نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات


---

تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری املاک مشابه

مخاطبان اصلی/ ذینفعان: - اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران
- اداره کل امور مالیاتی استان .
موضوع: تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری املاک مشابه (موضوع مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31)،

به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به انضمام نسخه ای از الگوی ضوابط ارزش اجاری املاک
در اجرای مقررات مادۀ 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، مسئولیت تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در مرکز استان و شهرهای تابعه به آن اداره کل تفویض می گردد. از این‌رو به جهت صیانت از حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و رعایت منویات قانون گذار توجه ادارات امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد؛
1- ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن رعایت الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک پیوست این دستورالعمل، با کسب نظر از اتحادیه مشاورین املاک و اطلاعات بانک های مربوط به املاک در کشور نظیر سامانه هوشمند املاک و مستغلات (کد رهگیری) و گزارشات فصلی مرکز آمار ایران و سایر منابع اطلاعاتی نسبت به بررسی، احصاء و استخراج دقیق ارزش اجاری املاک به تفکیک نوع کاربری آن ها مطابق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک خود اقدام نمایند. همچنین نظر به تشابه ساختاری در حوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل مؤثر بر ارزش اجاری املاک، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی قبل از ابلاغ جدول اجاره املاک مشابه با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در اداره کل، نسبت به بررسی تصمیمات ادارات تابعه از حیث رعایت قوانین و مقررات و میزان ارزش های اجاری تعیین شده (بر اساس معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی، استقرار در شهرک های صنعتی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و فاصله از مرکز استان) نظارت نموده و سپس با هماهنگی لازم اقدام به ابلاغ جداول مزبور نمایند.
شایان ذکر است الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک پیوست در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور و نیز برنامه-های در دست اجرا در سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و ارسال می گردد. بنابراین ادارات امور مالیاتی می توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، نصاب ها و نرخ های مندرج در الگوی مذکور را تعدیل نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات نمایند.
2- با عنایت به نص صریح مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی مکلفند در تشخیص و رسیدگی به مالیات بر درآمد اجاره املاک در مواردی که قرارداد (اعم از رسمی یا عادی) وجود ندارد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد و همچنین در مورد واحدهای مسکونی خالی (موضوع مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور)، میزان اجاره بها را بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین نمایند. بدیهی است تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه مانع از اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون یادشده نخواهد بود و چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مابه التفاوت طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.
3- مستفاد از حکم مقررات تبصره یک ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مستأجر جزء مشمولین موضوع مقررات تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم باشد، تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه موضوعیت نداشته و در این خصوص اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
4- در خصوص قراردادهای رهن تصرف و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده 54 قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.
5- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تعیین و ابلاغ گردد. همچنین مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که تا قبل از تعیین و ابلاغ ارزش اجاری جدید به طور قطعی واگذار می شود، آخرین ارزش اجاری ابلاغی خواهد بود.
6- ادارات کل امور مالیاتی استان ها موظفند پس از نهایی نمودن جدول اجاره املاک مشابه نسبت به ارسال نسخه ای از ضوابط و جدول مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه از طریق پست الکترونیکی به نشانی arzesh.amlak[@]tax.gov.ir به دفتر پژوهش و برنامه ریزی اقدام نمایند.
مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

سید کامل تقوی نژاد

تاریخ اجرا: از عملکرد سال 1395 و به بعد
مدت اجرا: تا ابلاغ دستورالعمل جدید
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ):
لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 29-36603928 دفتر پژوهش و برنامه ریزی مطرح و پیگیری نمایید.

الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم

ارزش اجاری هر مترمربع املاک برحسب نوع کاربری آن و با رعایت دقیق نکات ذیل محاسبه می­گردد:

بخش اول) محاسبه ارزش اجاری انواع کاربری­های املاک:

1) املاک مسکونی:

ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت­های مقرر در قانون (مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی) حسب مورد تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید در تهران و 200 مترمربع زیربنای مفید در سایر نقاط، نسبت به مازاد متراژ باقیمانده واحد یا واحدهای مسکونی اجاری مطابق ارزش­های اجاری املاک مسکونی مندرج در ذیل هر بلوک قابل محاسبه می­باشد.

تبصره 1- امکان استفاده از معافیت موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم، فقط مختص املاک مسکونی می­باشد که صرفاً به منظور سکونت به اجاره واگذار شده باشند.

تبصره 2- در ساختمان­های مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر، معادل یک و نیم درصد (5/1­%) به ارزش اجاری املاک مسکونی اضافه می­شود.

تبصره 3- ارزش اجاری ساختمان­های مسکونی پایین­تر از همکف و یا واقع در زیرزمین، معادل هفتاد و پنج درصد (75­%) ارزش اجاری املاک مسکونی مندرج در هر بلوک محاسبه می­گردد.

تبصره 4- مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری یا اداری استفاده می­گردد، منطبق با نوع کارکرد ملک معادل شصت درصد (60­%) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک می­باشد.

2) املاک تجاری:

1- ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می­باشد:

الف- در صورتی که اجاره­دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب عین ملک (بدون داشتن حق سرقفلی) باشد، برابر پنج درصد (5­%) ارزش اجاری املاک تجاری تعیین شده در هر بلوک.

ب- در صورتی که اجاره­دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا توأماً صاحب عین ملک و حق واگذاری محل باشد، تا میزان 50 مترمربع زیربنا معادل صد درصد (100­%) و مازاد بر آن، معادل هشتاد درصد (80­%) ارزش اجاری املاک تجاری تعیین شده در هر بلوک.

2- در ساختمان­های تجاری به ازای هر طبقه بالاتر یا پایین­تر از همکف، پانزده درصد (15­%) و حداکثر چهل و پنج درصد (45­%) از ارزش محاسبه شده مطابق قسمت­های (الف) و (ب) این ردیف کسر می­شود.

تبصره- چنانچه ساختمان تجاری، فاقد طبقه همکف (همسطح با معبر اصلی) باشد، اولین طبقه بالاتر و پایین­تر از سطح معبر مربوط، همکف محسوب می­گردد.

3- ارزش اجاری هر مترمربع پارکینگ و انباری متعلق به واحد تجاری نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات و همچنین بالکن و زیرزمین احداث شده در داخل واحد مذکور، معادل سی درصد (30­%) ارزش اجاری مندرج در بلوک مربوط تعیین می­گردد.

3) املاک اداری:

الف- در صورتی که اجاره­دهنده واحد اداری صرفاً صاحب عین ملک (بدون داشتن حق واگذاری) باشد، برابر پنج درصد (5­%) ارزش اجاری املاک اداری تعیین شده در هر بلوک.

ب- در صورتی که اجاره­دهنده هر واحد اداری صرفاً صاحب حق واگذاری محل و یا توأماً صاحب عین ملک و حق واگذاری محل باشد، معادل ارزش اجاری املاک اداری تعیین شده در هر بلوک.

