تمام کوکی های استفاده شده را خواهید دید. شما می توانید رضایت خود را به کل دسته ها بدهید یا اطلاعات بیشتر را نمایش دهید و کوکی های خاصی را انتخاب کنید.

کوکی های ضروری عملکردهای اساسی را فعال می کنند و برای عملکرد صحیح وب سایت ضروری هستند.

نام کوکی Borlabs
تامین کننده صاحب این وب سایت
هدف تنظیمات برگزیده بازدیدکنندگان انتخاب شده در جعبه کوکی Borlabs Cookie را ذخیره می کند.
نام کوکی borlabs-cookie
انقضای کوکی 1 سال

محتوای پلتفرم های ویدیویی و پلتفرم های رسانه های اجتماعی به طور پیش فرض مسدود شده است. اگر کوکی‌های رسانه خارجی پذیرفته شوند، دسترسی به آن محتویات دیگر نیازی به رضایت دستی ندارد.

ورود به دنیای مهندسی معکوس

ورود به دنیای مهندسی معکوس

ورود به دنیای مهندسی معکوس و باینری

مهندسی معکوس یکی از مقوله های بسیار مهم برای تست نفوذ می باشد، زیرا برای (به اصطلاح) هک کردن هر چیزی، اول باید بدونیم که چطوری کار میکنه. مهندسی معکوس فرآیندی برای درک نحوه ی کار کرد داخلی و ساخت یک چیز می باشد، حالا چه یک جاروبرقی باشد، چه یک cpu، چه یک سیستم عامل و چه یک برنامه ای مثل Chrome Browser. در دنیای سایبری مهندسی معکوس معمولا به معکوس کردن یک برنامه کامپایل شده برای درک کردن نحوه دقیق کارکرد داخلی آن گفته میشود. در این پست به برنامه هایی که با زبان C نوشته میشن اکتفا میکنیم و بیشتر در لینوکس. به موارد اختصاصی ویندوز، سایر زبان های برنامه نویسی در پست های دیگه خواهیم پرداخت.

مهندسی معکوس به چه پیش زمینه هایی نیاز دارد؟

 1. تسلط به assembly در معماری هدف که معمولا IA64 می باشند، و ARM و MIPS برای موبایل ها و embbeded سیستم ها.
 2. برنامه نویسی C و ++C

ورود به دنیای مهندسی معکوس

خب بهتره اول از همه بپردازیم به اینکه کامپایل کردن چیست؟ کامپایل کردن درست مثل ترجمه کردن است، در کامپایل کردن یک کد برنامه کامپایلر اون کد رو نسبت به ساختارهای تعریف شده تبدیل به یک ساختار قابل فهم برای cpu میکنه. بعد از اون لینکر قطعات ترجمه شده رو به هم وصل میکنه و پک کننده نتیجه رو به یک فایل اجرایی در میاره.
از طریق ابزارها شما میتونید اون محتویات رو به شکل قابل درک تری شامل segment های مختلف، آدرس ها و کد اسمبلی اون برنامه رو ببینید، که البته اون کد رو خود ابزارها میسازن و hint میدن. برای مهندسی معکوس شما باید اون کدها و داده ها و متاداده ها رو بخونید و طرح control flow برای آن کد ترسیم کرده و اون رو درک کنید. چند سگمنت خیلی مهم وجود دارن که از همه پرکاربردترن:

 • .text: که کد به زبان ماشین در اینجا ذخیره میشه
 • .data: که داده ها در اینجا ذخیره میشن
 • .bss: که حافظه برای متغیرهای global و uninitialized می باشد
 • .plt: که نام و آدرس routine ها رو نگه میداره.

همیشه یه آدرس بعنوان entry point قرار داده میشه که اغلب با برچسب یا همون label بنام _start شناخته میشه. در برنامه های C که کامپایل میشن توی این قسمت کارهایی از قبیل load کردن کتابخونه ها، تخصیص و init حافظه و یکسری کارهای دیگه انجام میشه و بعد تابع main شما صدا زده میشه.

برای مهندسی معکوس کردن به شخصه معمولا یطرف صفحه کد assembly یا شبه کد C که با ابزارها گرفتم رو میزارم و یه طرف دیگه یه ادیتور (vim. ) باز میکنم شروع میکنم یه شبه کد خوانا و قابل درک برای خودم بنویسم یا نکات رو یادداشت کنم. به شما هم همین پیشنهاد رو میکنم.