پ- ارزش اجاری هر مترمربع پارکینگ و انباری متعلق به واحد اداری و همچنین بالکن و زیرزمین احداث شده در داخل واحد مذکور، معادل سی درصد (30­%) ارزش اجاری مندرج در بلوک مربوط تعیین می­گردد.

4) املاک کشاورزی:

محاسبه ارزش اجاری املاک کشاورزی بر اساس متراژ عرصه املاک مزبور (بدون احتساب متراژ اعیان) و به شرح ذیل انجام می­شود:

الف- اراضی زراعی معادل دو درصد (2­%) ارزش اجاری املاک مسکونی تعیین شده در هر بلوک.

ب- باغات و مراکز پرورش گل و گیاه معادل شش درصد (6­%) ارزش اجاری املاک مسکونی تعیین شده در هر بلوک.

پ- املاک مربوط به امور دام‌پروری، دامداری، نوغان­داری، پرورش زنبورعسل، آبزیان و طیور معادل ده درصد (10­%) ارزش اجاری املاک مسکونی تعیین شده در هر بلوک.

5) سایر املاک:

ارزش اجاری املاک آموزشی، تفریحی - ورزشی، بهداشتی - درمانی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و غیره به شرح ذیل انجام می­شود:

الف- در صورتی که اجاره­دهنده صرفاً صاحب عین ملک (بدون داشتن حق واگذاری) باشد، معادل پنج درصد (5­%) ارزش اجاری مندرج در ستون سایر کاربری­ها (به استثنای کشاورزی) در هر بلوک.

ب- در صورتی که اجاره­دهنده صرفاً صاحب حق واگذاری محل و یا توأماً صاحب عین ملک و حق واگذاری محل باشد، معادل ارزش اجاری مندرج در ستون سایر کاربری­ها (به استثنای کشاورزی) در هر بلوک.

پ- ارزش اجاری هر مترمربع پارکینگ و انباری متعلق به سایر املاک و همچنین بالکن و زیرزمین احداث شده در داخل واحدهای مذکور، معادل سی درصد (30­%) ارزش اجاری مندرج در ستون سایر کاربری­ها (به استثنای کشاورزی) در بلوک مربوط تعیین می­گردد. این حکم در خصوص پارکینگ و انبار عمومی جاری نمی­باشد.

بخش دوم) سایر ضوابط:

1- ارزش­های اجاری تعیین شده (به استثنای املاک با کاربری کشاورزی)، مربوط به اجاره ماهیانه هر مترمربع اعیانی (بدون احتساب متراژ عرصه) با توجه به نوع کاربری می­باشد. ضمناً، بالکن، تراس و نورگیرهای غیرمسقف، پارکینگ و انباری متعلق به املاک مسکونی، گلخانه، آب­انبار، راه­پله، زیرزمین­های غیرمسکونی، محل نصب تأسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک منظور نمی­گردد.

تذکر: منظور از زیرزمین غیرمسکونی، شامل کاربری­های تجاری، اداری و. نمی­باشد.

2- ارزش اجاری املاک فاقد اعیانی موضوع ردیف­های 1، 2، 3 و 5 بخش اول نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات این ضوابط، منطبق با نوع کاربرد ملک و برابر چهل درصد (40­%) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک می­باشد.

3- در ساختمان­های مسکونی و اداری با عمر بیش از پنج سال، به ازای هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال مازاد بر پنج سال مذکور، معادل دو درصد (2­%) از ارزش اجاری املاک مسکونی کسر می­گردد.

4- ارزش اجاری املاک واقع در حریم قانونی شهرها و روستاها که در بلوک­بندی ارزش­های اجاری املاک، ارزشی برای آن­ها تعیین نشده باشد، حسب مورد به ترتیب، معادل هشتاد درصد (80­%) و شصت درصد (60­%) ارزش اجاری نزدیک­ترین محل مشابه بر اساس نوع کاربرد آن تعیین می­گردد.

5- ارزش­های اجاری املاک، مربوط به معابر با عرض 12 متر می­باشد و به ازای هر متر (یا ضریبی از متر) مازاد با کسری نسبت به مبنای مذکور، حسب مورد یک درصد (1­%) به ارزش­های مزبور اضافه یا از آن کسر می­گردد.

تبصره 1- افزایش یک درصدی (1­%) مذکور در ارزش­های اجاری املاک برای معابر بالای 20 متر جهت املاک با کاربری مسکونی و معابر بالاتر از 30 متر برای سایر کاربری­ها محاسبه نمی­گردد.

تبصره 2- ارزش اجاری املاکی که دارای دو بر یا بیشتر باشد، بر اساس بالاترین ارزش اجاری معبری که از آن راه عبور داشته باشد، محاسبه می­گردد.

تبصره 3- ارزش اجاری املاک واقع در بر میادین، بر اساس بالاترین ارزش نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات اجاری معبری که از آن میدان منشعب می­شود، محاسبه می­گردد.

تبصره 4- ارزش اجاری املاکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند، بر اساس شصت درصد (60­%) ارزش اجاری معبری که راه عبور ملک از آن منشعب می­شود، محاسبه می­گردد.

تبصره 5- ارزش اجاری املاکی که در بر بزرگراه، اتوبان، مسیل، حریم راه­آهن و نهر قرار دارند، تا زمانی که شرایط استفاده و عبور و مرور از آن­ها، نظیر خیابان­های داخلی شهر جهت دسترسی به ملک موردنظر مهیا نباشد و رفت و آمد آنان از خیابان­های دیگر صورت پذیرد، بر اساس عرض خیابان مورد استفاده محاسبه می­شود.

تبصره 6- ارزش اجاری املاک واقع در سراها و پاساژها بر اساس بالاترین ارزش اجاری معبری که از آن منشعب می­شود، محاسبه می­گردد.

6- در مورد املاکی که با اثاثیه یا ماشین ­آلات به اجاره واگذار می­شود، ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا ماشین­آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می­شود، اضافه می­گردد.

7- جهت تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاکی که توسط غیرمالک (مستأجر) اجاره داده می­شود (اجاره­داری دست دوم)، مطابق مفاد قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم اقدام می­گردد.

آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس (Tsetmc)

آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس از طریق کدنویسی بدین صورت می باشد که باید کد نویسی در وب سایت دیده بان بورس را نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات بلد باشید. البته خیلی از افراد هستند که هیچ اطلاعاتی در مورد کدنویسی ندارند ولی فیلترهای کاربردی و نوسانگیری خوبی در وب سایت دیده بان بورس نوشته اند. برای سرمایه گذاری مطمئن در بازار بورس افرادی که می خواهد در این بازار سرمایه گذاری کنند لازم است کمی در مورد آموزش فیلتر نویسی اطلاعات داشته باشد.

در آموزش فیلتر نویسی مباحث مختلفی از جمله عملگرهای قابل استفاده در فیلتر، توابع از پیش آماده، فیلدهای ساده و پارامترهای قابل استفاده در فیلتر، اطلاعات حقیقی و حقوقی، نحوه قرار دادن فیلترها در دیده بان بازار بورس و بسیاری مطالب دیگر به همراه فایل ویدئویی آموزش داده می شود.

در این آموزش نحوه ساخت فیلترهای کاربردی آموزش داده می شود. همچنین با استفاده از پارامترهایی که در آموزش فیلترنویسی یاد می گیرید می توانید فیلترهایی با استراتژی شخصی برای خود تهیه کنید.

سرمایه گذاری در بورس یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها می باشد. اگر بتوانید یک فیلتر کاربردی در وب سایت دیده بان بورس بنویسید مطمئن باشید سود شما در بازار تضمین شده است. برای یادگیری و آموزش فیلتر نویسی در بورس باید درک درستی از وضعیت بازار بورس داشته باشید و تجربه در این زمینه حرف اول را می زند.

در این مقاله قصد دارم آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس اوراق بهادار با استفاده از فیلتر نویسی در وب سایت tsetmc را آموزش دهم. همانطور که گفتم فیلتر نویسی کار مشکلی نیست برای سرمایه گذاری بهتر و مطمئن تر در بورس مقاله آموزش فیلتر نویسی در بورس را بخوانید.

اگر به الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال علاقه دارید پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید

ماشین حساب کمیسیون املاک

با توجه به پیچیدگی محاسبه کمیسیون املاک توصیه می شود از ماشین حساب آنلاین محاسبه حق کمیسیون املاک که در زیر وجود دارد استفاده نمایید تا میزان دقیق کمیسیون مشخص گردد. فرمول کمیسیون نیز در بخش پرسش و پاسخ توضیح داده شده است.

کارگروه ارزشیابی شرکتهای دانش بنیان

مجوز ساماندهی

کمیسیون دریافتی توسط ملکانا

کمیسیون ملکانا

---

کمیسیون طبق تعرفه اتحادیه

کمیسیون طبق تعرفه اتحادیه

---

کمیسیون غیر قانونی

کمیسیون غیر قانونی

---

کارگروه ارزشیابی شرکتهای دانش بنیان

مجوز ساماندهی

توجه: اعداد محاسبه شده در بالا سهم هر طرف می باشد که باید به صورت مجزا پرداخت شود

هشدار: مراقب باشید به هیچ عنوان هیچ یک از طرفین بیشتر از تعرفه اتحادیه (کادر آبی) پرداخت ننمایند و در صورت دریافت بیش از آن می بایست نسبت به شکایت اقدام نمایید.

توجه: در صورت انجام معامله در ملکانا، کمیسیون ملکانا با تخفیف (بسیار خوبی) محاسبه می گردد و مبلغ آن بسیار کمتر از تعرفه اتحادیه می باشد و جهت جلوگیری از هر نوع زیان احتمالی و اطمینان خاطر از انجام معامله مطمئن اکیدا توصیه می شود معامله خود را در ملکانا انجام دهید

پرسش و پاسخ

شما می توانید تمامی سوالات مربوط به املاک خود را از وکلای حقوقی ما بپرسید (پس از مدتی کارشناسان حقوقی ملکانا پاسخ سوالات را در همین بخش ارسال خواهند نمود)

خريد ملك با قيمت اميليارد و صد لطفا كميسيون بنگاه بفرماييد

35میلیون رهن یک میلیون اجاره چگونه محاسبه میشود

کمیسیون تمدید قرارداد اجاره تجاری چقدر میباشد

رقم اعلامی کمیسیون اتحادیه توسط ماشین حساب بامالیات میباشد؟

هریک از طرفین یعنی موجر و مستاجر به تنهایی باید مبلغ مایبه شده را بپردازند یااینکه هریک نصف مبلغ را؟

ملک180 رهن کردم میخوام تمدید کنم چقدر باید اضافه کنم

با سلام در یکی از املاک ما آپارتمانی به مبلغ 1900000000 معامله کردیم که بعد از دو روز به تعافق طرفین فسق کردیم که املاک بابت کمیسیون از یکی از طرفین خریدار که فسق کرده بود که من میباشم دو سر کمیسیون مبلغ 19000000 تومان دریافت کرد که در این معامله کد رهگیری هم صادر نکرده بود دریافت کرد خواستم بپرسم این مبلغ دریافتی قانونی هستند یا من میتوانم شکایت نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات کنم..ممنون از راهنمایی

سلام ،ملکی داریم به 5میلیارد تومان قصد فروش انرا داریم سهم فروشنده ملک بابت کمیسیون بنگاه چقدر میشود ؟ باتشکر

خرید اپارتمان 3دانگ از 6دانگ با میایعه نامه فقط بدون کد رهگیری ومحضر وپرداخت نقد در املاک با خود املاک عقد قرارداد چه مراحلی باید طی شود واگر وکیل بخواهد همراه من بیاید در اطراف تهران هزینه وشرایط را بفرمایید

مبلغ کمیسیون خرید ملک

سلام کمیسیون تجدید قولنامه با رهن40میلیون واجاره. 500 هزارتومانی چقدر است ممنون

باسلام ی آپارتمان به قیمت۸۹۷ م خریداری کردم حق کمیسیون چقدر میشه..تشکر

کلیه هزینه ها بالاخص کمیسیون مشارکت در ساخت و احداث بنا معمولا بر عهده سازنده می باشد. چنانچه با طرفین (سازنده و مالک) بر پرداخت کمیسیون رفتر انلاک توافق شود چقدر هر یک باید پرداخت نمایند. ارزش ملک حدود 18 میلیارد تومان ممنونم

با سلام .یک واحد آپارتمان را به صدوبیست میلیون ودیعه سی هزار تومان اجاره تحویل مستاجر دادم .میخواهم بدانم هر دونفر یعنی مالک ومستاجر چقدر به تنهایی باید حق بنگاه بدهیم. ممنون از راهنمایی شما

سلام.قرارداد رهن خونم اخر این ماه تمام میشه الان که بخوام برم یه بنگاه برای تمدید قرارداد همون کمیسیون کامل رهن و اجاره رو باید بدم یه مقدارش فرق میکنه اخه من فقط میخوام برم اونجا برا تمدید قرارداد اونا که برا من خونه رو پیدا نکردن که کمیسیون کامل ببرن

سلام آيا محاسبه هزینه انجام شده توسط برنامه فوق با کد رهگيري میباشد

ما خانه ای 85 متری را 130 میلیون رهن کامل با ماهی دو هزار اجاره قولنامه کردیم میخواستم بدونم هزینه کامل چقدر میشه

بنگاه مربوطه هنوز کد رهگیری به ما نداده با وجود گذشتن دو ماه از خرید خانه

سلام مبلغ کمیسیون برای خرید ار خانه به میزان 474 میلیون تومان چقدر است . و برای فروشنده تشکر

سلام.وقت بخیر.اگر موعدتوافقی بین مستاجر وموجر تمام شده باشه ولی،موجر ودیعه رو نپردازد واونو موکول به زمانی کنه نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات که مستاجر بیاد،مستاجر باید چیکار کنه،درضمن مستاجر خونه هم اجاره کرده وقردادهم نوشته باشه

درود. لطفاکمیسیون ملکی با۱۷۰میلیون تومن‌رهن و۴میلیون وهفتصدهزارتومن اجاره رو بفرمایید..ممنون

سلام منظور شما از توافقی و غیر توافقی چیه! واینکه اگر معامله ای غیر توافقی باشه مسعولیت متوجه املاک میشه!