کاربردهای مهندسی معکوس چی هست؟

میتوان گفت یکی از شاخه های پرکاربرد و غیر تکراریه علم سایبری، مهندسی معکوس هست که هر روزه نیاز به آن بیشتر احساس میشود.

 • Malware reverse engineering (کاربرد در فارنزیک بدافزارها)
 • Software reverse engineering (شکستن الگوریتم های رمزنگاری نرم افزار ها)
 • Frimware reverse engineering (دستکاری واسط بین سخت افزار و نرم افزار )
 • Hardware reverse engineering (برای بهبود کارایی سخت افزاری)
 • Vulnerability Research (کشف آسیب پذیری ها)

ابزار های پرکاربرد در مهندسی معکوس

برای انجام دادن هر کاری به صورت فوری و به شکل صحیح، قطعا باید از ابزارهایی استفاده کنیم که مخصوص همون کار درست شده اند.

ابزار objdump

ورود به دنیای مهندسی معکوس

ابزار objdump

همونطور که از اسمش پیداست اطلاعات در مورد فایل باینری رو دامپ میکنه و میتونین کد اسمبلی هم ازش بگیرین.

ابزار gdb

ورود به دنیای مهندسی معکوس

ابزار gdb

اصولا یک دیباگر هست، ولی بدرد مهندسی معکوس و کشف اسیب پذیری ها هم کاربرد دارد.

ابزار IDA

ورود به دنیای مهندسی معکوس

ابزار IDA

ابزاری بسیار قوی و گرافیکی برای مهندسی معکوس که قابلیت دیباگ، ادیت، نقشه control flow کشیدن و خیلی امکانات دیگه رو داره.

ابزار GHIDRA

برنامه ای که اخیرا سازمان NSA در دسترس عموم قرار داده، که البته بنده هنوز باهاش کار نکردم.

ابزار radare2

ورود به دنیای مهندسی معکوس

ابزار radare2

درست مثل IDA بسیار قوی هستش، هدف از ساختش کارهای فارنزیک بوده که بعدا تبدیل شده به یک ابزار فوق العاده قوی برای مهندسی معکوس و دیباگ. البته هنوز هم برای manipulation روی هر فایل باینری میتونین ازش استفاده کنین.

ابزار readelf

همونطور که از اسمش پیداست برای تحلیل فایل های ELF بکار میره، باهاش میتونین تمام داده ها و متاداده های یک فایل elf رو نگاه کنید.

ابزار hexedit

یک ابزار خیلی خوب برای خواندن و ویرایش فایل در حالت باینری. بعضی وقت ها باید توی 0 و 1 ها رفت…

نمونه ای از مهندسی معکوس

به عنوان مثال برای مهندسی معکوس سخت افزاری، میتونیم به پهباد RQ170 آمریکایی اشاره کنیم که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به زمین نشانده شد و در حال حاضر چندین مورد از آن به صورت مهندسی معکوس طراحی و ساخته شده اند.

به عنوان مثال مهندسی معکوس نرم افزاری، میتوانیم به تمامی برنامه های پولی اشاره کنیم که امروزه ما از آنها به صورت رایگان استفاده میکنیم. اکثر این نرم افزارها برای فعال سازی خود نیاز به لایسنس یا … دارند که از طریق مهندسی معکوس راه فعال سازی نرم افزار را پیدا میکنند.

دیتاست یادگیری ماشین استاندارد + ۵ مثال کامل در دیتاست های طبقه بندی باینری

دیتاست یادگیری ماشین استاندارد

بهتر است مبتدیان در یادگیری ماشین بر روی دیتاست‌های (مجموعه داده های) کوچک دنیای واقعی تمرین کنند. به اصطلاح مجموعه داده های یادگیری ماشین استاندارد شامل مشاهدات واقعی هستند و به خوبی مورد مطالعه و درک قرار می گیرند. به این ترتیب افراد می توانند از آن ها برای آزمایش سریع، اکتشاف و تمرین تکنیک های آماده سازی داده ها و مدل سازی استفاده کنند.