سلام شبتون بخیر کمیسیون خرید خانه به قیمت ۴۵۶ میلیون تومان چقدر میشه ممنون مرسی .

کمیسیون ۵۰میلیون رهن چقدر میشه

مبلغ کد رهگیری چقدر هست وبه عهده کیه ودرصد کمسیون املک چند در صد است رهن اجرن

سلام محدوده فعالیت شما کجا هاست . آپارتمان در تهرانسر منو برام بفروشید

مبلغ دويست مليون رهن هزنيه دفتر امااك چقدر است ممنون

خونه خریدم ۱۲۵۰۰۰۰۰۰خریدم کمیسیون چقدر میسه

باسلام قرارداد رهن و اجاره من در شهر شیراز در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۹به پایان میرسد آیا طبق مصوبه کرونایی این امکان برام وجود داره که خانه را تخلیه نکنم و فقط ۲۰ درصد رهن و اجاره را زیاد کنم. و محکمه دادگاه جه حکمی برای این عمل من صادر میکند. با تشکر

سلام عرض ادب چگونه میتونیم بالابود از یه قرارداد برداریم مثال ملکی برای مشتری پیدا کردی که قیمت واقیش ۱۰۰۰تومان است اما شما براش میخوری ۹۰۰و قبلش با خریدار هماهنگ میشی که هر چقدر تخفیف یا زیر قیمت گرفتم نصف حق بنده میشود چه چیز کتبی و قانونی میشه نوشت که به مشکل نخوریم

ملکم رااز طریق ملکانا میتوان بفروش بزارم ؟

اگرمن دردیوار فیایل کرده باشم واملاک از ایران فایل گرفته باشد من هم بابت قرداد باید وجهی بپردازم ممنون میشم اگر جواب سوال مرا بدهید

من خونه رهن کردم 90میلیون 50اجاره حق کمیسیون املاکی چقد می شود

خانه ای قدیمی دارم که فقط ارزش زمین مهم است این ملک اصلاحی دارد و حدود 30 متر از آن حذف خواهد شد برای فروش متراژ قبل از اصلاحی در نظر گرفته میشود ؟ ویا بعد از اصلاحی ؟

سلام ملک خود را به قیمت۶۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان در یکی از املاک شهرستان ملارد استان تهران فروخته ام ،به املاک چقدر باید کمیسیون پرداخت نمایم

روش محاسبه کمیسیون

هزینه کد رهگیری چقدر است زمینی خریدیم در کلاردشت می گویند آنجا یک درصد طرفین است مصوبه منطقه ای است

وقت شمابخیر.من منزلم روبه تازگی معامله کردندوگفته شده حق بنگاه یک یادودرصدقیمت ملک میباشدواقعاهمینطوره

کمیسیون ۴میلیاردتومان فروش دقیق چقدره

سلام خسته نباشید خواستم بدونم وقتی یه معامله رو فسق میکنی و حق فسقم میدی کمسیون بنگاه هم باز باید بدی اگر باید بدی چند درصده

چقدر باید بابت رهن خانه کمیسیون بدهم

سلام اگر بنگاهی کمیسیون یک درصد گرفته باشد چه باید کرد؟ آیا در معاملات بنگاه حق کار گزاری گرفته میشود؟

من ۱۸ خرداد طبق هماهنگی با املاک برای صحبت کردن در مورد شرایط پیش فروش ملکی در پونک به بنگاه رفتم ( فقط جهت آگاهی از شرایط) ولی بنگاه به اصرار باعث شد هم من و هم فروشنده مبایعه نامه را امصا کنیم و قول دادند اگر خانه تان فروش نرفت به هر شرایطی بیایید بنگاه و مبلغ بیعانه رو پس میدهیم.. ثمن ۳۷۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان بود به هر دری زدیم خانه خودم فروش نرفت و حالا که مبایعه نامه باطل شده میگن ما به اعتبار حرف شما ۴۹ میلیون تومان رو که بیعانه داده بودم رو خرج کردیم.. حالا ۱ ماهه که بیعانه من رو نمیدن. چه کنم؟

سلام حق کمیسیون رهن واجاره منزل رهن 150میلیون ریال واجاره 10میلیون ریال چقدر میشه برای هر شهر واستان فرق میکنه؟

من یک معامله کردم یک باب مغازه را که مبلغ ۲۸۷۵۰۰۰۰۰۰تومان. دو میلیاردو هشتصد هفتادو پنج میلیون تومان. می خواستم بپرسم که این بنگاه هزینه ای که بابت هلوگرام وکد رهگیری باید به دولت بده چقدره. کاری به کمیسیون طرفین ندارم. فقط چقدر به دولت و مالیات با این قیمت ۲۸۷۵۰۰۰۰۰۰تومان باید بده. ممنونم

باسلام بنده یه واحد ازاپارتمان گرفتم به مبلغ ۶۷۰میلیون حق کمیسیون بنده چقدرمیشه وسوال بعد قرارشدعوارض شهرداری ومالیات وپرداخت کنه فروشنده بنده یه وکالت گرفتم کاراشوانجام بدم بخاطرگرفتاریش الان مالیاتش شده ۱۳۳۵۰۰۰ م تومان بنگاه دارمیگه این مبلغ حدود۱تومانش باشماس بخاطروام که روش بوده ایاواقعیت داره لطفا راهنمایی

با عرض سلام و ادب خدمت شما بنده یک واحد آپارتمان در تاریخ ۶خرداد۹۹ به صورت ۳ قسط و با مستاجر معامله کردم. خریدار در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۹ و بدون پرداخت قسط دوم که الان از تاریخش گزشته و بد قولی کردن .و بدون اطلاع به بنده به عنوان صاحب سند قانونی و بدون داشتن حتی وکالت فروش از بنده . واحد بنده رو فروختن به خریدار دوم! لطفا در صورت امکان . بنده رو راهنمایی بفرمائید تا یک راهکار قانونی مناسب انجام دهم.

سلام حق کمیسیون ملک ۴ میلیاردی چقد است؟

خانه یک میلیاردو چهارصد تومان کمسیونش چقدر میشه

من ملکی را معامله کردم یک میلیارد سیصدو هشتاد هزار تومان املاک ازخریدار 20ملیون گرفت واز من امضا گرفت این پولو به من داده ولی از خریدار گرفت بای خودش حالا ما با خریدار به توافق رسیدیم انصراف بدیم املاک 20 ملیون رو نمیده ما باید چکار کنیم راهنمایی کنید لطفن

سلام و عرض ادب ملکی در کیانشهر به قیمت ۴۹۰میلیون تومان خریده ام جمع کل کمسیون با ارزش افزوده طبق اتحادیه املاک چقدر میباشد متشکرم

ما رفتیم بنگاه ماشین معامله کنیم 186000000میلیون تومان شد حق کمیسیون 1860000میلیون تومان گفته خیلی گفته بعد گفت 1 درصد خریدار کمیسیون میده 1 درصد فروشنده کمیسیون میده آیا این درسته؟

سلام.عذرخواهی میکنم مزاحم شدم .بنده مغازه ای رهن و اجاره کردم به مبلغ صد میلیون پیش وماهی شش میلیون اجاره حق کمیسیون املاک چقدر میشه؟ املاک میگه سه میلیون بایدبدید آیا درست هست؟ ممنون میشم از راهنمایی شما

ببخشید این کمسیون اتحادیه برا هر طرف این مبلغ هست؟ یا کلی حساب میشه؟

کمسیون ۹ میلیارد تومان چقدر هر طرف معامله باید پرداخت نمایند

اگر با ملاحظه اصل سند تک برگ به نام مالک و وکالتنامه که به وکیل اختیار کامل انجام معامله و دریافت ثمن معامله داده شده با وکیل معامله خرید ملک متصرف دارصورت گیرد چنانچه ملک در تصرف فردی باشد که از تخلیه و هرگونه همکاری برای بازدید استنکاف کند در زمان عقد قولنامه علاوه بر تعهد وکیل به دریافت مفاصاحساب از شهرداری و دارائی و ادارات آب و برق و گاز و تلفن، چه الزامات دیگری باید در مبایعه نامه قید کرد؟ به ویژه درباره تخلیه ملک چگونه می توان پی برد که متصرف (که از هرگونه همکاری با وکیل مالک و خریدارطفره می رود) مستند قابل قبولی دارد یا خیر؟(مثلاً آیا میتوان عبارتی ذکر کرد دایر براینکه باتوجه به اینکه ملک متصرف دارد،فروشنده «که در این فرض وکیل مالک است» متعهد گردد که ملک موردمعامله به هیچیک از عقود شرعی و قانونی نظیر فروش- اجاره- هبه- صلح- وراثت- و. در اختیار دیگری قرار نگرفته و چنانچه پس از معامله کشف گردد که متصرف در ازای پرداخت مبلغی یا انعقاد عقدی مالک منافع گردیده، فروشنده -که در این فرض وکیل مالک است- از عهده هزینه ها اعم از مبلغ موردادعای متصرف و هزینه های دادرسی برآید؟ درصورت انتقال قطعی سند اقدام خریدار برای دادخواست تخلیه ملک با فرض اینکه مشخصاتی از متصرف نداند باید چگونه و از چه مرجعی صورت پذیرد(آیا باید بدواً اظهارنامه به عنوان متصرف بفرستد حال آنکه از وی هویتی نمیداند یا رأساً از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه اقدام کند؟) پیشاپیش از مشاوره و راهنمائیهای شما سپاسگزارم

کارشناس رسمی دادگستری ، نحوه قیمت گذاری و هزینه کارشناسی

کارشناسی و ارزیابی قیمت عادله ( معاملاتی روز ) املاک مسکونی ، تجاری و سرقفلی ، اداری ، صنعتی … بخش دولتی و خصوصی در هر بخش توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مربوط و با توجه به قیمتهای واقعی ، عادلانه و به روز املاک در این دفتر صورت می پذیرد .

نحوه قیمت گذاری و کارشناسی املاک با توجه به پارامترهای تاثیر گذار و متعدد از قبیل ارزش روز املاک منطقه ، شرایط و کاربری فعلی ملک ، مساحت اعلام شده در سند مالکیت ، هندسه و ابعاد ، عرض گذر و معابر دسترسی ، میزان نورگیری و جهت دریافت نور ، طبقه استقرار ملک ، امکانات و تجهیزات ساختمان و قدرالسهم از عرصه یا زمین ملک بستگی دارد .

از دیگر عوامل موثر بر قیمت گذاری ملک ، موقعیت محلی و دسترسی ملک ، نوع مصالح استفاده شده ، عمر بنا، تعداد واحدها در ساختمان و همچنین طبقات ، کیفیت مشاعات ، مقطع زمانی بازار املاک، نحوه پرداخت ثمن و معاملات صورت گرفته قطعی املاک مجاور در تاریخ کارشناسی میباشد که موارد مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بررسی و اعلام نظر می گردد.

در رابطه با نحوه کارشناسی ملک ، تعیین میزان قدرالسهم هر واحد از عرصه و اعیان در ساختمانهای مسکونی یا تجاری و تفکیک و اعلام ارزش هر بخش با توجه به قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن با توجه به ارزش روز املاک منطقه جهت قرارداد های مشارکت در ساخت و بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد .

از دیگر موارد کارشناسی شامل ارزیابی و تجدید ارزیابی املاک شرکت های دولتی و خصوصی جهت افزایش سرمایه ، تعیین ارزش دفتری ، محاسبه هزینه استهلاک ، سندیت رسمی جهت انجام امور مالی ، مالیاتی و حسابداری و یا قراردادهای خرید و فروش املاک مرتبط میباشد .

خدمات مرتبط به امور ثبتی ، امور نقشه برداری و رشته های مرتبط با توجه به صلاحیتهای هر کارشناس به شرح ذیل میباشد :

* ارایه نقشه های ثبتی مورد نیاز شهرداری ها ، اداره ثبت ، …

* جانمایی پلاکهای ثبتی و بررسی تداخل با املاک مجاور

* بررسی و تعیین متراژ دقیق املاک با دوربینهای نقشه برداری

* کارشناسی و بررسی نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات نوعیت ملک

* بررسی طرح تفصیلی ملک

* تفسیر عکس هوایی املاک و اراضی

* کارشناسی رسمی وتطبیق کروکی با وضع موجود ، نقشه برداری و تعیین مختصات ثبتی utm

* کارشناسی رسمی و تعیین کاربری و قدمت بنا

*جانمایی روی عکس هوایی پلاکهای ثبتی

نحوه قیمت گذاری املاک و ارزیابی و ارزش گذاری انواع پلاکهای ثبتی شامل آپارتمان ، ویلا ، اراضی مسکونی ، تجاری با توجه به قیمتهای روز و نحوه کارشناسی املاک باغ ، صنعتی و کشاورزی نیز با توجه به ارزش عادلانه روز املاک مئکور و همچنین برآورد هزینه های ساختمانی انجام شده صورت میگیرد.