مهارت های ایجاد شده، در مجموعه داده های یادگیری ماشین استاندارد، می تواند زمینه را برای انجام پروژه های بزرگتر و چالش برانگیز فراهم آورد.

در این مقاله دیتاست های استاندارد یادگیری ماشین برای طبقه بندی باینری را مطالعه خواهید کرد.

آنچه در این نوشته خواهیم داشت

ارزش دیتا‌ست‌های یادگیری ماشین کوچک

تعدادی دیتا‌ست یادگیری ماشین کوچک برای طبقه بندی و مسائل مدل سازی پیش بینی رگرسیون وجود دارند که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند. گاهی اوقات مجموعه داده ها به عنوان پایه ای برای نشان دادن روش یادگیری ماشین یا تکنیک تهیه داده استفاده می شود. در مواردی دیگر، از آنها به عنوان پایه ای برای مقایسه تکنیک های مختلف استفاده می گردد.

این داده ها در اوایل ظهور یادگیری ماشین جمع آوری و در دسترس عموم قرار گرفتند. پیدا کردن یک مدل خوب در یکی از این مجموعه داده ها به این معنی نیست که شما مشکل کلی را حل کرده اید. همچنین، برخی از مجموعه داده ها ممکن است حاوی اسامی یا نشانگرهایی باشند که ممکن است از نظر فرهنگی بحث برانگیز تلقی شوند. به این نوع مجموعه داده‌ها، مجموعه داده های “TOY” می گویند.

تعریف دیتاست یادگیری ماشین استاندارد

یک مجموعه داده استاندارد یادگیری ماشین دارای خصوصیات زیر است.

 • کمتر از ١٠٠٠٠ردیف (نمونه).
 • کمتر از ١٠٠ ستون (ویژگی).
 • ستون آخر متغیر هدف است.
 • در نمونه هایی از متغیرهای باینری یک پرونده واحد با فرمت CSV و بدون خط Header ذخیره می شود.
 • مقادیر ناموجود با یک علامت سؤال (“؟”) مشخص می شوند.

اکنون که تعریف واضحی از مجموعه داده داریم، ببینیم که یک نتیجه “خوب” به چه معنی است.

دیتاست یادگیری ماشین استاندارد

دیتاست یادگیری ماشین

یک دیتاست یادگیری ماشین زمانی استاندارد است که مرتبا در کتاب ها، مقالات تحقیقاتی، آموزش ها، سخنرانی ها و موارد دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. بهترین مخزن برای این مجموعه داده های به اصطلاح کلاسیک یا استاندارد یادگیری ماشین، مخزن یادگیری ماشین دانشگاه UCI است. این وب سایت مجموعه داده ها را براساس نوعشان طبقه بندی کرده و بارگیری داده ها و اطلاعات اضافی در مورد هر مجموعه داده و مقالات مربوطه را ارائه می دهد.

نتایج خوب برای مجموعه داده های استاندارد

چالش برای مبتدیان هنگام کار با مجموعه داده های یادگیری ماشین استاندارد این است که چه چیزی یک نتیجه خوب را رقم میزند. خوب به معنای پیش بینی های کامل نیست. همه مدل ها دارای خطاهای پیش بینی هستند و پیش بینی های کامل در مجموعه های داده های دنیای واقعی امکان پذیر نیست. تعریف نتایج “نمونه هایی از متغیرهای باینری خوب” یا “عالی” برای یک مجموعه داده چالش برانگیز است؛ زیرا به طور کلی به روش ارزیابی مدل، نسخه های مجموعه داده و کتابخانه های مورد استفاده در ارزیابی بستگی دارد.

خوب به معنای “به اندازه کافی خوب” با توجه به منابع موجود است. غالباً ، این به معنای نمره مهارتی (skill score) بالاتر از ٨٠ یا ٩٠ درصد است.

نتایج برای مجموعه داده های طبقه بندی

طبقه بندی یک مساله مدل سازی پیش بینی است که با توجه به یک یا چند متغیر ورودی یک برچسب پیش بینی می کند.

خط مبنا در تسک های طبقه بندی مدلی است که برچسب اکثریت را پیش بینی می کند. در scikit-learn با استفاده از کلاس DummyClassifier با استراتژی ‘most_frequent learn. به عنوان مثال:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.