هزینه ارزیابی و حق الزحمه کارشناسی کاملا قانونی و بر اساس آیین نامه ها و تعرفه های مصوب محاسبه خواهد گردید.

نحوه قیمت گذاری خودرو ، ماشین آلات … نیز با توجه به سال ساخت ، میزان کارکرد ، کارخانه سازنده ، ارزش روز محصول ، هزینه تولید ، استهلاک ، نرخ ارز … و سایر جهات موثر در کارشناسی تعیین و اعلام می شود .

ثبت آنلاین درخواست کارشناسی

اطلاع از تعرفه و حق الزحمه خدمات کارشناسی

سایر خدمات کارشناسی رسمی دادگستری :

کارشناسی و تشخیص نوعیت اراضی ، امور نقشه برداری و تعیین مساحت دقیق با مهر و تایید کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی یا نقشه برداری

ارائه نظر کارشناسی و ارزیابی املاک جهت اثبات تمکن مالی مورد نیاز کشورهای کانادا ، امریکا ، انگلیس ، آلمان ، استرالیا ، … برای احراز شرایط اقامت و یا مهاجرت

تشخیص اختلافات فی ما بین کارفرما و پیمانکار در قراردادهای ساختمانی و ملکی

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

بررسی نحوه قیمت گذاری و تعیین ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و تفکیک هزینه های مالک از مستاجر

بررسی نحوه قیمت گذاری ماشین آلات نو و کارکرده با توجه به سال ساخت ، کارخانه سازنده ، ارزش روز ، هزینه استهلاک …

ارایه نظریه های کارشناسی هر بخش به تفکیک با صلاحیتهای :

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری

کارشناسی رسمی دادگستری رشته برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

کارشناسی رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی

* کارشناسی و ارزیابی زمین ، ویلا و ساختمان ، آپارتمان و سایر دارائیهای متقاضیان ادامه تحصیل ، اقامت و یا مهاجرت به کلیه کشورها و ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارایه به سفارت کانادا ، آمریکا استرالیا ، انگلیس ، ….، توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان .

* کارشناس رسمی رشته ماشین آلات جهت درخواستهای ارزیابی کارخانه ها و انجام امور دارایی و حسابداری و مالیاتی، ارزیابی املاک به منظور دریافت وام ، تضمین وثیقه نزد شرکت های دولتی و خصوصی ، طرح توجیهی.

* کارشناسی رسمی جهت اعتبارات اسنادی ، برای ارایه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ( بانکها ، وزارت خانه ها ،شرکت های دولتی و خصوصی ،نهادها …) .

* نقشه برداری و تعیین مختصات ثبتی UTM و تعیین دقیق ابعاد و حدود ثبتی جهت ارایه به شهرداری ، اداره ثبت ، صدور پروانه ساخت و یا پایان کار ساختمانی ، صدور اسناد مالکیت ،رفع اختلافات با املاک همجوار ، نقشه برداری وضعیت موجود ، نقشه برداری توپوگرافی با تایید و مهر کارشناس رسمی دادگستری .

* اعلام نظر کارشناسی و بررسی در خصوص استحکام یا تخریب بنا و دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صد شهرداری ها.

پنج شیوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

نکات مهم مدیریت ریسک

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در معاملات فارکس باشید میبایست استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک داشته باشید .

در این مقاله توضیح خواهیم داد که چرا مسئله مدیریت ریسک بسیار مهم است و چگونه می توانید با چند ترفند از استراتژی های مناسب استفاده کنید ‌. با استفاده از شیوه های مدیریت ریسک میزان سودآوری معاملات شما به طور کلی با افزایش روبرو خواهد شد .

شیوه مدیریت ریسک در مقالات فارکس عبارتند از :

۱. از مدیریت مالی شخصی استفاده کنید .

۲. از سرمایه فرضی استفاده کنید .

۳. احتمالات تاریخی استراتژی معاملاتی خود را بدانید .

۴. موقعیت‌هایی که در آن قرار دارید را دقیقاً بررسی کنید .

۵. همواره در هر حالت بر معاملات خود مدیریت داشته باشید .

تعریف ریسک با یک نسبت بازگشتی شارپ

موضوعی که فرد معامله گر باید مد نظر داشته باشد این است که باید بازدهی ریسک را به صورت دقیق بررسی کرد .

اگر شما خواهان بدست آوردن یک سود بزرگ با یک معامله ریسکی که هر لحظه ممکن است بر خلاف شما پیش برود هستید ، باید بدانید که اینگونه معاملات به طور کلی شیوه هایی نامناسب هستند و تحت هیچ شرایطی پیشنهاد نمی شوند .

موفقیت یک معامله گر به طور کلی تنها با میزان سودی که کسب کرده اندازه گیری نمی شود بلکه میزان ریسکی که به خاطر به دست آوردن آن سود پذیرفته است ، میزان موفقیتش را مشخص می کند .

فرمول نسبت شارپ میزان سود و ریسک را در هر معامله مشخص میکند هر چه عدد به دست آمده در نسبت شارپ بالاتر بهتر است ، زیرا در اینصورت نمایانگر این است که سود با نسبت مناسبی از ریسک به دست آمده است .

در مثال زیر عملکرد سرمایه گذاری دو مدیر را با استفاده از نسبت شارپ مقایسه می کنیم :

میزان بازده سالانه ۵۰ درصد است و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات ۷۰ درصد است . با استفاده از نسبت شارپ مشخص می شود که :

نسبت شارپ مشخص می کند که مدیر الف ، بازده مناسب را با توجه به میزان ریسکی که برای آن انجام می دهد را به دست نمی‌آورد . نسبت شارپ به صورت ایده آل میبایست بیشتر از عدد 1 باشد .

مدیریت ریسک در فارکس

عملکرد این مدیر بدین گونه بود که او بازده سالانه 12% در سال را به دست آورد و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷.۹ بود .

با استفاده از فرمول نسبت شارپ این نتیجه به دست آمد :

چگونه مدیریت ریسک را رعایت کنیم

اگر شما قادر به سرمایه‌ گذاری بر روی هر یک از این دو مدیر بودید کدام یک را انتخاب می کردید ؟

پاسخ صحیح می ‌تواند به میزان ریسک پذیری شما بستگی داشته باشد . ابتدا این را بدانید که مدیران حرفه‌ای مایل به جذب مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه گذاری هستند و تمام تلاش شان را برای کاهش نوسانات بازده انجام می‌دهند به طوری نحوه محاسبه دقیق ارزش معاملات که سرمایه‌ گذارانی که در معاملات آنها سرمایه‌ گذاری کرده اند یک موقعیت مناسب و بدون استرس را داشته باشند .

با کاهش میزان نوسانات بازده مدیر سرمایه گذاری به سرمایه‌ گذاران ثابت می‌ کند که :

مدیر سرمایه‌ گذاری تنها از خطراتی که قابل قبول و شناخته شده هستند استفاده می‌کند .

مدیر سرمایه گذاری دقیق می داند که چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را کاهش دهد .

مدیر سرمایه‌ گذاری میداند دقیقاً چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را افزایش دهد .

مدیر سرمایه گذاری اجازه نمی دهد که تلفات و زیان های بیشتر ، او را در معرض ریسک بزرگتری قرار دهد .

مواردی که برای مدیر سرمایه‌ گذاری گفته شد دقیقاً مواردی است که هر سرمایه گذار موفقی می خواهد به آن تبدیل شود .
حال با ادامه مقاله مدیریت ریسک در فارکس چیست و چگونه می توانید یک استراتژی برای اندازه گیری و مدیریت ریسک به صورت کاملاً مناسب داشته باشید با ما همراه باشید .

ریسک در فارکس به چه معنی است ؟

برای اینکه به طور کلی معنای مدیریت ریسک را متوجه شوید ابتدا باید بفهمید که ریسک در وهله اول به چه معنی است .

به این مثال دقت کنید :

معامله ‌گر الف در ایالات متحده آمریکا سهام XYZ را در بازار سهام نیویورک خریداری کرده است و معتقد است که این سهام کم کم ارزش خود را نشان داده و شروع به حرکت مثبت خواهد کرد .

معامله ‌گر ب در ایالات متحده آمریکا همانند معامله گر الف دقیقاً چنین سهامی را خریداری کرده ولی گزینه ای را فعال کرده که تحرک سهام XYZ با شاخص S&P 500 در ارتباط باشد .

معامله گر پ در منطقه اروپا همانند معامله گر شماره ب دقیقا همین معاملات را انجام داده .

حال کدام معامله گر با خرید سهام XYZ بهتر عمل کرده است ؟

جواب درست معامله گر ب است .

از آنجا که سهام XYZ تحت تاثیر بازار سهام گسترده‌تری قرار خواهد گرفت معامله‌ گر الف نه تنها در معرض خطر تحرک نامطلوب XYZ قرار خواهد گرفت .

بلکه هر گونه تحرک شاخص S&P 500 نیز بر XYZ تاثیر گذار است .

همچنین او در معرض خطر افزایش دلار آمریکا قرار دارد که به طور منطقی با افزایش قیمت دلار ، قیمت XYZ حالت نزولی خواهد گرفت .

معامله گر ب برای سرمایه‌گذاری در سهام XYZ گزینه هدج را برای مدیریت ریسک بر روی شاخص S&P 500 قرار داده است .

در آخر معامله‌گر پ در وضعیت خوبی قرار ندارد . سهام XYZ را خریداری کرده و بر روی اس پی ۵۰۰ قرار داده اما او برای مدیریت ریسک ، هدج را انجام نداده است همچنین یورو ارز معاملاتی او می باشد .

پس حتی اگر معاملات او به خوبی پیش برود اما اگر دلار آمریکا کاهش یابد ، او سود چندانی را از این معاملات کسب نخواهد کرد .

در اینجا به تعدادی از ریسک هایی که ممکن است پرتفولیو و معاملات شما با آنها روبرو شود را اشاره می کنیم :

ریسک های بازار : گاه بازار به نحوی که شما انتظار دارید عمل نمی‌کند و این شایع‌ ترین ریسک در معاملات می‌باشد .

ریسک نقدینگی : گاه شما امکان ورود یا خروج از معاملات را در زمانی که می‌خواهید را ندارید .

ریسک استراتژی : گاه استراتژی که شما برای معاملات خود مد نظر داشته اید نمی‌ تواند به طور دقیق طبق نظر شما پیش برود و شما را به مجموعه‌ ای از تصمیماتی که منجر به زیان بیشتر می‌ شود سوق می دهد .

ریسک تکنولوژیکی : این ریسک هنگامی اتفاق می‌ افتد که دسترسی شما به اینترنت یا رایانه شما به مشکل بخورد حتی گاه ممکن است که وبسایت کارگزاری شما برای بارگذاری نشود و عملکرد لازم را نداشته باشد .

۶ . ریسک از بین رفتن : این ریسک هنگامی اتفاق می‌افتد که اکانت شما در کارگزاری به مشکل بخورد و شما نتوانید به اکانتتان ورود کنید .

کنترل بر افکار و احساسات

یکی از عوامل مهم مدیریت ریسک در فارکس این است که باید بر احساساتتان کنترل داشته باشید و هر استراتژی را به صورت مناسب انجام دهید . برخی از معامله‌گران به طور معمول سعی می‌کنند تا راه هایی برای جلوگیری از زیان و کسب دوباره سرمایه از دست رفته را به صورت سریع و بدون بررسی کامل انجام دهند .

عده ای عقیده دارند که با کسب شکست های بیشتر شانس بیشتری برای موفقیت در معاملات آینده دارند . اما باید گفت که این شیوه تنها یک درک اساساً غلط از احتمالات در معاملات فارکس می باشد. افرادی که از این شیوه استفاده می کنند باید نکات زیر را مدنظر داشته باشند :

حتی اگر برای معاملات سرمایه بی نهایت داشته باشیم در بهترین حالت نیز شما با این رویکرد شکست خواهید خورد

اگر از هر 3 معامله شما 2 معامله را شکست بخورید و تنها 1 معامله را پیروز شوید ، شما موفقیتی در معاملاتتان کسب نکرده اید .

این عوامل دلایلی هستند که تمرکز معامله‌ گران به جای اینکه خود را در معرض ریسک و بهبودی از خطرات ریسک باشد ، به این است که تعداد ریسک را مدیریت کرده و عواقب آن را در نظر بگیرند .
این موضوع که به سود ها و عوامل مثبتی که بازارهای معاملاتی برای شما به ارمغان می آورد فکر کنید بسیار آسان است اما باید به عواملی مانند چالش ‌های بازار و زیان هایی که ممکن است از کنترل شما خارج شود و عواقب بسیار بدی برای را برای سرمایه شخصی شما به ارمغان بیاورد را در نظر داشته باشید .

مسئله دیگری که شما باید مد نظر داشته باشید این است که هرچه میزان بیشتری از سرمایه تان را از دست می‌دهید برای بدست آوردن دوباره آن به مقدار بیشتری سود نیاز دارید . در نمودار زیر هنگامی که شما بیش از %20 از سرمایه خود را از دست داده اید میزان سودی که شما نیازمند بازگشت سرمایه هستید را نمایان کرده است .

پنج شیوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

اگر شما 20% از سرمایه خود را از دست بدهید به 25% سود برای برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز دارید یا اگر شما 50% سرمایه خود را از دست بدهید به 100% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 70% از سرمایه خود را از دست بدهید به 233% سود برای بازگشت سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 90% از سرمایه خود را از دست بدهید به 900% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه نیاز خواهید داشت .

پس این مورد را به یاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که سودی که شما بدست می آورید باید بیشتر از ضررهای شما باشد . اگر سودی که شما به دست می‌آورید دو برابر ضرر های شما باشد ، شما تنها به موفقیت در 33% از در معاملاتتان نیاز دارید .

با توجه به این نکات که شما باید به حد ضرر توجه کنید . مشخص کردن حد ضرر باعث کاهش ضررهای شما و باعث افزایش سود های شما خواهد شد .

نحوه محاسبه مدیریت ریسک در فارکس

در ادامه مقاله و نکته هایی برای شیوه های مدیریت ریسک در فارکس می پردازیم . برای ساخت یک استراتژی مناسب به موارد زیر دقت کنید :

محدودیت های ریسک

مرحله 1. مدیریت سرمایه شخصی

شما باید سرمایه ای را به معاملات خود اختصاص دهید که اگر آن را از دست دادید ، پس انداز شخصی شما نباشد و در صورت از دست دادن آن مشکل جدی به زندگی شخصی شما وارد نشود .

باید به خاطر داشته باشید که اگر استرس از دست دادن سرمایه را دارید می بایست از معاملات خارج شوید .
به طور کلی می بایست تنها از %10 از پس انداز خود در معاملات استفاده کنید .

مرحله 2. از سرمایه فرضی استفاده کنید

تصور کنید که شما در ظاهر 10.000 دلار پول دارید ، مایل به ریسک هستید و حداقل ۳ ماه زمان را در حساب های آزمایشی فارکس به آزمایش پرداخته اید . حال می بایست 10% از سرمایه که دارید در معاملاتتان استفاده کنید . به عنوان مثال 1000 دلار برای شروع معاملات مناسب است . ممکن است این سرمایه مبلغ زیادی برای معاملات نباشد اما باید به خاطر داشته باشید برای شروع معاملات می‌بایست از درصد کمی از سرمایه تان استفاده کنید .

استفاده از 10% از سرمایه تان شما تقریباً کار دشوار و استرس زایی نخواهد بود زیرا این مقدار سرمایه ، سرمایه بسیار اندکی برای تان خواهد بود

با استفاده از 10% سرمایه در معاملات تان شما هنوز 90% از سرمایه خود را در دست دارید و ریسک چندان زیادی را نخواهد کرد .

اگر بعد از ماه اول نتایج معاملات شما مثبت است شما می توانید 10% دیگر را در ماه دوم معاملات تان برای افزایش میزان معاملات تان اضافه کنید . اما اگر بعد از ماه اول نتایج نا مناسبی را در معاملات آن کسب کرده‌ اید ، از افزایش سرمایه برای معاملاتتان خودداری کنید .

میزان ریسک که شما می‌توانید در طول سال اول در معاملات تان انجام دهید و بر اساس موارد زیر خواهد بود :

-مقدار سرمایه ای که شما برای معاملات و ریسک مد نظر دارید
-نتایج معاملات شما ( تنها در صورتی می توانید سرمایه به معاملات تان اضافه کنید که نتایج قانع کننده ای را کسب کرده باشید )

نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که تعادل حساب شما در کنار سطح تجربه و یادگیری شما در معاملات تان به سطحی که مد نظر دارید خواهد رسید .

مرحله 3. احتمالات را مد نظر داشته باشید .

بسیاری از معامله‌گرانی که مدیریت ریسک را انجام نمی‌ دهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می دهند .

برخی از معامله گران سرمایه خود را تقسیم به ۱۰۰ می کنند و در هر معامله به صورت ثابت از %1 از سرمایه خود استفاده می‌کنند و با این استراتژی معاملات خود را انجام می دهند . باید گفت که این شیوه ، بهتر از نداشتن یک برنامه منظم است .

معمولاً معامله ‌گران وقوع یک رشته معاملات نا موفق را که به صورت پی در پی رخ میدهند را در نظر نمی‌گیرند .

در این نمودار ما یک معامله ناموفق را در پی در نمودار زیر برای محاسبه نمایان کرده ایم .

فرمول محاسبه به شرح زیر است :

1 – ( 0, A – B + 1 , C ^ B , False )

A: تعداد معاملات مدنظر

B: تعداد معاملات ناموفق پی در پی

C: احتمال نا موفق بودن یک معامله

اموزش صفرتا صد فارکس

به عنوان یک معامله گر روزانه که در هر روز با هیت ریت ۵۰٪ ، ۱۰ عدد معامله انجام می دهید ، می بایست حداقل 3 یا 4 معامله ناموفق پی‌درپی را مد نظر داشته باشید .

مرحله 4. محاسبه موقعیت ها در نمودار

محدودیت‌های ریسک و اندازه گیریهای موقعیت از طریق فرکانس های معاملاتی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند .

برخی از معامله گران این عادت را دارند که تعداد زیادی معامله را انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود تنها معاملات با کیفیت را با یک برنامه و استراتژی مناسب دهید همچنین در صورت قرارگیری در یک موقعیت ضرر ، یک نقشه پشتیبان برای خروج از معامله نا مناسب را داشته باشید . تصور کنید که محدودیت ریسکی که برای یک ماه و 10 معامله مد نظر دارید %3 است برای شروع %0.5 را مد نظر دارید و پس از 3 معامله شما %1.5 تبدیل می شود در این مرحله می بایست میزان ریسک معاملات خود را به 0.25% کاهش دهید با اینحال 7 معامله‌ای که همچنان در برنامه شما باقی مانده فرصت هایی را به شما می دهد که امیدواریم از دست دادن سرمایه اولیه شما جلوگیری کند .

یکی از راه ‌های اندازه‌گیری موقعیت این است که یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را ترسیم کنید .

شما می توانید یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را به عنوان یک معامله گر ریسک پذیر یا محافظه‌کارانه ترسیم کنید . شما با ترسیم این نمودار می‌توانید میزان خطری که برای موفقیت در معاملات لازم دارید را متوجه شوید و خطر از دست دادن سرمایه اولیه را کاهش دهید .

آموزش کامل فارکس و مدیریت ریسک

به عنوان یک معامله گر ، نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که باید با یک استراتژی مناسب ، ریسک را در فارکس مدیریت کنید .

۵ نکته اصلی که درباره مدیریت ریسک معاملات فارکس در این مقاله که به آن اشاره کردیم عبارتند از :

با میزان سرمایه ای معاملات را انجام دهید که اگر آن را از دست دادید به مشکل اساسی بر نخورید .

ابتدا با سرمایه فرضی و سپس از سرمایه خود در معاملات استفاده کنید

استراتژی مناسب داشته باشید و احتمال وقوع ضرر را مد نظر داشته باشید

از نردبان اندازه گیری موقعیت استفاده کنید . یک استراتژی جامع برای مدیریت سرمایه در معاملات داشته باشید .

این موارد به همراه یک ذهنیت آرام و عملکرد منطقی ، در شیوه معاملاتی شما باعث می شود تا از مشکلات و ضرر دور بمانید به صورت طولانی مدت در معاملات تان موفق باشید .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.